18 Aralık 2017 Pazartesi 14:20
Özgürgün: "Sağlıkta tüm sorunlar ortadan kalkacak"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, milletvekili adaylarının da katılımı ile "Yeni Kalkınma Dönemi Hedef ve Projeleri"ni açıkladı.

Önceliğin ekonomi olduğu vurgulanan bildirgeyi “yeni atılım döneminin yol haritası” olarak niteleyen UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Ekonomiden tarıma, ulaştırmadan, sağlığa, enerjiden, eğitime, turizmden, çevreye,  çalışma hayatından, adalete ve sosyal yaşama kadar pek çok alanda büyük hedefler ve projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

UBP’nin projeleri arasında Türkiye’den kablo ile elektrik, Türkiye ile doğalgaz ve petrol aramalarında işbirliği, kent güvenlik yönetim sistemleri gibi başlıklar bulunuyor.

UBP’nin yeni hedeflerinde Milli Geliri 2020 yılına kadar 21.5 milyar TL’ye çıkartmak, kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolara çıkartmak, genel sağlık sigortası, yılda 2 milyon turist ve 30 bin yatak kapasitesi gibi alt başlıklar taşıyor.

“Projelerle yeni kalkınma dönemini başlatmak adına halkımızın huzuruna çıktık”

Cumhuriyeti kuran ve yaşatmakta kararlı olduklarını vurgulayan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün proje odaklı yeni kalkınma dönemi için halkın karşısına çıktıklarını söyledi.

Parti olarak hedeflerinin, beklentilerinin, geleceğe yönelik büyük hayallerinin ve ideallerinin her zaman temsilcisi olduklarını, her zaman halkın önünü açtıklarını ifade eden Özgürgün şöyle dedi; “Mukavemetçi Kıbrıs Türk halkının kurduğu, misyonu ve vizyonunu yine kahraman Kıbrıs Türk halkının belirlediği, bir olmayı, birlik olmayı en önemli erdemlerden sayan Ulusal Birlik Partisi'nin, kurulduğu 1975 yılından günümüze, bu anlayıştan zerre kadar sapmadan, kararlılıkla ülke siyasetinde en güçlü ve en köklü siyasi parti olarak yer aldığı tarihsel bir gerçektir.

Ulusal Birlik Partisi, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin her safhasında, halkının arzularını, geleceğe dair beklentilerini temsil etmiş, bu hedefler uğruna can vermiş, halkımızın partisidir.

Ulusal Birlik Partisi Cumhuriyetimizi kuran ve yaşatmaya kararlı, özgürlüğü bir yaşam biçimi olarak benimsemiş, hiçbir esarete boyun eğmeyen, eğmeyecek halkımızın partisidir.

Ulusal Birlik Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, hedeflerinin, beklentilerinin, geleceğe yönelik büyük hayallerinin ve ideallerinin her zaman temsilcisi olmuş partidir.

Ulusal Birlik Partisi bu ülkede kalkınmanın önünü açan, ülkenin en büyük projelerine imza atan, iktidarlarda bulunduğu her dönemde halkımızın refah seviyesini sürekli arttıran partidir.

Ulusal Birlik Partisi kendini başarıdan başarıya, zaferden zafere taşıyan bu gücünü, her zaman birliğinden, halkının kendine duyduğu güvenden, Anavatan Türkiye ile, gönülden bağlılık esasları üzerine inşaa ettiği, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı ilişkilerinden almaktadır.

Ulusal Birlik partisi, işte bu bu vizyonla hazırladığı projeleri ile yeni kalkınma dönemini başlatmak adına halkımızın huzuruna çıkmış durumdadır.”

“Yeni kalkınma dönemini başlatmanın heyecanını yaşıyoruz”

Ekonomiden tarıma, ulaştırmadan, sağlığa, enerjiden, eğitime, turizmden, çevreye,  çalışma hayatından, adalete ve sosyal yaşama kadar pek çok alanda büyük hedefler ve projeleri hayata geçireceğimiz yeni kalkınma dönemi için heyecanlı olduklarını belirten Özgürgün, bildirgelerinin sadece kitapçıklarda kalmayacağını bunu adeta bir hükümet programı niteliğinde hazırladıklarını söyledi.

Bildirgelerinin popülizmden uzak, gerçekçi verilere dayalı, kaynağı belli, uygulanabilir projeler olduğunu anlatan Özgürgün şöyle konuştu;

“Değerli Kıbrıs Tür Halkı kıymetli basın mensupları,

Bugün, burada, Ulusal Birlik Partisi olarak deneyimli, bilgili ve donanımlı kadrolarımızla,  5 yıllık yeni iktidar dönemimizde, her zaman olduğu gibi, halkımızın bize yüklediği ve yeni dönemde de yükleyeceğinden hiç kuşku duymadığımız,  yönetim sorumluluğunun bilinci ile hareket ederek,  güçlü iktidar, yeni hedefler ve büyük projelerle ülkemiz için  yeni kalkınma dönemini başlatmanın  heyecanını yaşamaktayız...”

“Halkımızla imzalanmış bir toplumsal sözleşme niteliğinde…”

“Ekonomiden tarıma, ulaştırmadan, sağlığa, enerjiden, eğitime, turizmden, çevreye,  çalışma hayatından, adalete ve sosyal yaşama kadar pek çok alanda büyük hedefler ve projeleri hayata geçireceğimiz yeni kalkınma döneminde;

İnsanımızı merkeze koyan bir anlayışla, çok daha varlıklı, çok daha sağlıklı, çok daha güvenli, çok daha huzurlu ve çok daha mutlu bir ülke yaratmayı hedefliyoruz.

Değerli basın mensupları;

Sizlerle paylaşacağımız seçim bildirgemiz, başkalarının olduğu gibi ütopyaların bir araya toplandığı, gerçek hayattan uzak, ayakları yere basmayan vaadler manzumesi değildir.

Partimizin bildirgesi, devletimizin yapısına uygun, halkın beklentilerine cevap veren, popülizmden uzak, gerçekçi verilere dayalı, kaynağı belli, uygulanabilir projeleri içermektedir.

Arkadaşlarımızın yoğun çalışmalarının ardından adeta bir hükümet programı anlayışı ile hazırladıkları bildirgemiz sadece kitapta kalmayacak aynı zamanda hayata geçirilecek, halkımızla bizim aramızda imzalanmış bir toplumsal sözleşme niteliğindedir.”

“Önceliğimiz ekonomi…”

Özgürgün toplumla bir sözleşme olarak nitelediği bildirgeyi açıklarken temel hedef ve odaklarının ekonomi olduğunu, ayağı yere basan projelerle kalkınmayı hedeflediklerini anlattı. Özgürgün şöyle dedi; “Değerli basın mensupları

Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni atılım döneminin yol haritası olan bildirgemizin ana başlıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ülke Kalkınmasını öncelikli hedef  gören partimizin  temel vizyonuna bağlı olarak Yeni dönemde de önceliğimiz ekonomi olacaktır.

Çünkü biz inanıyoruz ki bir ülkede ekonominiz güçlü ise, ülkeniz için, insanlarınız için, çok daha güzel hizmetler yapabilir ve çok daha kalıcı eserlere imza atabilirsiniz.

Bu bağlamda ekonomi hedeflerimiz şu şekilde sıralanabilir;

Bildiğiniz üzere maaşlarınız taksit  taksit ödemek durumunda bırakılmış, üreticiye alacaklarını ödeyemez duruma gelmiş, hemen hemen tüm sektörlere borçlu, çok kötü bir durumda devraldığımız ülke ekonomisini iktidarımız döneminde bütçe fazlası veren bir noktaya taşıdık.

Yeni dönemde de bu başarıyı korumak için Kamu maliyesini disiplinli bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz.

Değerli basın mensupları;

Bu anlayışı sürdürerek Milli gelirimizi 2020 yılında iki katına çıkaracağımızın sözünü tüm halkımıza buradan vermek istiyorum. Bununla birlikte kişi başına milli gelir noktasında Anavatanımızın da hedefleri arasına aldığı 25bin dolar kişi başına düşen gelir hedefine adım adım yürüyeceğiz.

Bütçe açıklarının kapanması, kamunun borç yükünün hafifletilmesi ve iç borç ödemelerinin aksamadan yapılması ekonomimiz açısından son derece hayatidir. Bu konulara geçen dönemde olduğu gibi yeni dönemde de azami dikkat göstereceğiz.

Kaynakların yatırıma dönük kullanılması, ülkedeki yatırımların arttırılması, turizm, eğitim gibi sektörlerde büyük projelerin hayata geçmesi noktasında hükümet olarak her türlü desteğimizi ortaya koyacağız.

Esnafımızın, iş adamlarımızın, sanayicimizin desteklenmesi, teşviklendirilmeleri, Kobilerimizin sayılarının artması, desteklenmeleri ve rekabet güçlerinin arttırılması konularında da yeni dönemde çok ciddi adımlar atacağız.

Vatandaşlarımız özellikle dövizin yükselişe geçtiği dönemlerde ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu konu ile ilgili ekonomi uzmanlarımızın hazırladıkları döviz borçlanma kurallarını düzenleyen çalışmalarını  hemen yürürlüğe koyacağız.

“Yeni Turizm Stratejisi… Turist sayısı 5 yıllık bir projeksiyonla 1 milyondan 2 milyona”

Bildirgeyi “yeni atılım döneminin yol haritası” olarak niteleyen Özgürgün, ekonomiden tarıma, ulaştırmadan, sağlığa, enerjiden, eğitime, turizmden, çevreye,  çalışma hayatından, adalete ve sosyal yaşama kadar pek çok alanda büyük hedefler ve projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini şu sözlerle anlattı;

 “Yeni dönemde, tüm paydaşların içinde yer alacağı etkin ve etkili bir Turizm Strateji Komitesi oluşturularak Turizm sektörüne yeni bir yön verilecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' nin tüm turizm potansiyeli hareketlendirilerek yaratılacak yeni stratejilerle yatak kapasitemiz 23 bin seviyelerinden 30 bin seviyelerine yükseltilecektir. Bu stratejiler doğrultusunda özel ilgi turizmi teşvik edilecek, kentsel ve yöresel markalaşmaya gidilecek, turizm sezonu 4 mevsim canlı tutularak turist sayımız 5 yıllık bir projeksiyonla 1 milyondan 2 milyon seviyelerine çıkarılacaktır. Bu hedefler doğrultusunda ilerlerken ulaşım maliyetlerinin rekabet edebilirliliğimiz üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin giderilmesi yönünde de gerekli tüm tedbirler alınacaktır. 

“Sağlıkta tüm sorunlar ortadan kalkacak”

Çağdaş sağlık hizmetlerinden faydalanmak her insanın en temel hakkıdır. Bu düşünceden hareketle, toplam 5 ilçede 5 yeni devlet hastanesini aynı dönemde inşaa ederek Cumhuriyet tarihimizde bir ilke daha imza atacağız. Bunların yanında, Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi (AMATEM) de yeni dönemde hayata geçirilecek en önemli sağlık projeleri arasında yer almaktadır.

Sağlıkta altyapı sıkıntılarının giderilmesi yanında, çalışanlarımızın özlük hakları ile ilgili yasal konulara da çözümler üretecek ve sağlık çalışanlarımızın da sorunlarını ortadan kaldıracağız.

“Türkiye’den gelen su Mesarya ve Güzelyurt ovaları ile buluşacak”

“Hükümetimiz iktidara geldiği günden bugüne, tarım kesimine olan bütün mükkelefiyetlerini yerine getirmiştir. Üreticilerimizin üretimden kaynaklı bizden hiçbir alacağı yoktur. Bunların haricinde diğer hükümet döneminden kalan 63 milyonluk üreticiye olan borç da göreve gelir gelmez tarafımızdan ödenmiştir.

Yeni dönem iktidarımızda, tarım alanında yürütülecek en büyük proje, tüm ülkeyi şekillendirecek Türkiye'den gelen yaşam suyunun Mesarya ve Güzelyurt ovaları ile buluşturulması projesi olacaktır.

Yine bu dönemde tarafımızca ilk kez hayata geçirilen Tarım Master Planı ile uyumlu bir tarımsal vizyon oluşturulması da ülkemiz adına çok önemli bir adım olacaktır .

banner41
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tarım politikalarının kesintiye uğramadan, sektörü doğru hedeflere taşıyacak, ekonomik, sosyal ve kırsal kalkınmayı dikkate alan, gıda güvenliğini önemseyen, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve örgütlü bir tarım sektörünün oluşturulması da diğer başlıca hedeflerimiz arasında olacaktır.”

Ulaştırma… yolcu kapasitesi 8 Milyona çıkacak bir havalimanı… 4.5 G ile yüksek hızlı internet….

“Ulaştırma ve Haberleşme alanında da yeni dönemde çok büyük projelere imza atmaya hazırız.

‘Yeni Ercan Havalimanı Projesi'' ile yolcu kapasitesi 8 Milyon'a çıkacak. Ülkemiz yeni, çağdaş ve Avrupa standartlarında bir havalimanına kavuşacak.

Gönyeli Çemberi Üst Geçit Kavşak Projesi ile trafik ciddi şekilde rahatlayacak, Girne-Çatalköy Çevre Yolu, Girne-Karşıyaka Çevre Yolu 2. Etap, Lefke-Güzelyurt Çift Şerit Yolu, Değirmenlik-Girne Dağ Yolu, Sadrazam Köy-Güzelyurt Batı Sahil Yolu projeleri ile ülkedeki karayolu ulaşımı güvenli ve sorunsuz hale gelecek.

Telekomünikasyon Dairesi'nin Kamu-Özel ortaklığında yeniden yapılandırılması ile vatandaşlarımız haberleşme alanında çağdaş bir hizmete kavuşacak.

4.5G teknolojisine geçiş projesiyle mobil internet çok yüksek bir hıza ulaşacak ve  yaşamın tüm alanlarına olumlu katkı yapacak.

Eğitim…

UBP'nin eğitim vizyonu, “yaşam boyu eğitim ile öğrenen insan” ve “öğrenen toplum” anlayışından hareketle nitelikli ve çağdaş bir eğitim sistemini uygulamaktır.

Yeni dönemde eğitim alanında hükümetimiz eğitimdeki gerek program gerekse altyapı anlamında ihtiyaç duyulan projeleri ivedilikle hayata geçirecektir.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi, Lefkoşa Meslek Liseleri Kampus Projesi, İskele'ye Türk Maarif Koleji açılmasıProjesi, Girne'ye Yeni İlkokul yapımı Projesi, ve Açık Lise Projesi, yeni dönemde yaşam bulacak önemli projeler arasındadır.

“Yüksek öğrenimde sadece sayı değil kalite odaklı hedefler”

“Ulusal Birlik Partisi ülkemizde üniversiteleri kurarak, ülkemizin üniversiteler adası olma vizyonunu ilk kez ortaya koyan  partidir.

UBP'nin, “Eğitim Adası Olma” vizyonu doğrultusunda yıllar içinde ortaya koyduğu çabalar sonuç vermiş, yükseköğrenim kapsamında kademeli olarak artan öğrenci sayısı bugün 101 bin seviyelerine ulaşmıştır.

Yeni dönemde yükseköğrenim alanındaki tüm çalışmalarımız sadece öğrenci sayısını artırmaya yönelik değil, aynı zamanda eğitim kalitesinin artırılması ve yükseköğrenimde niteliksel gelişimin sağlanması adına gerekli tüm adımların eş zamanlı atılması yönünde olacaktır.”

“Yerel yönetimler reformu gündeme taşınacak “

“Partimiz, yerinde hizmet anlayışıyla yerel yönetimlerin güçlü ve hizmet kabiliyeti yüksek bir yapıya kavuşturulması ile ilgili projeleri yeni dönemde süratle hayata geçirecektir.

Gerek kaymakamlıklar gerek belediyeler gerekse de muhtarlıklarımızla işbirliği içerisinde yerel hizmet kalitesini yükseltmeyi hedeflerken güçlü belediyeler yaratmak için Yerel Yönetimler Reformu'nu gündeme  taşıyacak ve bu konuda en iyi yapıyı paydaşlarla birlikte inşa edecektir.

Yerel yönetimler kapsamında yeni kaymakamlık binalarının yapımı, 154 muhtarlık binasının yapımı gibi büyük ve önemli projelerimiz de yeni dönemde hayat bulacaktır.

Çevre konusundaki çalışmalarımızı; temiz, sağlıklı, sürdürülebilir, biyolojik çeşitliliğe önem veren ve bu çeşitliliği koruyan bir anlayış temelinde oluşturuyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda yeni dönemde, çevre yasalarının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tüzük çalışmalarını tamamlamak birinci hedefimiz olacaktır.

Dünya gerçekleri ile uyumlu taş ocakları yasasının hazırlanması, katı atıkların tek merkezden kontrolünü sağlayacak yeni bir yapının oluşturulması, ormanlarımız ile ilgili yapılacak çalışmalarda gelir getiren orman vizyonu ile hareket edilmesi de yeni dönemin en önemli çevre başlıkları arasında yer alacaktır.

“Sosyal güvenlikte reformlar sürecek”

Sosyal Güvenlik alanında ciddi reformlara hatta KKTC tarihinde birçok ilke imza attıklarını hatırlatan Özgürgün reformların süreceğini belirterek şöyle dedi; “Partimiz kaliteli, sürdürülebilir ve kendi ayakları üzerinde duran bir sosyal güvenlik sistemi yaratmanın önemini bilmektedir.

Bu anlayışla bu dönemde üstün bir performans göstermiş, Sosyal Sigortalar'ın yıllar içinde biriken borç yükünün yarısından fazlasını ödeyerek KKTC tarihinde bir ilke imza atmış, bu başarı sayesinde Sigortaların uzun yıllardır devam eden 'borçlanarak maaş ödeme' dönemine son verilmiş; daire borç almadan maaş ödemelerini gerçekleştirebilecek güçlü ekonomik bir yapıya kavuşturmuştur.

Bu dönemde partimiz çalışma ve sosyal güvenlik alanında gerek yapısal gerekse teknolojik yeni reformlara imza atarak daire daire gezmek zorunda kalmadan sadece teknolojiyi kullanarak tüm işlemleri gerçekleştirme dönemini hayata geçirmeye hazırlanıyor.”

“Yeni Adalet Sarayı kısa bir sürede hayata geçirilecek”

Özgürgün hedefleri şu şekilde özetledi; “Bir hukuk devletinin temeli Adalet İlkesidir. Yargı ise bu ilkeye hayat veren sistemdir. Yargıda daha çağdaş bir düzene geçilmesi adına; bu dönemde yargı çalışanlarımızın önünü açan pek çok reform nitelikli değişiklikler yaptık. Yeni dönemde de ihtiyaç duyulan yapısal ve hukuki düzenlemeleri hayata geçirme kararlılığımız devam edecektir. Bu düşünceden hareketle Yeni Adalet Sarayı önümüzdeki dönemde ve çok kısa bir sürede hayata geçirilecek, mahkemelerimizde yaşanan ve süreçlerin uzamasına neden olan altyapı unsurları ortadan kaldırılacaktır.”

“Devlet tiyatrolarının binası ivedilikle tamamlanacak”

“Partimiz, bir toplumun sağlıklı bir şekilde ayakta kalması için kültür ve sanatın ne kadar önemli olduğunun bilincindedir. Bu bağlamda; Kültür ve Sanat alanlarındaki çalışmalar yoğun bir şekilde desteklenerek daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.

Aynı zamanda Devlet tiyatrolarının binası ivedilikle tamamlanarak bu alandaki eksiklik bu dönemde kesinlikle giderilecektir.”

“Ülke sporuna altyapı projeleri hız kesmeden devam edecek”

“Ülke gençliğine ve sporuna hayata geçirdiği projelerle en büyük katkıyı partimiz sağlamıştır. Ülkenin en önemli ve en büyük spor projelerinin tamamı partimizin eseridir. Özellikle son iki yılda spor altyapı projelerine aktarılan kaynak ve bu kaynakla yaratılan projeler ülke sporuna adeta çağ atlatmıştır.

Yeni dönemde de alt yapı çalışmalarımız ve projelerimiz hız kesmeden devam edecektir. Başkentimizde yaşama artı katacak Mustafa Defteralı Doğa Kültür ve Spor Parkı projesi iki yıl içerisinde tamamlanarak hizmete sokulacaktır. 

Yeni Atatürk Kapalı Spor Salonu inşası projesi ise gündeme alınacak diğer önemli projelerden bir tanesi olacaktır.”

“Kadına karşı şiddette ulusal eylem planı tüm unsurlarıyla hayata geçecek”

“Kadına Karşı Şiddetle Mücadeleye Yönelik ülkede ilk ve en geniş kapsamlı çalıştayı yaparak kadına yönelik şiddete karşı 5 yıllık Ulusal Eylem Planı'nın hazırlanmasına öncülük eden partimiz, bu plana bağlı olarak şiddete maruz kalan kadınlarımız için, Panik Butonu hizmeti hayata geçmiş, Kira Desteği, Adli Yardım gibi düzenlemeler ise 2018 yılında hayata geçmeye hazır hale getirmiştir.

Yeni dönemdeki en temel hedefimiz Ulusal Eylem Planı'nın  tüm maddelerinin hayata geçirilmesini sağlamak olacaktır.”

“Engelsiz Yaşam Evi'nin 2. Etap Projesi hizmete sunulacak”

“Engelli vatandaşlarımızın haklarını koruyarak onları toplumsal yaşamdan kopmadan, dışlanmadan, herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılmalarına izin vermeden, yaşamalarını sürdürebilmelerini sağlamak en öncelikli görevimizdir.

Yeni dönemde, I. Etap inşaatı  tamamlanan Engelsiz Yaşam Evi'nin 2. Etap Projesi en kısa sürede tamamlanıp, engelli gençlerin hizmetine sunulacaktır. Dipkarpaz ve çevresinde yaşayan 18 yaş üstü engelli gençlere hizmet verecek Engelli Rehabilitasyon Merkezi projesi de yine bu dönemde hayata geçirilecektir.”

“Türkiye ile uyum temelinde ilişkiler”

Özgürgün Türkiye ile uyum temelinde yürütecekleri ilişkilerle ilgili ise “Partimiz kuruluşundan bugüne, devletimiz ile Anavatan Türkiye arasında olan ilişkilerimizi olmazsa olmaz ve yaşamsal olarak görmektedir. Bu doğrultuda her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye ile olan ilişkilerimizi, karşılıklı kardeşlik, sevgi, saygı ve uyum temelinde yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

“Halkımız bir elli yıl daha görüşme masasında oyalanamaz”

Kıbrıs Sorununa ilişkin ise Özgürgün, eğer müzakerelerde yeni bir sürecin başlaması durumunda bunun ucu kapalı, kısa süreli ve kesin sonuç odaklı olmasında ısrarcı olduklarını şu sözlerle vurguladı; “50 yıldır devam eden Kıbrıs müzakerelerinin çok yakın geçmişte Crans-Montana Zirvesi ile sonuçsuz kaldığı dünya tarafından gözlemlenmiştir. UBP bundan sonra herhangi bir görüşme süreci başlayacaksa bunun ucu kapalı kısa süreli ve kesin sonuç odaklı olmasında ısrarcıdır.

Halkımız bir elli yıl daha görüşme masasında oyalanamaz, Kıbrıs Rumları haklarımızı daha fazla gasp edemez. Gelinen aşamada mevcut parametrelerle bir yere varılamayacağı anlaşılmıştır. UBP yaşanabilecek gelişmelere göre temsil ettiği büyük kitleden aldığı yetkiyle sürece dahil olup, Kıbrıs Türk Halkının hak ve çıkarlarının savunulması konusunda süregelen tavrını devam ettirecektir.”

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner31