01 Aralık 2014 Pazartesi 16:22
Askerlik Yasası, Meclis'ten geçti!

Yeniden değerlendirilmek üzere komiteye iade edilen Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi

Yasa önerisi, meslek lisesi mezunlarının askerlik süresinin 15 aydan 12 aya düşürülmesi yanında 1 Ocak 2009 tarihinden önce yurt dışına çıkıp kaçak ve bakaya durumuna düşenlere yeniden af getiriyor.
 
Af düzenlemesi, Askerlik Yasası’nda yer almasına karşın yasada belirtilen süre içerisinde başvuru yapamayıp aftan yararlanmayanlar için yeniden Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi’nde yer aldı.

Öneri, üniversite öğrencilerine yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde başvurmaları halinde 15 ay yerine 12 ay er olarak askerlik hakkı tanıyor.

Meclis’te kabul edilen yasa önerisiyle, bedelli askerlik hakkından çeşitli sebeplerle yararlanamayarak kaçak durumuna düşenlere de belli bir süre içerisinde af getirilerek yeniden bedelli hakkı tanınıyor.

TÖRE

UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre kurulda önerinin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, ülkenin bir güvenlik ihtiyacı olduğunu ve bunu karşılamanın çok önem taşıdığını söyledi.

Töre, gençlerin istekleri bulunmasının doğal olduğunu ifade ederek, vicdani ret konusundaki konuşmaları gerçekçi bulmadığını ve gençleri aldatmaya yönelik olduğunu savundu.

Profesyonel askerliğe geçilebilmesi için yeterli mali kaynağın olması gerektiğini ifade eden Töre, erken bir zamanda hükümetin çalışma yaparak kaynak oluşturulması ve bu sorunun da çözülmesi temennisinde bulundu.

Önerinin gençler arasında bir huzursuzluk yaratacağı görüşünü dile getiren Töre, yasa önerisindeki düzenlemelerin eşitlik çerçevesinde yapılmadığı görüşünü ifade etti.

Töre, hükümetin mali kaynak çalışması yapmadan bu öneriyi hazırladığını ileri sürerek, mali kaynak çalışması yapılmaması nedeniyle bugün bu sorunun tartışıldığını ifade etti.

Son dönemdeki söylemlerden ülkede bir çözümün hayal olduğunun ortaya çıktığını belirten Töre, çözüm olunca askerliğin kalkacağı söyleminin popülist bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Çalışma izniyle ülkede bulunan kişilerin çocuklarının GKK’ya mücahit olarak alınmasını öneren Töre, bu gibi çalışmalar yapılmamasını eleştirdi.

Konuşmaların ardından Birleştirilmiş Askerlik Değişiklik Yasa Önerisi’nin madde madde görüşülmesine geçildi.

ÇELER’İN VİCDANİ RET ÖNERİSİ REDDEDİLDİ

Bu bölümde TDP Milletvekili Zeki Çeler vicdani ret hakkıyla ilgili bir öneride bulundu. Öneri oy çokluğuyla reddedildi.

DENKTAŞ’IN ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş da GKK’nın insan kaynağı konusunda sıkıntı yaşamaması için, “iki yıllık meslek yüksek okulundan veya” söz dizisinin yasadan çıkarılmasını önerdi. Öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

TDP Milletvekili Zeki Çeler ise, askerlik süresinin kısaltılarak 13 aya düşürülmesi; yedek subaylar için askerliğin 10 aya düşürülmesi ve profesyonel sanatçılar için bedelli askerlik imkanı tanınması için öneriler sundu.

Çeler’in sunduğu bu öneriler de oy çokluğuyla reddedildi.

90 GÜNDEN 120 GÜNE

Zeki Çeler bunun ardından bedelli askerlik başvurusu yapanların adada kalış süresinin 90 günden 120 güne yükseltilmesi için öneri sundu.

Bu sırada söz alan Başbakan Yardımcısı Denktaş, bunun olumlu bir öneri olduğunu dile getirerek, “Çeler keşke bunu komite toplantılarında da gündeme getirseydi” dedi.

Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

DP-UG Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Denktaş, her ne sebeple olursa olsun 1 Ocak 2009’dan önce ülkeden ayrılıp bu tarihten önce yoklama kaçağı olanların müracaat etmeleri halinde af ve bedelli hakkından yararlanmasını önerdi.

Öneri oyçokluğuyla kabul edildi.

Bu konuda söz alan Zeki Çeler, bu değişiklikle Ocak 2009’dan sonra kaçak hale gelenlerin ayrımcılığa uğradığını ve adada olanları kapsamadığını söyledi. Çeler bunun 2014’e kadar genişletilmesini istedi.

Denktaş ise bunun üzerine söz alarak, Çeler’in dediği gibi değiştirilmesi halinde yasanın murat edilen sonucu vermeyeceğini anlattı.

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, 0önerinin affedilenlere ikinci bir af getirdiğini, önerinin genişletilerek 2014 yılına kadar kaçak olanları da kapsaması gerektiğini belirtti.

Şahali, GKK’nın insan kaynağı ihtiyacının muteber olduğunu ancak maddenin özünün ülkede yaşayanları kapsamadığını, söz konusu kişilerin zaten ülkeye dönmeyeceklerini kaydetti.

TDP Milletvekili Zeki Çeler üniversite mezunlarının kısa dönem er olarak askerlik görevini yapması konusunda bir öneri sundu ancak bu öneri oy çokluğuyla reddedildi.

TDP Milletvekili Zeki Çeler’in Askerlik (Değişiklik) Yasası’nın halen silah altında olanlara da uygulanması önerisi de oy çokluğuyla reddedildi.

DP-UG Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, yasanın ve yürürlüğe girdikten sonra bütünü kapsayacağını ifade ederek Zeki Çeler’i şov yapmakla suçladı.

Zeki Çeler de tekrar söz alarak halen görevde olan askerlerin mahkemelerde koşturmaması için ve komitede sıkıntı yaşandığı için öneri sunduğunu anlattı.

TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, Zeki Çeler’in verdiği önerinin yoruma izin vermemeye yönelik olduğunu kaydetti.

Angolemli, kalış süresinin 90 günden 120 güne çıkmasından memnun olduklarını ancak yasanın gençler arasında ikilik yaratacağı ve lise mezunu gençlerin hakkı yeneceğinden öneriye ret oyu vereceklerini açıkladı.

Yapılan oylamada, askerlikle ilgili yasa önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Sayıştay Komitesi’nin Muhaceret Dairesi 2013 Mali Yılı Gelir Hesapları ile ilgili Sayıştay Denetim Raporu ve Nüfus Kayıt Dairesi 2010-2012 Mali Yılları Gelir Hesapları ile ilgili Sayıştay Denetim Raporları UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu tarafından okundu.

Raporlar üzerinde söz isteyen UBP Milletvekili Ersin Tatar, Sayıştay raporlarının çok önemli olduğunu, kamu kaynaklarının denetimi ile olası yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önüne geçilebileceğini anlattı.

Tatar, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun var olmasına karşın şu anda çalışmadığını savundu.

Tatar, Sayıştay’ın kadrolarının gerekli denetim için yeterli olmadığını, bu nedenle Sayıştay’ın kontrolünde olmak kaydıyla özelden hizmet alınabileceğini söyledi.

Daha sonra bugünkü birleşimini tamamlayan Genel Kurul bir sonraki oturumunu 4 Aralık’ta gerçekleştirecek.

Meclis Genel Kurulu’nda Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik)  Yasa Önerisi’yle ilgili ilk olarak Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Tufan Erhürman komite raporunu okudu.

Verilen aranın ardından yeniden toplanan Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak yeniden değerlendirilmek üzere komiteye iade edilen Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik)  Yasa Önerisi ele alındı.

Toplantıyı YKP Örgütlenme Sekreteri ve vicdani retçi Murat Kanatlı da izledi.

ÇELER: “BİRİLERİ İSTEMEYİNCE BAZI ŞEYLERİN YAPILMADIĞINI MECLİS’E GELDİKTEN SONRA GÖRDÜM”

Rapor üzerine ilk sözü TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler aldı. Çeler konuşmasında “gönül isterdi ki burada konuştuklarımız biraz olsun vekillerin fikrini değiştirebilsin” diyerek, hükümetin yasa değişikliğiyle ilgili yapması gereken çalışmayı yerine getirmediğini savundu.

Çeler, söz konusu önerinin üzerinden bir yıl geçtiğini ifade ederek, bu konu üzerinde defalarca öneri sunduklarını ancak hiçbir önerilerinin dikkate alınmadığını belirtti.

Süre kısaltma önerisinin sadece meslek lisesini kapsayacak şekilde olması yerine genel yapılmasının daha faydalı olacağını kaydeden Çeler, komitede oy birliğiyle geçen bir yasa önerisi olduğunu ancak Genel Kurul’da bugün değişiklikle karşılarına gelinmesi halinde kendilerinin de her maddeye öneri sunacaklarını söyledi.

Çeler, yapılan konuşmalarda nöbet sürelerinin öne sürüldüğünü ancak daha önce de belirttiği gibi gerekli çalışmanın yapılması halinde böyle sıkıntılardan kurtulunabileceğini kaydetti.

Çeler, genel kısaltma yapılması halinde GKK’da eleman sorunu olabileceğini bu nedenle de bazı sıkıntıların yaşanabileceğini ancak bunun da önünün açılması için gerekli çalışmaların yapılmasının imkansız olmadığını belirtti.

Zeki Çeler, bedelli askerlik başvurusu yapanların ülkede bulunma süresinin 90 günden 120 güne çıkarılması önerisinin reddedildiğini ancak bunun yurt dışında bulunan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir konu olduğunu vurguladı.

Yurt dışındaki yurttaşlar için yasalar hazırlandığını ve bu yasanın Meclis’ten oy birliği ile geçtiğini belirten Çeler, kendi yurttaşlarına dönük olarak yapılacak bir çalışmanın nasıl oylanacağını merak ettiğini söyledi.

TDP Milletvekili Çeler, “Söz konusu yasa önerisinde eğer bir sene içinde gerekli çalışmalar yapılsaydı, genel kısaltma yapılması mümkündü” dedi.

Askere gitmeyi bekleyen vatandaşlardan özür dileyen Çeler, birileri istemedikten sonra bazı şeylerin yapılmadığını Meclis’e geldikten sonra gördüğünü belirtti.

Çeler, öneride genel kısaltma olmadığı, gençlerin aileleriyle buluşmasına imkan tanınmadığı ve gereken çalışma yapılmadığı için öneriye büyük ihtimalle olumsuz oy vereceğini söyledi.

ANGOLEMLİ: “HÜKÜMET ASKERLİK KONUSUNDA İRADE SAHİBİ DEĞİL”

TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, hükümetin konuyla ilgili gerekli çalışmayı yapmadığını söyleyerek, “Bu şaka değildir. Düşünün gençler ve ailelerin tümü bir senedir beklenti içindedir” dedi.

Hükümeti gereken çalışmaları yapmamakla suçlayan Angolemli, hükümetin askerlik konusunda irade sahibi olmadığını savundu.

Meslek lisesi bitirenlere yasayla farklı bir uygulama getirildiğini söyleyen Angolemli, bu değişiklikle gençlerin ikiye bölüneceğini ve huzursuzluk baş göstereceğini ifade etti.

Angolemli yapılacak değişikliklerin meslek lisesi- düz lise ayrımı yapmadan herkese uygulanması gerektiğini belirtti.

SOYER: “GÖRÜŞ FARKLILIKLARI VAR ANCAK KONU SİYASİ BOYUTA TAŞINMADI”

CTP-BG Milletvekili Ferdi Sabit Soyer konuşmasında, hükümet tarafının komiteye yolladığı temsilci ve komitedeki diğer vekil ve üyelerin yasa değişikliği için ciddi bir çalışma ortaya koyduğunu belirtti.

Konunun tartışıldığını ve bir kısım görüş farklılıkları oluştuğunu anlatan Soyer, görüş farklarının oylandığını ancak konunun hiçbir şekilde siyasi boyuta taşınmadığını söyledi.

Yasa değişikliği çerçevesinde, askerlik yapmamak için üniversiteye giden gençlerin, bu noktadan askerliğe dönüşünü sağlamak için bazı değişikliklerin de yapıldığını anlatan Soyer, çağ nüfusunun yüzde 76’sının yüksek öğretimde olduğunu ve bunun yüzlerce, binlerce diplomalı işsiz anlamına geldiğini belirtti.

Meslek liseleri ve teknik eğitimin teşvik edilmesi için bu alanlardan mezun olanlara pozitif tercih yapıldığını anlatan Soyer, bunun haklı ve mecbur bir mantığı bulunduğunu söyledi.

Ayrıca mesleki eğitim çerçevesinde Eğitim Bakanlığı onaylı kalfalık ve çıraklık eğitimi alanları için de benzeri pozitif tercihler yapıldığını kaydeden Soyer, bunun su tesisatçı teknikerinin bile yetişmediği bir ortamda teşvik amaçlı bir adım olduğunu anlattı.

CTP-BG Milletvekili Soyer, Türkiye’de askerlik süresinin düşürüldüğünü ancak buradan oluşan açığı 460 bin bakaya kaçağının askere alınmasıyla kapatıldığını belirtti.

Soyer ayrıca Güvenlik Kuvvetleri bütçesinde yapılacak artışların TC kaynaklarından karşılanması gerektiğine de işaret etti.

YORGANCIOĞLU: “GÖNLÜMÜZDE YATAN ASKERLİĞİN KALKMASI ANCAK...”

Daha sonra kürsüye gelen Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, herkesin gönlünde her iki tarafın kabul edebileceği bir barış sonrası askerliğin tamamen ortadan kalkması yattığını ancak sorun çözülmediği sürece, bu alana harcanacak insan ve mali kaynakların devam edeceğini söyledi.

Yasa tasarısı sunanlara teşekkür eden ancak kendilerinin bu koşullarda ancak mümkün olan iyileştirmeleri yapabileceklerini belirten Yorgancıoğlu, teknik ara eleman yetiştirmenin de yasa tasarısıyla amaçlananlar arasında yer aldığını söyledi.

Ülkede ihtiyaç duyulan ara elemanların yurt dışından geldiğini dile getiren Yorgancıoğlu, öte yandan çok sayıda işsiz üniversite mezunu gencin bulunduğunu belirtti.

Başbakan Yorgancıoğlu, hükümetin de, komitenin de konuyla ilgili pek çok çalışma yürüttüğünü ve iki yıllık yüksek okulla ilgili bölümün komite aşamasında gündeme geldiğini kaydetti.

Tüm ülke gençlerinin askerliği kısa süreli yapmasını ama aynı zamanda geride kalanların sorun yaşamamasını da istediklerini anlatan Yorgancıoğlu, bu sorunu kaynak yaratarak ve herkesin aynı koşulda olmasını sağlayarak çözmeye çalıştıklarını ancak kaynak yaratamadıklarını anlattı.

Tasarı yasalaştıktan sonra askerliğe müracaatın artması halinde yeni adımlar atacaklarını, bunun hükümetin tavrı olduğunu söyleyen Yorgancıoğlu, askerlikteki disiplin cezaları konusunda da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uyumlaştırma için çalışmaları olduğunu belirtti.

Yorgancıoğlu gençlerin yaşam koşullarını iyileştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

ÇAKICI: “DOĞRU OLAN PROFESYONEL ASKERLİĞE GEÇMEK”

TDP Milletvekili Çakıcı ise konuşmasında, askerlik konusunun önemli bir konu olduğunu, yalnız süre indirimi değil vicdani reddin de gündem olduğunu söyledi.

Çakıcı, komitede konunun çalışıldığını ancak yapılan çalışmalar sonucu sadece meslek lisesi mezunlarına indirim yapıldığını kaydetti.

Kendilerinin herkesle ilgili çalışma yapılmasını istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini söyleyen Çakıcı, “Bir vizyon farkımız var” dedi.

“Doğru olan profesyonel askerliğe geçmektir. Hatta tüm zorunlu askerliğin kaldırılmasıdır” diyen Çakıcı, bu olunca vicdani ret tartışmasının da ortadan kalkacağını söyledi.

Çakıcı değişikliğin adaletsizlik içerdiğini savundu.

Zorla askerlik dayatması yapmaya kimsenin hakkı olmadığını söyleyen Çakıcı, “Gelin bunu profesyonel hale getirelim. Zorunlu yapmak istemeyenler yapmasın” diyerek, kendi vizyonlarının bu yönde olduğunu anlattı.

Ülkede başarıya bakılmadan işe alım yapılması nedeniyle gençlerin üniversite eğitimine yöneldiğini söyleyen Çakıcı, mevcut durumun yanlış politikalar sonucu olduğunu belirtti.

ÇELER SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ:

TDP Milletvekili Zeki Çeler oylama sonrasında tepksini sosyal medyadan gösterdi.

Çeler: "Genel kısaltma yok! CTP -UBP ve DP bir oldu, elele verdi! Sadece meslek lisesi ve çıraklık okullarından mezun olanlara, mezun oldukları yıl silah altına girmeleri takdirde askerlik süresi 12 ay olmuştur. Meclis genel kurulunda içerde görevde olanlarida kapsayacak denildi ve altı çizildi. .. arkadaşlar mücadele ancak bukadar olabildi. İşin ilginci cogu CTP li vekil oylamaya katilmadi bile... Gene ozgur irade yok! 1 tek adada kalis suresini 90 dan 120 gune cikartabilmeye ikna edebildim. Saolsunlar onu olsun kabul ettiler. Nestersa olsun , Yılmak yok ancak iktidar ne derse , çoğunluk kimdeyse ve ne derse o olur... gün olur çoğunluk biz olursak Görevlerimiz belli" dedi

banner22
Son Güncelleme: 01.12.2014 18:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner31