20 Mayıs 2016 Cuma 15:06
'Ben olsam imzalamazdım' diyen Talat'tan 214 imza!
banner10

Meryem Ekinci

UBP-DP Hükümeti tarafından yeni üst kademe yöneticisi atanmasını eleştiren ve üçlü kararnamelerle atama işlemi konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderme yaparak, “Ben olsam bu şartlar altında imzalamazdım” diyen 2. Cumhurbaşkanı ve CTP Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, 20015-2010 yıllarını kapsayan Cumhurbaşkanlığı döneminde yüzlerce atama kararnamesi imzaladı.

Kıbrıs Postası’nın Mehmet Ali Talat’ın Cumhurbaşkanlığı görevine başladığı 26 Nisan 2005 ila görevi 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na devrettiği 22 Mayıs 2010 yılına dek imzaladığı atama kararnameleri konusunda yaptığı araştırmanın sonucuna göre, Talat 214 kez üçlü kararname imzaladı.2. Cumhurbaşkanı Talat’ın 17 Nisan 2005’te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında 23 Nisan 2005’te yemin ederek göreve başladığı ve 18 Nisan 2010’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında görevi 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na devrettiği 5 yıllık dönem içerisinde 5 kez hükümet değişikliği oldu.

İLK 17 AYDA 52 ATAMA

Talat’ın Cumhurbaşkanlığı görevine başlamasının hemen ardından II. Talat Hükümeti sonra ererek, CTP-DP ortaklığında kurulan I. Soyer Hükümeti dönemi başladı.

26 Nisan 2005 ila 25 Eylül 2006 arasını kapsayan I. Soyer Hükümeti döneminde Talat Cumhurbaşkanı olarak toplam 52 atama kararnamesine imza attı.

Talat’ın imza attığı ilk atama 27 Nisan 2005 tarihli atama kararnamesi. 27 Nisan tarihli kararname ile Raşit Pertev Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müsteşarı olarak atanmıştı. I. Soyer Hükümeti döneminde gerçekleştirilen ve Talat’ın imzasını taşıyan son atama ise, Hüseyin Kasapoğlu’nun İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi Müdürü olarak atanması olmuştu. Kasapoğlu, 11 Eylül 2006 tarihli kararnameyle göreve atanmıştı.

II. SOYER HÜKÜMETİNDE 37 ATAMA

Talat’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde ikinci hükümet ise, CTP-ÖRP ortaklığında kurulan II. Soyer Hükümeti oldu.

25 Eylül 2006 ila 6 Haziran 2007 tarihlerini kapsayan II. Soyer Hükümeti döneminde Talat, 37 atama kararnamesine imza attı.

25 Eylül 2006 ila 6 Haziran 2007 tarihlerini kapsayan II. Soyer Hükümeti döneminde Talat’ın imzasını taşıyan ilk atama 11 Ekim 2006 tarihli kararname ile Hüseyin Hürkal’ın Tarım Bakanlığı Hayvancılık Dairesi Müdür mevkiine atanması olmuştu.

Yine bu dönemde 37’inci ve son atama ise 4 Haziran 2007 tarihli kararname ile yapılmış ve Dilek Yavuz Yanık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine atanmıştı.

9 AYDA 12 ATAMA

Talat’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde tarihler 6 Haziran 2007’yi gösterdiğinde ise II. Soyer Hükümeti Değişikliği yapılmıştı. Başbakan’ın dışında toplam 9 olan bakanlık sayısı 10’a çıkarılmış, bu bakanlık da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmuştu. Sonay Adem’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu bu değişiklikte, ÖRP kanadından Ekonomi ve Turizm Bakanı Enver Öztürk’ün yerine Erdoğan Şanlıdağ getirilmişti.

CTP-ÖRP ortaklığında devam eden II. Soyer Hükümeti Değişikliği 11 Mart 2008’e dek devam etmiş ve bu dönemde 2. Cumhurbaşkanı Talat,  toplam 12 atamaya imza atmıştı.

İlk atama 25 Haziran 2007 tarihli kararname ile Başbakanlık Dairesi Hukuk ve Siyasi İşler Müdürü mevkiine Handan Aksoy’un atanmasına ilişkin olmuştu.

Talat’ın, II. Soyer Hükümeti Değişikliği döneminde attığı son atama imzası 7 Mart 2008 tarihli kararname ile Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine Rıza Ömer Çinkılıç’ın atanmasını içermişti. 

18 ATAMA DAHA

Talat’ın Cumhurbaşkanlığı’nın 3’üncü yılında yine hükümette değişiklik oldu. Özgürlük ve Reform Partisi- Cumhuriyetçi Türk Partisi ortaklığında 25 Eylül 2006’da kurulan koalisyonda tarihler 11 Mart 2008’i gösterdiğinde 3’üncü kez revizyona gidilmiş ve bakan değişikliğiyle birlikte III. Soyer Hükümeti, 4 Mayıs 2009’a dek devam etmişti.

11 Mart 2008 ila 4 Mayıs 2009 tarihlerini kapsayan III. Soyer Hükümeti döneminde ise Talat, 2. Cumhurbaşkanı olarak18 atama kararnamesine imza attı.

Kıbrıs Postası'nın yaptığı araştırmaya göre bu dönemde ilk atama 19 Mart 2008 tarihli kararname ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü mevkiine Tülin Murat’ın atanmasını içermişti. Talat’ın bu dönemde imza koyduğu son atama ise 4 Şubat 2009 tarihli kararname ile Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Ekonomik Planlama Dairesi Başkan mevkiine Ödül Muhtaroğlu’nun atanmasına ilişkin olmuştu.

8. EROĞLU HÜKÜMETİ’NDE TALAT’TAN 95 İMZA

Talat’ın Cumhurbaşkanlığı süresinin dolmasına yaklaşık 1 yıl kala, CTP-ÖRP Koalisyon Hükümeti’nin görevinin sona ermesiyle Nisan 2009’da Milletvekilliği Genel Seçimlerine gidilmiş ve seçim sonucunda UBP’nin tek başına iktidar olmasıyla 8. Eroğlu Hükümeti dönemi başlamıştı.

Talat, 4 Mayıs 2009 ila 17 Mayıs 2010 tarihlerini kapsayan bu dönemde toplamda 95 üst kademe yönetici atamasına imza koydu.

Talat’ın bu dönemde imzaladığı ilk atama kararnamesi, Başbakanlık Müsteşarı mevkiine Mustafa T. Tokay’ın atanmasına ilişkin 22 Mayıs 2009 tarihli kararname oldu.

Talat’ın 95’inci kez imza koyduğu atama kararnamesinin tarihi ise 17 Şubat 2010 tarihini içerdi. 17 Şubat tarihli kararname ile Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine Ali Santel atanmıştı.

18 Nisan 2010’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kazanmasının ardından 2. Cumhurbaşkanı Talat’ın cumhurbaşkanlığı görevi sona ermişti. (Kaynak: Kıbrıs Postası)

İŞTE TALAT'IN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE İMZALADIĞI ATAMALAR:

I.SOYER HÜKÜMETİ DÖNEMİ (26 Nisan 2005-25 Eylül 2006):

Raşit Pertev

Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müsteşar mevkiine

Asım Akansoy

Cumhurbaşkanlığı Dairesi Özel Kalem Müdürü mevkiine

Doğan Şahali

Başbakanlık Müsteşarı mevkiine

Davut İzkan

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Limanlar Dairesi Müdürü mevkiine

Aysan Çeliker

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine

İsmet Lisaniler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Dairesi Müdürü mevkiine

Mustafa Kıralp

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine

Hayati Sarper Özdoğa

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü mevkiine

Cemile Cihangir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü mevkiine

Aziz Gürpınar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı mevkiine

Pembe Dirençay

Merkezi Mevzuat Dairesi Müdürü mevkiine

Asaf Şenol

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bakanlığı Müsteşar mevkiine

Dt. Zalihe Şakir

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Müdürü mevkiine

Hasibe Şahoğlu

Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Protokol Müdürlüğü mevkiine

Günal Özoğul

KKTC Cumhurbaşkanlığı Dairesi Başkanlık Müdür mevkiine

Kaan Aytaçoğlu

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü mevkiine

Mehmet Başel

Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Müsteşar mevkiine

Durmuş Erçakıca

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine

Mustafa Hastürk

Milli Eğitim ve Kültür Dairesi Müdür mevkiine

Mertdoğan Soyalan

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü mevkiine

Hüseyin Maneoğlu

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Genel Koordinatör mevkiine

İrfan Dorak

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Devlet Laboratuvarı Müdürü mevkiine

İsmail Arter

Başbakan YDR. ve Dışişleri B.Bakanlık Müdürü mevkiine

Hasan Artuner

Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Turizm Tanıtma ve Pazarlana Dairesi Müdür mevkiine

Mustafa Çelik

Tarım ve Orman Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine

Mustafa Tel

İçişleri Bakanlığı Lefkoşa Kaymakam mevkiine

Orçun Kamalı

Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Bakanlık Müdür mevkiine

Emin Bilgen

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü mevkiine

Selim Gökbörü

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Ticaret Dairesi Müdür mevkiine

Mustafa Yeşilada

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Genel Sekreter mevkiine

Erkut Şahali

Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü mevkiine

Yonca Şenyiğit

Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine

Burhan Eraslan

Meclis Başkanı Özel Kalem Müdürü mevkiine

Hüseyin Arifoğlu

Kamu Hizmeti Komisyonu İdari İşler ve Sicil İşleri Müdürü mevkiine

Mehmet Öke

KHK Sınav İşleri Müdürlük mevkiine

Hüseyin Özçağ

Tarım ve Orman Bakanlığı Müsteşar mevkiine

Emin Bahcivan

Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Müdürü mevkiine

Alper Abbasoğlu

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdür mevkiine

Tahsin Temel

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü mevkiine

Hasan Ecer

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine

Bora Turgut Muslu

Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Turizm Planlama Dairesi Müdür mevkiine

Salih Tacan Ersümer

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine

Ahmet Yücel Bahçeci

İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi Müdür mevkiine

İsmail Arter

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Genel Koordinatör mevkiine

Mehmet Çelebi

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine

Günay Özan

Polis Genel Müdürü mevkiine

Mehmet Özdamar

Polis Genel Müdürü Birinci Yardımcısı mevkiine

Hüseyin Erarslan

Polis Genel Müdürü İkinci Yardımcı mevkiine

Zeki Gazioğlu

Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine

Hilmi Akil

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı mevkiine

Namık Korhan

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Genel Müdür mevkiine

Hüseyin Kasapoğlu

İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi Müdür mevkiine

II.SOYER HÜKÜMETİ DÖNEMİ (25 Eylül 2006-6 Haziran 2007):

Hüseyin Hürkal

Tarım Bakanlığı Hayvancılık Dairesi Müdür mevkiine

Timur Uğurlubirel

Tarım Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdür mevkiine

Ümit Akyalçın

Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü mevkiine

Emine Solyalı

Tarım Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü mevkiine

Ahmet Özçelebi

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine

Hasan Kestigül

Tarım Bakanlığı Müsteşar mevkiine

Öntaç Düzgün

Başbakanlık Müsteşarlığı mevkiine

Hülya Altan

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Müdür mevkiine

Hasan Temeller

Tarım Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine

Durali Elal

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar mevkiine

Fuat Azimli

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü mevkiine

Yaşar Mavioğlu

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi Müdür mevkiine

Kenan Başaran

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü mevkiine

Enis Coşan

Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine

Ahmet H. Fikretler

YÖDAK Genel Sekreteri mevkiine

Baki Aygün

Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Ticaret Dairesi Müdürü mevkiine

Erhan Özkan

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine

Fahri Yönlüer

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Genel Koordinatör mevkiine

Hilmi Akil

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müdür/Temsilci mevkiine

Kemal Yılmaz

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine

Ramadan Gökşan

Tarım Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine

Tekin Söylemez

Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine

Dr.med. vet. Nazım Akçaba

Tarım Bakanlığı Veteriner Dairesi Müdür mevkiine

Eser Çeker

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Üst Kurulu Başkan mevkiine

Feridun Üstün

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Telekomünikasyon Dairesi Müdür mevkiine

Yusuf Gülçur

Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Müsteşar mevkiine

Osman Bayhanlı

Maliye Bakanlığı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdür mevkiine

Dr. Tacan Öncül

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü mevkiine

Ahmet Muratoğlu

Başbakanlık Dairesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü mevkiine

Mustafa Güçlü

Başbakanlık Enformasyon Dairesi Müdürü mevkiine

Alper İnce

Tarım Bakanlığı Özel Kalem Müdür mevkiine

Cemal Arık

Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü mevkiine

Mehmet Salih Gürtekin

Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdür mevkiine

Namık Korhan

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar mevkiine

Ahmet Seyfi Erdengiz

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Genel Müdürü mevkiine

Tülay Sönmez

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Plan Proje Müdür mevkiine

Dilek Yavuz Yanık

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine

II.SOYER HÜKÜMETİ DEĞİŞİKLİĞİ (6 Haziran 2007-11 Mart 2008):

Handan Aksoy

Başbakanlık Dairesi Hukuk ve Siyasi İşler Müdürü mevkiine

Növber Ferit Vechi

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Tanıtma Dairesi Müdür mevkiine

Nesligül Onurel

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Protokol Müdür mevkiine

Salih Tacan Ersümer

İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi Müdür mevkiine

Doç. Dr. Hasan Kılıç

Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı mevkiine

Savaş Uğurlu

Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine

Kemal Köprülü

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine

Arif Altay

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine

Güner Mükellef

Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi Başkanı mevkiine

Hasan Sarıca

KKTC Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müsteşar mevkiine

İbrahim İlginç

Maliye Bakanlığı Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü mevkiine

Rıza Ömer Çinkılıç

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine

III. SOYER HÜKÜMETİ DÖNEMİ (11 Mart 2008- 4 Mayıs 2008):

Tülin Murat

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü mevkiine

Cemal Toksöz

Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdür mevkiine

Musa Erkanat

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürü mevkiine

Yaşar Demirel

Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarı Müdürü mevkiine

Derviş Gezer

Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdür mevkiine

Nurettin İskender

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine

Asım Kayan

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi Müdürü mevkiine

Yusuf Karşılı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü mevkiine

Hülya Devaşan

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine

Alper Zorlu

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Genel Koordinatör mevkiine

Mustafa Lakadamyalı

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine

Hasip Köymen

Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine

Ali Korhan

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı mevkiine

Dursun Oğuz

Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine

Namık Korhan

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine

Ahmet Seyfi Erdengiz

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar mevkiine

Fatma Bilen Görener

Maliye Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü mevkiine

Ödül Muhtaroğlu

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Ekonomik Planlama Dairesi Başkanı mevkiine

8. EROĞLU HÜKÜMETİ DÖNEMİ (4 MAYIS 2009-17 MAYIS 2009)

Mustafa T. Tokay

Başbakanlık Müsteşarı mevkiine

Muzaffer Sevinç

Başbakanlık Personel Dairesi Müdürü mevkiine

Hüseyin Metin Beyoğlu

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü mevkiine

Ömer Aydın Köseoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarlığı mevkiine

Ümit Özkıran

Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine

Mustafa Akçaba

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü mevkiine

Dr. İlkay Şentürkler

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü mevkiine

Volkan Çanakçı

Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine

Oktay Öztürkler

Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine

Ali Avni Yönel

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığ Müsteşar mevkiine

Metin Özerem

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Dairesi Müdürü mevkiine

M. Bumin Paşa

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdür mevkiine

Mehmet Kortay

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü mevkiine

Mustafa Ziyaettin

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine

Göktürk Mehmet Ötüken

Başbakanlık Özel Kalem Müdürü mevkiine

Eren Ertürk

Başbakanlık Dairesi Müdürü mevkiine

Gökhan Güler

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterlik Örgütü Özel Kalem Müdürü mevkiine

Cansev Metbulut

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdür mevkiine

Seral Fırat

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Yasalar Kararlar ve Tutanaklar Müdürü mevkiine

Ulaş Kığılcım

Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine

Hüseyin Kavaz

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü mevkiine

Mehmet Kortmaz

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Müdürü mevkiine

Ömer Özgünalp

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Eğitim Deneteme, Değerlendirme ve Koordinasyon Üst Kurulu Başkanı mevkiine

Gencay Eroğlu

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Dairesi Müdürü mevkiine

İsa Nurçin

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine

Nazım Ergene

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar mevkiine

Cemal Özyönüm

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine

Ali Göksu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü mevkiine

Yusuf Kaçmaz

Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü mevkiine

Sadık Ulupınar

Maliye Bakanlığı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü mevkiine

Erman Yalyalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine

Sevgi Değgin

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine

Koralp Şerifoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine

Tahsin Berk

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü mevkiine

Şükran Korahan

Dışişleri Bakanlığı Genel Koordinatör mevkiine

Mehmet Altan

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Müdürlüğü mevkiine

İrfan Tansel Demir

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi mevkiine

Kamil Kayral

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Müsteşar mevkiine

Hasan İslamoğlu

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı İskan Müsteşar mevkiine

Adnan Altan

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine

Levent Şensoy

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine

Bünyamin Merhametsiz

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı İskele Kaymakamı mevkiine

Nilgün Şefik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı mevkiine

Türker Vural

Maliye Bakanlığı Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü mevkiine

Gülseren Vural

Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürü mevkiine

Süleyman Göktaş

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Koordinatör mevkiine

Ayşe Hasapoğlu

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Sosyal Konut Müdür mevkiine

Hüseyin Ataben

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Veteriner Dairesi Müdür mevkiine

Mustafa H. Aktuğ

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdür mevkiine

Müslüm Aykılıç

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Lefkoşa Kaymakamı mevkiine

Gürkan Kara

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Girne Kaymakamı mevkiine

Cansel Hıdıroğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdür mevkiine

Aytaç Çaluda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine

Serkan İlseven

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterlik Örgütü İdari, Mali ve Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü mevkiine

Ahmet Özkayalar

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü mevkiine

Ercan Akerzurumlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü mevkiine

Beran Bertuğ

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Gazimağusa Kaymakam mevkiine

Erçin Tekakpınar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Dairesi Müdür mevkiine

Gürsel Selengin

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Merkez Kaymakam mevkiine

Metin Gültekin

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkezi Teknik Öğretim Dairesi Müdürü mevkiine

Mehmet Yulaf

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Plan Proje Müdür mevkiine

Hasan Topaloğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi Müdürü mevkiine

İrfan Paşa Özakalın

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Telekomünikasyon Dairesi Müdür mevkiine

Mustafa Defteralı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Plan Proje Müdür mevkiine

Hüseyin Tazeoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü mevkiine

Serdar Canaltay

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Limanlar Dairesi Müdürü mevkiine

Dr. Nuri Gökşin

Sağlık Bakanlığı Müsteşar mevkiine

Olgun Amcaoğlu

Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine

Şahap Aşıkoğlu

Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Müsteşarlık mevkiine

Derviş Beyit

Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdür mevkiine

Hakan Yozcu

Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Dairesi Müdür mevkiine

Aytuğ Fazıl Plümer

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar mevkiine

Hasan Arkol

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine

Doğan Emiroğulları

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Posta Dairesi Müdür mevkiine

Emine Pilli

Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdür mevkiine

Ünsal Uzuner

Başbakanlık Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri mevkiine

Hasan Hacılar

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdür mevkiine

Selçuk Barbaros

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi Müdür mevkiine

Menteş Gündüz

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Güzelyurt Kaymakam mevkiine

Çimen Keskin

Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdür/Temsilci mevkiine

Mustafa Üzümcüoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine

Yusuf Önderol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Dairesi Müdürü mevkiine

Coşkun Bundak

Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine

Sermed Emin

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Müdürü mevkiine

Onursal Bozkurt

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlık Müdür mevkiine

Zehra Başaran

Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine

Ahmet Erdengiz

Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine

Hasan Bozkan

Kooperatif Şirketler Mukayyidi mevkiine

Osman Erçiner

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Müdür mevkiine

Soley Akçaba

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdür mevkiine

Resa Savaş Paşaoğluları

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterlik Örgütü Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü mevkiine

Şifa Zeki

Başbakanlık Hukuk ve Siyasi İşler Müdürü mevkiine

Ahmet Havutcu

Maliye Bakanlığı Müsteşar mevkiine

Ayden Kutalp

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü mevkiine

Ali Santel

Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine 

banner22
Son Güncelleme: 20.05.2016 15:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner31