01 Haziran 2015 Pazartesi 11:49
İşte Sayıştay'ın LTB Raporu
banner10

Detay Gazetesi Sayıştay Başkanlığı’nın 2008-2011 yıllarına ait LTB Taslak Denetim Raporu’nu ele geçirdi. Raporda 3 yılda belediyenin nasıl hortumlanarak batağa sürüklendiği gözler önüne serildi.

 

Buhar olan paralar, sahte evraklar, ihalesiz yapılan işler, zimmete para geçirme, her şey var…

LTB’yi soydular soğana çevirdiler!

YASADIŞI, USULE AYKIRI BİRÇOK İŞ

Sayıştay denetçileri tarafından hazırlanan ve 447 sayfa ve 117 adet ekten oluşan taslak rapor Detay Gazetesi tarafından ele geçirildi. Bir ansiklopedi büyüklüğünde olan raporda usulsüzce yapılan harcamalar, mevzuata aykırı ve eksik yapılan tahsilatlar, tahsil edildiği halde LTB veznesine yatırılmayan ücretler, ihalesiz olarak yürütülen büyük bütçeli işler, teklifsiz yaptırılan, meclisin haberi bile olmayan bir çok yasadışı mal ve hizmet alımı kayda geçti.

SÖZDE İŞ VAR, EVRAK YOK

Raporda ihaleye çıkılmaksızın yaptırıldığı ifade edilen birçok işin kaydına dahi ulaşılamadığı ifade edilirken, belediye tarafından yapıldığı savunulan bazı işlerde ise, işin yapılıp yapılmadığı bile tam olarak tespit edilemedi. Öte yandan raporda birçok belediye çalışanının da açık açık yasadışı olarak faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

AYRINTILAR DUDAK UÇUKLATIYOR;

Belediye ile ilgili raporun detaylarında usülsüz harcamalar, tahsil edilen ve vezneye yatırlımadığı öğrenilen paralar, ihale yolsuzlukları kalem kalem detaylandırıldı. LTB’de 2008-2011 yıllarına ait sürede 9,441,567.47 TL tutarında usulsüz harcama yapıldığı kayıtlara geçerken bu usulsüzlükler ayrıntıları ile kalem kalem aktarıldı.

Oshan SABIRLI

Lefkoşa Türk Belediyesi’ni (LTB) batırma noktasına getiren, ciddi borç yükü altına sokan ve tüm bunlarla birlikte belediyenin geleceğini ipotek altına alan bir dizi yasadışı ve ayni zamanda usülsüz karar Sayıştay’ın hazırladığı 2008-2011 yıllarına ait Taslak Denetim Raporu’nda kayıt altına alındı. Detay Gazetesi’nin ele geçirdiği raporda Cemal Bulutoğluları’ndan Şemi Bora’ya kadar bir çok kişinin isminin yasadışı işlere karıştığı ifade edildi.

Rapor ile belediyenin buhar olan yüklü miktardaki paraları, sahte faturalar ve evraklar, ihalesiz yapılan bir çok iş gözler önüne serildi. LTB bünyesinde ihaleye çıkılmaksızın yaptırıldığı ifade edilen birçok işin kaydına dahi ulaşılamadı. Üstelik belediye tarafından yapıldığı savunulan bazı işlerde, işin yapılıp yapılmadığı bile tam olarak resmi tutanak, evrak, fatura ve benzeri kayıtların bulunmaması nedeni ile tespit edilemedi.

Rapor içerisinde belediyenin yardım kalemlerinin devecinin çuvalı gibi kullanıldığı, bir çok yardımın sözde yapıldığı ancak bu yardımların nereye nasıl gittiği dahi anlaşılamadı. 447 sayfa ve 117 adet ekten oluşan taslak raporda şaşkınlık yaratan ve tüyler ürperten iddialara da yer verilirken 9,441,567.47 TL. Tutarında usulsüz harcama yapıldığı da anlaşıldı.

Raporun ayrıntılarında, gerek bazı üst düzey belediye çalışanlarının, gerekse belediye personeli olan bir çok kişinin LTB üzerinden rant sağladığı, belediyenin parasının buharlaşmasında ciddi katkısı olduğu da gözler önüne serildi.

AYRINTILAR DUDAK UÇUKLATIYOR;

Belediye ile ilgili raporun detaylarında usülsüz harcamalar, tahsil edilen ve vezneye yatırlımadığı öğrenilen paralar, ihale yolsuzlukları kalem kalem detaylandırıldı.

USULSÜZ HARCAMA

LTB’de 2008-2011 yıllarına ait sürede 9,441,567.47 TL tutarında usulsüz harcama yapıldığı kayıtlara geçerken bu usulsüzlükler ayrıntıları ile kalem kalem aktarıldı.

Raporda ayrıntıları ile mevzuata aykırı eksik tahsilat yapıldığı ve bunun rakamlarının ise 222.40 TL. olduğu saptandı.

TAHSİL EDİLDİ VEZNEYE YATMADI

Belediye bünyesinde tahsil edilen ancak bu paranın vezneye yatırılmadığı da öğrenilen çok büyük bir tutar yine Sayıştay’ın raporunda yer buldu. Tahsil edildiği halde LTB veznesine 2008-2011 yıllarına ait sürede yatırılmayan ücretlerde dudak uçuklatan türden. 46,368.68 TL dolayındaki bir paranın belediye tarafından tahsil edildiği, ancak bu paranın LTB veznesine yatırılmadığı anlaşıldı.

İHALESİZ İŞLER

LTB’nin iflas noktasına gelmesindeki en büyük kalemler arasında dikkat çeken bir diğer nokta ise ihalesiz işler oldu. Bir çok işin ihalesiz olarak yürütüldüğü, ihalesiz yürütülen bu işlerin yanı sıra, sırf belli başlı şirketlerin ihale kazanması için şartnamelerin değiştirildiği de anlaşıldı. Detay’ın ulaştığı raporda, LTB bünyesinde 5,291,182.39 TL İhaleye çıkılmadan veya farklı işletmelerden elden teklif alınmadan herhangi bir Meclis kararı olmadan mal ve hizmet alımı gerçekleştirildiği de gözlemlendi.

YAPILDI MI? YAPILMADI MI?

Belediyenin ihaleye çıkmadığı ve yapıldığı savunulan bir çok iş ile ilgili hiçbir evrağa ulaşılmadı. İhaleye çıkılmaksızın yaptırılmış gösterilen bazı işlerde, işin yapılıp yapılmadığı bile tam olarak tespit edilemezken, bu işlerin de belediyeye ciddi yük getirdiği, hatta işlerin yapılmadığı kuşkusu uyandıran çalışmaların olduğu da saptandı.

AYRINTILAR:

 1. LTB ile BES arasında 29/02/2012 tarihli protokol tahtında yapılan 136 kişinin kadrolaması neticesinde, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta dışında aylık 102,316.51 TL. ek külfet getirildi. Dönemin BES Başkanı Birtan Aktolga. Yıllık net maliyet: 1,227,792 TL. Sosyal Sigorta İhtiyat sandığı Hariç. Cemal Bulutoğluları dönemi.

 

 1. LTB ile BES arasında imzalanan 23/12/2013 tarihli tutanak tahtında 112 kişinin kadrolaması ile Topu İş sözleşmesi gereği sağlanan hakları ve İhtiyat Sandığı,Sosyal Sigorta primleri dışında 127,980.16 TL.ek külfet getirildi. Dönemin BES Başkanı Savaş Bozat. Yıllık net maliyet: 1,535,760 TL. Sosyal Sigorta İhtiyat sandığı Hariç. Kadri Fellahoğlu dönemi.

 

 1. Bazı Üst Kademe Yöneticileri Belediye içerisinde bazı şirketler arasında ihalesiz ve elden teklif alınmadan yapılan mal ve hizmet alımları için teklif formu hazırladığı, fatura düzenlediği ve ödeme çıkarıldığı; ve tüm bu ödemelerin belirli kişilerin hesaplarına yatırıldığı tespit edildi. Rapor kapsamında özellikle dönemin belediye Müdürü ve Şube amiri Hüseyin Çakır ile eski belediye müdürü Aşkan Cemal Efe’nin adı geçiyor.

 

 1. Fikret Dorman- İlaçlama ihalesi gibi bazı ihalelerde, belirli şirketler ihale kazandırabilmek için şartnameler değiştirilerek, şirketin şartlarına göre düzenlenmiş ve bu şirketlere ihaleler çok daha yüksek meblağlara verilmiştir.

 

 1. Tiyatro projesi gibi bazı ihaleleri üstlenen yüklenicilere ve/veya şirketlere yapılmayan işler karşılığı ve/veya ek iş adı altında proje kapsamında olmayan işler için fazla ödeme yapıldı.

 

 1. Haspolat-Hamitköy Halı saha ihalesi,145.800 TL+KDV olan ihalenin,103.356 TL’lik ödemesinin ekinde fatura dahi olmadan ödeme yapıldığı tespit edildi.

 

 1. Bir İhale için alınan asfaltlar, ilgili ihale kapsamında dökülmüş gibi gösterilerek Lefkoşa Belediyesi sınırlarında olmayan Sosyal Tesis niteliğindeki bir yere döküldüğü ancak, Lefkoşa sınırlarına dökülmüş gibi gösterilerek fazladan ödeme yapıldı.

 

 1. Belediye Başkanı imzası olmadan, ödeme fişinde kontrol onayı olmadan, Şube Amiri sıfatı taşıyan bir kişi tarafından ödemeler çıkarıldı ve konu işlerin yapılıp yapılmadığının tespit edilemediği görüldü. Söz konusu şube amirinin Hüseyin Çakır olduğu iddia ediliyor.

 

 1. Sürekli aynı Şirketler adına çıkarılan çeklerin Belediyede çalışan Turgay Demiray ve Niyazi Aligüllü tarafından yetkisizce ciro edilerek belirli hesaplara yatırıldığı Detay’ın ele geçirdiği Sayıştay Raporunda tespit edildi.

 

 1. Muhtaç ve Yoksullara Yardım Kaleminden, 2008-2011 yılları arası Toplam 1,705.144.78 TL ödeme yapıldığı tespit edildi. Ancak birçok ödemenin kime ne amaçla yapıldığı ve gerçekten yardıma muhtaç olup olmadıkları tespit edilemedi. Bazı tespitlerde ise bu kalemden yapılan yardımların yine belirli hesaplara yatırıldığı tespit edildi.

 

 1. Muhtaç ve Yoksullara Yardım Kaleminden, dönemin UBP’li Belediye Meclis Üyesi Fatma Sabri’nin tedavi masrafları gerekçe gösterilerek ödeme yapıldığı tespit edildi ve öğrenilen bilgiler ışığında LTB’nin bu paranın geri iadesinin talep edileceği belirtiliyor.

 

 1. Spor Kulüplerine Yardım Kaleminden 2008-2011 yıllarında Toplam 2,110,404.78 TL ödeme yapıldığı ve bu miktar içerisinde büyük pay alan bazı Kulüplerin Lefkoşa sınırları içerisinde olmayan Kulüpler olduğu tespit edildi.

 

 1. Bazı ödeme fişlerine yapılan açıklama ile ekinde belgelenen şirketlere ait faturaların farklı olduğu ve ödemelerde çekin çıktığı kişi ve/veya şirketlerden farklı olduğu tespit edildi.

 

 1. Dernek ve Birlikler Gider Kaleminden, Devlet, kurum/kuruluşlarve bazı özel kişilere, yardım veya hizmet talepleri olmadığı halde iş yapıldığı veya hizmet verildiği gösterilerek bazı şirket ve/veya kişilere ödeme yapıldı. İşin yapılıp yapılmadığı belirli olmayıp, kurum ve kuruluşlar tarafından da iş veya hizmet almadıkları yönünde bilgi edinildi.

 

 1. TC.Yardım Heyetine “Bilgisayar alımı ve malzemeleri”karşılığı gerekçe gösterilerek Muzaffer Polat adına çek çıktığı ve adı geçen kişinin belediyeye olan borcunun bu şekilde ödendiği tespit edildi.

 

 1. Bir Üst Kademe Yöneticisi tarafından yanıltıcı fatura düzenlenerek, iş karşılığı gibi çekle ödeme çıkarılarak Eski Belediye Başkanı Şemi Bora’nın Belediyedeki su parası ödenip kapatıldı.

 

 1. Çıkılan bazı İhalelerde,Tüzük kurullarına uyulmayarak ayni yükleniciye %20 den fazla iş yaptırıldığı ve ödeme çıkarıldığı, bu uygulamaya da dönemin Belediye Başkanının ve bazı Meclis Üyelerinin sebebiyet verdiği tespit edildi.

 

 1. Bazı şirketler lehine yapılması tasarlanan ancak henüz yapılmayan işler karşılığı ve ihale bedelinin çok üzerinde Belediye Başkanı tarafından herhangi bir Meclis yada İhale Komisyon kararı olmadan,”kayıtsız şatsız ödenecek şekilde” usulsüzce Temliknameler verildiği tespit edildi. Bu Şirketler; Fikret Dorman Tic,Borhan &Borhan Investment,Karalım Co.Ltd,Kahveci ltd.,Asin Ltd.,Kemal Aktunç ve Kuşçu Kardeşler,Kayas Construction.

 

 1. Sel nedeni ile TC Tokat Belediyesi ve Gaziantep Belediyesi’nden gönderilen gıda malzemesi, beyaz eşya,halı,kanepe,battaniye gibi malzemelerin bir kısmının kime dağıtıldığı tespit edilemediği,bir kısmının ise hiç dağıtılmadığı ve/veya nerede olduğu tespit edilemedi.

 

KUTU

Özellikle, bazı şirket ve/veya özel kişilere ihalesi ve/veya elden teklif alınmadan ve/veya işin yapılıp yapılmadığı birçok meselede zan altında olan işlerde ödeme alan ve/veya adlarına çek çıkan kişi ve şirketler:

 • Clean World Marketing LTD.
 • Fikret Dormam Ticaret
 • Muzaffer Polat (Mahsuni Koç)
 • Redmin Trading Ltd.
 • Sıtkıoğulları Construction Ltd.
 • Hasan Yücem İnşaat
 • Mustafa Kızılyürek İnşaat
 • Ramadan Hamidi
 • Engin Taşkol
 • Öncel Dental LTD.
 • Karöz Hammaliye
 • Günözger Ticret Ltd
 • Aysun Yüksel İnterfon İletişim
 • Uygun-Kılınç Tic.Stİ.Ltd.
 • Karalım Co.Ltd.

 

 1. Anne ve Babalar Günü için hediye alınması gerekçe gösterilerek, konuya ilişkin ilgili şubenin sorumlusu adına çek çıktığı, ödeme fişlerinin ekinde hediye alındığı iddia edilen kanıtlayıcı bilgi ve belge olmadığı,hediyelerin dağıtılıp dağıtılmadığının zan altında olduğu,denetimler esnasında Sayıştaya iletilen faturalardan Fikret Dorman’ a ait faturaların da yer aldığı tespit edildi.
banner22
Son Güncelleme: 01.06.2015 12:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner31