05 Kasım 2015 Perşembe 15:07
İzbul: 'Sağlığın duvara tosladığı doğru...'
banner10

Meclis Genel Kurulu’nda Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) Girne Milletvekili Özdemir Berova, “Sağlıktaki son gelişmeler” başlıklı konuşma yaptı.

Berova, “sağlığın duvara tosladığını” ifade ederek, çalışma şartları ve diğer haklar konusunda hekimlerin çileden çıkarıldığını söyledi.

Berova, sağlık bakanlığının açıklamalarını da değerlendirerek, ikinci iş yapan doktorlara açılan soruşturmalardan çıkan sonuçları açıkladı ve sağlık bakanlığının gerekli düzenleme yapmadan kendi kendine bir nevi kurşun sıktığını savundu.

Yapısal durumda zor da olan bir sistem üzerinde hekimler çalıştığını ve bu nedenle eylem başlattıklarını anımsatan Berova, bazı hekimlerin de yetersiz çalışma koşulları nedeniyle kamu hekimliğinden istifa ettiğini anımsattı.

Berova, hükümetin sağlık yasalarıyla ilgili hazırladığı yasa tasarılarının meclise taşınmasının çok sene önce başlatılan çalışmalar olduğunu ancak bu kararı desteklediklerini söyledi.

Söz konusu yasa tasarılarının yasalaşması halinde sağlıktaki sorunların bitmeyeceğini ifade eden Berova, bu yıl sağlığa ayrılan bütçesinin geçen yıldan 6 buçuk milyon eksiltildiğini ifade ederek böyle bir bütçede genel sağlık sigortasının yasalaşması halinde bir takım sıkıntılar olacağını kaydetti.

İZBUL

Bunun üzerine söz alan Sağlık Bakanı Salih İzbul, sağlığın duvara tosladığının doğru olduğunu ancak bunun nedenlerine bakılması gerektiğini kaydetti.

Sağlıktaki sorunların gelmiş geçmiş iktidarlar tarafından ötelendiğini dile getiren İzbul, özellikle 2011 sonrası giren hekimlerin komik rakamlara çalıştığını, bunu düzeltme yönünde çabaları olacağını belirtti.

Son günlerde bir kaotik ortam oluştuğunu bir hekimin ikinci iş nedeniyle işine son verilmesi nedeniyle hekimler arasında haklı bir huzursuzluk meydana geldiğini ifade eden İzbul, bunun sonucu ortaya çıkan eylemlere müdahale ettiklerini anlattı.

Bu olaylara soğukkanlılıkla yaklaşılması gerektiğini söyleyen İzbul, hekimlerin bir müddet daha hükümete süre verdiğini ifade etti.

Devrim niteliğinde bir sistem kurmak için çalıştıklarını anlatan İzbul, sağlık sigortasının maliyeye etkisi konulu çalışmanın tamamlandığını söyledi.

İşten durdurulan hekimin ithamnanesinde ikinci iş gibi bir suçlama bulunmadığını, mesai saatinde dışarda iş yapma bulunduğunu anlatan İzbul, bunun ikinci iş değil, mesai saatleri içinde başka bir yerde iş yapılmasını anlattığına işaret etti.

Sağlık çalışanları yasasında yapılacak tadilatlar bulunduğunu bunlar üzerinde çalıştıklarını dile getiren İzbul, döner sermaye ve genel sağlık sigortası sistemi bir süre uygulandıktan sonra bu sistemin getiri ve götürülerinin görüleceğini dile getirdi.

Yasalar onaylansa bile bütçeyle bunun nasıl hayata geçirileceği endişesinin doğru olduğunu ancak, bütçede TC kaynakları bulunmadığını, TC kaynaklarıyla bütçe oranının yüzde 8’e çıkacağını ancak yine de sağlık bütçesini artırmak için çalışacaklarını ifade etti.

İzbul, Sağlık bütçesinin yatırımlar ve personel giderleri dışındaki kısmının genel sağlık sigortasına aktarılacağını anlattı.

ÖZGÜR

Maliye Bakanı Birikim Özgür de konunun bütçe boyutuyla ilgili açıklamalar yaptı. Sağlık bütçesinin bu yıl azaltıldığı söylemi üzerine konuşan Özgür, 2016 bütçe yasa tasarısının geçen yıllara göre farklı unsurlar içerdiğini anlattı.

Maliye Bakanı Birikim Özgür, bütçe konusunda bazı açıklamalar yapmak istediğini ifade ederek, sağlık bütçesinin daha az olduğu söylemini değerlendirdi.

Özgür, “2016 Bütçe Yasa Tasarısı farklı bazı unsurlar içeriyor. Geçmiş yıllarda görüşülen bütçe ile karşılaştırıldığı zaman. TC’nin yatırım ve proje katkıları bakanlıkların altında yer almakta idi biz TC ile yaptığımız görüşmelerde bu porjelerin daha etkin ve verimli kullanılması için bu kaynakları tasnif edilmesi yönünde talepte bulunduk ve 350 milyon TL tutarındaki bu kaynak Maliye’nin ek ödenekleri içerisinde yer almaktadır ve hangi projelere öncelik verilmesi konusunda tartışmaları yapacağız ve bu kaynağın kendi düşünce açımızıdan en doğru nasıl kullanılacağına karar vereceğiz” dedi.

Sağlık Bakanlığı bütçesinde Türkiye kaynağının yer almadığını o nedenle geçen yıla oranla daha az görüldüğünü ifade eden Bakan Özgür, sağlıkta yerel yatırımlar bacağında ayrılan katkının artırıldığına dikkati çekti.

Bakan Özgür, Sağlık alanında yürünecek yolun kurulacak ad-hoc komite ile belirlenmesi halinde bu konuda gerekli adımların daha kolay atılacağını söyledi.

Özgür, yapılan değişiklik göz önünde bulundurulduğunda sağlık bütçesinin 268,9 milyon TL’den 289,9 milyon TL'ye çıktığının, yerel kaynaklardan yatırım projelerine ayrılan payın ise yüzde 60,69’luk artışla 4 milyon TL’den 6.5 milyon TL’ye ulaştığının görülebileceğini ifade etti.

GÜNDÜZ

Genel Kurul’da daha sonra Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) Güzelyurt milletvekili Menteş Gündüz, “hükümetin icraatları” başlıklı konuşma yaptı.

Gündüz Girne Antik Limanı’ndaki sorunların hiç bitmediğini orada her zaman yetki karmaşası yaşandığını anlattı.

Gündüz, mültecilerin ülkeye girişlerinin nasıl denetildiğini de sorarak, mülteci sorunu ile ‘Kıbrıs’ın İŞİD’in köprüsü olma yolunda’ manşetlerde yer aldığını ifade ederek bunlardan çıkışın nasıl sağlanacağını sordu.

Devletin önce karasularına hâkim olması ve güvenliğini sağlaması gerektiğini ifade eden Gündüz, konuyla ilgili yasaların hayata geçmesini istedi.

Eğitimdeki sorunlara da değinen Gündüz, uyuşturucu mücadelesi konusunda okullarda belli başlı yerlerin sivil denetmenler tarafından denetlenmesi üzerinde durdu.

Gündüz, okullarda uyuşturucu mücadele konusunda verilecek eğitimleri vereceklerin nasıl eğitim alacağının çok önemli olduğunu söyledi.

Gündüz, tanınan Gemikonağı Limanı’na marina yapılıp yapılmayacağını ve bu konuda herhangi bir çalışma olup olmadığını sordu.

Güzelyurt’un 1974’ten sonra hep unutulduğunu ifade eden Gündüz, tüm işlerin doğudan başladığını bir kez de batıdan başlanmasını istedi.

OĞUZ

Daha sonra Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz, “tarım ve güncel konular” başlıklı konuşma yaptı.

Meclis Başkanı Sibel Siber’in konuşmasına atıfta bulunan Oğuz, “Öncelikle bizim zihniyetimizi değiştirmemiz lazım” dedi.

Oğuz, tarım konusunda ise “Bakanı yemek gibi bir durum yok. Görev değişimi her zaman motivasyon sağlar. Evet tarım gerçekten kaos içerisinde olan sağlık ve eğitim de var ama tarım da gerçekten kaos ortamındadır” dedi.

Gittiği her yerde vatandaşın “ürün paramı” ne zaman alırım diye sorduğunu Kaydeden Oğuz, bu konuda kendisinin bilgisi olmadığı için vatandaşa cevap veremediğini belirtti.

En kısa sürede bunların açıklanması ve üreticinin üretimden koparılmaması gerektiğini anlatan Oğuz, bunun istihdam sahası açılması açısından da gerekli olduğunu anlattı.

Toprak Ürünleri Kurumu’nun bir kaos içinde olduğunu savunan Oğuz, geçen yıl 120 bin ton yemlik arpa ithal edildiğini bunun parası ödenirken, yerli üreticiden alınan 50 bin tonun ödenmediğini dile getirdi.

Gıda Referans Laboratuvarı’nın bir türlü işlevsel hale getirilemediğini söyleyen Oğuz, bu konuda bilgi istedi.

Oğuz, bu laboratuvarın işlevsel hale getirilmesinin vatandaşın yediği yiyeceklerin sağlıklı olup olmadığının denetlenmesi açısından hayati olduğunu belirtti.

Tarım bakanlığının çok sayıda bürokrata sahip olduğu halde dışarıdan hizmet satın aldığını dile getiren Oğuz buraya harcanan kaynağın Gıda Referans Laboratuvarı’na yönlendirilebileceğini dile getirdi.

Daha sonra bir vatandaşın kendisine ilettiği sorunu paylaşan Oğuz, zihinsel engelli bir bireyin babasının, her iki yılda bir sağlık raporu istendiğini söylediğini anlattı.

Oğuz bu gibi bürokratik engellerin ortadan kaldırılmasını istedi.

ŞAHALİ

Tarım,Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali de yaptığı konuşmada tarımda süründürülebilir bir programa ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Tarım politikaları konusunda sürdürülebilir bir yapıda olunmadığının bütçe rakamlarından da görülebileceğini dile getiren Şahali, hak edilmiş ve ödenmesi gereken desteklere bakıldığında yaklaşık 55 milyon TL açık olduğunun görülebileceğini dile getirdi.

Bütçede karşılığı olan kısmı, üretimin sürekliliği açısından, olası en verimli şekilde dağıttıklarını anlatan Şahali, sahip olunan kaynakların ortada olduğunu dolayısıyla bu kaynakları en iyi şekilde dağıtmaya çalıştıklarını belirtti.

50 bin ton arpanın karşılığının ödenmesinin çiftçinin üretim masraflarının karşılanması ve yaşam standartları açısından önemli olduğunu söyleyen Şahali, alınan ürünü değerinde satmak için de çalışma yürüttüklerini anlattı.

Gıda güvenliği açısından bitki ve hayvan sağlığının sağlanması için ciddi bir gayret içerisinde olduklarını ve bu bağlamda gerekli yasaları hayata geçirmek için çalıştıklarını anlatan Şahali, Veteriner Dairesi’nde yaşanan personel sıkıntısının aşılması için de bir çalışma başlattıklarını anlattı.

Hellimin standardizasyonu açısından girdilerin standardının önemli olduğunun anlatan Şahali, bununla ilgili de çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

banner22
Son Güncelleme: 05.11.2015 18:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner31