01 Ekim 2015 Perşembe 13:39
Meclis açılış konuşmasını Siber değil, Üstel yaptı!

Cumhuriyet Meclisi yeni yasama yılına başladı. 

Meclis Başkan Vekili Ünal Üstel başkanlığında saat 10.15’te toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2015-2016 Yasama Yılı açılış konuşmasını Ünal Üstel yaptı. Ünal Üstel konuşmasının ardından Mecliste temsil edilen partilerin başkan ve parti sözcülerine söz verdi. 

Meclisin yasama yılının açılışı dolayısıyla konuklara, Mavi Salonda resepsiyon verildi.

ÜSTEL

Meclisin açılış konuşmasını yapan Ünal Üstel, bugün Meclis’in 8. Dönem 4. Yasama yılını açtıklarını ifade ederek, yeni dönemde halkın beklediği yasaları geçirmek için etkin ve verimli bir şekilde çalışacaklarını vurguladı.

Üstel, yeni yasama yılının ülke, halk ve tüm Meclis çalışanları için verimli, başarılı ve hayırlı bir yıl olmasını temenni ederek, “Devlet yönetiminin ana ilkesi; şüphesiz o ülkede yaşayan bireylerin huzurunu, güvenini,  mutluluğunu ve refahını sağlamaktır. Bunu başarmanın yolu ise, yasama, yürütme ve yargı organlarının verimli ve uyumlu çalışmasından geçer” dedi. 
Üstel, bugün gelinen noktadan yeteri kadar memnuniyet duymamalarının nedeninin, bu üç ana organın gerektiği gibi çalışmaması veya daha doğrusu çalışamaması olduğunu ifade ederek, Adli Yılın açılış konuşmasında eleştirel bir konuşma yapan Yüksek Mahkeme Başkanının, yargının gerektiği gibi etkin çalışamadığından söz ettiğini kaydetti ve şunları söyledi:

“Yargının önünün açılması için Anayasa değişikliği ile birlikte düzeltilmesi gereken birçok madde sıraladı. Bu da bize gösteriyor ki bir kurumun verimliliğinin artması yönünde yapılacak düzenlemeler sistemin bütünüyle ilgilidir, yani bir kurumun verimliliği diğer kurumların verimliliği ile paralel gider. Bu yasama için de geçerlidir. 

Geçtiğimiz yıl Meclis açılışında Meclis Başkanı yaptığı konuşmasında ‘iki önemli sorunumuz var. Biri, yarım asırdır devam eden Kıbrıs sorunu, diğeri ise 40 yıldır hala kurumsal yapımızın arzu ettiğimiz noktaya gelememesi. Kurumsallaşmanın yetersiz olduğu bu sistem, çalışma arzusunu düşürmekte, insan kaynaklarının etkin kullanılmasını önlemekte, hak ve adalet duygusunu zedelemekte ve kamudaki verimliliği düşürmektedir. Bunun da doğal olarak yaşamımıza yansıması olumsuz olmaktadır’ demişti.

Meclis’te yasaların geçmesinin şu veya bu nedenlerle gecikmesi veya yasalar geçse bile tüzüklerinin geçen yıllara rağmen hazırlanamaması kısacası uygulanmaması, devletin denetim görevinde yetersiz kalışı ve en sonunda yargının adaleti sağlamada gecikmesi. İşte tüm bunlar devlet yönetimindeki başarının önündeki engellerdir, iyi yönetilmeyen bir devlet yapısı demektir ve bu yapı doğal olarak bizi ileriye götürmez, halkımızı mutlu kılmaz. Bugün yaşadığımız birçok sorunun temelini oluşturan da işte budur. Peki bu olumsuz yapıyı düzeltmek çok mu zor? Şu andaki mevcut yapıyı düzeltmek için gerekli olan tek şey siyasetçi, sivil toplum, iktidar, muhalefet, kısacası halk olarak ortaya koyacağımız istek, inanç, azim ve güçlü iradedir. Eğer bu yönde birlikteliği sağlarsak başaracağız, çünkü genel kanaatin aksine düzeltilmesi gereken bu iç sorunlarımızın birçoğunun Kıbrıs sorunu ile ilgisi yoktur. 

Ülkemizde birçok konuda projelere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ama en basit bir projenin bile hayata geçmesi maalesef çok uzun zaman hatta yıllar almaktadır. Üzülerek belirtmeliyim ki, Meclis Başkanlığının inisiyatifinde yürütülen projelerde işlerin ne kadar yavaş yürüdüğüne bir kez daha çok yakından tanık olduk. Bir projenin hazırlanması, ihaleye hazır hale gelmesi, ihaleye çıkılması ve ihaleyi kazanan firma ile işlerin ileri götürülmesinin ve denetiminin her bacağında sorunlar yaşanmaktadır. Çeşitli nedenleri alt alta sıraladığınızda sorun yine açıktır. Sorunumuz, geçen bunca yılda yarattığımız  düzenin kurumsallaşmayı değil popülizmi ön planda tutmasıdır.”

Ünal Üstel, 40 yılda yarattıkları bu “hantal yapıyı” hemen değiştirmek mümkün olmasa da özellikle son dönemlerde gittikçe yükselen hoşnutsuzluk ve bu yapının sürdürülemez olduğu konusunda toplumda oluşan ortak görüş ve reform isteğinin en güçlü motivasyon olduğuna inanç belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümünün sadece kendi iradeleriyle mümkün olmadığını ancak, kendi iç kurumsal yapılarının düzeltme iradesinin büyük ölçüde ellerinde olduğunu ifade eden Üstel, “Olası bir çözümde de kendi iç yapımızı düzeltmenin yine bizim görev ve sorumluluğumuzda olacağını unutmadan, özellikle çözüm müzakerelerinin ivme kazandığı bu dönemde somut adımlar atmalıyız. Hem yasamada komitelerin verimliliğini artıracak, hem yargının işleyişinin önünü açacak adımlar atmak hem de etkin denetim mekanizmasının işleyişini sağlamak ortak görevimizdir. Önümüzdeki dönemin devlet işleyişinde gerçek anlamıyla reformların gerçekleşeceği bir dönem olması temennisini bir kez daha tekrarlıyorum” diye konuştu.

Üstel, Meclisin; Kıbrıs’ta iki toplumlu iki bölgeli siyasal eşitliğe dayalı adil ve kalıcı bir çözümü desteklediğini ifade ederek, şöyle devam etti:
“11 Şubat 2014’de imzalanan ortak metni ve bu çerçevede başlayan müzakereleri desteklediğimizi belirtmiştik. Halen arzumuz bu müzakerelerin iki halkın yararına olacak şekilde sonuçlanması ve hem çözümü hem de kalıcı barışı getirmesidir. Kıbrıs’ta bulunacak yaşayabilir adil bir çözümün; iki topluma getireceği sosyal, kültürel, ekonomik kazanımlar yanında, Doğu Akdeniz’deki bölge barışı için de ayrı bir önem taşıdığının bilincindeyiz.  

Kıbrıs Türk halkı; varlığını ve geleceğini güven altına alacak, yaşam kalitesini yükseltecek,  kendi kimliğine uluslararası hukuk içinde saygı gösterilecek, iki toplumlu, iki bölgeli adil bir çözüme her zaman hazır olmuştur.”

Üstel, yasama ve denetim faaliyetleri yanında Kıbrıs sorununda bulunacak çözüm planı ile ilgili halkı en iyi ve doğru şekilde bilgilendirmenin en önemli görevleri olduğunu ifade ederek, “Unutmamalıyız ki kirli bilgi kaos ortamı yaratır. Biz halkımızın refahı ve mutluluğunu arzu etmekteyiz ve Kıbrıs Türk Halkının temsilcileriyiz. O nedenle zamanında ve doğru bilgiye ulaşarak, halkımızın sorularına muhatap kaldığımız zaman gizlilik ilkeleri varsa o ilkelere  saygı göstererek, halkımıza doğru bilgiyi vermek sorumluluğumuzdur” dedi.

Üstel, Meclise düzenli olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşme tutanaklarının gönderildiğini, ayrıca geçen günlerde Cumhurbaşkanı tarafından Meclisin bilgilendirildiğini ifade ederek, ilerleyen zamanlarda, müzakerelerin ilerlemesine bağlı olarak bu bilgilendirmenin daha sıklıkla yapılacağına inanç belirtti.

1443694516.jpg

“ÜÇÜNCÜ YASAMA YILINDA TOPLAM 52 YASA MECLİSTEN GEÇTİ”

Üstel, 1 Ekim 2014 ve 1 Ekim 2015 tarihleri arasında, üçüncü yasama yılında toplam 52 yasanın Meclisten geçtiğini, sistemin işleyişini olumlu yöne çevirmek için yasama olarak üzerlerine düşeni yapmaları ve halkın beklediği yasaları geçirmek için etkin ve verimli şekilde çalışmaları gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Toplumumuzun görev verdiği  siyasetçiler olarak bizler, bu yeni yasama yılında geçen yılkı performansın üzerinde bir çalışma yürütmeli ve komitelerin gündemindeki yasaların bu yasama yılında yasalaşmasını gerçekleştirmeliyiz. Unutmamalıyız ki ister iktidarda olalım ister muhalefette olalım hepimizin ortak amacı halk yararına çalışmak, siyasetin vitrini olan Meclis’in saygınlığını artırmak ve itibarını korumaktır. 
Meclisimizden geçen yasaların toplum yaşamına olumlu yansıması; etkin uygulama ve denetimle ancak mümkün olabilir. Bugün mevcut birçok yasanın, uygulamadaki eksiklikler veya denetimindeki yetersizlikler nedeniyle toplum yaşamında arzulanan pozitif etkiyi yapmadığı açıktır. Uzun zamandır bekleyen ve kamudaki verimliliği artıracak, sadakatı değil liyakatı gözetecek, üçlü kararnamelerin yarattığı olumsuzluğu giderecek ve motivasyonu artıracak bir kamu görevlileri yasasına gereksinim olduğu hepimiz tarafından bilinmektedir. Bugün kamu çalışanlarına kesilen olumsuz faturasının esas nedeni aslında kişiler değil sistemsizliktir. Başarıyı ödüllendirmeyen, iş motivasyonunu kıran, çalışanın çalışma heyecanı ve ruhunu erozyona uğratan bu yapının değişmesi ile kamuda reform gerçekleşecektir. Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın önümüzdeki dönemde yasalaşması ortak sorumluluğumuzdur.

Kendimizi bu güzel toprak parçasında yaşarken güvende hissetmek, tükettiğimiz tüm gıdaların, nefes aldığımız havanın üzerine bastığımız toprağın sağlıklı olması, sağlıklı çevrede yaşamak, kullandığımız ürünlerin sağlıklı olması en doğal insan hakkıdır. Bunun için de yasalara ihtiyaç vardır, yasaların bizi koruması gerekmektedir. 

Yasaların uygulanması için ise sadece Meclis’ten geçmesi yetmez, bildiğiniz gibi tüzükleri hazır değilse uygulanamaz. Meclisimizden geçen yasaların tüzüklerinin hazırlanması ve yaşama sunulması maalesef istenilen hızda değildir, gecikmektedir. Çevre yasası, 2012 yılında  geçtiği halde bugün hala tüzükleri tamamlanamamıştır. Gıda güvenliği ve Ürün Güvenliği yasalarında ve daha birçok yasada durum aynıdır. Nedenini araştırdığınızda, yine sistemin işleyişindeki tıkanıklıklar ve kurumsal yapıdaki zafiyet göze çarpmaktadır. Büyük ülkeler için pilot bölge uygulaması yapılabilecek kadar küçük bir nüfusa sahip olduğumuz halde sorunlarımızın içinden çıkılmaz ve çözülmez bir yumak haline gelmesine göz yumamayız. Biz bu sorunlarımızı tüm yönetim kadroları, siyaset kurumu, sivil toplum ve halkımızla birlikte çözme iradesini gösterirsek bugün şikayet ettiklerimiz ve konuştuklarımız geride kalacak.”

Meclis Başkan Vekili Ünal Üstel, Meclis Başkanlığı olarak birçok önemli projenin inisiyatifini aldıklarını, Meclis’in  “Engelsiz Meclis” projesinin ihalesinin mevcut sistemden kaynaklanan sorunlardan dolayı istedikleri hızla ilerleyemediğini ve ancak geçen ay sonu itibariyle sonuçlanabildiğini kaydetti.

Üstel, öncülüğünü yaptıkları ve herkesi heyecanlandıran diğer projenin de, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Mimarlar Odası ile birlikte yürüttükleri Lefkoşa’da Girne Kapısı civarı ve o bölgedeki parkların, Lefkoşa Master planına uygun olarak düzenlenmesi projesi olduğunu ifade ederek, şimdiki durumda; Proje yarışmasını kazanan eserin uygulama projesi hazırlandığını ve finansman onayı beklendiğini söyledi.

Yine Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile protokol imzalanarak Lefkoşa surlariçindeki bir binanın Çağdaş Sanat Müzesi olarak restore edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Üstel, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Milli Arşiv ve Meclis Kütüphanesi ortak çalışmasıyla, Meclis ve Devlet arşivinde 1920’lerden beri mevcut tüm yerli Türkçe gazetelerin Meclis web sayfasına büyük bir kısmının aktarıldığını ve halen tümünün aktarılması çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Üstel, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nin restorasyonu ve müzenin halka çağdaş müzecilik anlayışı ile kazandırılması projesinin restorasyonunun tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, projeler ve dış ilişkiler konusunda şunları söyledi:

“Yılsonuna kadar müzenin tamamlanmasını beklemekteyiz. 1000 dönüm arazi üzerinde olan Meclis Ormanı’nında yürüyüş ve bisiklet yolları projesinin birinci bacağı tamamlanmıştır, şimdiki hedefimiz ikinci ve daha geniş kapsamlı bir proje ile çağdaş bisiklet yolları ile halkımıza doğal bir park kazandırmaktır. Sanat ve Kültür alanında yapılan çalışmalara büyük önem vermekteyiz. Meclis Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi olarak çalışmalarımız sürüyor. Meclis koleksiyonunda bulunan sanatçılarımızın eserlerinden iki sergi gerçekleştirerek, halkımızın beğenisine sunduk. Gençlerimizi yaratıcı çalışmalara özendirmek ve Meclis ile gençlerimiz arasında bağ oluşturmak amacıyla liselerarası kısa film yarışması düzenledik ve kazananlara ödüllerini verdik.

Dış İlişkilere her zaman büyük önem vermekteyiz. Özellikle uluslararası alanda,  toplumumuzun demokratik yolla seçilmiş temsilcilerinin temaslarının önemli olduğunu sıklıkla vurgulamaktayız.  Meclis Başkanımızın konuşma yaptığı İstanbul’da yapılan İslam İşbirliği Parlamenterler Arası Birlik Toplantısı’na gözlemci üye olarak (İSİPAB) katıldık. Yine Hanoi’de Parlamentolar Birlik Toplantısı (PAB) bünyesinde yer alan “Kıbrıs için Arabulucular Masası” toplantısına katıldık. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ( AKPA) da gözlemci üye olan iki Milletvekilimiz, ve AB Parlamentosu’nda temaslar yapan milletvekillerimiz, halkımızın sesini uluslararası alanda duyurmaya çalışmakta ve orada yaptıkları çalışmalarla ilgili Meclisimize bilgi aktarmaktadır.

1443694538.jpg

KALYONCU

Başbakan Ömer Kalyoncu da, Meclisin yeni yasama yılının herkese hayırlı olmasını temenni ederek, en geniş tabanda görev yapan hükümet olarak yeni dönemde reform hükümeti olacaklarını, halkın refah seviyesini yükseltmek, ekonomiyi geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, çalışanların refahını artırmak için çalışacaklarını vurguladı.

Kalyoncu, bu konuda hükümet yanında Meclise de görev düştüğünü ve bekleyen yasaların hızlı bir şekilde yasallaştırılması gerektiğini ifade ederek, komitelerin bu yönde çalışmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Bu dönemde Meclisin etkin, hızlı ve verimli çalışması gerektiğini belirten Kalyoncu, tüm milletvekillerine; zaman öldürmenin önüne geçmesi, iş yapılmaması için engel koymaması ve bunun üzerinden siyaset yapılmaması çağrısında bulundu.

Kalyoncu, komitelerden tüm milletvekillerinin sorumlu olduğunu ifade ederek, komitelerde çalışan milletvekillerine toplantıları düzenli yapması ve yapılmamasının önüne geçmesini istedi.

Bunları sadece öneri olarak yaptığını söyleyen Kalyoncu, hükümetin de eksiklerinin eleştirilmesini, bunun demokrasinin gereği olduğunu belirtti.

Küçük hesaplar yapılmadan, dayanışma ve uzlaşı içerisinde çalışılması gerektiğini ifade eden Kalyoncu, Kıbrıs konusunda da, Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini koruyacak şekilde,  geleceğe yapıcı adımlar atılması ve barış dili kullanılması temennisiyle yeni yılın hayırlı olmasını temenni etti.

1443694495.jpg

ÖZGÜRGÜN

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de, yeni yasama yılının hayırlı olmasını temenni ederek, yeni ve yoğun bir yasama yılına başladıklarını kaydetti.

Özgürgün, hükümetin Meclis kapalıyken kurulduğunu ve şimdi yoğun bir sürece gireceğini, birçok bekleyen yasalar bulunduğunu, yeni Anayasa değişikliklerinin önlerinde durduğunu ve bunun yanında birçok yasanın beklediğini ifade ederek, Meclisin yeni dönemde önemli bir görev yerine getireceğine inanç belirtti.

Kıbrıs konusunda da sıcak bir sürecin yaşandığını ve Meclisin önemli bir rol üstleneceğini belirten Özgürgün, bu anlamda milletvekillerinin sürekli bilgilendirmelerle aktif olarak sürecin içerisinde olmasının önemine vurgu yaptı ve bu konuda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya çağrıda bulundu.

Özgürgün, Kıbrıs konusunda ortak bir platform kurulması için Meclisin üzerine düşeni yapacağına inanç belirtti.

Türkiye’den gelen suyun adaya ulaştığını da ifade eden Özgürgün, bu suyun hem Türk hem Rum tarafına fayda sağlayacağını ve bu konuda Meclise ve hükümete önemli görevler düştüğünü; UBP olarak konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Özgürgün, Meclisin yeni dönemde halka hayırlı işler sunması temennisinde de bulundu.

DENKTAŞ

DP UG Genel Başkanı Serdar Denktaş da, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek, Meclisin yeni dönemde geniş tabanlı hükümet ile çok daha verimli bir çalışma içerisinde olmasını temenni etti.

Denktaş, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “EOKA’nın onurlu mücadelesine yakışır bir şekilde mücadele vereceğini” söylediğini ifade ederek, “Bugün eğer BM’de çıkıp konuşabiliyorsa bunun, Türkiye’nin haklarından doğarak yaptığı müdahale sayesinde olduğunu unutmaması gerekir” dedi. 

1974’te yapılan bu müdahalenin Kıbrıslı Türkler kadar Rumlara da demokrasiyi getirdiğini ifade eden Denktaş, “Eğer Anastasiadis EOKA ruhuna bağlı kalacaksa, Kıbrıs Türk halkı da TMT ruhuna bağlı cevap verecektir” şeklinde konuştu.

Bu yüzden, eskiye takılı kalmadan yeni dönemde eşit bir şekilde yeni bir devlet kurulmasının gerekliliğine işaret eden Denktaş, beklentilerinin; Anastasiadis’in bu eskiye takılı görüşünden vazgeçmesi ve muhataplarının Kıbrıs Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın olduğunu anlaması olduğunu kaydetti.

Denktaş, yeni dönemde Kıbrıs konusunda bir planın ortaya çıkacağının anlaşıldığı, bu yüzden Meclis’te ve hükümette iyi çalışılmasının; ülkenin çağdaş bir yapıya kavuşturulmasının önemine işaret ederek, ülkede ekonomi, kamu ve diğer tüm alanlarda çağdaş bir yapıyı yakalamanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Denktaş, Meclis önünde yapılan eylemlerin azaltılması için diyaloğa önem verilmesini de istedi.

ERHÜRMAN

CTP-BG Grubu adına konuşan Genel Sekreter, Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman da, hukuk devletinin olmazsa olmazları yasama, yargı, yürütme arasında diyalog ve işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bu bilinç içerisinde çalışılmasının önemine işaret etti.

Erhürman, ülkede uluslararası hukuka girilememesi ve tanınmamasından dolayı sıkıntılar yaşandığını, küçük bir ekonomiye sahip olunduğunu, Kıbrıs konusu ile boğuştuğunu ancak ülkede eşitlik ve adalet yaratılması için bunların bahane olamayacağını vurguladı.

Bu yüzden hükümet programında bunların takvimlendirildiğini ifade eden Erhürman, hükümetin bu takvimlere uyması için denetimlerin de etkili olacağına inanç belirtti. Erhürman, Meclis gündeminde iki önemli yasa bulunduğunu ifade ederek, bu yasalardan DAÜ Yasası’nın komite gündeminde olduğunu, bu yasanın yönetim kurullarını da içerdiğini; ikincisinin ise Kamu Görevlileri Yasası olduğunu, bunun da istihdamlarda adaletin yeniden tesisi için önemli bir yasa olduğunu kaydetti.

Erhüman, bu yasanın 3 ay içerisinde çıkmasının adalette ciddi bir güven getireceğine inanç belirterek, bunun sadece hükümetin değil muhalefet partilerinin de isteği olduğunu bildiğini, bu konuda etkin ve işbirliği içerisinde çalışılacağına inandığını söyledi.

Başbakanlıkta kurulan danışma merkezi ve Omdudsman atanması konusundaki girişimlerin önemli olduğunu ifade eden Erhürman, bu sürecin tamamlanmasıyla hukuk devleti açısından önemli bir adım atılmış olacağını kaydetti.

Kamu Reformunun da ülkedeki tüm kesimler ve partiler tarafından önemsendiğini ifade eden Erhürman, bu konuda da hızlı bir şekilde sonuca ulaşacaklarını söyledi.

Yargı ve denetimin de önemli bir yer tuttuğunu ve güvenilir olduğunu belirten Erhürman, yargının henüz yıpranmamasının şans olduğunu, bu yüzden yargının üzerine titrenmesi gerektiğini, bütçe döneminde tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini ve yargının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Sayıştaya da aynı şekilde destek verilmesinin önemine vurgu yapan Erhürman, Kıbrıs konusunda da Meclise büyük görevler düştüğünü, denetim ve görüşmelere destek konusunda milletvekillerinin doğru bilgilenip doğru bilgilendirme yapmasının önemine işaret etti.

Erhürman, Meclisin yeni dönemde çalışmalarını halkın beklentisi yönünde yerine getireceğine inandığını kaydetti.

1443694505.jpg

ÇAKICI

TDP Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çakıcı da, yeni dönemde önemli bir sürece girdiklerini ve önlerinde yapılacak çok iş olduğunu ifade ederek, Kıbrıs konusunda yepyeni bir süreç olduğunu ve yeni bir noktaya gidildiğini kaydetti.

Çakıcı, Kıbrıs konusuna ileriki aylarda, belki de masa üzerinde sonuç bulunacağını, bazı insanların topraklarının gideceğini, bunlar için kaynak bulunması gerektiğini, bu sorunların çözülmesi gerektiğini ifade ederek, bu konunun Cumhurbaşkanının üzerinde olduğunu, garantörlere iş düşebileceğini, bu konuda Cumhurbaşkanının eleştirilebileceğini ancak bu konunun tartışılması gerektiğini anlattı.

Ülkede  birçok alanında sorunlar yaşandığını, kurumların borçlandırıldığını, “Ercan Havalimanının verildiğini”, uçak şirketinin kurulamadığını, suyun akıbetinin belli olmadığını, hükümetin kendini “reformcu” ilan ettiğini ancak şimdiye kadar “hayal kırıklığı” olduğunu savunan Çakıcı, yeni yılda hükümetin hazırlıklarını yapmış olarak icraata geçmesini temenni etti.

Yasalar, Anayasa değişiklikleri gibi konuların önlerinde durduğunu, bazı yasaların çok eski yılardan kalma olduğunu, Meclisin daha hızlı, verimli, iş bitirici olması gerektiğini ifade eden Çakıcı, TDP olarak işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Çakıcı, kamuda, çalışan fazlalığı olmasına rağmen Sayıştay, yargı gibi yerlerde personel eksikliği olduğunu, istihdamlarda “torpiller” olduğunun çok konuşulduğunu ifade ederek, bu çerçevede yasaların işbirliği içerisinde geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Meclis’ten yayınlanan “İşkence” konusundaki rapor ile ilgili de konuşan Çakıcı, bu konuda poliste ve yargıda ses çıkarıldığını görmediğini söyledi, bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti. Bu konunun Cumhurbaşkanı tarafından da incelenmesi gerektiğini ifade eden Çakıcı, bunun uyuşturucu bağımlıları ile ilgili yasalarda da geçerli olduğunu, bağımlının hastane yerine hapishaneye gönderildiğini ve bu bağımlıların oradan “doktora” yapmış şekilde dışarı çıktığına işaret etti.

Bu yüzden insan haklarını gözeten yasalara ihtiyaç duyulduğunu belirten Çakıcı, yeni yasama yılında işbirliğine hazır olduklarını, eylemlere “dur” diyecek diyaloglar yapılmasının gerekli olduğunu ifade ederek, hükümeti daha verimli çalışmaya çağırdı.

Konuşmaların ardından konuklara Meclisteki Mavi Salon’da resepsiyon verildi.

1443694601.jpg

1443694588.jpg

1443694573.jpg

1443694562.jpg

1443694549.jpg

banner22
Son Güncelleme: 01.10.2015 13:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner31