Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinan Paşa Medresesi'ndeki restorasyon uygulamaları sırasında bahçe duvarının izinsiz yıkıldığının belirlendiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Sinan Paşa Medresesi'nde yürütülen restorasyon uygulamaları sırasında medreseye ait bahçe duvarının yıkılması üzerine, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyelerince inceleme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Sinan Paşa Medresesi imzalanan protokolle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmektedir. Burada daha önce Koruma Kurulunca uygun bulunan projenin dışında herhangi bir uygulama yapılabilmesi için Bakanlığımıza bağlı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınması gerekmektedir. Ancak kamuoyuna yansıyan işlemlerle ilgili hiçbir şekilde izin alınmamıştır. Olayın duyulmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in talimatıyla Koruma Kurulu bugün yerinde incelemelerde bulunulmuştur" denildi.

Açıklamada, yapılan inceleme ve alınan kararla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"- Medresenin bulunduğu parselin doğu yönünde yer alan 3.50 metre genişliğinde bir bölümün tamamen yıkıldığı,

-Yıkılan taş duvar ile birlikte duvar üzerinde bulunan kirpi saçaklı bölümün de yıkıldığı yıkılan duvarda meydana gelen açıklığa, demir profilli tel ızgaralı bir kapının yerleştirildiği, tel ızgaraların önünün yeşil bir branda ile kapatıldığı tespit edilmiştir.

Bunun üzerine 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatına aykırı olarak tescilli Sinan Paşa Medresesinin bahçe duvarının yıkımına ilişkin konunun değerlendirilebilmesi için bugün Bursa Koruma Kurulunca yerinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Alınan karar ile;

a) Binanın tamamında görülen çatlakların durumunun irdelenmesi ve statik sorunların derinliğinin anlaşılması için sıva raspası yapılmasına ve çıkan verilere göre statik raporun güncellenmesine; bu zaman zarfında binanın yıkılmaması için statik ve yapısal önlemlerin alınmasına ve tüm bu çalışmalar doğrultusunda rölöve ile yıkılan duvarın ihyasına yönelik uygulamayı da kapsayan restorasyon projesinin revize edilmesine,

b) Sinan Paşa Külliyesinin tarihsel sürecinin ve mevcut durumunu içeren detaylı araştırma yapılarak sanat tarihi raporunun hazırlanmasına,

c) 18.4.2014 tarih ve 3163 sayılı karar ile onaylı jet-grouting uygulamasına, üst yapı ile ilgili tüm sorunların belirlenip restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra devam edilebileceğine,

d) Yapının plan şemasının bütünüyle yorumlanabilmesi amacıyla avluda kuzey-batı yönünde iç köşede duvarın devam edip etmediğinin anlaşılabilmesi için ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde temel araştırma kazısı yapılmasına,

e) Yıkılan duvarın ne zaman yapıldığının tespiti için; duvarların muhtelif yerlerinden alınan malzemelerin analiz edilmesi ve sonuçlarının Koruma Kuruluna iletilmesine,

f) Tescilli yapıya ait yıkılan duvarın Kurulumuz bilgisi dışında ve izinsiz olarak yıkıldığı anlaşıldığından, söz konusu duvar yıkımını gerçekleştiren sorumluları hakkında 2863 sayılı yasa kapsamında yasal soruşturma açtırılarak sonucundan Koruma Kuruluna bilgi verilmesine karar verilmiştir."