1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Kilonuza göre su tüketin
Kilonuza göre su tüketin

Kilonuza göre su tüketin

Kilolarla savaşırken ne yenildiğine dikkat edilmesi gerekiyor.

A+A-

Kış ay­la­rı­nın son­la­rı yak­la­şır­ken ba­har­ da sı­cak­lık ar­tı­şıy­la ken­di­ni gös­ter­di. Bu­nun­la bir­lik­te vü­cut­tan ter ile ön­ce­lik­le sı­vı, po­tas­yum ve sod­yum gi­bi bir­çok mi­ne­ral ka­yıp­la­rı olur. Bu şe­kil­de ter ile kay­be­di­len mi­ne­ral­le­rin ye­ri­ne ko­nul­ma­sı açı­sın­da ay­ran ve so­da tü­ke­ti­le­bi­lir” di­yen  Bes­len­me ve Di­yet uz­ma­nı Tu­ba Ka­yan Ta­pan ki­log­ram ba­şı­na 30 cc su tü­ke­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ti­yor. Ta­pan, ba­ha­ra da­ha za­yıf gir­me­nin yol­la­rı­nı şöy­le an­la­tı­yo­r.  Kır­mı­zı ve mor mey­ve­ler de çok cid­di an­ti­ok­si­dan içe­ri­ği bu­lu­nur. Bu be­sin­ler (ka­ra­dut, çi­lek, ki­raz, ahu­du­du, bö­ğürt­len, ya­ban mer­si­ni, mür­düm eri­ği, kı­zıl­cık), vü­cu­du­muz­dan tok­sin­le­ri at­ma­da yar­dım­cı olur­ken öde­min atıl­ma­sı­na da yar­dım­cı ol­mak­ta­dır. Öte yan­dan ara öğün­ler, ana ye­mek­ten 3,5 sa­at son­ra ol­ma­lı­dır. Çün­kü yi­ye­cek tü­ke­ti­mi­ni sı­nır­lan­dı­ran lep­tin hor­mo­nu be­yin­de­ki iş­tah mer­ke­zi­ne dur ko­mu­tu­nu ve­rir.

De­re­ot­lu ca­cık tü­ke­tin: Süt gru­bu ola­rak, ay­ran ya da ke­fir tü­ke­ti­mi, ba­ğır­sak ha­re­ketleri­ni dü­zen­le­ye­cek­tir. Na­ne­li ve de­re­ot­lu bir ca­cık, pro­te­in, kal­si­yum ve po­tas­yum ih­ti­ya­cı­mı­zı kar­şı­la­ya­cak­tır. 

Mey­ve­nin ken­di­si­ni yi­yin: 1 su bar­da­ğı por­ta­kal su­yu için 3 adet por­ta­kal sı­kıl­mak­ta­dır. Bu da gün­lük 3 adet olan mey­ve hak­kı­nı­zı içe­rir. Za­yıf­la­mak is­te­yen­ler, mey­ve su­yu ye­ri­ne mey­ve­nin ken­di­si­ni tü­ke­tin. 

Ana­nas yağ yak­tı­rır: Ana­nas içer­di­ği bro­me­lin sa­ye­sin­de yağ ya­kı­mı­nı hız­lan­dı­rır. Ödem at­ma­ya yar­dım­cı olur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.