13 Kasım 2015 Cuma 17:08
Bütçe maratonunda genel görüşme tamamlandı
banner10

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2016 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki genel görüşmesini tamamladı.

Komite, çalışmalarına pazartesi günü saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı Bütçesi’ni, ardından da Meclis ve Başbakanlık bütçelerini görüşerek devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Ferdi Sabit Soyer, bütçenin genel görüşmesinin tamamlanmasından önce yaptığı konuşmada, Polis Genel Müdürlüğü, Sayıştay Başkanlığı, Başsavcılık ve Mahkemeler gibi kurumların bütçelerini bakanlık bütçelerinden önce ele alacaklarını, bunu da kurum yetkililerinin bütçe görüşmelerine katılmaları için yapacaklarını belirterek, ilgili kurum yetkililerini bütçe çalışmalarına katılmaya çağırdı, katılmamaları halinde bütçelerini görüşmeye açmayacağı uyarısında bulundu.

Meclis Mavi Salon’da öğle yemeği arasının ardından Ferdi Sabit Soyer başkanlığında devam eden komite toplantısına Maliye Bakanı Birikim Özgür’ün yanı sıra milletvekilleri de katıldı.

ARABACIOĞLU

Bu bölümde ilk sözü DP-UG Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu aldı. Arabacıoğlu, “ateşten bir gömlek” olarak nitelediği Maliye Bakanlığı görevinde Özgür’e başarılar dileyerek, bütçenin ülkenin ileriye dönük ve geleceği için açılımları sağlamasını temenni etti.

Gelir gider dengesinin bütçenin en önemli ayağını oluşturduğunu ifade eden Arabacıoğlu, dış borcun bir milyar artarak bu yıl 13 milyar TL’ye çıktığını belirterek, bu yılki bütçede turizm ve eğitime ayrılan gerçek bütçelerin ne olduğunu soru, bazı değerlendirmelerde bulundu.

Arabacıoğlu, yükseköğretimdeki her öğrencinin ülkeye yaklaşık 35 bin TL bıraktığının raporlarda yer aldığına, bunun verilere bakılarak ülkede öğrenim gören 62 bin öğrenci ile çarpıldığında gayri milli safi hasılanın yüzde 20’sine denk geldiğine işaret ederek, bütçede bu rakamlar değerlendirildiğinde tutarsızlıklar gördüğünü söyledi.

Üniversitelerde birçok emekli insanın da çalıştığını ifade eden ve bunların kayıt altında olup olmadığını soran Arabacıoğlu, açıkların bunlardan da kaynaklandığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı görevi yaptığı dönemde yaşadığı sıkıntıları anlatan ve esas kaçakların buralarda olduğunu ifade eden Arabacıoğlu, eğitim alanında çalışan fazlası, diğer bir deyişle öğretmen fazlası olduğunu bildiğini, ancak bütçe döneminde başka yönlere eğildiklerini kaydetti ve özellikle eğitim alanında yapısal dönüşümler yapılabilirse başarıya ulaşılabileceğini anlattı.

Arabacıoğlu, okullarda gerçek bir sistem kurulması gerektiğini, çünkü artık “duvara toslandığını” ifade ederek, eğitimde önlemler alınmasının ve radikal kararlar üretilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Belediyeler ile ilgili yasaya da değinen Arabacıoğlu, belediyelerde personel giderlerinin gelirin yüzde 50’sini geçmesi gerektiğini ifade ederek, burada gelirlerin artırılması değil denetim ve tasarrufun önemli olduğunu kaydetti.

Arabacıoğlu, ülkede adil paylaşım ve vergilendirme sisteminin büyük önem taşıdığını, vergi yasaları ile ilgili ciddi reformlar gerektiğini ve özellikle “nereden buldun” yasasını Meclis’in çıkarması gerektiğini söyledi.

Bütçenin yüzde 76’sının maaşlara gittiğini, bunun hiç değişmediğini, “ancak gerçekten iş yapan memur bulunmadığını” söyleyen Arabacıoğlu, kamuda ileriye gidecek ve verimi artıracak adımlar atılmasının önemine dikkat çekti.

Ek mesai giderlerinin 80 milyon TL’ye ulaştığını ifade eden Arabacıoğlu, bu giderle daha çok istihdam yapılabileceğini söyledi. Arabacıoğlu, bütçenin hayırlı olmasını temenni etti.

ATAOĞLU

DP-UG Milletvekili Fikri Ataoğlu da, bütçenin ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek, bütçeyi rakamlarla değerlendirdi ve Dışişleri Bakanlığı bütçesini yetersiz bulduğunu söyledi.

Ataoğlu, özellikle Brüksel temsilciliğinde personel sayısı ve bütçenin artırılması gerektiğini, çünkü bütçenin geçen yıl ile aynı tutulduğunu kaydetti.

Sanayi alanında gelişim beklenirken Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ayrılan bütçenin yetersiz kaldığını, Turizm gibi lokomotif bir sektöre ayrılan bütçenin az olduğunu, bu bütçe ile tanıtım bile yapılamayacağını, Sayıştay Başkanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bütçelerinin geçen yılki gibi sıkıntı içerdiği değerlendirmelerinde bulunan Ataoğlu, bütçe üzerine yapıcı konuşmalar yapılmasının ve ilgili kişilerin görüşlerinin dikkate alınmasının önemine değindi.

TAÇOY

DP-UG Milletvekili Hasan Taçoy da, komitelerdeki kişi sayısındaki azlığın üretimi de azalttığını söyleyerek, komitelerin daha katılımlı ve daha uzun çalışmasının önemli olduğunu vurguladı.

Taçoy, hükümetin müşavir konusunda verdiği sözler ile reform sözlerine uymadığını savunarak, 3’lü kararname ile atamaların devam etmesini eleştirdi.

Meteoroloji Yasası’nın henüz tüzüklerinin yapılmadığını, bu yasanın henüz uygulanmadığını, Gıda Sağlığı, Hayvan Sağlığı yasalarının önem taşıdığını, ancak bütçede yer almadığını anlatan Taçoy, konuşmalarda daha çok Kıbrıs konusunda olumlu adımlar atılmakta olduğunun söylendiğini kaydetti. Taçoy, ancak bu yolda nelerin nasıl idare edileceğinin büyük önem taşıdığını ve AB’ye uyumlu bu yasların da bu çerçevede önemli yer tuttuğunu anlattı.

Taçoy, ekonomi, gümrük ve diğer yasalar gibi bu gibi yasaların da entegrasyonda büyük önem taşıdığını ifade ederek, özellikle hellim konusunda yapılacak açılımlar için bu yasaların bir an önce hayat bulması gerekliliği üzerinde durdu.

AB’ye uygun sistemlerin kurulması ve uzmanlardan yardım alınmasının şart olduğunu anlatan Taçoy, Kıbrıs’ta bir referandum olacaksa bu bütçe ile bilinmeyen bir yola çıkıldığını kaydetti.

Hasan Taçoy, ülkeyi saran bir “illet” olarak nitelediği uyuşturucu konusuna da değinerek, ülkede bu alana yönelik bir rehabilitasyon merkezi kurulması gerektiğini, ancak bütçede bu konuda bir yer, kalem veya girişim göremediğini söyledi, toplum için bu tip şeylere dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bilişim alanında adımlar atılmasının da gerekli olduğunu, özellikle bilişim yasasının ve bilişim sektörüne yönelik açılımların yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Taçoy, tüm adada kurulacak bir teknopark projesinin gerekli olduğunu anlattı.

Brüksel’de yaptığı temaslar hakkında da bilgiler veren Taçoy, ülkede yerli ürünlere daha çok önem verilmesi, güvenlik ve kalitenin artırılması, ayrıca AB’den yapılacak taleplerde tek ses olunması gerektiğini söyledi.
Taçoy, Sayıştay Başkanlığı’nın daha ileriye taşınması gerektiğini de ifade etti.

ÖZGÜR

Maliye Bakanı Birikim Özgür de söz alarak, soru soran milletvekillerine yanıt verdi, soru sorup da ayrılan vekillerin de sorularını yanıtlayacağını söyledi.

Özgür,  bu arada BRT’nin de bütçe komite çalışmalarını takip etmesi gerektiğini vurguladı. Özgür, devlet kurumu BRT’nin halkı ilgilendiren bütçeyi halka aktarmasının önemli olduğunu ifade etti.

Birikim Özgür, kaynakların verimli kullanılmasına ve dar gelirli vatandaşlara daha fazla destek olunmasına önem verdiklerini ifade ederek, ülkede yardım alacak özürlü sayısının arttığını, ancak devlet desteğini gerçekten hak edenlerin alması için uğraş vereceklerini kaydetti.

Döviz kurlarındaki artışların ardından alınan kararlarla üretilen kararnamenin Kasım ayının sonunda tamamlanacağını ve sabitleme politikasının son bulacağını ifade eden Özgür, bu sabitlemenin avantajlarından tüm ticaretle uğraşan iş insanları yanında halkın da eşit şekilde yararlandığını söyledi.

Özgür, orta vadeli programa ilişkin DPÖ’nün tahminlerde bulunduğunu ve bütçe tasarısında bu rakamlara yer verildiğini, bu tahminlerde 3 yıl için 3,2 büyüme öngörüldüğünü, hükümetin de buna saygı duyduğunu kaydetti ve bu tahminlerin güvenilir olduğunu anlattı.

Ekonomiyi büyütme konusunda ortaya koydukları yüzde 5 büyüme hedefine ulaşmak için çalışacaklarını, ancak yatırımlar gerektiğini ifade eden Özgür, bu hedeflere ulaşmanın düzen değişikliği açısından da önemli olduğunu vurguladı, her yıl yüzde 5 büyüme için azimle çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Bunun için de hem kamuda hem özelde yatırımların yapılmasının şart olduğunu ifade eden Özgür, çalışmalar hakkında bilgiler verdi, hükümet olarak, yapılması gereken yatırımlar hakkında da yönlendirmeler yapacaklarını dile getirdi.

Kıbrıs’ta AB yetkilileri ile ilişkilerin çok verimli olmadığını, Kıbrıs’ta anlaşmaya götürecek bir referandumu istediklerini ve atılması gereken adımlar olduğunu anlatan Özgür, AB ile bir etkileşimleri olduğunu, orta vadeli programı da hazırlarken içeriğiyle ilgili paralellik olmasına önem verdiklerini, ayrıca Türkiye ile ilişkilere de önem verdiklerini anlattı.

Orta Vadeli Programı çok önemsediklerini ve çalışmalarını çok yönlü sürdürdüklerini ifade eden Özgür, kamuda verimliliği göz önünde tutarak istihdam yapılacağını, bu konuda hiçbir geri adım atmayacaklarını, özel sektörde de mümkün olduğunca istihdamı destekleyeceklerini söyledi.

Özgür, kamuda “eşit işe eşit ücret” konusuna da değinerek, özel sektör çalışanlarının kamudaki düzenlemelere yönelik artık eleştiri yapar duruma geldiğini gördüğünü, bu yüzden kamu ve özel arasındaki gelir dengesinin kurulması gerektiğini ifade etti, bu konuda bazı örnekler verdi.

Kamuda bazı düzenlemeleri öngörürken sadece bir anomaliye karşı değil, ülkedeki bütün anomalilere karşı adımlar atmayı ön gördüklerini anlatan Özgür, gelir ve kurum vergilerinin arttığını da söyledi.

Özgür, riskli ancak başarılı bir vergi affı adımı da atıldığını, toplanmayan vergilerin toplandığını belirterek, bağış değil cezalarla ilgili düzenleme yapıldığını anlattı.

Özgür, fahiş zamlar yaparak gelir elde etme peşinde olmadıklarını vurgulayarak, bütçede yapmaya çalıştıklarının da bu olduğunu söyledi.

Birikim Özgür, uyuşturucu ile mücadeleye bu yıl ilk kez kaynak ayrıldığına, Sayıştay Başkanlığı’na yönelik açılımlar yaratacaklarına, müşavir yaratma konusunda da yanlış anlamalar olduğuna, müşavir olma hakkını elde eden müdürün sonsuza dek orada kalamayacağına, ek mesai yükünün; gümrük, sağlık ve poliste toplandığına dikkat çekti.

Gümrükte x-ray uygulamasına geçip, vardiya sistemiyle çok daha etkin bir çalışma sistemi yaratmak için incelemeler yaptıklarını, idari izin verilebilmesi gibi örnekleri çalıştıklarını ifade eden Özgür, yeni dönemde 2-3 yıl içinde yatırımlara göre yeni bir kamu anlayışı yaratacaklarını anlattı.

Çözüme hazır hale gelecek, çözüm olmazsa da kendi ayakları üzerinde durabilecek bir KKTC yaratacaklarını ifade eden Özgür, belediyelere yönelik dün Meclis’ten geçirilen yasanın en güzel tarafının, artık belediye başkanlarının da sorumlu olacaklarını kaydetti.

SOYER

Bütçenin genel görüşmesinin kapanış konuşmasını yapan komite Başkanı Ferdi Sabit Soyer de, bütçenin madde madde oylanacağını ifade ederek, pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve Başbakanlık bütçelerini görüşeceklerini söyledi.

Soyer, kurumların bütçelerini sabah görüşeceklerini ve ardından bakanlıkları görüşeceklerini ifade ederek, kurum temsilcilerinin bu görüşmeler sırasında Meclis’te bulunmaması halinde o kurumun bütçesini görüşmeye açmayacağını vurguladı.

Genel kurul aşamasında da bu titizliği göstereceklerini ifade eden Soyer, hangi kurum olursa olsun temsilcisinin burada olmasını istedi.

Soyer’in konuşmasının ardından Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2016 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki genel görüşmesini tamamladı.

Komite, çalışmalarına pazartesi günü saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı Bütçesi’ni, ardından da Meclis ve Başbakanlık bütçelerini görüşerek devam edecek.

banner22
Son Güncelleme: 13.11.2015 17:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner31