15 Nisan 2019 Pazartesi 14:50
192 Okunma
Meclis Genel Kurulu sona erdi, BTHK Bütçe Yasa Tasarısı onaylandı
banner108

Genel Kurul’da ilk olarak sunuşlara yer verildi, bu bölümde bazı tezkerelere ivedilikler alındı…

İç Tüzüğün 62’inci maddesi tahtında söz alan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “Turizm Alarm Veriyor” başlığı altında konuşmasını gerçekleştirdi…

Tatar, KKTC’de en önemli sektörlerden biri olan turizmin artık önünün görülemediğini savunarak, turizmde teşvik ödemelerinin durduğunu anlattı…

Hükümetin bu konuya ağırlık göstermesi gerektiğini ifade eden Tatar, “en büyük sektörün bu şekilde belirsizlikle devam etmesi mümkün değildir” dedi…

Tatar, 2019 yılının başından beri ülkeye gelen turist sayısında yüzde 30 düşüş yaşandığını, tedbir alınmazsa bu sayının daha da artacağını söyledi…

Tatar, Yeni sezonda birtakım ciddi tedbirler alınmasıyla bu yangının önüne geçilebileceğini de anlattı…

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konunun gündemlerinde olduğunu, geçtiğimiz gün itibarıyla görüşmelerini sıklaştıklarını anlattı…

Aylar içerisinde düşüş olduğunun doğru olduğunu, önümüzdeki Mayıs ayı itibarıyla nasıl artırılabileceğine yönelik girişimlerde bulunduklarını kaydeden Ataoğlu, ülkeye farklı yerlerden farklı acentelerin Mayıs itibarıyla turist getireceğini ifade etti…

Farklı destinasyonlardan turist getirmek için de girişim yaptıklarını anlatan Ataoğlu, yerli istihdam ve yerli üretimin desteklenmesiyle ilgili yaptıkları çalışmalardan elde ettikleri somut verilerle çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi…

Teşvikler konusunda da Ataoğlu, bu konuda yaptıkları çalışmalara değindi ve çalışmaların çok olumlu ve çok verimli geçtiğini anlattı…

Genel Kurul’da 62’inci madde tahtında söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Ödenmeyen elektrik faturaları” konusunda konuştu…

Askerin ödemesi gereken faturaların Kıb-Tek’e ödenmemesi konusunu araştırdıklarını ve bunun doğru olduğunu gördüklerini kaydeden Arıklı, kurumun bu nedenle de büyük sıkıntı yaşadığını ifade etti…

Askerin ödemesi gereken 120 milyon TL civarında olan paranın Kıb-Tek’e ödenmesi gerektiğini kaydeden Arıklı, kurumun diğer ödenmeyen paraları da alması halinde kendi kendini idare edilebilecek duruma geleceğini söyledi…

Arıklı, Türkiye’nin taahhüt ettiği rakama sadık kalmak durumunda olduğunu ve savunma giderlerinin de Türkiye’nin boynunda olduğunu söyledi ve bunu ödemesi gerektiğini anlattı…

Hükümete sitemi de olduğunu söyleyen Arıklı, Taşkent’te bir kadının yaşadığı sıkıntıları defalarca Başbakana iletmesine rağmen ilgilenmediğini de savundu…

Başbakan Tufan Erhürman da Taşkent’teki kadınla ilgili hem vakıflara ve kızılayı gerekli bilgileri verdiğini ve ilgilenildiğinin kendilerine iletildiğini söyledi…

Benter’in kendisine oraya gidildiğini söylediğini ifade eden Erhürman, sonucun kendisine bildirileceğini ve söyleyeceğini anlattı…

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da elektrik kurumunun alacağı var sözünün doğru olmadığını, Elektrik kurumuyla Mart 2019 itibarıyla mahsuplaşma yapıldığını, kısa zamanda bu sorunun ortadan kaldırılacağını anlattı…

Alacak ve vereceğin eşit olduğunu kaydeden Denktaş, kurumun devletten alacağı var söyleminin yanlış olduğunu söyledi…

Denktaş, son zamanlarda yapacakları bazı ödemeleri ötelediklerinin doğru olduğunu da kaydederek, turizmde 2017’den kalma alacaklı olanlar olduğunu ve bunun süratle ödenmesi için mutabakat oluştuğunu kaydetti…

Gelecek yıl bütçesi için yapılacak değişiklikle teşviklerin yüzde yüzünü üstlerine alacaklarını kaydeden Denktaş, teşvikler vasıtasıyla turizm gelirlerinin arttığını, bunun havadan turizmcilere para geliyor gibi algılanmaması gerektiğini söyledi…

Yeniden söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Taşkent’teki kadınla ilgili Benter’le görüştüğünü ve söz konusu kadına gerekenin yapılacağını söylediğini aktardı…

Genel Kurul’da daha sonra Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi…

Tasarıya ilişkin komite raporunun okunmasının ardından söz alan UBP Milletvekili Ersan Saner, KKTC’nin en nadide kurumlarından birinin bütçesinin ele alındığını ifade etti…

Saner, kurumun KKTC’deki beklentisinin üzerinde gelir elde eden tek kurum olduğunu da belirtti…

Haberleşmeden vergi alınmasının yanlış olduğunu, normalde GSM şirketinin kazandığı para üzerinden vergi alınması gerektiğini kaydeden Saner, fiber optik kabloyla ilgili de fiyatlar pahalı olduğu sürece sistemden çıkmak isteyenler olacağı uyarısında bulundu…

Antenlerin insana zararlı olup olmadığının sürekli gündeme geldiğini de anımsatan Saner, bu konuda kendilerine şikayetler geldiğinde bilgi teknolojileri ve haberleşme kurumunun konuyu sürekli araştırdığını söylediğini anlattı…

Saner, denetim konusunda bilgi teknolojileri ve haberleşme kurumunun çok iyi bir noktaya geldiğini de söyledi…

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da iletişim çağının yaşandığını anımsatarak, KKTC’de hala 3G ile yola devam edildiğini belirtti…

İnternet çağında fiber optik altyapı ve data transferinin doğru yapılmasının ekonominin verimini de etkilediğini kaydeden Tatar, KKTC’nin gelişebilmesi için bu hizmetlerin halka verilmesi gerektiğini kaydetti…

Tatar, Türkiye’nin 3G’yipilot uygulama olarak KKTC’de başlattığını ancak Türkiye’nin bugün 5G’ye giderken KKTC’nin 3G’de çakılıp kaldığını anlattı, parti olarak ülkenin önünü açacak uygulamalara destek vermeye devam edeceğini söyledi…

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da kurumun çağdaş olmayan bir yapı içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatarak, gerekli hizmeti verebilecek imkanların sağlanmasının önemini vurguladı…

Bilişim Yasası’nın biran önce Meclis’e gelerek geçmesi gerektiğini de belirten Arıklı, 3’üncü GSM operatörünün ülkeye gelmesinin elzem olduğunu çünkü dünyanın en pahalı haberleşme sistemine sahip olunduğunu söyledi…

Arıklı, bu konuda bir takım çalışmalar yapıldığını bildiklerini, kısa sürede hayat bulması temennisinde olduklarını da belirtti…

UBP Milletvekili Özdemir Berova da ülkede verilen internet ile ağ sistemine bağlanma durumunun verilen ücret ile alınan kalitenin doğru orantılı olmadığını kaydederek, çok yüksek internet bağlantısı ücretinin karşılığının alınamadığını söyledi…

Berova, tüm insanların hayatına internet olgusunun yerleştiğini ifade ederek, bazı kötü niyetli yazılım ve oyunların dünyanın birçok ülkesinde çocuk ve gençleri intihara sürükleyecek olguları içinde barındırdığını anımsattı ve böyle bir tehdidin ülkemizde de geçerli olabileceğinin üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini ifade etti…

Gelişim ve bilgi teknolojilerin önemli olmasına rağmen böyle kötü unsurların da yaşam bulacağı bilinciyle hareket etmek gerektiğini anlatan Berova, Bilişim Yasası’nın geçmemesini de eleştirdi…

Berova Güney Kıbrıs’la olan GSM anlaşması konusunda gelinen son aşama hakkında da bilgi istedi.

Berova, verilen paraya uygun kalite ve hızda internet alınamadığını da belirterek, kaliteli ve ucuz internet için gerekli olanakların sağlanması gerektiğini söyledi…

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu da kurumun ülkenin ihtiyacı olan yatırımların yapılmasında üzerine düşen görevleri yaptığını anımsatarak, bütçesinde yer alan yüzde 57’lik artışın da yeni binayla ilgili olduğunu belirtti…

Amcaoğlu, 4G ve 5G’ye geçişte mevcut alt yapıların yeterli olup olmadığını sordu.

Ercan Havalimanı ile ilgili olarak da Amcaoğlu, yeni terminalin ne zaman açılacağını sordu…

CTP Milletvekili ve ilgili komitenin başkanı Fikri Toros da kurumla ilgili BTHK’nın regülatör konumunda olan bir kurum olduğunun unutulmamasını istedi,görevinin sadece denetleme değil, yatırım ve rekabet edebilirliğin önünü açacak konumda olduğunu söyledi…

Ülkede bir takım ciddi eksiklikler olduğunu bunların en başında da fiber optik internet geldiğini kaydeden Toros, yatırımcıların ülkeye gelmesi için de internet data işlemlerinin çağdaş normlara getirilmesi gerektiğini belirtti…

3’üncü GSM operatörünün ülkeye gelmesi konusunda da Toros, serbest rekabete önem vermesine rağmen bir operatörün daha ülkeye gelmesinin fiyatları düşüreceğine inanmadığını, önce mevcut koşullardaki şartların reforme edilmesi gerektiğini kaydetti…

Toros Rum tarafındaki GSM operatörleriyle yapılacak çalışmalar konusunda siyasi anlaşmaya işaret ederek ön hazırlıkların tamamlanmış olduğu haberini aldığını belirtti.

Toros önümüzdeki günlerde bunun hayata geçeceğinin açıklanması temennisini ifade etti.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da regülatör görevini yerine getirmek için kurulan kurumun çalışmalarından bahsetti…

Taçoy konuşmasında hükümete “Dördüncü nesli ihale ederken, buna ayrılan frekansları ihale ederken, bant ayrımlarını nasıl yapacaksınız” diye sordu.

Taçoy dünyada siber suçlar konusunda en büyük tehditlerden birinin çocuk pornografisi olduğuna, Türkiye’deki bilgi teknolojileri haberleşme kurumunun bu konuda önlemler aldığına işaret etti.

KKTC’nin tanınmamışlığını avantaja çevirmesi bakımından haberleşme teknolojilerinin önemli bir fırsat sunduğunu anlatan Taçoy, bu bağlamda “outsourcing”in iyi bir yöntem olduğunu dile getirdi.

Bu noktada geniş bant konusunun önemli olduğunu anlatan Taçoy bu konuda hükümetin düşüncesinin ne olduğunu sordu.

Ülkede teknoloji geliştirme bölgeleri kurulmasına ihtiyaç olduğunu bunun için de geniş bant gerekli olduğunu anlatan Taçoy bu konudaki projelerin ne olduğunu sordu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da BTHK’nın ülkede faaliyet gösteren kurumların en ektilisi ve en geniş perspektifte görev yapan kurumlardan biri olduğunu ifade ederek, kurum çalışanlarına özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti…

BTHK’nın çok ciddi alanlarda önemli hizmetler yaptığını anımsatan Atakan, 3’üncü operatör konusunda buna yönelik planlama ve çalışma ile takvimleme şu an itibarıyla olmadığını ancak olmayacağı anlamına gelmediğini söyledi…

Genel yaklaşımın pahalı bir gsm hizmeti alındığı ve gelecek operatörün ucuzlama getireceği noktasında olduğunu anlatan Atakan, internetin de genel anlamda bir problem olduğunu söyledi…

Atakan, internette belli oranda hızlanma yaşandığını özellikle 2019’un ikinci yarısında bunun daha da hissedileceğini belirterek, ödenen paraya göre daha geniş bir band dilimine sahip olunduğunu anlattı…

Siber güvenlik noktasında atılması gereken adımlara önem verdiklerini, bunun için süratli bir altyapı oluşturmak gerektiğini kaydeden Atakan, BTHK’nın siber güvenlik hizmeti de verebilmesine yönelik adımlar attıklarını belirtti…

Fiber optik altyapıyla ilgili ihaleye çıkacaklarını da kaydeden Atakan, teknoloji bağımsız olarak bir ihaleye çıkma noktasına geleceklerini kaydetti…

Ülkenin teknik altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini, fiber optik hatları için Temmuz ayında ihaleye çıkmayı hedeflediklerini ifade eden Atakan, telefon dairesinin ise iddia edildiği gibi özelleştirilmesinin söz konusu olmadığını, altyapının devlet kontrolünde olacağını söyledi.

Atakan, Ercan Havalimanı ile ilgili olarak da bu yılın sonunda yapının hayata geçirilebileceği noktasında olduklarını kaydederek, önemli olanın ülkeye büyük be önemli bir eserin kazandırılması olduğunu anlattı…

Konuşmaların ardından bütçe yasa tasarısı oy birliği ile onaylandı…

Genel Kurul’da daha sonra Genel Kurul’dan komiteye gönderilen Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama Yabancılar Geçici Kurallar Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi…

Tasarıya ilişkin komite raporunun okunmasının ardından söz alan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, kendilerinin yaptığı uyarıyla tasarının komiteye gönderildiğini ve düzeltilerek yeniden önlerine getirildiğini belirtti…

Yapılan düzenlemelere değinen Hasipoğlu, tasarıda yer alan izin prosedürü ve bürokrasiye el atılmasını istedi…

UBP Milletvekili Özdemir Berova da kararname olarak gündeme gelen tasarının ülkeye sıcak para olarak gelecek bir kapı olarak düşünüldüğünü ve bunun uzatılmasının da uygun görüldüğünü belirtti ancak ne kadar satış yapıldığının açıklanmadığını söyledi…

Yabancıların ülkeye katkısına değinirken, ülkede birçok atıl ve çürümeye terk edilmiş bina olduğunu anımsatan Berova, 31 Aralık’a kadar süreyi uzatmak amacıyla tasarıya genel kurula getiren hükümetin ne kadarlık bir alım veya kiralama öngörüsü içerisinde olduğunu sordu…

Berova, ülkede yabancıların ülke ekonomisine katkılarının yadsınamayacağını belirtti…

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da yabancılara mal satarken hassas da davranılması gerektiğini kaydederek, Yahudi sermayesinin bilinçli bir şekilde ülkede mal satın aldığını söyledi…

Arıklı, o yüzden yabancılara mal satarken dikkatli olunması ve Yahudilerin bu taktiklerinin göz önünde bulundurulmasını istedi.

Arıklı, Rumların da Dipkarpaza bilinçli olarak yerleşme çabasında olduğunu, ev kiraladığını arazi aldığını kaydetti, hükümetten açıklama isteyeceklerini söyledi.

UBP Milletvekili Ali Pilli de, ülkenin büyük olmadığını ve arazilerin belli olduğunu, o yüzden yabancılara mal satarken bilinçli olunması gerektiğini ifade ederek, ülke topraklarının yabancıların eline geçtiğini, çünkü ülkenin fakir bir ülke olduğunu ve zengin ülkelerin zengin şahısların eline kolay geçtiğini kaydetti.

Pilli, ülkede mal satmadan kiralama yapılabileceğini ifade ederek, bu yönde bir yasa çalışması yapılmasını istedi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, yasa tasarısı ile ilgili bilgi vererek, bir kişinin dikey büyüme ile ilgili ikinci veya üçüncü bir konut alabileceğini kaydetti.

Baybars, ülkede çok sayıda boş konut boş apartman dairesi olduğunu, elde kalan dairelerin satışına yönelik adım atıldığını anlatarak, devirlerle ilgili bazı işlemlerin tamamlanması için sürenin uzatıldığını kaydetti, düzenleme hakkında bilgi verdi.

Baybars, veri sahibi olabilmek için de çalışmaların sürdüğünü, ancak bilgi sahibi olmak isteyenler için 2019 yılının ilk 3 ayında 263, 2018’de de 2 bin 91 kişiden mal edinmek için başvuru alındığını söyledi.

İçişleri Bakanı Baybars, 6 ayda 25 başvuru olmasının çok ciddi bir talep olmadığı intibası yarattığını ancak bunun daha fazla olduğunu gözlemleyebildiklerini ve bu nedenle de uzatma yoluna gittiklerini kaydetti…

Baybars, esas niyetlerinin ciddi anlamda bir veri ve çalışma olduğunu kaydetti…

Genel Kurul’da daha sonra tasarı madde madde görüşülerek oy birliği ile onaylandı…

Genel Kurul’da Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi İçin Oy Verme Gününün Saptanmasına İlişkin Karar Tasarısı da ele alındı…

Komite raporunu okumasının ardından konuşan ilgili komite başkanı CTP Milletvekili Doğuş Derya, tasarıda yer alan bazı eksikliklere değinerek, yasada çağdaş düzenlemeler yapıp ivedilikle Genel Kurula getirme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Tasarıya göre boş olan yerlerin doldurulması amacıyla yapılacak yerel ara seçimler 23 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Toplantıda ayrıca Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı oy Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmeleri de yapıldı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı oy çokluğuyla, Elektronik Haberleşme Değişiklik Yasa Tasarısı ise oy birliğiyle onaylandı…

Genel Kurul bu aşamada çalışmalarını tamamladı. Bir sonraki birleşim yarın yapılacak.
(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Meclis Genel Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.