10 Haziran 2019 Pazartesi 15:55
282 Okunma
Evcimen: "Özel eğitim bir an önce yasal statüye kavuşturulmalı" Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), eğitimin niteliğinin artırılması konusundaki önerilerini bugün düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Sendika, “Eğitim İstatistikleri, Yasa Çalışmaları, İstihdam, İki Toplumlu İlişkiler, Okul İçi Düzenlemeler, Altyapı, Sosyal ve Ekonomik Haklar” başlıkları altında önerilerini paylaştı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, eğitimde zamanında alınmayan tedbirler yüzünden sorunların bugün içinden çıkılmayacak hale dönüştüğünü söyledi. Elcil, ülkede, eğitime gerekli değerin verilmediği görüşünü de ifade etti.

KTÖS lokalinde yer alan basın toplantısının açılış konuşmasını yapan KTÖS Başkanı Emel Tel toplantının gündemini de okudu.

Eğitim niteliğinin artırılması ile ilgili öneriler Eğitim Sekreteri Burak Maviş tarafından okundu, ardından Genel Sekreter Şener Elcil, eğitim politikaları hakkında konuşma yaptı.

KTÖS üyesi ve özel eğitim uzmanı Emirali Evcimen de özel eğitim sorunlarını anlatarak, özel eğitimin bir an önce yasal statüye kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

MAVİŞ, SENDİKANIN ÖNERİLERİNİ 7 BAŞLIKTA SUNDU

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, eğitimde yapılması gerekenleri 7 ana başlık altında topladıklarını dile getirerek bunların “Eğitim İstatistikleri, Yasa Çalışmaları, İstihdam, İki Toplumlu İlişkiler, Okul İçi Düzenlemeler, Altyapı, Sosyal ve Ekonomik Haklar” olduğunu kaydetti.

Eğitim istatistiklerinin önemini vurgulayan Maviş, kamu ilk ve anaokullarında öğrenim gören genel öğrenci sayısının 19 bin 994 olduğunu, kamu okullarında görev yapan müdür sayısının 83, müdür muavini sayısının 67 ve genel öğretmen sayısının da 1592 olduğunu söyledi.

ŞUBE BAŞINA 20.3 ÖĞRENCİ

Dört yaş şube sayısının 60, ana sınıf şube sayısının 156, ilkokul şube sayısının 727, özel eğitim şube sayısının 42, toplam sınıf şube sayısının da 985 olduğunu dile getiren Maviş, şube başına düşen öğrenci sayısının 20.3 olduğunu söyledi. Maviş, şu bilgileri de paylaştı:

“OECD tarafından hazırlanan 2017 yıllık eğitim raporunda kamusal alanda ortalama sınıf sayısının 21 öğrenci olduğu görülmektedir. AB’de bu ortalama 20, G20 ülkelerinde 24’tür. Spesifik olarak bu sayı İngiltere’de 26, Finlandiya’da 19, Fransa’da 23, Letonya’da 16, İsveç de ise 19’dur.”

YASA ÇALIŞMALARI… “5 ŞURA YAPILDI, KARARLARI UYGULANMADI”

Eğitim Şurası kararlarının günümüze kadar uygulanmadığını söyleyen Maviş, geçmişten bugüne kadar toplam 5 eğitim şurası yapıldığını, kararların birçoğunun geçmiş bakanlar tarafından uygulanmadığını kaydetti.

Şura kararlarının tavsiye değil, zorunlu olması gerektiğini dile getiren Maviş, son eğitim şurasında 11 komisyonun onanmış 417 önerisinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. 

ÖĞRETMENLER YASASI’NIN GÜNCELLENMESİ

Öğretmenler Yasası’nın güncellenmesi gerektiğini dile getiren Maviş, sınıf öğrenci sayılarının dört yaş için 16, ana sınıf için 20, ilkokul için de 26 olması gerektiğini kaydetti.

Yasada ilkokul öğretmeni atanacaklarda aranan özel nitelikler içerisinden “geçici çalışma” ifadesinin kaldırılması gerektiğini kaydeden Maviş, terfilere başvuruda kıdemin yükseltilmesi (muavin 12, müdür 15, denetmen 18), öğretmenlerin konut gereksinimlerini karşılamak amacıyla gerekli katkıyı yapacak özel bir fon oluşturulması, 40 km ve üzeri görev yeri olan her öğretmene tahsisat verilmesi, doğum izinlerinin 112 gün olarak düzenlenmesi, erkek öğretmenlere en az 21 iş günü doğum izni verilmesi gerektiğini söyledi.

Karpaz bölgesi öğretmenleri ve özel eğitim öğretmenlerinin eğitim tahsisatlarının artırılması gerektiğini dile getiren Maviş, ihtiyaç olan bölgelere toplu lojmanların inşa edilmesi, doktorasını tamamlayan öğretmenlerin ihtiyaç dahilinde AÖA’da görevlendirilmesi için yasal düzenleme yapılması, yabancı dil veya yüksek lisans için öğretmenlere yurt dışı için ödenekli izin verilmesi ve Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi’nin bağımsız ve evrensel yapılandırılmasının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Eğitim politikasının, eğitim ortamlarının, okulların, ders kitabı ve eğitim programlarının evrensel ilkelere göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Maviş, barışçıl ve hümanist, insan hakları, bilimsel ve demokratik, ayrımcılık karşıtı ve ekolojik temelli eğitim programlarının yapılaması gerektiğini belirtti.

Burak Maviş, Temel Eğitim Program geliştirme projesinin tamamlanması ve sürekli gelişim gösteren bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade ederek KTÖS’ün projeye katkı yapmak amacıyla 20 kitabı inceleyip, kitaplardaki 105 tane ifadenin yeniden düzenlenmesi veya geliştirilmesi önerisi yaptığını kaydetti.

Okul öncesi eğitimin önemine değinin Maviş, Ombudsman’ın raporuna göre dört yaş okullarına giden öğrenci oranının yüzde 52,57 olduğunu 2018-2019 yılında bu rakamın yüzde 38’e gerilediğini söyledi. 

Okul aile birliklerinin 38 okulda istihdam ettiği öğretmen yardımcılarının toplam sayısının 65 olduğunu dile getiren Maviş, 65 öğretmen yardımcısının sadece 27’sinin sosyal güvenlik yatırımlarının yapıldığını kaydetti.

Maviş, taleplerinin okul öncesi öğretmen yardımcısı kadrolarının açılması, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, okul öncesi biriminin kurulması, okul öncesi eğitim yasasının çıkarılması olduğunu belirtti.

ÖZEL EĞİTİM… 185 İŞSİZ ÖĞRETMEN VAR

Özel gereksinimli bireyler için eğitim yasasının çıkarılması gerektiğine vurgu yapan Maviş, Özel Eğitim Dairesi’nin kurulması gerektiğini dile getirerek şu anda 185 tane işsiz özel eğitim öğretmeni olduğunu kaydetti.

Öğretmen Yükselme Tüzüğü’nün geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Maviş, kıdemin yükseltilmesi, kriter puanlarının yeniden düzenlenmesi, AÖA’nın düzenleyeceği eğitim yönetimi ve denetimi ile ilgili eğitim programı hazırlanması, bekleme listesi oluşturulması ve aşamalı terfi sisteminin getirilmesi gerektiğini söyledi.

Öğretmen Nakil Tüzüğü’nün gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Maviş, öğretmenin gönüllülük ilkesiyle beraber, özel ders öğretmenliği sertifikasyon programı ve tüzüğün eş zamanda başlatılmasının hedeflendiğini belirtti. 

Öğretmen Yetiştirme Sistemi ve AÖA’nın yeniden yapılandırılması gerektiğini söyleyen Maviş, AÖA’nın ilkokul ve okul öncesi öğretmeni yetiştirme misyonuna, master ve doktora programları ile öğretim görevlisi yetiştirme misyonunun eklenmesi, özel ders öğretmenliği sertifikasyon programının başlatılması, hizmet içi kurs merkezine dönüştürülmesi, araştırma- geliştirme merkezinin kurulması ve uygulama anaokulunun hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

“KOLEJ GİRİŞ SINAVI YÖNTEMİ DEĞİŞTİRİLMELİ”

Maviş, Kolej Giriş Sınav yönteminin değiştirilmesi gerektiğini dile getirerek yabancı dil öğretimine ağırlık veren kolej müfredatının devam etmesi ve kamusal eğitim içerisinde yaygınlaştırılarak daha fazla çocuğun bu fırsata ulaşması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti. 
 
“KOLEJLER SADECE A-LEVEL, GCE, IGCSE’E YÖNELİK ÖĞRENCİ YETİŞTİRMELİ”

Gelişim dosyaları, yazılı ve sözlü değerlendirme sınavları ve özellikle süreç temelli çalışmalarla öğrencilerin eğilimleri tespit edilerek yönlendirme yapılmasını istediklerini ifade eden Maviş, Kolejlerin sadece A-Level, GCE, IGCSE’e yönelik olarak öğrenci yetiştirmesinin sağlanması gerektiğini kaydetti. 

DİN DERSLERİ SEÇMELİ OLMALI

Maviş, dinler tarihi ve kültürü pedagojik olarak her dine her inanca eşit bir şekilde seçmeli bir ders haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

Maviş sözlerine söyle devam etti: 

“Örgün eğitim içerisinde çocuklarımızın öğretim gördüğü süre dünya standartlarının üzerindedir. Eğitime ayrılan süre tartışılmalı, çalışma hayatının değişmesi ile birlikte çocukların güvenli, nitelikli ve ücretsiz eğitim alacağı ortamlar için devlet ve yerel yönetimler tüm vatandaşların erişeceği projeler üretmelidir. Kamusal okul binalarının alt yapıları güçlendirilmeli ve en verimli şekilde okullar örgün ve yaygın eğitim için değerlendirilmelidir. Eğitimde süre ve içerik değerlendirildikten sonra herkesin eşit, ücretsiz ve nitelikli bir şekilde erişebileceği bir anlayışla planlanan kapsamlı bir projeyi konuşmaya hazırız.”

İlahiyat Koleji müfredatının laik ve bilimsel bir yapıya dönüştürülerek meslek lisesi ve yüksek okul şeklinde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Maviş, Eğitim Bakanlığı Teşkilat Yapısının Yeniden Yapılandırılmasını, Özel Eğitim Dairesi, Okulöncesi Birimi, Araştırma Geliştirme Birimi, Ölçme Değerlendirme Birimi ve Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Biriminin kurulması önerilerini de dile getirdi.

Aile Eğitimi ve Aile Sözleşmesi yapılması gerektiğine de dikkat çeken Maviş, okul içinde düzenlemeler yapılarak okullarda bütçe oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Okulların öğrenci nüfuslarının sınırlandırılması gerektiğini dile getiren Maviş, her okulun öğrenci nüfusunun sınıfın metre kare alanı ve okulun metre kare alanına göre yeniden yapılandırılması gerektiğini kaydetti.

“YABANCI DİL KONUŞAN 816 ÇOCUK VAR”

Okullarda oryantasyon sınıflarının oluşturulması gerekliliğini de anlatan Maviş, 816 yabancı dil konuşan çocuğun ilkokullara devam ettiğini, yabancılara yönelik Türkçe eğitim programı ihtiyacı olduğunu, yoğunluğa göre belirli okullarda oryantasyon sınıflarının açılması ve bu konuyla ilgili öğretmen yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Okullarda rehberlik hizmetlerinin kurulması gerektiğini söyleyen Maviş, her 250 öğrenciye bir okul psikoloğu (PD ve Rehber Öğretmen) yani toplamda 78 öğretmene ihtiyaç olduğunu kaydederek, halihazırda görev bekleyen 578 rehber öğretmen olduğunu belirtti.

Okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin hizmet içi kurslara gitmesi gerektiğini de dile getiren Maviş, okulların düzenlenen projelere de aktif katılım sağlaması gerektiğini kaydetti.

Okul içi yetkilerin artırılması gerektiğine de değinin Maviş, okul güvenliği, taşımacılık, inşaatlar, kantinler ve gıda denetimi ile ilgili okul yönetim kurullarının da aktif görev alacağı yasal mevzuat oluşturulması gerektiğini söyledi.

Çocuk koruma programı mevzuatın oluşturulması, Aile Eğitimi ve Aile sözleşmesi zorunluluğunun getirilmesi, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Temel Sağlık Dairesi ile iş birliği içinde çocukların okul içi ve okul dışı güvenliği sağlayacak mevzuat oluşturulması gerekliliğini de ifade eden Maviş, akademik gelişimin güncellenmesini istediklerini anlattı.

İSTİHDAM

Öğretmen ihtiyacı olduğunu dile getiren Maviş sözlerine şöyle devam etti:

“Sınıf: 53, Okulöncesi: 20, Özel eğitim: 60, PD ve Rehber Öğretmen: 78, Hademe: 70 (ilkokul), Sekreter: 4, Eğitim denetmeni: 10, Eğitim uzmanı: 2”

Tüm okulların eşit ve erişilebilir bir alt yapıya kavuşturulması gerektiğine dikkat çeken Maviş, okulların teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması, her okula ücretsiz internet ve telefon hattı sağlanması, her okulun deprem fizibilite raporunun hazırlanması gerektiğini kaydetti.

11 YENİ OKUL BİNASI İHTİYACI VAR

Maviş, 11 yeni okul binası talep ettiklerini dile getirerek bunların listesini şöyle sıraladı:

“Gazimağusa: 1 İlkokul; Gazimağusa: 1 Anaokulu, Gazimağusa: 1 Dört Yaş, Gönyeli Yenikent: 1 İlkokul; Girne: 2 İlkokul, Girne: 2 Anaokulu; Girne: 1 Dört yaş; Karpaz 1 Özel Eğitim Merkezi; Güzelyurt: 1 Özel Eğitim Merkezi.”
 
Maviş, 60 üzeri okulun ek derslik, genel tadilat, mefruşat ve teknolojik gereç ihtiyacı da bulunduğunu dile getirerek, yaşanan doğal afetlerden 11 okulun ciddi bir hasar gördüğünü kaydetti.

ELCİL: “ZAMANINDA ALINMAYAN TEDBİRLER YÜZÜNDEN BUGÜN İÇİNDEN ÇIKILAMAYACAK SORUNLAR VAR”

Genel Sekreter Şener Elcil de konuşmasında, eğitimdeki sorunları anlatarak zamanında alınmayan tedbirlerin bugün içinden çıkılmayacak sorunlar haline dönüştüğünü kaydetti.

Eğitime gerekli değerin verilmediğini dile getiren Elcil, “Çok ciddi ekonomik sorunlar yaşanıyor, okullar boğuşuyor. Eğitime kaynak ayrılmazsa ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınacak” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk eğitim sisteminin Türkiye eğitim sistemi ile paralel gittiğini söyleyen Elcil, eğitim sisteminin laiklik ilkesinden uzak olduğunu ileri sürerek, “Biz de bu sistemin arkasından sürükleniyoruz” dedi.

Yönetenlerin istikrarsız davranışların ve eğitimde atılacak adımların atılamamasından dolayı eğitimin kötüye sürüklendiğini dile getiren Elcil, ülkenin küçük olmasından dolayı gayretle atılacak adımlarla eğitimin ileriye gidebileceğini söyledi.

Eğitimin planlama işi olduğunu dile getiren Elcil, planlama için nüfusun bilinmesi gerektiğini söyleyerek, 800 binlik bir nüfusa 200 binlik bir nüfus planı ile eğitim yapmanın imkansız olduğunu kaydetti.

“YABANCI NÜFUSA EĞİTİM VERMEYE ÇALIŞIYORUZ… KAOS VE KEŞMEŞEK VAR

“Okulların nüfusunun yüzde 56’sının Türkiye Cumhuriyeti, yüzde 3’ünün diğer ülke, geriye kalanın da Kıbrıs vatandaşı olduğunu” söyleyen Elcil, yabancı bir nüfusa eğitim vermeye çalıştıklarını bunun da kaosa ve keşmekeşe sebebiyet verdiğini belirtti.

Öğretmenliğin vicdan konusuna getirildiğini söyleyen Elcil, “Öğretmen çalışıyorsa çalışıyor, çalışmıyorsa denetleyecek bir sistem yok. Öğretmenlik vicdan meselesi durumuna gelmiştir” dedi.

EVCİMEN

KTÖS üyesi Özel Eğitim Uzmanı Emirali Evcimen ise özel eğitim sorunlarını anlatarak özel eğitim yasasının hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Son Güncelleme: 10.06.2019 15:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.