24 Aralık 2014 Çarşamba 10:03
Emek en yüce değermiş!!!
banner10

HAYAT PAHALILIĞI KALDIRILDI: Kamu görevlileri ile emekli olan kamu görevlilerine uygulanan “Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı” 2015 yılı için kaldırıldı. Maliye Bakanlığı, kamudan maaş çeken kesimlerin 6 aylık TÜFE artışları dolayısıyla alacakları ek menfaatlerin, ülkede refah düzeyinin alt gelir gruplarına etkisini artırabilme amacına yönelik olduğu ve 1 Ocak 2011 tarihinden sonra kamuya istihdam edilen çalışanlara ek ‘Refah Artış’ ödemesi yapılmasının öngörüldüğü açıklamasında bulundu.

SENDİKALAR AYAĞA KALKTI: Hayat pahalılığı ile ilgili alınan kararı üzerine, yetkili sendikalar 25 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da KTAMS’ta toplantı yapma kararı aldı. KAMU-SEN Başkanı Mehmet Özkardaş, “hukuksuzluktur” diyerek, gerek hukuki olarak dava açılabileceği, gerekse farklı yollara başvurulabileceğini söyledi. KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel de, “CTP ve DP, bundan nasibini alacaktır, bu karşılıksız kalmaz. Herkesi Göç Yasası’nda buluşturmak gibi bir niyet vardır. Bizi büyük bir mücadele bekler” dedi.

Rana SARRO

Kamu görevlileri ile emekli olan kamu görevlilerine uygulanan “Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı” 2015 yılı için kaldırıldı.

resmi_gazete1.jpg

“Kamu Görevlileri Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 25. Maddesinin Uygulanmasının Durdurulması Hakkında Yasa Gücünde Kararname” düzenleyen Bakanlar Kurulu, kararnamenin gerekçesini; “ekonomik koşullar ve bütçe imkânlarındaki zorunluluğun ivediliğin dikkate alınması” olarak gösterdi.

Resmi Gazetede yer alan “Yasa Gücünde Kararname”, “2015 Mali Yılında Kamu Görevlileri ile Kamu Görevlileri Yasasına bağlı kurumlarda çalışan ve emekliye ayrılmış olan kamu görevlisine, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez konsolide edilerek uygulanan Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını düzenleyen değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 25. Maddesinin 2015 yılı için uygulanmaması amacıyla düzenlendi.

HUKUKİ DAVA AÇILABİLİR

Kamu görevlilerine, kamu sağlık çalışanlarına, öğretmenlere, sivil savunma teşkilatı çalışanlarına, vakıflar örgütü ve din işleri dairesi çalışanlarına, güvenlik kamu görevlilerine ve emeklilere uygulanan ‘Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı’nın kaldırıldığına dikkat çekildi.

Gazetemize konuşan Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Genel Başkanı Mehmet Özkardaş, dün akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri toplantının sonucunu gazetemize açıkladı. Perşembe günü diğer sendikalarla gerçekleştirecekleri toplantıda, yönetim kurulunun kendisine tam yetki verdiğini söyleyen Özkardaş, “Bu bir hukuksuzluktur” gerek hukuki olarak dava açacağız, gerekse farklı yollara başvuracağız” dedi. Sendikanın hukukçusu ile henüz görüşülmediğini; konunun görüşülmesi halinde karar verileceğini söyleyen Özkardaş, “Hukuk yolu açıktır” dedi.

KAMU-SEN: TOP YEKÛN MÜCADELEYE ÇAĞRISI

KAMU-SEN Genel Başkanı Mehmet Özkardaş, hükümetin 2015 Mali Yılında, hayat pahalılığını (HP) yasa gücündeki kararname ile kaldırmasını eleştirdi. Özkardaş, “2015 Mali Yılı’nda uygulanması gerekli olan HP’lerin tümünü kaldıran Yasa Gücündeki Kararname bu hükümetin bir utancı olarak tarihe geçecektir” iddiasında bulundu.
Özkardaş tarafından yapılan açıklamada, farklılıkları bir kenara bırakarak, “emek düşmanı olan herkesle top yekûn bir mücadeleye” başlama çağrısı yapıldı. Özkardaş açıklamasında şunları kaydetti:

“O ZAMAN ASLAN KESİLEN EMEKÇİ PARTİ, BUGÜN HÜKÜMETTEDİR”

“İki ayda bir uygulanan HP’yi UBP hükümeti önce dondurup, sonra altı ayda bir uygulamaya başladığında, aslan kesilen emekçi partimiz, bugün hükümettedir ve UBP’nin eksik bıraktıklarını bir ödev kabul ederek, büyük bir zevkle yerine getirmektedir. Ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarındaki zorluğun ivediliği dikkate alınarak, 2015 Mali Yılı’nda uygulanması gerekli olan HP’lerin tümünü kaldıran Yasa Gücündeki Kararname bu hükümetin bir utancı olarak tarihe geçecektir”

“KAÇAKÇILARA, SOYGUNCULARA, RÜŞVETÇİLERE DOKUNULMADI”

Vergi kaçıranlara af çıkarıldığını, batık bankaları soyanlara dokunulmadığını, rüşvet iddialarının araştırılmadığını, şaibeli ihalelerin umursanmadığını iddia eden Özkardaş, “ ‘Bütçe imkânları bu kadar, ekonomik koşullar bunu gerektiriyor’ diyerek zaten alım gücü en az % 50 düşmüş insanların HP ödeneğini kaldırıyorsunuz. Ortaya koyduğunuz gerekçelerin tümü halkı uyutmaya yöneliktir” ifadesini kullandı. Hükümetin, yetkili sendikaların masaya çağırılacağı açıklamasını yaptığını belirten Özkardaş, ancak masaya oturmadan önce emrivaki yapılıp HP’nin ortadan kaldırıldığını savundu.

KTOEÖS: ORTA SINIF YOK OLUR

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, hayat pahalılığı ile ilgili alınan kararı şöyle değerlendirdi:

“Bunu özellikle Başbakan, hayat pahalılığından orta üstlere artış yapmayacağını ve farkı kapatacağını söyleyerek, bunun ipuçlarını vermişti. Bunun kabul edilemez olduğunu belirtmiştik. Hayat pahalılığının 2 ayda bir eşel mobil olarak yansıtıldığı dönemlerden, 6 ayda bire dönüştürüldüğünü ve aslında TL’nin enflasyon karşısındaki erimesini önleyemediğini, özellikle orta sınıfın yok olacağını biliyoruz. Bununla ilgili Başbakan’ın açıklaması bizi endişeye düşürmüştü.”

“BİZİ BÜYÜK BİR MÜCADELE BEKLER”

“CTP ve DP hükümeti bir kez daha hayal kırıklığı yaşattı. Sözde ‘Göç Yasası’ ile istihdam ettiklerini ve adaletsizlik bir uygulama yaptıkları Göç Yasası mağdurlarına HP’de daha büyük bir artış verme, üste gittik sonra da HP’yi düşürme veya hiç yansıtmama bir çözümmüş gibi sunuldu. 3-5 yıl sonra HP’nin dahi karşılayamayacağı eşel mobilin ortadan kaldırılması ile tüm orta sınıfın, Göç Yasası’nda buluşturulacağı, herkese Göç Yasası’nın uygulanacağı bir yapı oluşturulacaktır. Yapılmaya çalışılan şuanda çok tehlikelidir. Yasaların üzerinde oynayarak, alicengiz oyunu yaparak, esas yapılması gereken Göç Yasası’nı kaldırmak yerine, bu yasa ile istihdam edilen gençleri yukarı çekmek yerine, herkesin aşağıda Göç Yasası’nda birleştirmek gibi bir tutum izleniyor. Bu olacak iş değildir. CTP ve DP de bundan nasibini alacaktır, bu karşılıksız kalmaz. Herkesi göç yasasında buluşturmak gibi bir niyet vardır. Bizi büyük bir mücadele bekler.”

KTAMS: TÜM KAMU ÇALIŞANLARINA ÇAĞRI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, “Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını” düzenleyen yasanın maddelerinin yürürlükten kaldırılmasını eleştirerek, yıllarca verilen mücadeleler ile kazanılan bu hakkın ellerinden alınmasına asla sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Kaptan, “hak budamaya yönelik bu uygulamaya karşı tüm kamu çalışanlarını sendikamız etrafında örgütlenmeye ve mücadele etmeye çağırırız” dedi.

“HÜKÜMET YASA MADDELERİNİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDI”

Kaptan yaptığı açıklamada, CTP-BG, DP-UG hükümetinin resmi gazetede yayınlanan yasa gücünde kararname ile kamu görevlilerine, kamu sağlık çalışanlarına, öğretmenlere, sivil savunma teşkilatı çalışanlarına, vakıflar örgütü ve din işleri dairesi çalışanlarına, güvenlik kamu görevlilerine ve emeklilere, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez konsolide edilerek uygulanan “Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını” düzenleyen yasa maddelerini yürürlükten kaldırdığını söyledi.

PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANTI YAPILACAK

Kaptan, hükümette yetkili sendikaları bu amaçla 25 Aralık Perşembe saat 10.00’da KTAMS’ta toplantıya davet ettiklerini, bu uygulama ile emeği ile geçinen insanların alım gücünün hayat pahalılığı karşısında eriyeceğini söyledi.

MALİYE BAKANLIĞI: EK ‘REFAH ARTIŞ’ ÖDEMESİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR

Maliye Bakanlığı, Hayat Pahalılığı ile ilgili açıklamada bulundu. Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı Yasa Gücünde Kararnameler Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile kamudan maaş çeken kesimlerin 2015 yılına yönelik maaş (ücret) düzenlemelerinde farkındalık yaratılabilmesine olanak sağlamak amacıyla Hayat Pahalılığı hakkını düzenleyen ve bu çerçevede 6 aylık TÜFE endeks artışlarının yansıtılması Ocak 2015 ve Temmuz 2015 tarihleri için dondurulmuştur. Ancak, bu düzenlemeye ülkede kamudan maaş çeken kesimlerin 6 aylık TÜFE artışları dolayısıyla alacakları ek menfaatlerin, ülkede refah düzeyinin alt gelir gruplarına etkisini artırabilme amacına yönelik olarak; oluşacak TÜFE endeks artışının bütçeye getirebileceği yükün altında olmamak üzere eşit miktarlarla ödenmesi ve özellikle 1 Ocak 2011 tarihinden sonra kamuya her ne ad altında olursa olsun istihdam edilen çalışanlara ek ‘Refah Artış’ ödemesi yapılması öngörülmektedir.

Bu düzenleme OCAK 2015 maaşlarından başlamak üzere, Aralık 2014 TÜFE değerleri netleştikten sonra yapılacak teknik çalışmalarla şekillendirilecektir.”

banner22
Son Güncelleme: 24.12.2014 10:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner31