11 Şubat 2016 Perşembe 15:27
696 Okunma
Kalyoncu: 'İşe alımlardan kadroların siyasallaşmasına kadar hantal bir yapı oluştu'

Maliye Bakanı Birikim Özgür de, çözüm sonrasında mevcut durumdan daha iyiye ulaşılabilmesi için Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Bankası’ndan yetkililerle çalışmalar yürütüldüğünü, örneğin “kamu borç stokunun nasıl yönetileceği” ve “kamu ihalelerinin hızlı ve etkin yürütülmesi” konularına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da, ekonomik kaynakları iyi kullanıp, kurgulayamayan ülkelerin yoksulluk ve sefalet içinde olduklarının görüldüğünü söyleyerek, doğru ekonomi politikaları kurgulama ve uygulamanın önemine işaret etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından hazırlanan “Görüşme Süreci ve Federal Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk Ekonomisi” konulu raporun sunumu bugün Golden Tulip Otel’de yapıldı.

Rapor, “bütünlüklü çözüm sonrasındaki kurumsallaşma ve rekabet edebilirlik için tarım, imalat, inşaat, ticaret, turizm, yükseköğretim, ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde verilmesi gereken olanaklar, destekler ve süreli korumaların tespit edilmesi” amacıyla hazırlandı.

Toplantının açılış konuşmalarını Başbakan Ömer Kalyoncu, Maliye Bakanı Birikim Özgür, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KTTO Başkanı Fikri Toros, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi Faik Yavuz ve KTTO Oda Meclisi üyesi Özalp Nailer yaptı.

Konuşmaların ardından Proje Müdürü Ömer Gökçekuş, raporun sunumunu gerçekleştirdi.

NAİLER: “EKONOMİK FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMELİ”

KTTO Oda Meclisi üyesi Özalp Nailer, görüşme sürecinin başlamasıyla çözüm olasılığının arttığını, liderlerin, siyasi parti liderlerinin, uluslar arası aktörlerin, garantörlerin 2016’nın çözüm yılı olması gerektiğini vurguladığını belirtti.

Nailer, “Bütünlüklü çözüm öncesi ve çözüm sonrası federal Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklerin ekonomik faaliyetlerinin güçlendirilmesi, kurumsallaştırılması ve rekabet gücünün artırılarak rekabet edebilir seviyelere ulaşması sürdürülebilir bir anlaşma için olmazsa olmazdır” dedi.

“Görüşme Süreci ve Federal Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk Ekonomisi” raporunun amacına ilişkin bilgi veren Nailer, “Kuzey Kıbrıs ekonomisinin çözüm öncesi ve sonrasındaki, kurumsallaşma ve rekabet edebilirlik için belirlenen 8 sektöre (tarım, sanayi, inşaat, ticaret, turizm, yüksek  öğrenim, ulaşım ve haberleşme sektörleri) verilmesi gereken olanak, destek ve sürekli korumaların neler olacağının tespit edilmesi çalışmasını yapmaktır” diye konuştu.

Projede üç ana başlık üzerinde tespitler yapıldığını anlatan Nailer, bunlardan ilkinin sektörlerin mevcut durum tespitinin yapılması, ikincisinin AB politikalarına uyum tespitlerinin belirlenmesi ve üçüncünün de sürdürülebilirlik ile rekabet edebilirlik için yapılması gerekenlerin belirlenmesi olduğunu ifade etti.

TOROS: “BİLİNMEZLİKLER ASGARİYE İNDİRİLMELİ”

KTTO Başkanı Fikri Toros da, Kıbrıs’ın yakın tarihte bir dönüm noktasında bulunduğunu, bu süreci hassas ve önemli olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Adada ve bölgede devam eden istikrarsızlığın etkilerinin çığ gibi büyüdüğüne işaret eden Toros, bu durumun Kıbrıs Türk toplumunu siyasi ve ekonomik potansiyelden yoksun bıraktığını söyledi.

Toros, müzakere sürecinin başarıya ulaşması için STÖ’lerin ve toplumun her kesiminin üzerine düşen katkıyı yapması gerektiğini belirtti.

Sürdürülebilir bir çözüm için gelecek planlamasının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesinin elzem olduğunu dile getiren Toros, AB’ye uyum sürecinin Kıbrıslı Türkler için kısa süreye sıkıştırılmasının getireceği zorlukların bilinci içinde olduklarını söyledi.

Çözümün toplumun her kesimi tarafından desteklenmesi ve benimsenmesi için bilinmezliklerin asgariye indirilmesi gerektiğini söyleyen Toros, çözümü takiben neyle karşılaşılacağının önceden bilinmesi gerektiğini kaydetti.

KTTO’nun bu projeyi, toplum geneline olan sorumluluğu şeklinde değerlendirdiğini belirten Toros, projenin hükümet icraatları ve müzakere heyetinin çalışmalarında da kullanılmasının en büyük hedef ve beklentileri olduğunu söyledi.

Toros, ekonomik reform çalışmalarının Kıbrıs’ta varılacak çözümün sürdürülebilir olmasına da hizmet edeceğini ifade etti.

YAVUZ: “DESTEK VE İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)Yönetim Kurulu üyesi Faik Yavuz da, Kıbrıs’ta önemli bir sürecin başlangıcında bulunulduğunu, hazırlanan raporun da bu sürece katkı sağlayacağını belirtti.

Yavuz, TOBB ile KTTO’nun başarılı projelere imza attıklarını belirterek, söz konusu projelerle ilgili bilgi verdi.

Çözüm sonrasında rekabet baskısının artacağına işaret eden Yavuz, hazırlık aşamasının önemli olduğunu, bu noktada birlik olarak her türlü destek ve işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

ÖZGÜR:  “HAZIRLIK VE ÇÖZÜM SÜRECİNDE EKONOMİNİN ÖNÜNÜ AÇMALIYIZ”

Maliye Bakanı Birikim Özgür, hükümet halkın sosyal ve ekonomik olarak kalkınması ve gelişmesi için çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

Kamu maliyesi ve ekonomik sektörlerin Avrupa Birliği ve çözüm koşullarına hazırlanması için bir sürece ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Özgür, yeni yapıda ayakta kalabilmek için yürünmesi gereken bir yol olduğunu, bu bağlamda hazırlanan raporun belli konularda fikir ve hedef birliğine ulaşılabilmesi için katkılar yapacağını ifade etti.

Kamunun üzerine düşecek olan hazırlık ve çözüm sürecinde ekonominin önünü açmak olacağını dile getiren Özgür, “Mevcut yapıda hantal bir kamuya sahip olduğumuz bilinmektedir” dedi.

Özgür, çözüm sonrasında mevcut durumdan daha iyiye ulaşılabilmesi için Avrupa Birliği ve Dünya Bankası’ndan yetkililerle çalışmalar yürütüldüğünü, örneğin kamu borç stokunun nasıl yönetileceği ve kamu ihalelerinin hızlı ve etkin yürütülmesine yönelik çalışmaları bulunduğunu söyledi.

KANBAY: “EKONOMİK ENSTRÜMANLAR İYİ ŞEKİLDE KURGULANMALI”

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da, referandum sonrası oluşması beklenen yeni federal devletin oluşturacağı yeni koşullar olacağını belirtti.

Bu koşulların Avrupa Birliği hukukuna dayalı olarak ortaya çıkacağını söyleyen Kanbay, bu bağlamda raporun yararlı olacağını düşündüklerini kaydetti.

Kanbay, ekonomilerin sadece doğal kaynaklar, lojistik, üretim ve ticari araçlardan ibaret olmadığını, ekonomik enstrümanların iyi şekilde kurgulanıp ülke çıkarları için en iyi şekilde akılcı ve istikrarlı kullanılmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Ekonomik kaynakları iyi kullanıp kurgulayamayan ülkelerin yoksulluk ve sefalet içinde olduklarının görüldüğünü ifade eden Kanbay, doğru ekonomi politikaları kurgulamak ve uygulamanın önemine işaret etti.

Kanbay, 1923-2016 arasında Türkiye’nin geçirdiği ekonomi politika evrelerini anlattı.

Kanbay, “Kıbrıs Türk ekonomisinin geleceğinin şekillendirilmesinde ülkedeki ekonomik enstrümanların analizi yanında, Güney’deki partner kurucu devletin ekonomi politikasının, bölgedeki siyasi ve ekonomik gelişmelerin, AB’deki benzer modellerin ve dünya ekonomisinin gittiği yönün iyi analiz edilmesi gerekir” dedi.

Kanbay, güncelliğini kaybetmiş, modası geçmiş, dünya gerçeklerini görmezden gelen ve halkın beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak ekonomik anlayışların veya güvenilir ve istikrarlı olmayan ekonomik tasarımların sürdürülebilir olmalarının; verimlilik, rekabet, toplumsal refah gereklerini karşılamalarının güç olacağını kaydetti.

KALYONCU: “SAĞLIKLI BİR EKONOMİ ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİĞİN GÜVENCESİ OLACAK”

Başbakan Ömer Kalyoncu da sunumda, federal Kıbrıs’ı kurmak için toplumlar arası görüşmelerin devam ettiğini, tüm kurumlarla görüşmeciler ve Cumhurbaşkanı’na gerekli katkıyı yapmak gerektiğini dile getirdi.

Ekonomiyi sağlamlaştırmak gerektiğine vurgu yapan Kalyoncu, özgürlük ve güvenliğin güvencesi olacak konulardan birinin de sağlıklı bir ekonomiye sahip olmak olduğunu söyledi.

Kalyoncu, geçmişe bakıldığında da bu gerçeğin ortaya çıktığını ifade etti.

“Şimdiye kadar devletimize gösterdiğimiz önemin gerekli düzeyde olmadığını söylemekte yarar var. Devlet kadrolarına baktığımızda seviye olarak olması gereken noktada olmadığını söyleyebiliriz” diyen Kalyoncu, işe alımlardan, kadroların siyasallaşmasına kadar hantal bir yapı oluştuğunu belirtti.

Kalyoncu, Cumhuriyet Meclisi’nde bulunan “Kamu Görevlileri Yasası”nın büyük önem arz ettiğini, erken zamanda geçmesi gerektiğini de belirtti.

İhale Yasası ve AB’ye uyumu sağlayacak diğer yasaların da süratle Meclis’ten geçmesi gerektiğini dile getiren Kalyoncu, bunları yaparken de STÖ’lerle siyasi kadroların birlikte çalışmasının önemini vurguladı.

Kalyoncu, hedefin doğru ve her şeye hazırlıklı olacak şekilde tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Kalyoncu, “Şu anki konumumuz dünya dışında bir konumdur. Sadece Türkiye ile bağlantımız vardır. Dünya içine girmemiz için de çözüm olmasında yarar var. Biz çözüme önem veriyoruz” dedi.

Hükmet olarak gerekli dönüşümleri yapma çabası içinde olduklarını söyleyen Kalyoncu, STÖ’lerle işbirliğinde, geleceğe hazırlanma görevleri olduğunu farkında olduklarını ekledi.

Son Güncelleme: 11.02.2016 15:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.