11 Aralık 2017 Pazartesi 12:29
74 Okunma
Öztabay: “Alınan tedbirler çok yetersiz”

7 Ocak 2018’de gerçekleşecek Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Toplumcu Demokrasi Partisi’nden Girne Bölgesi adayı olan Ayşe Öztabay, Yeni Bakış gazetesinden Ufuk Çağa'nın sorularını yanıtladı. Öztabay, çok küçük yaşlardan savunma duygusu fazla olan bir çocuk olduğunu hem kendisinin hem de çevresinde yaşayan insanların haklarını savunma tutkusunun önce mesleğini seçmesine daha sonraki yıllarda ise siyasete girmesine neden olduğunu vurguladı. “Bir ülkenin geleceğine şekil veren siyasetin bir parçası olmak aslında toplumu savunabilme o toplum için hak arama mücadelesiyle doğrudan örtüşüyor” diyen Öztabay, ülkede yaşayan insanların hukukun üstünlüğünü kullanarak birlikte yaşamayı başarabilmesi, geleceği çağdaş koşullarda hayal edebilmesinin uygulanan siyasetle alakalı olduğunu belirtti. TDP Milletvekili adayı kendisinin de insan hakları temelinde sosyal ve demokratik bir sistem oluşturabilmek için bu yola çıktığını vurguladı.   

“Sosyal Demokrat bir görüşe sahibim”

Ayşe Öztabay, siyasi görüş olarak sosyal demokrat olduğunu söyledi. Öztabay her zaman üretenden, emekten yana olduğunu ve evrensel değerleri, insan haklarını ve özgürlükleri ilke olarak bünyesinde barındığını vurguladı. TDP Milletvekili adayı sözlerine şöyle devam etti: “Siyasi görüş olarak sosyal demokratız biz. Evrensel değerleri, insan haklarını, özgürlükleri temeline koymuş, üretenden, emekten, dürüstlükten yana olan bir anlayışı bünyesinde barındıran bir tavırla görüşlerimizi oluşturuyoruz.”

“KKTC’nin sorunu çok”

Ülkemizde ciddi anlamda birçok sorun bulunduğuna vurgu yapan Ayşe Öztabay, bu sorunlara acil çare üretilmemesi halinde ülkenin her geçen gün daha da yaşanmaz hale geleceğini savundu. Öztabay, ülkedeki sorunların çözümü için öncelikli olarak istek olması gerektiğinin ardından da bu isteğin şeffaf bir şekilde eyleme samimi olarak dökülmesi gerektiğini söyledi. 

Öztabay sözlerini şöyle sürdürdü: “KKTC'nin sorunları üzgünüm ama çok fazla ama tabi Kıbrıs sorunu, trafik, ekonomi ve bilhassa dövizde yaşanan dalgalanma sebebiyle hayatın sekteye uğraması, sağlık, eğitim, gıda güvenliği ve çevre sorunları ilk akıllara gelenler arasında.” 

“TDP sorunların çözümü için halktan fırsat bekliyor”

Ayşe Öztabay, son dönemlerde ülkedeki siyasetçilere olan güvensizliğin sebeplerinin birden çok olduğunu ancak bunun en önemli sebebinin, UBP-DP ikilisinin ülkede statüko dediğimiz çarpık düzeni ayakta tutma gayesi, CTP'nin ise bu düzensizliği gidereceğine yönelik verdikleri sözleri yerine getiremeyişi olduğunu söyledi. 

Öztabay “Son dönemlerde siyasete olan güvensizliğin elbette en büyük sebepleri arasında ülkeyi yönetenlerin halk nazarında yarattığı hayal kırıklığı, UBP-DP ikilisinin ülkede statüko dediğimiz çarpık düzeni ayakta tutma gayesi, CTP'nin ise bu düzensizliği gidereceğine yönelik söz verilenleri yerine getiremeyişi birleştiğinde halkta güven duygusu ciddi hasar almıştır. TDP yaşananları toplumun içinde ve arasında hissederek tespit etmiştir. Bu tecrübeyle çarelerini üretmiş ve uygulamak için fırsat istiyor” şeklinde konuştu.

“Bize elini taşın altına değil memleketin altına sokacak vekil lazım”

Mecliste görev yapan vekillerin çok azının memleket sorunlarını gerçekten samimi olarak içselleştirdiğini savunan Ayşe Öztabay, birçok vekilin sadece kendi bölgelerinde takılıp kaldığını ülkenin büyük resmine bakmadığını da iddia etti. TDP Milletvekili aday “Mecliste görev yapan vekillerin çok azı toplumsal beklentileri gözeterek icraat yapmaktadır. Daha da iddialısı çok azı toplumun yaşamış olduğu sıkıntıları içselleştirebiliyor. Topluma eza veren ve önlem alınması gereken hemen hemen hiçbir konuya çözüm bulamamıştırlar. Karış karış memleketi analiz etmeyen vekiller bölgelerinde takılıp kalarak bütüne hakim olma psikolojisiyle hareket etmişlerdir. Bize beldenin, bölgenin en küçük biriminden en büyük mülki amirine kadar sorunları araştırmış, elde ettiği sonuçlar üzerinden çare üretmeye çalışan memleket sevdalıları ve gailelileri lazım. Elini taşların altına değil olduğu gibi memleketin altına koyabilecek bir özveriyle mücadele eden vekiller lazım sanırım” şeklinde konuştu. 

“Meclis yeni, çağdaş ve insan hakları temelli siyaseti görev bilmiş vekillerle yenilenmelidir” şeklinde konuşan Ayşe Öztabay, mecliste halen görev yapan 2 TDP Milletvekilinin de görevlerini layıkıyla yerine getirdiğine vurgu yaptı.

“Ataerkil yapı sebebiyle kadınlar birçok konuda desteklenmemiştir”

Meclisteki kadın vekil sayısının tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi yeterli sayıda olmadığını belirten Ayşe Öztabay, bunun nedeninin ülkedeki ataerkil yapının olduğunu söyledi. 

Öztabay, “toplumsal cinsiyet eşitsizliği TDP'nin asli konularından biridir. Toplumda da siyasette de birçok araştırmaları yapan uzmanları bünyesinde barındıran TDP 2018 seçimlerinde en fazla kadın adayı olan partilerin başında giriyor. Kendi yapılanması içinde de sosyal demokrat görüşünde de adımlar atmış ve bu hususta çalışmalarına devam edecektir. Toplumsal çerçeveye baktığımızda görebildiğimiz tablo açık! Kadınların birçok haklardan yararlanması ataerkil yapı hasebiyle desteklenmemiş ve bu iyileştirmenin yapılması içinse herhangi bir girişimde bulunulmamıştır” şeklinde sözlerine devam etti. 

“Kıbrıs konusunda diplomasi asla durmamalı”

Kıbrıs müzakereleriyle ilgili de görüşlerini açıklayan TDP Milletvekili adayı Ayşe Öztabay, Kıbrıs konusunda diplomasinin asla durmaması gerektiğini vurguladı. Ayşe Öztabay, TDP Parti Meclisinin ortak kararının kesin olduğunu ve bunun da  müzakerelerin devamından yana olduğuna dikkat çekerek, esas ihtiyaç olanın  Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışabilecek bir hükümet yapısının Mecliste görev yapması olduğunu söyledi. 

Öztabay şöyle devam etti: “KKTC’deki seçimlerin ardından Güneyde de bir seçim süreci söz konusu ve elbette ki seçimlerin ardından müzakereler başlayacak. Devam eden müzakerelerin bir şekle bürünmesi en büyük arzumuz. Diplomasi asla durmaz, durmamalı! TDP Kıbrıs sorununun müzakereler nezdinde sürdürüleceğine inanmaktadır. 25 Temmuz 2017 tarihinde parti meclisinin ortak almış olduğu kararla ki bu kararı kamuoyuna duyurmuştu. Müzakereler sonucu gelinen noktanın önemi ve yapılan çalışmaların önemli katkılar sağlayacağı yönünde inancını ortaya koymuştur. Gerekli olan Sn. Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışan bir hükümet yapısıdır ve böyle bir yapı ulaşılmak istenen prensipli yapıya katkı sağlayacaktır. Toplumların uyum içinde olması, 2 toplumun barış kültürünü geliştirmesi ve bu anlamda arttırıcı girişimlerde bulunması örneğin eğitim hususunda müfredatların uyumlaştırılması ve/veya medya alanında yapılacak girişimler müzakerelerin zeminini güçlendirecektir, çözüme katkı koyacaktır.” 

“Sorun Mecliste temsil edilen partilerde”

Meclisin tam bağımsız olup olmadığı konusundaki soruyu da yanıtlayan Ayşe Öztabay, esas sorunun meclisten ziyade mecliste temsil edilen partilerde olduğunu ve hükümetlerin sergilemiş olduğu bağımlı tavırların da Meclisin tam bağımsızlığı konusunda zaman zaman akıllarda soru işaretine neden olduğunu belirtti. 

TDP Milletvekili adayı sözlerine şöyle devam etti: “Sorun meclisten ziyade mecliste temsil edilen partilerde aslında! Gelmiş geçmiş hükümetlerin sergilemiş olduğu bağımlı tavırlar zaman zaman akıllarda soru işareti yaratsa da TDP bugüne kadar takındığı tam bağımsız tutumu ve gücünü halktan aldığı inancını muhafaza etmeye devam edecektir. TDP sadece toplumuna karşı sorumludur.”

“Yargı yolu açık olmalıdır”
Ayşe Öztabay mecliste görev yapan vekillerin dokunulmazlığının sadece kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılmış olması gerektiğini ve suç teşkil edecek eylemleri söz konusu olduğu zaman onlara da yargı yolunun açık olması gerektiğini kaydetti. 
Öztabay sözlerine şöyle devam etti: “Bütün dokunulmazlıklar kürsü dokunulmazlığı olmalıdır. Fikirlerin özgürce savunulduğu hususlar dokunulmaz olmalıdır. Milletvekili dahi olsa suç teşkil edecek eylemler söz konusu olduğunda yargı yolu açık olmalıdır.” 

“Bileşik faiz toplumun kanını emmektedir”

Mesleği dolayısı nedeniyle mahkemelerdeki davaların çok büyük bir oranın alacak-verecek davası olduğunu gözlemleyebildiğini anlatan Öztabay, bileşik faiz yasasının acil olarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini çünkü şu anda uygulamada olan bileşik faiz sisteminin toplumun kanını emdiğini söyledi. Öztabay, banka faizlerinin enflasyonu körüklemeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Özellikle bileşik faiz illeti bu toplumun kanını emmektedir. Bileşik faizin ortan kalkması için ve faiz oranlarının sınırlandırılması için ivedi olarak yasal düzenlemenin yapılması elzemdir. Enflasyonu körüklemeyecek şekilde mevduat faizleri belli bir orana çekilmelidir ve bu sayede kredi faizlerinin de düşük tutulması sağlanmalıdır.” 

“Alınan tedbirler çok yetersiz”

TDP Girne Milletvekili adayı Ayşe Öztabay yine mesleği dolayısıyla ülkede yaşanan kriminal olayları çok iyi bildiğini ve bu konuda alınan tedbirlerin çok yetersiz olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğini belirtti. Öztabay çok küçük yaşlara kadar inen yasaklı madde kullanımı ile ilgili ciddi anlamda gerçekçi politikalar uygulanması gerektiğini ve bu konuda eğitimin de şart olduğunu vurguladı. 

Öztabay sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplum içinde yaşanan kriminal olayların tam ortasında çalışan biri olarak alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu söyleyebilirim. Küçük yaşlara kadar inen madde kullanımı ve bağımlılığı ile alakalı ciddi bir politikaya ihtiyacımız olduğu aşikardır. Eğitim hususunda hem örgün hem yaygın eğitim tekniklerinin uygulanması kaçınılmazdır. Yasa dışı maddelerin ülkeye girişi ile ilgili çağdaş denetimler yapılmalı. Bilhassa tehlike arz eden mahaller ki okullar bu anlamda çok önemlidir sağlık bakanlığı, sosyal hizmetler dairesi, eğitim bakanlığı ve benzeri katkısı olacak dairelerin istişare edeceği organizasyonlarla gözetim altında tutulmalı, belirtileri sağlıklı sonuca vardırabilmek için hizmet içi eğitimler verilerek soruna temas edebilecek kadrolar oluşturulmalı, okullar bünyesinde rehberlik ve pedagogların kontrolü sağlanmalıdır.” 

“Öncelik muhaceret yasası”

Ayşe Öztabay an itibarı ile KKTC’de önceliği olan birçok sorun olduğunu ve her alanda etkin bir denetim sağlanabilmesi için birçok yasaya ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Öztabay, milletvekili seçilmesi halinde önceliğinin gerçekçi bir muhaceret yasası olduğunu söyledi ve “Her alanda etkin bir denetim sağlanması için yasaların güncellenmesi çok önemli, bunun mücadelesini vereceğiz. Denetimsizlik hukuksuzluğu doğurur ki bu da sosyal hukuk devletine yara aldırır. Öncelikli konularımdan biri toplumda endişe verici boyutlara ulaşan güvenlik sorunu olacak. Muhaceret hususunda yaşanan zaafiyet üzerinden hareketle muhaceret yasası çağdaş koşullarda değerlendirilerek işlevlik kazandırılacaktır. İlaveten meclisin daha verimli kılınması için iç tüzüğünün gözden geçirilmesi için girişimler yapılacaktır. Boş koltukların halka hizmet etmediği gerçeği ile gerekli düzenlemelerin yapılması için elimizden geleni yapacağız” dedi. 

Son Güncelleme: 11.12.2017 15:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.