30 Nisan 2018 Pazartesi 10:53
1 Mayıs İşçi Bayramı mesajlarla kutlandı

KAMU-İŞ 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Kamu-İş Genel Başkanı Sami Dilek, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kamu-İş Genel Başkanı Sami Dilek yayımladığı mesajda, 1 Mayıs’ın İşçi ve Emekçilerin Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü olduğunu ve işçilerin emeğini ve aşını sömüren emperyalizme karşı direnenlerin, günde 8 saat çalışma süresini kazanmasının yıl dönümü olduğunu kaydetti.

1 Mayıs’ın, 1886’da başta Amerika’daki işçiler olmak üzere, tüm dünya işçilerinin emperyalizme karşı verdikleri zorlu mücadelenin kazanıldığı gün olduğunu dile getiren Dilek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalışma hayatıyla ilgili tüm yasalar, 1974 Mutlu Barış Harekâtından hemen sonra oluşan yönetimlerle, zaman zaman mücadele, zaman zaman eylem ve grevlerle zaman zaman da uzlaşı ile tamamlanmıştır.  Hazırlanan yasalar, demokratik dünya ülkelerinin yasaları da dikkate alınarak,  dünya ülkelerine uyumlaştırılarak, çağdaş uygulanabilir yasalar haline getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Çıkarılmış yasaların dünya konjonktürüne yakın ama eksiklikleri mevcut yasalar olduğunu belirten Dilek, 2008 yılı itibarıyla, bu yasalardaki mevcut eksiklikleri giderip, daha çağdaş yasaların oluşturulması gerekirken, sendikaların karşısında olan işveren konumundaki yönetimlerin,  bu yasaları ve içeriğini de, olan işçi haklarını daha da gerilere çekecek tavırlar içerisine girdiklerini ve 2009’dan sonra değişen yönetim kadrolarının da aynı uygulama yöntemini seçtikleri ve çalışanların haklarını geriletmeye devam ettiklerini savundu. 

“ÇAŞILANLARIN 10 YIL İÇERİSİNDE HAKLARI GERİYE GİTTİ”

“Ne yazık ki hem geçmiş hükümetler döneminde hem de şimdiki hükümette olanlar, çalışma yasalarını ellemekte, birçok olumsuzluklar yaratmakla, çalışma yasalarını ülkemizdeki sosyal güvenlik konularını, allak bullak etmiş, yasalar uygulandıkça toplu iş sözleşmeleri özelliklerini yitirmiş, ülkemizdeki maaş-ücret uygulamaları çalışanları ve aynı iş yapanları bile sınıflara ayırmıştır” diyen Sami Dilek, çalışanların, daha güzel yarınlar ve daha iyi haklar beklerken, son 10 yıl içerisinde hakların geriletilmesiyle verimlilik ve motivasyonlarının ortadan kalktığını ifade etti. 

Uygulamaya konulan göç yasası ile çalışanların bölündüğünü ve eşit işe eşit ücret prensibinin ortadan kaldırıldığını dile getiren Dilek, toplu iş sözleşmelerine müdahalelerin arttığını, hatta toplu iş sözleşmesi yapma gereği duyulmadığını belirtti. 

Dilek, Meclisten geçen yasalarla, onaylanan toplu iş sözleşmesi ve toplu pazarlıkla ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarının hiçe sayıldığını kaydetti. 

“MÜCADELE ORTAMINA GİRMEMİZ GEREKİR”

Müdahaleler altında olan toplu iş sözleşmesi haklarının yeniden tesisi için yıllar önce 1 Mayıs emekçilerinin günü için yapılan mücadeleler gibi mücadele ortamına girilmesi gerektiğini savunan Dilek, şöyle dedi:

“Biz emekçiler olarak barış ve özgürlükten yanayız. Kıbrıs konusundaki barış görüşmelerinin tekrardan başlamasını beklemekteyiz. Arzumuz bir an önce Kıbrıs müzakerelerinin başlayıp, adil bir şekilde sonuçlanması ve Kıbrıs hakları için, kalıcı bir idareye kavuşmasıdır. İşçilerimizin ve tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramını büyük bir burukluk içerisinde kutlamaktayız. Bir taraftan yasaların getirdiği sıkıntılar, diğer taraftan ise Türk Lirasının yabancı para birimlerine karşı değer kaybetmesi, enflasyonu körüklemekte, çalışanların alım güçlerini zayıflatmaktadır. Bu da insanlarımızı süratle fakirliğe itmektedir.”

TC ile KKTC Hükümetleri arasında yapılan protokollerde, enerji, limanlar, haberleşme ve tarım sektöründe yeniden yapılanma ismi altında yapılması öngörülen değişikliklerle özelleştirmelerin gündeme geldiğini dile getiren Dilek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bunlar sendikaları ve çalışanları tedirgin etmekte, iş güvenceleri şüphesi doğmaktadır. Hükümetin ivedilikle bu konulara çare üretmesi gerekmektedir. 1 Mayıs İşçi ve Emekçilerin Bayramı, dünya çapında kutlanmakta olup, birlik, beraberlik, dayanışma ve haksızlıklara karşı mücadele günüdür. Bu günün anlamına uygun olarak, geriletilen sendikal hakların tesisi, Toplu İş Sözleşmelerine müdahalelerin ortadan kaldırılması, çalışanların ve halkın alım gücünün yükseltilmesi için mücadeleye hazır olunması dileğiyle, 1 Mayıs İşçi Bayramını en içten duygularla kutlar, tüm insanlara, barış, mutluluk ve sağlıklı yaşam dilerim.”

* * *

BAĞIMSIZLIK YOLU 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI…

Bağımsızlık Yolu, özel sektörde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması gerektiğini vurguladı ve tüm halka özel sektörde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması mücadelesine omuz verme çağrısında bulundu. Bağımsızlık Yolu, “Gelin Hep Birlikte Haykıralım: Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” dedi.

Bağımsızlık Yolu tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda, şöyle denildi:

“Yükselen faşizm, dinsel gericilik, dört yanımızı saran savaşlar, işgaller, homofobi, eğitim-sağlık haklarımızın her geçen gün gerilemesi, ulaşım ve barınma gibi haklardan söz etmenin bile ütopik sayıldığı koşuların normalleşmesi, doğaya ve kendimiz dışındaki tüm canlılara yabancılaştığımız yetmezmiş gibi her geçen gün artan rant ve inşaat çılgınlığı ile sırf betondan ibaret yaşam alanlarına sıkışmak, kadınlara yönelik şiddette artış, çocuklara yönelik şiddette artış, bölünmüş bir adada barış özlemi ile yanıp tutuşurken giderek büyüyen hamaset, ırkçılık, milliyetçilik ve ayrılıkçılık: İşte 1 Mayıs 2018’te kendimizi içinde bulduğumuz kabusun kısa bir özeti...” 
M
esajda, emekçilerin günde dokuz, on saate varan uzun mesailerde sömürüldüğü,  sigorta kaydı olmadan çalıştırıldığı,  sigorta kaydı olsa da yatırımlarının yapılmadığı, en iyi ihtimalle gerçek maaşından uzak yatırımlara razı olduğu, yıllık ücretli izin hakkından mahrum olduğu, ekmek parasının patronun iki dudağı arasına sıkıştırılmış olduğu ve ek mesai gibi bir haktan bahsetmekten dahi çekindikleri kaydedildi.

Örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekilen Bağımsızlık Yolu mesajında, sorunlara karşı emekçilerin birliğinin en acil hedef olduğu vurgulandı ve emekçilerin örgütsüzlüğünün kabul edilemez olduğu kaydedildi.

* * *

TIP-İŞ, 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Ahmet Varış, devletin denetim eksiklikleri nedeniyle sosyal güvencesiz çalıştırılan emekçilerin siyasi mercilerin göz ardı etmelerinden dolayı temel hak ve özgürlüklerden yoksun olarak yaşamak zorunda bırakıldığını belirtti.

Varış, yayınladığı mesajda, tüm dünyadaki emekçilerin hak ve özgürlükleri için hep birlikte sesini yükselttiği gün olan 1 Mayıs’ın, dünyanın dört bir yanından emekçilerin bir araya gelip ülkesi, ulusu, ırkı, siyasal görüşü, dini, mezhebi, dili, cinsiyeti, yaşı ve mesleği ne olursa olsun, taleplerini haykırdığını kaydetti.

Ahmet Varış, “Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine göre her ülke iş güvenliği, iş sağlığı ve çalışma ortamına ilişkin tutarlı bir ulusal politika geliştirmeli ve iş kazalarının önlenmesi için çalışma ortamında bulunan tehlike nedenlerini asgariye indirerek önlemler almalıdır” ifadelerini kullandı.

Varış, ülkedeki kamu sağlık merkezlerinde yıllardır periyodik radyasyon denetimlerinin dünyada kabul gören yöntemler ve şartlara uygun olarak yapılmadığını belirtti.

Çağdaş ülkelerde olduğu gibi Enfeksiyon Kontrol Komiteleri’nin hekim eksiklikleri nedeniyle tüm hastanelerde oluşturulamadığını dile getiren Varış, sonuç olarak kamu sağlık çalışanlarının iş güvenliği ve sağlığının ciddi bir risk altında olduğunu ve İdarenin bu konulardaki eksikliklerin giderilmesi için ivedilikle somut adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Varış sözlerini şöyle tamamladı: 

“Devletin denetim eksiklikleri nedeniyle sosyal güvencesiz çalıştırılan; siyasi mercilerin göz ardı etmelerinden dolayı temel hak ve özgürlüklerden yoksun olarak yaşamak zorunda bırakılan emekçilerin sorunlarının giderildiği daha güzel günler görmek dileğiyle tüm emekçilerin ‘1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı kutlarız”.

* * * 

HÜR-İŞ’TEN 1 MAYIS MESAJI... 

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın işverenlere 1 Mayıs’ı çalışanlara tatil vermeleri için ricada bulunmasını “utanç verici” olarak tanımladı.

HÜR-İŞ’ten 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, “Devletin saygınlığında ve devlet geleneğinde yasal mevzuatlar dururken rica nereden çıktı, anlamış değiliz” denildi.

Açıklamada “Ülkemizde kutlanacak olan 1 Mayıs’ı emekçiler yine çalışarak ve ezilerek geçireceklerdir” ifadesine yer verildi.

* * *

KIBRIS SOSYALİST PARTİSİ 1 MAYIS MESAJI YAYIMLADI VE ÇAĞRI YAPTI

Kıbrıs Sosyalist Partisi, ülkedeki tüm emekçileri, “işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma yürüyüşüne” katılmaya davet etti.

Kıbrıs Sosyalist Partisi, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Ülkemizin her iki yanında işçi ve emekçilerimizin, özellikle de özel sektörde çalışan emekçilerimizin sendikasız, güvencesiz ve örgütsüz olarak çalıştırılmasına son vermek için yürüyeceğiz” denilen KSP mesajında, “Yaşasın 1 Mayıs’ta her milliyetten Kıbrıslı emekçilerin birliği” ifadesi de yer aldı.

* * * 

DP GENEL BAŞKANI VE MALİYE BAKANI DENKTAŞ BÜTÜN ÇALIŞANLARIN EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ’NÜ KUTLADI

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. 

Denktaş, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bilhassa özel sektörde çalışanların çalışma koşullarının istenilen seviyede olmadığının bilinciyle, DP olarak halkımızın beklentilerine yanıt verebilmek, çalışma hayatını iyileştirmek ve insanımızın daha yüksek bir refah düzeyine erişmesine imkân sağlayacak politikaların geliştirilmesi için tüm paydaşlarla çaba gösteriyoruz” dedi. 

Denktaş, 1 Mayıs’ın yıllardan beri KKTC’de gerçek bir bayram havasında kutlandığını, Kıbrıs Türk halkının gösterdiği bu olgunluğun tüm dünya ülkelerine örnek olması gerektiğini  de kaydetti.

* * *

TKP YENİ GÜÇLER BAŞKANI ÇAKICI’DAN 1 MAYIS MESAJI... 

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülke işçilerine hiçbir ayrımı, sınırı ve sınırlamaya dikkate almadan birleşmeleri ve haklarını almak için örgütlü mücadeleye katılmaları çağrısı yaptı. 

Çakıcı mesajında, devletin özel sektördeki sendikalaşmanın önünü açmadaki isteksizliğinin devam ettiğini, iş güvenliği olmadığını, işin devamlılığının hâӏâ işverenin iki dudağı arasında olduğunu, sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkının işverenler tarafının hâӏâ fiili olarak engellendiğini belirtti. 

Çakıcı mesajında, “Emeğini satarak karşılığında aldığı ücretle yaşamını sürdüren emekçi kesimlerin oyunu alarak işbaşına gelen 4'lü koalisyon hükümeti henüz bu kesimlerin beklentilerini karşılayacak hiç bir somut adım atmamıştır. Emekçilerin koalisyon hükümetinden beklentileri devam etmektedir” ifadelerini kullandı. 

TKP Genel Başkanı Çakıcı, tüm üye ve sempatizanlarını 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama etkinliğine katılmaya davet etti.

* * *

BKP 1 MAYIS MESAJI YAYIMLADI VE MİTİNGE KATILIM ÇAĞRISI YAPTI

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), tüm işçi ve emekçileri Çetinkaya sahasında organize edilen 1 Mayıs mitingine katılmaya çağırdı.

BKP, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. 

“Yurdumuzun bütünlüğünü sağlayıp, Kıbrıslıların insan haklarına saygılı, birlikte özgürce yaşayacağı günlere ulaşmak temel amacımızdır” denilen mesajda, “Kıbrıs ve dünyada yaşananlar emek, barış ve özgürlük mücadelesinin bir bütün olduğunu, birlikte verilmesi gerektiğini kanıtlamaktadır”  ifadelerine yer verildi.

* * *

DİN-GÖR-SEN 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJI YAYIMLADI

Din Görevlileri Sendikası (DİN-GÖR-SEN),  1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı yayımladı ve emekçileri kutladı.

Din-Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır, mesajında şunları dile getirdi:

“Sevgili Peygamberimiz (SAV) buyuruyor ki: ‘Her kimin kardeşi hizmetinde çalışırsa, yediğinden yedirdin, onlara güçlerini aşan yükler yüklemesin ağır işler yüklerseniz bizzat yardım ediniz’. (Buhari) İşçinin ücretini alnının teri kurumadan veriniz. (İbn Mace)”

* * *

HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI: "ASGARİ ÜCRET YENİDEN DÜZENLENSİN, GÖÇ YASASI KALDIRILSIN"

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, hükümete, ülke gerçekleriyle örtüşmediğini belirttiği asgari ücreti, “insan onuruna yaraşır bir şekilde” düzenlemesi ve “Göç Yasası” olarak anılan 47/2010 sayılı yasayı kaldırması için çağrı yaptı.

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla, Sendika adına yazılı bir açıklama yapan Başkan Ali Özgöçmen, “geçmişten başlayarak bugüne kadar hükümetlerin almış olduğu yanlış kararlar ve her yeni gelenin bu yanlış kararları düzeltmemesi ya da düzeltememesiyle gerek kamu alanında gerekse özel sektörde haksızlığın, eşitsizliğin devam ettiği ve adım adım birliktelikten uzaklaştırılmaya çalışıldığını” ifade etti.

banner41
Birçok olumsuzluğa rağmen, işçi güvenliği ve sağlığı için inşaatlarda yapılan denetimleri “son derece yerinde ve memnuniyetle” karşıladıklarını belirten Özgöçmen, bu denetimlerin yaşamın ve çalışma hayatının bir parçası olduğunun kabullenilmesini istediklerini ifade etti.

Özgöçmen şöyle devam etti:

“Çünkü bizler koruyucu sağlık hizmetinin bekçisi ve emekçisiyiz, çünkü bizler en zor şartlarda en düşük maaşla çalıştırılan işçi kardeşlerimizi ne inşatlarda ne ambulansta nede acil servis ve hastanenin diğer köşelerinde bir hiç uğruna kan ve acılar içinde görmek istemiyoruz, çünkü bizler sağlık çalışanıyız, hemşireyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta görevi başındaki meslektaşlarımın ülkemiz ve tüm dünyadaki işçi ve emekçi kardeşlerimizi sevgi ve saygı ile selamlarız.”

* * *

MDP: “ÇAĞDAŞ ÇALIŞMA KOŞULLARI EN BÜYÜK HEDEFİMİZDİR”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), işçi ve emekçilerin çağdaş çalışma koşullarına kavuşturulmasının en büyük hedefleri olduğunu belirtti.

MDP tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle yayımlanan mesajda, “ülkede işçi ve emekçilerin sömürüldüğü, bu nedenle 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlamanın mümkün olmadığı”  savunularak,  işyerlerinin gereği gibi denetlenmesi ve haksız kazanç elde eden işletmelere cezai müeyyide uygulanmasının beklentileri olduğu kaydedildi.

Mesajda ayrıca, bazı sendikalar tarafından Lefkoşa’da yarın düzenlenecek etkinliğin, işçi ve emekçi haklarını savunmak temelinde yapılması gerektiği ifade edilerek, “Federal Kıbrıs”  yönünde çağrıların yapılacağı bir mitinge dönüşmemesini arzu ettikleri belirtildi.

* * *

TDP, 1 MAYIS’A KATILIM ÇAĞRISI YAPTI

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Cemal Varoğlu, 1 Mayıs’ın tüm emekçilerin savaşsız, sömürüsüz, barış içinde bir dünya kurma özlemiyle birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu belirterek; eşit, özgür ve kardeşçe bir dünya kurulana kadar mücadelenin devam edeceğini kaydetti. 

Varoğlu, 1 Mayıs mesajında, ilerici, demokrat, emekten ve üretenden yana olan tüm kesimleri yarın saat 18.00’da Kuğulu Park’ta, ardından saat 19.30’da ara bölgede düzenlenecek ortak etkinlikte buluşmaya davet etti.

Varoğlu, önceleri işçilerin iş, aş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan 1 Mayıs’ın, faşizme, şovenizme ve savaşlara karşı çıkmak, daha özgür, daha demokratik, daha paylaşımcı ve daha barışçıl bir dünya düzeni talep etme mücadelesine dönüştüğünü vurguladı.

1 Mayıs’ı kutlarken KKTC’de atılması gereken adımlar olduğu bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Varoğlu, emek sömürüsünün önüne geçilmesi, işsizliğin önlenmesi, sigortasız ve güvencesiz çalıştırılmanın önlenmesi, kadın ve çocuk haklarının, sosyal hakların geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

* * *

EL-SEN KIBRIS’TA BARIŞÇIL ÇÖZÜM ÇAĞRISI YAPTI 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Umut Öksüzoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs sorununa barışçıl bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek, KIB-TEK’in özerkleştirilmesi mücadelesinin de devam ettiğini kaydetti. 

Kıbrıs’ın stratejik konumuna şimdi Doğu Akdeniz’deki doğalgaz kaynaklarının da eklendiğini, Kıbrıs’a sahip olmak veya kontrol etmenin dış güçlerin en büyük hedefleri arasında bulunduğunu belirten Öksüzoğlu, “yıllardır devam eden Kıbrıs sorununa acilen bir çözüm bulmak zorundayız” dedi. 

Öksüzoğlu, “Kıbrıs Türk halkı bakımından bir diğer önemli sorunumuz kendi stratejik kurum ve konumlarımıza sahip çıkılmasıdır. KIB-TEK feda edilemeyecek derecede önemli stratejik bir kurumdur. KIB-TEK’i yani kendi enerji üretme kurumumuzu çeşitli haklı veya çoğu kez haksız bahaneler üreterek elden çıkartmaya çalışanlara karşı var olan meşru her yolla direnmek zorundayız” ifadelerini kullandı. 

EL-SEN Başkanı Öksüzoğlu tüm emekçilerin ve emeğin yanında saf tutanların 1 Mayıs’ını kutladı. 

* * *

KTEZO’DAN 1 MAYIS MESAJI…

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Mayıs’ta işyerlerinin kapalı kalması ve çalışanların dinlenmesi için yaptığı çağrıya destek belirtti.

Oda’nın mesajında,  “1 Mayıs çalışanların, emekçilerin ve tüm ezilen, sömürülen halk kitlelerinin sembol günü, uluslararası mücadele günü olmaya devam ediyor” denilerek, şunlar kaydedildi:

“Devlet dışında ne zaman tatil olduğu, kimin ne kadar çalıştığı, işyerlerinin çalışma saatleri tam bir belirsizlik içinde. Bu nedenlerdir ki özel sektörde istihdam her geçen gün azalmakta, yabancı iş gücünde artış alıp başını gitmekte, hayat düzeyi düşmekte, kaos yaratmaktadır.

Bu nedenle Çalışma Bakanlığı’nın 1 Mayıs’ta işyerlerinin kapalı kalması ve çalışanların dinlenmesi için yaptığı çağrıları destekliyoruz. Ayrıca bu girişimleri ekonominin tamamında çalışma saatlerinin düzenlenmesi için bir başlangıç olarak gördüğümüzü de belirtmek istiyoruz.”

* * *

BAY-SEN, 1 MAYIS İŞÇİ VE BAHAR BAYRAMI’NI KUTLADI

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) Başkanı Salih Sakallı,  BRTK çalışanları ve tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı’nı kutlayarak, barış, özgürlük, demokrasi ve emek sömürüsünün ortadan kalkacağı bir gelecek temennisinde bulundu. 

Çalışma yaşamında esneklik, güvencesizlik ve kuralsızlığın kural haline getirildiğini kaydeden Sakallı, “Bizler tüm çalışanlar adına, iş yaşamı dâhil her alanda sosyal adalet, eşitlik ve demokrasi istiyoruz. Ülkedeki tüm çalışanların sendikalı ve toplu iş sözleşmeli bir düzen içinde çalışması için verilen mücadelede bizler de elimizden gelen katkıyı yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. 

Hakları savunmak için birlik ve mücadele çağrısı yapan Sakallı, iş sağlığı ve güvenliğinin arttırılmasını ve çalışanların örgütlenme hakkına engel olunmamasını temenni etti. 

* * *

KTMMOB'DEN 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJI

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB), 1 Mayıs ruhuna uygun olmayan uygulamaların, gelir dağılımında bozulmalara ve başka ülkelere toplu göçler yaşanmasına neden olduğunu belirtti.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliklerinde hedefin ortak olduğunu, “8 saatten fazla çalıştırılan insan, yaşayacağı fiziksel ve ruhsal yıpranma nedeniyle daha fazla ücret talep etme hakkına sahiptir ve kendi arzusu olmadan çalıştırılamaz” prensibinin dünya barışı için gerekli olduğunu kaydetti.

Aysal, “1 Mayıs’ın ruhuna uygun olmayan uygulamaların var olduğu ülkelerde yaşanan toplumsal bulanımlar neticesinde, gelir dağılımında bozulmalar meydana gelmekte ve başka ülkelere toplu göçler yaşanmaktadır” dedi.

1 Mayıs ruhu ve prensibinin evrensel bir hak olarak kabul edildiğini belirten Aysal, “Dünyanın en liberal ekonomilerinde dahi kuvvetli biçimde savunulmakta ve uygulanmaktadır” ifadesine yer verdi.

KTMMOB olarak, tüm emekçilerin haklarını savunan bir kurum olduklarını kaydeden Aysal, “İnsan onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlandığı bir gelecek dileğiyle 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü’nü kutluyoruz” dedi.

* * *

YDP’DEN 1 MAYIS MESAJI

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Vekili Enver Öztürk, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı. 

Öztürk mesajında, “Ülkemizde yaratılan katma değerden her bir vatandaşımızın hak ettiği ölçüde yararlanması temel hedefimizdir. Bu anlayışla tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin hak ve hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak çalışmaların destekçisi olacağımızı ve bu doğrultuda mücadele edeceğimizi samimi olarak ifade ederiz” ifadelerine yer verdi. 

* * *

ERHÜRMAN, 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI
 
Başbakan Tufan Erhürman 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erhürman, işçi sağlığı ve iş güvenliği, özel sektörde sendikalaşmanın teşvik edilmesi, toplu sözleşme hakkının kullanımının yaygınlaştırılması, iş güvencesi gibi konularda başlamış ve başlayacak çalışmaları olduklarını belirtti.

Erhürman paylaşımında, “hükümetin güvenoyu almasının üzerinden 2.5 ay geçti. Bu sürenin önemli bir kısmını bütçeyle ilgili çalışmalara ayırmak zorunda kaldık. Önümüzdeki dönemde, özellikle yaz ayları içerisinde yukarıda sözünü ettiğim çalışmaları tamamlamak hedefimizdir. Ülkemizdeki yerli yabancı işçilerin ve dünyadaki tüm işçilerin bayramını kutlarım” ifadelerini kullandı.

* * *

ÖZERSAY: İŞÇİNİN, EMEKÇİNİN 1 MAYIS BAYRAMINI KUTLUYORUM

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptğı paylaşımla 1 Mayıs işçi bayramını kutladı.

Özersay, “çalışma yaşamıma 26 yıl önce Kooperatif süt fabrikasında işçi olarak başladım, tabi ondan önceki dülger çıraklığımı, fotoğrafçı çıraklığımı, para karşılığı bahçe temizliği ve kamyonlardan tuğla ve benzeri yük indirme işlerini saymazsak. O yıllarda emekçilere verilen değeri düşününce bugün ülkemizde bu konuda yürümemiz gereken uzun bir yol olduğunu görüyorum’ifadelerini kullandı.

Özersay, “özel sektör çalışanlarının yatırımlarının yapılmasından, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesindeki haklarına ve kimsenin çalışma saatleri açısından yasal sınırlar dışında çalıştırılmamasına varıncaya kadar tüm bu kuralları uygulamak hükümet olarak bizim görevimizdir” diyerek, üç aylık bir hükümetiz, bunları adım adım hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız. İşçinin, emekçinin 1 Mayıs bayramını kutluyorum” dedi.

* * *

ATATÜRKÇÜ YAŞAM DERNEĞİ’NDEN 1 MAYIS ELEŞTİRİSİ

Atatürkçü Yaşam Derneği, KKTC’deki işçilerin 1 Mayıs’ı bayram gibi kutlamadığını, yine çalıştığını savundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada,  “Yıllardır özel sektör çalışanlarının örgütlenme hakları konusunda hiçbir adım atamayan yönetimler her 1 Mayıs yıldönümünde olduğu gibi yine nutuk atıyor” eleştirisinde bulunuldu.

Açıklamada,  “Her 1 Mayıs’ta olduğu gibi bu yıl da özel sektör iş, imtiyazlı kesimler mangal başında” ifadelerine yer verildi.

* * *

HAZİNE-SEN’DEN 1 MAYIS MESAJI: "ULUSLARARASI KRİTERLER UYGULANSIN, ASGARİ ÜCRET ARTIRILSIN..."

Hazine Çalışanları Sendikası (Hazine-Sen) çalışanların asgari ücretin yaşanılabilecek seviyeye çıkarılmasını, kamu çalışanlarının maaş ve ek ödeneklerini düzenleyen, Göç Yasası olarak da bilinen 47/2010 sayılı yasanın kaldırılmasını, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa Birliği kriterlerinin ülkede uygulanmasını arzu ettiğini kaydetti.

İşçilerin, emekçilerin, kadınların ezilen halkların, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı kutlayan Hazine-Sen günle ilgili mesajında taleplerine de yer verdi.

Şu sıralar sınav niteliğinde zamanlardan geçildiğini belirten Hazine-Sen, “Toplumu hak etmediği bu yerden üst seviyelere getirmek için hep birlikte ve özveriyle çalışmalıyız” çağrısı yaptı.

“1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı”nın yıllardır kutlandığını ancak buna rağmen hem Kıbrıs’ta hem de dünyada emekçilerin sömürüldüğünü, haksız, adaletsiz, can güvenliğinden yoksun olarak çalıştırıldığını savunan Hazine-Sen, taleplerini şöyle sıraladı:

“Düşük ücret politikalarına, hayat pahalılığına, taşeronlaştırmaya, özelleştirmelere, sendikasızlaştırmaya, yasakçı zihniyete, emperyalizme karşı mücadele, emekçilerin güç birliği yapmasını gerekli kılmaktadır.  Özel sektörde çalışanların sendikalı olması yasayla zorunlu hale getirilmeli ve sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır.  Kıbrıs Türk halkı, uygulanan izolasyonların kaldırılması, adil bir yönetim şekli oluşması, yaşadıkları ülkenin uluslararası dünyanın parçası olmasını beklemektedir.”

* * *

banner22
Son Güncelleme: 01.05.2018 23:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner31