04 Haziran 2018 Pazartesi 10:51
124 Okunma
KKTC’de dert

Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Dünyanın bazı ülkelerinde öğrencinin okula cep telefonu götürmesi yasak, birçok ülkede öğrenci okula telefonunu götürebiliyor ancak ders saatlerinde ve ders aralarında kullanamıyor.

Türkiye’de ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliğine göre okullara cep telefonu getirmek suç değil ancak derste kullanmak yasak.

KKTC’de ise bu hususta herhangi bir düzenleme veya genelge bulunmuyor.

İlkokuldan liseye ülkede tüm okullarda öğrenciler, ders aralarında hatta bazı okullarda ders sırasında bile cep telefonlarını rahat bir şekilde kullanabiliyor.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), telefona bağımlılığı azaltmak, derse odaklanmak, öğrenciler arasında gelişen “ekonomik sınıf” farklılığının önünü almak ve öğrencilerin birbiri ile sosyal iletişimini sağlamak amacı ile okullarda cep telefonu kullanımına yasak veya sınırlama getirilmesi gerektiği görüşünde birleşiyor.

Uzman Psikolog Şerif Türkkal da okullarda özellikle akıllı telefon kullanımının ciddi risk taşıdığına dikkat çekti. Akıllı telefon kullanımının okullarda denetlenmesi gerektiğini savunan Türkkal,  ayrıca çocukları riskler ve sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlendirmek gerektiğini belirtti

Psikolojik Danışman- Rehber Öğretmen Ulaş Gençalp, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi KKTC’de de okullarda cep telefonu kullanımında bir kural, sınırlama getirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’de derste kullanımı yasak

Türkiye’de ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliğine göre okullara cep telefonu getirmek suç değil ancak derste kullanmak yasak.

Kurallara uymayan öğrenciler disiplin suçu işlemiş sayılıyor. Telefonunu açık tutarak dersin akışını bozan öğrenci kınama cezası alıyor. Veliler de kimi zaman bu yasağı yok sayıyor.

Fransa da yasak getirdi

Fransız Parlamentosu ilk, orta ve liselerde cep telefonu kullanımının yasaklanmasını içeren yeni bir düzenlemeyi kabul etti.

Bağımlılığı azaltmak, derse odaklanmak ve öğrencilerin birbirleriyle temasını artırmayı hedefleyen uygulama ülke genelindeki tüm okullarda gelecek yıl başlayacak.

Ancak bazı aileler uygulamaya destek verirken bazıları ise çocuklarıyla acil durumlarda bağlantılarının kopacağını, yasak nedeniyle öğrencilerin okula karşı ilgilerinin de azalabileceğini belirtiyor.

Yasaya Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da destek vermişti. Fransa’da, 12 ila 17 yaşındaki çocukların yaklaşık yüzde 93’ü cep telefonuna sahip. Okulların büyük bölümü 2016 yılından beri öğrencilerin okul binalarına cep telefonu ile girişine izin vermiyor.

Elcil: Ben bakan olsam tamamen yasaklarım

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, KKTC’de okullarda öğrencilerin

cep telefonu kullanımı konusunda hiçbir kural olmadığını ve cep telefonunun bir haberleşme aracı olmasına rağmen günümüzde bazı öğrenciler tarafından başka birçok farklı amaçla kullanıldığını ifade etti.

“Ben bakan olsam öğrencinin okulda cep telefonu kullanmasına derhal yasak getiririm” diyen Elcil, “Cep telefonu haberleşme aracıdır. Ancak günümüzde bazı öğrenciler cep telefonlarını başka amaçlarla taşıyorlar, örneğin sınıfta arkadaşlarının, öğretmenlerinin fotoğraflarını çekiyorlar veya video kayıtlarını alıyorlar” dedi.

“Teknolojiyi doğru kullanmıyoruz”

Ayrıca her okulda okulun idare bölümünde telefon bulunduğunu söyleyen Elcil, öğrencinin gerçekten ihtiyaç duyması halinde velisini aramasına okul yönetimi tarafından imkan sağlandığını dolayısıyla öğrencinin okulda cep telefonu kullanımının mecburi bir ihtiyaç olmadığını ifade etti.

Şener Elcil, “Ülkemizde teknoloji konusunda ciddi bir boşluk var. Elbette teknolojinin kullanılması olumludur ama biz hep olumsuz olarak kullanıyoruz. Öte yandan bazı aileler çocuğun eline akıllı telefon veriyor. Bu da doğru değil. Bugün bir akıllı telefon en az bin TL. Fiyatlar 5-6 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu durum çocuklar arasında eziklik de yaratıyor ve daha birçok olumsuz boyutu var. Belki çocuk okul çıkışı ihtiyaç halinde kullanması için çantasında normal, küçük bir telefon taşıyabilir ama okulda bu telefonun kesinlikle kullanılmaması gerekir” diye konuştu.

Selengin: Kısıtlama getirilebilir

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Aziz Selengin, KKTC’de okullarda öğrencilerin cep telefonu kullanımı konusunda bir genelge olmamasına rağmen bazı okullarda bu konuda hassasiyet gösterildiğini anlattı.

Selengin, “Bazı okul idareleri öğrencilerin cep telefonlarını okulda kullanmamaları istiyor ve ihtiyaç halinde aileye ulaşması için de okul telefonu kullandırılıyor ancak yasak yok” dedi.

Okullarda ayrıca bilgiye ulaşma veya ihtiyaç halinde öğrencinin ailesine ulaşması noktasında cep telefonlarına ihtiyaç olmadığını ifade eden Selengin, ayrıca şunları söyledi: “Zaten 10 ve 15 dakikalık 3 teneffüs var. Bu aralarda da cep telefonu kullanımı şart değil. Yasaklama olmasa da ders saatleri arasında da kısıtlama getirilebilir. Böyle bir uygulama hem öğrenciler arasındaki sosyal iletişimi sağlayacaktır hem de öğrencilerin kendi arasında oluşan ‘ekonomik sınıf farkının’ önüne geçecektir. Çünkü Bugün 200 TL’den 8 bin TL’ye kadar cep telefonu var ve bazı aileler ki ben buna kesinlikle karşıyım, çocuklarının eline pahalı cep telefonları veriyor. Bu da ekonomik durumu olmayan öğrenci ile diğeri arasında olumsuz bir durum yaratıyor, bazı çocuklar bu durum altında psikolojik eziklik yaşıyor.”

Türkkal: Okullarda cep telefonu kullanımı zorbalığı artırıyor

Uzman Psikolog Şerif Türkkal, çocukların okullarda video ve ses kaydını kullanarak, kendini ve akranlarını güç durumlara sokabildiklerini kaydetti.

Video ve ses kayıtlarını kullanarak, akranlarını tehdit eden ve bu tehditler yüzünden psikolojik sıkıntılar yaşayan çocuklarla çalıştıklarının altını çizen Türkkal, “Okulda şiddet artık sadece fiziksel olarak akranına zarar vermekten ibaret değildir. Arkadaşının görüntü ve ses kayıtlarını kullanarak tehdit etmek, onu istemediği şeylere zorlamak şeklinde yürütülen ciddi psikolojik şiddet örneklerini görüyoruz. Okullarda zorbalık halihazırda başa çıkılması zor bir konuyken, sosyal medya ve akıllı telefon kullanımı, durumu daha da zor hale getiriyor” diye konuştu.

“Sadece yasak değil, bilinçlendirme de yapılmalı”

Bu sebeplerden dolayı, akıllı telefon kullanımının okullarda denetlenmesi gerektiğini savunan Türkkal,  Bu denetimlerin sadece yasakla değil, aynı zamanda çocukları bu riskler ve sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlendirme yoluyla da yapılması gerektiğinin önemini aktardı. Öte yandan paylaşım yapma ihtiyacının, içinde bulunulan anı, kaliteli ve tam verimli bir şekilde geçirmeyi engellediğini belirten Türkkal, bu durumun akıllı telefon kullanımının ne şekilde ve ne kadar olduğunu sorgulamamız için yeterli bir sebep olduğuna dikkat çekti.

Gençalp: Bir kural ve sınırlama getirilmelidir

Psikolojik Danışman- Rehber Öğretmen Ulaş Gençalp, öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanmalarının mecburi bir gereksinim olmadığını belirterek ihtiyaç olması halinde okul idarelerinin her öğrenciye zaten iletişim ve haberleşme imkanını sağladığını dile getirdi.

Gençalp, dünyanın birçok ülkesinde okulda öğretmen veya öğrencilerin cep telefonu kullanmadığını, bazı ülkelerde de bu konuda sınırlamalar olduğunu kaydederek KKTC’de de okullarda cep telefonu kullanımında bir kural veya sınırlama getirilmesi gerektiğini belirtti, bu durumun çocuğun psikolojisi üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacağı görüşünü ortaya koydu.

Gençalp, “Psikolojilerini olumsuz etkilemeyeceğini düşünüyorum aksine çocuk ve gençlerin teknolojiye bu kadar bağımlı yaşamaları, gelişimlerini olumsuz etkiliyor” dedi.

“Bilinçsiz kullanım birçok sorun doğuruyor”

Öte yandan günümüzde halen cep telefonu ve sosyal medya kullanımının amacının tam olarak kavranmadığını ifade eden Ulaş Gençalp, cep telefonu ve sosyal medya kullanımı konusunda hem çocukların hem de ebeveynlerin bilinçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Ulaş Gençalp, “Çocuktan olumlu bir davranış beklerken çevresinde olan biz yetişkinlerin de aynı şekilde davranış göstermesi gerekir” diye konuştu.

Psikolojik Danışman- Rehber Öğretmen Ulaş Gençalp, cep telefonu ve sosyal medyanın bilinçsiz kullanımının ayrıca bir takım sorunları doğurduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: “Bilinçsiz kullanım nedeni ile çocuklar birbirlerini rencide edebiliyorlar, zorbaca davranışların çocuklar ve gençler arasında internet ortamında da görüldüğünü biliyoruz. İnternet ortamında birbirlerinden izin almadan sınırsızca paylaşımlarda bulunabiliyorlar. Ayrıca günümüzde artık 500 TL’den 6 bin TL’ye kadar cep telefonu var ve her ailenin ekonomik durumu aynı değil. Dolayısıyla cep telefonu çocuklar arasında ekonomik sınıf ayrımının farkına varmasını ve ayrışmaların olmasına da neden olabiliyor.”

 “Ailenin desteği önemli”

Okullarda cep telefonu kullanımına kısıtlama getirilmesi veya yasaklanması konusunda sürdürülebilirliğin sağlanması için ailelerin de desteğinin önemli olduğuna vurgu yapan Ulaş Gençalp, “Okul idaresi çocuk veya gençler yararına bir uygulamayı tek başına yürütemez. Bu tip uygulamalarda okul-aile-çocuk üçgeninde çalışılmalı ve aileler de okul idaresine destek vermelidir” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Doğru Söz 2018-06-04 21:29:35

Biz doğruyu, sağlıklıyı değil güçlünün istediğini yapan siyasiler yüzünden bu hale geldik. Bu tür konularda bizim meclis hiç uğraşmayın, Fransa gibi medeni, çağdaş, toplumuna, insanına ve insanının sağlığına en çok değer veren
bir ülkenin çıkardığı ve çıkaracağı ilgili yasaları aynen ve ivedi olarak uygulayacak bir yasayı meclisten bir defa geçirdim. Başka bir şey istemez!