1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları
1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları

1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları

Ülkemizdeki siyasiler, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesajlar yayımlıyor

A+A-

KALYONCU:“ DÜNYADAKİ ACI TABLO KIBRIS’TA BİR AN ÖNCE KALICI BİR BARIŞ KURMA ZORUNLULUĞUNU DAHA ÇOK HİSSETTİRİYOR”

Başbakan Ömer Kalyoncu barışa duyulan ihtiyacın ırk, dil, din, ulus ve köken farkı olmaksızın bütün dünyada hep birlikte dile getirildiğini fakat halen dünyada, özellikle Akdeniz’de ülkeleri yakıp yıkan, insanları acımasızca yok eden kanlı savaşların devam ettiğini bildirdi.

Başbakan Kalyoncu yayınladığı 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajında, artık bir ülkede çıkan savaşın, sadece o yerle sınırlı kalmadığına, Suriye, Irak, Lübnan, Filistin gibi komşu ülkelerde de görüldüğü gibi, tehlikeli biçimde uluslararası boyut kazandığına işaret etti.

Son birkaç yılda, değişik kökenlerden milyonlarca insanın bu savaşlarda katledildiğini milyonlarcasının da katliamlardan kurtulmak için kara ve deniz yoluyla daha güvenli yerlere kaçmaya çalışırken öldüğünü belirten Kalyoncu, bu acı tablonun, Kıbrıs’ta bir an önce kalıcı bir barış kurma zorunluluğunu daha çok hissettirdiğini ifade etti.

Kalyoncu açıklamasında şunları kaydetti:

“Artık bütün Kıbrıslılar olarak, son yarım yüzyılda yaşadığımız çatışmalardan, katliamlardan,  göçlerden bizlerin de ders çıkarması ve her iki toplumun da yararına olacak bir uzlaşı yolu yaratması gerekiyor. Savaşın acılarını, hayatın tüm alanlarında yaşayan bizler, Kıbrıs’ta şu anda süren yeni müzakere sürecine var gücümüzle destek olmalıyız. Çocuklarımızın savaşsız, çatışmasız ve gelecek kaygısı olmaksızın güven içinde yaşaması için çözüm için çalışmalıyız. Çözümsüz kalan sorunların, komşu ülkelerde örneklerini gördüğümüz gibi yeni çatışmalara yol açabileceğini hatırlayarak, ülkemizde, bölgemizde ve dünyamızda barış, dostluk ve kardeşlik konusundaki değerleri yüceltmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, halkımızın 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyor, bütün savaş kurbanlarını saygıyla anıyorum.”

TURİZM BAKANI SUCUOĞLU

Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, Turizm trafiğinin artması ve dünya genelinde sürdürülebilir bir iletişim köprüsü haline gelmesinin, dünya barışının en önemli dayanaklarından birisi olacağını belirtti.

Faiz Sucuoğlu 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, turizm sektörünün bireyleri ve toplumları kaynaştıran, birbirlerinin duyarlılıklarını anlamalarını kolaylaştıran bir olgu olduğuna dikkat çekti. Sucuoğlu, “Barışı arama ve barışçıl bir dünyada yaşama özlemi barışın evrenselleşmesi, insanların birbirlerini tanımaları, yakınlaşmaları, birbirlerini daha iyi anlamalarına yönelik beklentileri beslemektedir” dedi.

Beklentinin turizm sektörünü besleyen en önemli dinamikler arasında yerini aldığını kaydeden Sucuoğlu, insanların birbirlerini tanıma ve anlama ihtiyacını, turizm sektörünü besleyen en önemli güç olduğunu ifade etti. Sucuoğlu, turizm sektörünün var olmasının temelinde yatan nedenin, farklı toplumları tanıma ve onlarla bir iletişim köprüsü kurulmasına yönelik ihtiyaçlar olduğunu belirtti.

Sucuoğlu şöyle dedi:

“Turizm sektörü, özelde bireyleri, genelde ise toplumları kaynaştıran ve birbirlerinin duyarlılıklarını anlamalarını kolaylaştıran bir olgu durumundadır. Turizm trafiğinin artması ve dünya genelinde sürdürülebilir bir iletişim köprüsü haline gelmesi, dünya barışının en önemli dayanaklarından birisi olacaktır. Savaş kötü bir olgu ve 21. yüzyıla yakışmayan bir mücadele yöntemidir. Dileğim bütün dünyanın bir barış coğrafyası olmasıdır ve yaşanan şiddetin bir an önce son bulmasıdır. İnsanlığın geleceği için en önemli ve anlamlı günlerden biri olan dünya Barış Günü'nün gerçek anlamıyla idrak edilmesi ve hayatın merkezine taşınması umuduyla herkesin Dünya Barış Günü'nü kutluyorum.”

SİBER: “KIBRIS’TA YAŞAYABİLİR, ADİL, KALICI, İNSAN HAKLARINA SAYGILI, ESKİ ACILARIN BİR DAHA TEKRARLANMAYACAĞI, GÜVEN İÇİNDE YAŞANABİLECEK BİR ÇÖZÜM ARZUMUZ”

Cumhuriyet Meclisi Baskani Sibel Siber, Kıbrıs’ta yaşayabilir, adil,  kalıcı, insan haklarına saygılı, eski acıların bir daha tekrarlanmayacağı, güven içinde yaşanabilecek bir çözümün arzulandığını belirtti.

Meclis Başkanı Siber yayınladığı 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajında, savaşsız bir dünyanın dilendiği böylesi bir günde insanların yeni bir güne savaş haberleri uyandığını ifade ederek, yitirilen masum yaşamlar, geride kalanların acıları ve yaşama tutunmak için yurtlarını terk eden ailelerin acı, öfke ve çarsizlikle izlendiğini vurguladı.

Siber, mesajında şunları ifade etti:

“1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, savaşsız bir dünya arzumuzu yinelememize rağmen maalesef her gün savaş haberleri ile uyanmaya devam etmekteyiz. Yitirilen masum yaşamlar, geride kalanların dinmeyen acısı,  yaşama tutunmak için yurtlarını terk eden ve bilinmeze doğru yola çikan ailelerin çaresizliği...Tüm bunları bizler de acı, öfke ve çaresizlikle izliyoruz...insanlık için yüz karası olan savaşın ne anlama geldiğini , yakın tarihi acılarla dolu olan bizler çok iyi biliyoruz.  Geçmişte ülkemizde  yaşanan savaşın çirkin yüzüne, üzerinden onca yıl gemesine rağmen açılan bir kuyuda, bir kazıda , bir haberde, bir yaşam öyküsünda ürpererek tanık oluyoruz ...Savaş, yalnızca geçmişteki ya da bugünkü mağdurlarını değil, süreğen etkisiyle sonraki kuşakları da etkileyen ağır bir travmadır.

Ülkemizde, yaşayabilir, adil,  kalıcı, insan haklarına saygılı, eski acıların bir daha tekrarlanmayacağı, güven içinde yaşayacağımız bir çözümü arzu etmekteyiz.   Bu güzel adada,  halklardan birinin diğeri üzerinde egemen olmayacağı, karşılıklı anlayış ve toplumsal haklara saygı prensibi ile bulunacak adil bir çözümün yaşatılması en büyük arzumuzdur.

Barış kültürünün, adamıza ve içinde bulunduğumuz coğrafyaya geleceğe yönelik bir umut getirmesini dilerken, tüm insanlığın savaşa ve şiddete karşı içtenlikli ve onurlu bir dayanışma içinde olmasının  önemini hir kez daha vurgularım.”

MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI ÜSTEL: “DÜNYADA YAŞAYAN TÜM İNSANLARIN DİL, DİN, IRK AYRIMI YAPILMADAN BARIŞ VE UZLAŞININ HAKİM OLDUĞU BİR YAŞAM SÜRMESİNİ DİLERİM”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve Girne UBP Milletvekili Ünal Üstel, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde; dünyada yaşayan tüm insanların yaşadığı topraklarda dil, din, ırk ayrımı yapılmadan barış ve uzlaşının hakim olduğu bir yaşam sürmesini diledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Ünal Üstel, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı tarafından yayınlanan mesajda, Üstel, şunları kaydetti:

“Alman Nazi orduları tarafından 76 yıl önce Polonya’ya yapılan saldırıyla 20. yüzyılın en kanlı savaşı başlamış, 1 Eylül 1939 günü itibarıyla tarihe en kanlı günlerin başlangıcı kanla yazılmıştı. Milyonlarca insanın vahşice öldürülmesi veya sakat kalmasıyla sonuçlanan bu savaşın başlangıcı olarak kabul edilen 1 Eylül tarihi, hem bu kanlı saldırılarda yaşamını yitiren masum insanları anmak, hem de bir daha böyle bir vahşetin yaşanmaması için kararlı bir duruş sergilenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Yaklaşık 6 bin yılı bulan yazılı insanlık tarihinde bugüne kadar 15 binden fazla savaş yaşanması, insanlık açısından oldukça düşündürücü ve korkutucudur. İkinci Dünya Savaşı’nda yaşanan acıların bilinmesine rağmen o yıllardan bugüne 150’den fazla çeşitli boyutlarda savaş yaşanması, yüce Atatürk’ün deyişiyle ‘Yurtta sulh, Cihanda sulh’ için, ülkelerin her an hain bir saldırıya karşı bilinçli ve hazırlıklı olmasını gerektirmektedir.”

Ünal Üstel, “Kıbrıs’ta da Kıbrıs Türkleri olarak çeşitli saldırılara maruz kaldıklarını, katliamlara uğradıklarını ve bu cendereden Anavatan Türkiye’nin askeri müdahalesiyle kurtuldukları gerçeğinin asla akıllardan çıkarılmaması gerektiğine” vurgu yaptı.

20 Temmuz Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuşan Kıbrıs Türkü’nün, asla savaştan yana olmadığını her fırsatta dile getirdiğini, barış için gerektiğinde her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu ortaya koyduğuna işaret eden Üstel, “Halen Orta-Doğu merkezli iç savaşların yaşandığı, terör örgütlerinin insani değerlerden uzak saldırılarla küçük çocuklar, kadınlar da dahil yüz binlerce kişiyi katlettiği günümüzde, barışa olan ihtiyaç her zamankinden fazla ve gereklidir” dedi.

Üstel, barışçıl, insancıl ve uyumlu bir karaktere sahip olan Kıbrıs Türkünün, dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da yaşayabilir, hakkaniyete dayalı, gerçeklere uygun bir çözüm için iyi niyetini muhafaza ettiğini, karşı taraftan da bu yönde bir yaklaşım beklediğini kaydetti.

Ünal Üstel, bu vesileyle dünyada yaşayan tüm insanların yaşadığı topraklarda dil, din, ırk ayrımı yapılmadan barış ve uzlaşının hakim olduğu bir yaşam sürmesini dileyerek, “Barış için tüm insanlığın el ele ve gönül birliği içinde çaba göstermesini dilerim” dedi.

TDP GENEL BAŞKANI CEMAL ÖZYİĞİT

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs’taki tüm barışseverleri, barış gönüllülerini, yarın, önce Kuğulu Park, ardından da ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde gerçekleştirilecek iki toplumlu ortak etkinliğe katılmaya davet etti.

Son yıllarda iki toplumdaki siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve benzeri kurum kuruluşların ‘1 Eylül Dünya Barış Günü’nü’ birlikte kutlamalarının oldukça anlamlı olduğunu vurgulayan Özyiğit, bunu, her iki toplumdaki barış istencinin en açık göstergesi olarak değerlendirdi.

Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde süren savaşlar ve özellikle Ortadoğu’da yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“İşte böylesi bir coğrafyanın hemen yanı başında olan ve enerji kaynaklarının odak noktasında bulunan ülkemizde kalıcı barışa bu nedenle şimdi her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Kıbrıs’ta bugüne kadar varılan mutabakatlarla 11 Şubat tarihli ortak açıklama metni, çözüm için son derece doğru ve anlamlı bir zemindir. Her iki liderin de samimi bir şekilde bu zemin temelinde bir çözüm arayışı içinde olduklarına dair inancımız yüksektir. Eğer geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmasını istemiyorsak, eğer yanı başımızdaki çatışmaların ülkemize sıçramasından endişe ediyorsak bir an önce kalıcı barışa ulaşmak için hep birlikte var gücümüzle çalışmalıyız.”

“İÇ HUZURA İHTİYAÇ VAR”

Özyiğit, KKTC’de de bir iç huzura ihtiyaç duyulduğunu belirterek, ülkenin her türlü kaçakçılığın merkezi haline geldiğini, sorma gir hanına döndüğünü ve mafyanın kol gezdiğini iddia etti.

Kriminal olayların her geçen gün daha da arttığını, tüm sektörlerde “huzursuzluğun had safhada olduğunu” belirten Özyiğit, “Hatalı karar ve uygulamalar nedeniyle gençlerimiz ülkeden göçe zorlanmaktadır. Sivil-demokratik bir anayasaya da mutlak surette ihtiyaç vardır. Ayrıca Kıbrıslı Türklerin, kendi evinin efendisi olma, kendi kararlarını kendisi alma ve kendi ayakları üstünde durma mücadelesi de kararlılıkla sürmelidir” ifadelerini kullandı.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, din, dil ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan kişi hak ve özgürlüklerinin sağlanması noktasında bireyler arası huzur ve mutluluğa ulaşmada barışın önemli bir araç olduğu kaydedildi.

Güngördü sözlerini şöyle tamamladı:

“İnsanların huzur, güven ve mutluluk içerisinde yaşamasının temel koşulu olan barış ortamının sürekli olması, en büyük temennimizdir. Yanımızdaki Ortadoğu’da her zamankinden daha fazla barış ve huzur ortamına ihtiyaç vardır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ülkemiz olmak üzere, çatışma ve ölümlerin yaşandığı bölgelere barış diliyorum. Barışın egemen olacağı bir ülkede ve dünyada yaşamak özlemiyle sevgi ve saygılarımı sunarım ve “1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlarım”

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise mesajında, “Böylesi anlamlı günlerin sadece kağıt üzerinde kaldığı ve temennilerin seslendirildiği bir gün olarak değil, hem devletlerin hem de insanların yaşam biçimi olarak barışı gerçekten benimsemiş olması gerektiğini vurgulamak isterim. 
Ülkemizde ve dünyada sevginin ve barışın hakim olması için, öfke ile değil yapıcı ve uzlaşıcı bir tutum takınılması gerekmektedir. Sağlıklı ve kaliteli davranışlarımızı gelecek kuşaklara aktararak kendisiyle barışık, çevresiyle barışık sağlıklı bireyler yetiştirilmesini de mümkün kılacağız” ifadelerini kullandı.

KAPISIZ

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası  Başkanı Cem Kapısız ise mesajında, yarım asrı aşkın süredir devam eden Kıbrıs sorunun artık son bulmasını, Kıbrıslıların geçmişte yaşanan kötü olayları arkada bırakmasını ve geleceğe umutla bakabilmesini temenni etti.

Kapısız sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Önyargılarından ve hoşgörüsüzlükten sıyrılarak beraberce tüm dünya tarafından kabul gören özgür bir devlet kurma zamanı gelmiştir. Bu amaçla içinde sevgi ve kardeşlik barındıran her insanın bu süreci sahiplenmesi gerekmektedir. Kıbrıslıların geleceği için, ortak geleceğimiz için, halkların bir birine sahip çıkması, yaşanan karanlık günlerin bundan böyle geride bırakılarak hep beraber Barış ve kardeşlik inşa edebileceği inancındayız. Tüm dünyaya örnek bir Barış sürecinin yaşanması temennisi ile 1 Eylül Dünya Barış gününde yüreğinde barış, sevgi ve güzellik dolu tüm insanları hep birlikte gerici ve faşist güçlere karşı barış ateşini alevlendirmeye davet eder, tüm halkımızın Dünya Barış Gününü kutlarız.”

SEYİS

Mağusa Gençlik Merkezi Aktivisti Olcayto Seyis de yayımladığı mesajda, “Kıbrıs’ta yaşanan bölünmüşlüğün gölgesinde” bir Barış Günü etkinliğinin daha gerçekleştirileceğini kaydederek,  ülkede barış, demokrasi, adalet talebini yenileyerek, insan hakları ve özgürlük mücadelesine inananlar olarak tüm halkı gerçekleşecek barış günü etkinliğine katılarak, barış mücadelesi için el vermeye davet etti.

Seyis şu ifadeleri kullandı:

“1 Eylül barış günü Kıbrıs’ta erişilemez bölgelere, sınırlara, yabancı ordulara, hamasi politikacılara inat federal ve birleşik Kıbrıs’a ulaşmak için kutlanıyorken, bölgemizde durum çok daha ürkütücü bir haldedir. Ortadoğu’da silah, kan, şiddet, öfke ve düşmanlığın gölgesinde bir barış gününün kutlanması insanlığa yaraşmamaktadır. Mağusa Gençlik Merkezi olarak, barışı sadece silahların susması olarak görmüyoruz. Savaşın olmamasının barışın gerçekleştiği anlamına gelmediğini yaşadığımız ülkeden ve yaşadığımız kentten dolayı çok iyi biliyoruz. Yarısı kapalı bir kentin, kalan yarısının ise sınırlar ve askeri üslerle kuşatıldığını hatırlatırken, bizler için barış ortamının, huzurun, demokrasi ve adaletin tesis edildiği özgür bir ülke yaratılmasıyla mümkün olacağını belirtmek isteriz”.

BKP, BARIŞTAN YANA TÜM KESİMLERİ VE HALKI, DAYANIŞMA EVİ ÖNÜNDEKİ İKİ TOPLUMLU BARIŞ ETKİNLİĞİNE KATILMAYA ÇAĞIRDI

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) , 1 Eylül Dünya Barış Gününde barıştan yana tüm kesimleri ve halkı, ara bölgede bulunan Dayanışma Evi önünde yapılacak iki toplumlu barış etkinliğine katılmaya çağırdı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, tüm dünya ve ülkenin, barışa her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirterek,  Kıbrıs sorununun çözümü ve barışın kökleşmesi için kararlı bir şekilde mücadeleye devam edecekleri söyledi.

Her iki toplumdaki milliyetçi ve “şöven” hareketlerden yararlanan, “emperyalist güçlerin” doğrudan ve dolaylı müdahalelerinin bir sonucu olan Kıbrıs sorununun yıllardır çözümsüzlüğe mahkum edildiğini savunan İzcan, tüm barış ve demokrasi güçlerinin birinci önceliğinin erken çözüm ve 41 yıllık bölünmüşlüğün sonlandırılması olduğunu vurguladı.

“Dünyanın jandarmalığına soyunan küresel terörist ABD, petrol uğruna yaptığı katliamlarla küreselleşme, neo-liberalizm ve kapitalizmin yüzünü açıkça ortaya sermektedir. ABD ve diğer müttefiklerinin, Irak, Suriye, Libya, Afganistan, Filistin ve diğer bölge ülkelerine yaşattığı dram, bugüne dek yaptıklarının ve bundan sonra yapabileceklerinin somut delilidir” diyen İzcan,  yerel ve evrensel barış güçleri ile birlikte hareket ederek, emperyalist savaşlara ve kapitalist sömürüye karşı mücadele etmeye ve savaşa karşı barış, sömürüye karşı savaş şiarını ileriye taşımaya devam edeceklerini vurguladı.

İzcan, BKP’nin, özgürlük ve barış için mücadele eden bütün dünya halkları ile dayanışmasını ve barış mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüreceğini kaydetti.

FEMA:“KALICI BARIŞ İÇİNDE YAŞANACAK ORTAK BİR GELECEK, TALEBİMİZ VE AYNI ZAMANDA SORUMLULUĞUMUZDUR”

1 Eylül Dünya Barış Günü yarın Kıbrıs’ın kuzey ve güneyinden bazı örgütlerin ortak organizasyonuyla kutlanıyor.

PEO, Dev-İş, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, BES, Türk-Sen ile İki Toplumlu Barış İnisiyatifi tarafından organize edilen etkinlik saat 19.00’da ara bölgedeki Dayanışma Evi önünde yapılacak.

Etkinlik için Kıbrıslı Türk örgütlerin temsilcileri ve katılımcılar saat 18.00’de Kuğulu Park’ta toplanacak; saat 18.30’de Dayanışma Evi’ne doğru yürüyüşe geçecek.

18 Eylül'de ise barış yanlısı çalışmalarıyla tanınan Türk ve Yunanlı sanatçılar Zülfü Livaneli ile Maria Faranduri Çetinkaya Sahası’nda konser verecek. Konser saat 18.00’de başlayacak.

FEMA: “SAVAŞA KARŞI, BARIŞA DOĞRU BİR KEZ DAHA TEKYÜREK OLMAK AMACIYLA”

Feminist Atölye (FEMA), savaşa karşı, barışa doğru bir kez da tek yürek olmak amacıyla yarın saat 18.00’de Kuğulu Park’ta toplanacaklarını duyurdu.

Feminist Atölye 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, barışa gönül veren herkese Kuğulu Park’ta buluşma çağrısı yaptı.

Mesajda, 1 Eylül’ün Dünya Barış Günü olarak kabul edilmesinden bu yana, 76 yıl geçmiş olmasına, barışı savunanlara rağmen, dünya üzerinde savaş, çatışma ve zulümlerin sona ermediğini, savaşlardan çıkar sağladığını düşünenlerin tükenmediğine dikkat çekildi.

Bugün Orta Doğu halklarının üzerinden bir an olsun savaş uçaklarının inmediğini, dünya üzerinde birçok yerde savaşların hâlâ sürdüğü ifade edilen mesajda, “Hemen yanı başımızda bulunan coğrafyada da insani kaygılar yerini siyasi ve kişisel çıkarların hakimiyetine bırakmıştır” denildi.

“SİYASİ İRADE HER İKİ KESİM İÇİN DE İLK ŞART”

Barışa hasret yaşanan adada ise, kalıcı ve demokratik bir barış için, herkese sorumluluk düştüğü vurgulanan mesajda, barışa giden yolda barışa, demokrasiye yönelmiş istikrarlı ve kararlı bir siyasi irade her iki kesim için de mutlaka bulunması gereken ilk şart olduğu belirtildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Bunun yanında birbirlerinin kayıplarına, acılarına duyarlı, gereksinimlerini ve geçmişte yaşananları görmezden gelmeyen, nifak tohumları atmak yerine yaşananlardan ders çıkarıp, gerçek ve kalıcı bir barışa köprü kuran, medya mensupları, eğitimciler, kolluk görevlileri, kamu görevlileri, tarihçiler, siyasiler, sendikacılar, emekçiler, işletme sahipleri, akademisyenler kısacası yediden yetmişe barış gönüllüleri gerekmektedir.”

Barış için mücadelenin sürdürüleceği vurgulanan mesajda, “İnsan onurunun ve yaşam hakkının esas olduğu, tüm çocukların güldüğü, karınlarının tok olduğu, savaş uçakları yerine rengârenk uçurtmaların uçtuğu, dikenli tellerin yerini çiçeklerin, kin ve öfkenin yerini sevgi ve kardeşliğin aldığı, her türlü şiddetin son bulacağı kalıcı barış içinde yaşanacak ortak bir gelecek, talebimiz ve aynı zaman da sorumluluğumuzdur” ifadelerine yer verildi.

SAYGUN: “ÜLKEDE SAVAŞIN YARATTIĞI ACI VE GÖÇLER ANCAK ÜLKENİN BİRLEŞTİRİLMESİYLE ORTADAN KALKACAK”

KTÖS Genel Başkanı Semen Saygun Kıbrıslıların savaşın yarattığı göçlerin ve acıların ne olduğunu çok iyi bildiklerini, Adada yaşanan felaketin acılarının tüm Kıbrıslılarca halen yaşandığını kaydetti.

Saygun 1 Eylül Barış Günü dolayısıyla POED, KTÖS, OLTEK, KTOEÖS ve DAÜ-SEN adına yayınladığı mesajda ülkenin bölünmüşlüğünün tüm Kıbrıslıların acı çekmesinin temel sebebi olduğunu savundu.

Kıbrıslı eğitimciler olarak dünyada ve Adada yaşanan savaşların, acıların ve göçlerin temel sebebinin, emperyalizmin çıkar savaşları nedeni ile ırkçılığı, şovenizmi ve düşmanlığı kışkırtması olduğunu belirten Saygun, dünyanın tüm insanlığın ortak evi olduğunu ve kaynakların tüm insanlığa yeterli olduğunu kaydetti.

Saygun açıklamada “Kıbrıslı eğitimciler olarak sebebi ne olursa olsun, savaşların insanlığın yıkımına neden olduğunu biliyor ve tüm savaşlara karşı çıkıyoruz. Silahlanmaya harcanan ekonomik kaynakların, insanlığın eğitimine ve refahına ayrılmasını talep ediyoruz. Savaşın ve şiddetin ancak hoşgörü ile adil paylaşımla ortadan kalkacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Saygun, ülkede savaşın yarattığı acı ve göçlerin ancak ülkenin birleştirilmesi ile ortadan kalkacağını savunarak, barış için ortak mücadele etme iradesini yineledi

KOMÜNİST EMEK HAREKETİ

Komünist Emek Hareketi, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

“Biz bizi bölen bu devletlerin bizlere barış getirmeyeceğini açık açık söylüyoruz” denilen mesajda, Komünist Emek Hareketi’nin 1 Eylül’ü “kavganın her yıl daha da yükseleceği bir gün”  olarak algıladığı belirtildi.

BAĞIMSIZLIK YOLU

“Bağımsızlık Yolu” 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Bağımsızlık Yolu mesajında halkı, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde saat 18.00’de Kuğulu Park’ta kortejleriyle buluşup, sendikaların organize ettiği ara bölgedeki iki toplumlu etkinliğe katılmaya davet etti.

“Bölgemiz Ortadoğu’da, Türkiye’de ve Kıbrıs’ta barış talebi belki de hiç bir zaman bu kadar değerli ve gerekli olmamıştır” denilen mesajda, “Kıbrıs’ta Barış! Türkiye’de hemen! Ortadoğu’da şimdi! Barış hemen şimdi!” çağırısında bulunuldu.

EL-SEN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Yönetim Kurulu, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nün tüm dünyaya, çalışanlara ve halka hayırlı olmasını diledi.

El-Sen yayımladığı mesajda, Kıbrıs’ta çözüm sürecinde, barış görüşmelerin hız kazandığı şu dönemde, Dünya barış gününün anlam ve değerinin bilincinde olarak, Kıbrıs’ta kalıcı çözümün her zaman destekçisi olacağını kaydetti.

El-Sen, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yarın yapılacak etkiliklerde yerlerini alacaklarını da kaydetti.

ÇAĞ-SEN’DEN BARIŞ ÇAĞRISI

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen), 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle çatışma içerisinde olan tüm kesimlere barış çağrısında bulundu.

Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu yayımladığı mesajda Suriye, Irak, Filistin, Afganistan, Yemen, Somali ve Libya’da süren çatışmalara işaret ederek, çocuk ve kadınların çatışmaların başlıca mağdurları olduğunu vurguladı.

Davulcu, “Savaşın ne olduğunu en iyi bilen toplumlardan biri de Kıbrıslı Türk toplumudur. Bu nedenle hem kendi ülkemizde, hem de tüm dünyada hemen şimdi koşulsuz barış çağrısı yapıyoruz. Sorunların silahla ve savaşla değil dostane yöntemlerle, konuşup uzlaşarak çözülmesinin insana yakışan bir yaklaşım biçimi olduğunu tüm insanlığa hatırlatmak isteriz” dedi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 21 Eylül’ün Dünya Barış Günü olarak kutlanması kararı alınmasına rağmen KKTC’de Dünya Barış Günü’nün 1 Eylül’de kutlandığına işaret eden Davulcu, “Eski Sovyetler Birliği’nden kalma bir gelenekle sadece bizim ülkemizde Dünya Barış Günü 1 Eylül’de kutlanılıyor. Bu yanlışı düzeltmenin vaktinin geldiğine olan inancımızı belirmek isteriz” dedi

KSP

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Dünya Barış Gününün, bölge ve dünyada “vahşetin kol gezdiği” bir ortamda kutlanmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada “İnsanların barış özlemi her gün artarken savaşlar ise daha da artarak devam ediyor” denildi.

Açıklamada tüm yurtseverler, demokratlar, savaş yapıcılarına karşı durmaya çağırıldı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.