25 Haziran 2015 Perşembe 16:50
Gündüz: 'Plajlar ücretsiz ancak meskun bölgelere girilmesi uygun değil'

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğluları, “Mehmetçik Lisesi” konulu gündem dışı konuşmasında, 

Karpaz bölgesinde eğitime yeterli yatırım yapılmadığını, Mehmetçik bölgesinde de eğitimde yaşanan sorunların çözümlenmediğini ifade etti.

Mehmetçik’e bağlı dört ilkokul olduğunu söyleyen Hamzaoğulları, bu okullardan Mehmetçik ortaokuluna öğrenci gittiğini, ancak imkanı olanların başka okullara gönderildiğini kaydetti.

Mehmetçik ortaokulunun çöktüğünü söyleyen Hamzaoğulları, bu ortaokulun liseye dönüştürülmesi halinde 600 öğrencinin okulda okuyacağını belirtti. Hamzaoğulları, bu öğrencilerin birlikte okumasının kaynaşma ve birlik yaratacağını da belirtti.

Hamzaoğulları, bölgede inşası düşünülen, 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezinin tüm yaşları kapsayan bir şekilde düşünülmesi gerektiğini de kaydetti.

Hamzaoğulları, bölgedeki yollarla ilgili eleştirilerde de bulundu.

BEROVA

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova ise yanıt konuşmasında, eğitimin yaygın bir şekilde eşit ve adaletli uygulanması gerektiğini ifade etti.

İskele’de coğrafi dağılım ve dağınık nüfusun eğitimde sıkıntılar yarattığını söyleyen Berova, Karpaz bölgesinde ilkokul ve ortaokulların organizasyonu için bakanlığın çalışma yürüttüğünü, bir takım sonuçlara ulaştıklarını, ulaşılan sonuçların tüm paydaşlarla görüşüleceğini, yeni eğitim yılında bazı değişikliklere gidileceğini kaydetti.

Berova, çağdaş eğitim gereği bölgede yaşayanların bölge okullarına gitmesini tercih ettiklerini ama yasakçı zihniyetle hareket etme yönünde bir tavır sergilemenin başarıya ulaşmadığını ifade etti.

Mesleki teknik liselere önem verdiklerini belirten Berova, bu liselere yönlendirmeyi artırma yönünde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

DİNÇYÜREK

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek de, malzeme ve ne tür yollar planlandığının master planla ve yasalara uygun yapıldığını ifade etti.

Bakanlık olarak yolara ilişkin bazı öneriler yaptıklarını söyleyen Dinçyürek, planlama yapılması gerektiğini, Bafra, Çayırova, Bahçeli yolunun malzemelerinin nereden alınacağına yönelik çalışmanın da tamamlanmak üzere olduğunu, çevreyi ve ormanı da korumaya çalıştıklarını belirtti.

Dinçyürek, taş ocaklarından alınacak malzemeye ihtiyaç olduğunu ancak bunların çevre ve doğayı koruyarak yapılması gerektiğini kaydetti.

SERDAROĞLU

UBP Girne Milletvekili Ergün Serdaroğlu da, “Turizm ve Çevre” ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Serdaroğlu, Girne Antik Limanı’ndaki mendireğin yok olmak üzere olduğunu, kalenin ve limanın durumunun içler acısı olduğunu, bu soruna çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Bölgede çevre kirliliği yaşandığını anlatırken Bellapais Manastırı’ndaki arıtma tesisi konusuna da değinen Serdaroğlu, çalışmaların durdurulduğunu, yapılmasının yanlış olduğunu, yeniden gündeme alınmasının yanlış olduğunu söyledi.

Tarihi yerlere önem verilmesi ve restorasyonların yapılması gerektiğini belirten Serdaroğlu, Gazimağusa Limanı’nın da durumunun iyi olmadığını, sorunlarla gündemde olduğunu kaydetti.

CMC ve maden atıkları konusunda bir adım atılmamasını eleştiren Serdaroğlu, mayın tarlası  konusunun da turizme darbe vurduğunu ifade ederek, eğer varsa bu mayınların temizlenmesini istedi.

Çevre konusunun eğitimde müfredata eklenmesi gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, bilinçlendirmenin şart olduğunu kaydetti.

Serdaroğlu, Girne’ye yapılacak çöp transfer istasyonunun modern, sağlıklı yapılması gerektiğini de söyledi.

Bet ofislerin kapatılmasını ya da gazinolara bağlanmasını isteyen Serdaroğlu, 11 yaşındaki çocukların bile bet ofislere girdiğini, ciddi denetim yapılması gerektiğini belirtti.

ULUÇAY

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay ise yanıt konuşmasında, Girne’de GAÜ’nün basına verdiği açıklamalarda bir çöp alanından bahsedildiğini ancak bu yerin çöp alanıyla ilgisi olmadığını belirtti.

Girne’de çöp ara transfer istasyonu kurulmasının hedeflendiğini, belediyenin bu amaçla bir yer aldığını ve çalışma yaptığını anlatan Uluçay, hedefin tüm çöplerin Güngör’deki alana toplanarak katı atıktan enerji üretilmesi ve diğer tüm çöp alanlarını temizlenmesi olduğunu belirtti. Tüm çöplerin ara transfer alanından toplanarak Güngör’e götürüleceğini söyleyen Uluçay, 6 yerde bu ara transfer istasyonlarının kurulacağını, Girne’deki ara transfer çöp alanının da bu çerçevede kurulacağını anlattı.

Uluçay, ara transfer istasyonu alanlarında kirlilik yaşanmadığını, bölgede çöp tutulmasının söz konusu olmayacağını, çöp deposu olarak kullanılmayacağını ifade etti.

Uluçay, hedefin KKTC sınırları içinde çöp alanlarını ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.

DİNÇYÜREK

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek de, ülkede entegre katı atık yönetimine geçilmesine ihtiyaç olduğunu, yol haritası hazırlandığını söyledi.

Dinçyürek, vahşi depolamanın söz konusu olamayacağını, Kalkanlı’da da bu durumun sona erdirilmesi adına gereken çalışmanın yapılmakta olduğunu, bölgeye çöp atılmaması için devriyeler gezdiğini, atanlara yasadaki en ağır cezaların verileceğini ifade etti.

Dinçyürek, Bellapais Manastırı yanında arıtma tesisi kurulması faaliyetinin iptalinin İyi İdare Yasası’nda yer alan madde uyarınca halkın bilgisine getirilmediği için gerçekleştiğini söyledi.  Dinçyürek, Girne’deki çöp ara transfer alanı için de bu yasaya uygun olup olmadığının araştırılabileceğini, bu hakkın bulunduğunu belirtti.

Girne’de çöp ara transferi alanına ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Dinçyürek, daha uygun bir alan olup olmadığının tartışılabileceğini belirtti.

GÜNDÜZ

Başbakan Yardımcısı Turizm Ekonomi Kültür ve Spor Bakanı Menteş Gündüz de, Gazimağusa Limanı’na giren katranın yasal eksikliği olmadığını, sıkıntı bulunmadığını, gümrüğünün de ödendiğini kaydetti.

Girne Antik Limanı mendireğinin kötü durumda olduğunu söyleyen Gündüz, tespiti yaptıktan sonra çalışma yapmaya başladıklarını belirtti.

Gündüz, mendirekte yapılacak çalışmaların birkaç ayaktan oluşacağını söyledi.

Bütün ören yerlerde temizlik çalışmaları başlattıklarını anlatan Gündüz, restorasyon çalışmaları için de Eski Eserler Dairesi’nden araştırma yapmasını istediklerini kaydetti.

Gönendere’de eski bir sarnıç bulunduğunu ifade eden Gündüz, dünya kültür varlıklarını korumak amacında olduklarını ve bu yönde çalışma yaptıklarını söyledi.

Gündüz, turistlerin dikkatini çekecek bir takım tanıtım yapılması için kaynak çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Gündüz, Bellapais’te yapılacak arıtma tesisini durdurma kararı alındığını ve bunu yakından takip ettiklerini, yapanın tesisi yıkması gerektiğini belirtti.

Anayasa’nın 38. maddesine göre plajlara girişin ücretsiz olduğunu ve İçişleri Bakanlığı’nın bir çalışma başlattığını, kendilerinin de bu konuda  çalışma yapacağını ifade eden Gündüz, plajların ücretsiz olduğunu ancak meskun bölgelere girilmesinin uygun olmadığını söyledi.

Gündüz, plajlar konusunda bir yasa tasarısı hazırlandığını da belirtti.

TATAR

UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar ise, “KKTC’deki Para Politikaları” ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Hükümetinin ekonomik programlar yaptığını, dolar kurunun ve milli gelirin belirlendiğini söyleyen Tatar, ancak artan döviz nedeniyle büyük sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Tatar, TC ile yapılan ekonomik programın da anlamı kalmadığını, aktarılan kaynakların reel olarak azaldığını, hedeflerin tutmadığını söyledi.

Halkın alım gücünün düştüğünü ve fakirleştiğini belirten Tatar, hükümetten yönlendirme ve tedbir beklediğini ancak adım atılmadığını kaydetti.

Paranın ülkede kalması için yerli üretimin artırılması, ithalatın azaltılması gerektiğini belirten Tatar, paranın ülkeden çıkmamasının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Tatar, hükümetin bu konuları devamlı gündemde tutması gerektiğini de ifade etti.

ANGOLEMLİ

TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli de “Tarım ve Hayvancılık Sektörü” konusunda konuşma yaptı.

Türkiye’nin Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıklamalarını gündeme getiren Angolemli, kürsüden söz konusu açıklamayı okudu.

Türkiye’nin üreticisini koruduğunu, arpa/buğday gibi ürünlerin fiyatlarını belirleyerek açıkladığını söyleyen Angolemli, “Türkiye’de de hükümet yok ama taban fiyatlar tespit edildi. Hükümet bizde de gidici, ama bizde bu yapılmıyor. Üretici tüccara mahkum ediliyor. TÜK gözden çıkarılmıştır artık ” diye konuştu.

TÜK’ün ortadan kaldırılarak ürünlerin Türkiye TÜK’e gönderileceğini iddia eden Angolemli, bunun büyük bir tehlike olduğunu belirtti.

Hükümetin TÜK bütçesinde değişiklik yapacağı yönünde bazı duyumlar aldığını söyleyen Angolemli, bu konunun aydınlatılmasını istedi.

Üreticinin çok zorda olduğunu belirten Angolemli, tedbir alınması gerektiğini kaydetti.

Angolemli, “Alt taban fiyatı belirlenmeden üretici tüccarın eline bırakıldı. Üretici zordadır, hükümet tarafından korunmuyor. Üreticinin istedikleri bir an evvel fiyatların açıklanmasıdır. Hükümet her an istifa edebilir, ama üreticiyi korumaya devam etmelidir ” dedi.

SENNAROĞLU

Gıda Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu da yanıt konuşmasında, Toprak Ürünleri Kurumu’nun elden çıkarılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Her yıl haziran ayının son haftasında ambarların açıldığını ve fiyatların belirlendiğini söyleyen Sennaroğlu, daha önce açıklanması halinde Türkiye ile ters düşülebileceğini kaydetti.

Sennaroğlu, fiyatların belirlenmesi için Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta fiyatların belirlenmesini beklediklerini ifade etti.

Sennaroğlu, TÜK’ün yarın sabah alım yapacak bir durumda olduğunu söyledi.

Hükümetin pazartesi veya salı günü istifa edip yerine başka bir hükümet oluşacağını kaydeden Sennaroğlu, fiyat konusundaki sorumluluğun gelecek olan hükümetin üstlenmesinin etik olacağına inandıkları için bir hafta daha beklendiğini belirtti.

Sennaroğlu, desteklerle beraber fiyatın 70 kuruşun üzerinde olacağını da ifade etti.

TÜK’ün bütçesi konusuna da değinen Sennaroğlu, yasada bir değişiklik bulunmadığını kaydetti.

banner22
Son Güncelleme: 25.06.2015 16:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner31