16 Mart 2015 Pazartesi 13:35
'NET' oyununa  Sayıştay engeli

NET Turizm Yatırımları Ltd., devlete ait 49 yıllık kirası 68 milyon 561 bin 535 sterlin olan araziyi 2007 yılında 47 milyon 824 bin 686 sterline kiraladı, altı yılda bitirilmesi gereken projede çivi çakılmadı. Şimdi ise, 49 yıllık kiranın 18 milyon 830 bin Sterlin’e düşürülmesini istiyor

YATIRIM YOK, İNDİRİM İSTEĞİ VAR: NET Turistik Hizmetleri Ltd., Mare Monte bölgesindeki Vakıflara ait araziyi 49 yıllığına 47 milyon 824 bin 686 sterline kiraladı. Altı yılda bitirilmesi gereken yatırımı yapamadı, ardından da 28 milyon 994 bin 686 sterlin toplam kira indirimi istedi

SAYIŞTAY: DAHA DA PAHALI: Net Turizm Hizmetleri Ltd.’in indirim isteği, Vakıflar İdaresi’nin yönetimi tarafından Sayıştay Başkanlığı’na soruldu. Sayıştay Başkanlığı’nın hazırladığı rapor, Vakıflar İdaresi’nin milyonlarca sterlin zarar etmesini önledi. Sayıştay’a göre, kira daha da yüksek olmalı

KİRA DEĞERİ 68 MİLYON 561 BİN 535 STERLİN: 12 Şubat 2015 tarihinde tamamlanan Sayıştay Raporu’na göre, Mare Monte arazisinin 49 yıllık toplam kira değeri, 68 milyon 561 bin 535 sterlin. Sayıştay, bu raporla indirimin mümkün olamayacağı görüşüne vardı


KONU MAHKEMEDE: NET Turizm Yatırımları, arazinin bir kısmının SİT arazisi olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Sayıştay ise, arazide yeterli yatırım alanının olduğuna hükmetti. Araziyle ilgili mali değerlendirmeleri Şehir Planlama, Turizm Planlama ve Emlak Malzeme Dairesi uzmanları yaptı


ARAZİYİ GERİ ALMAYA HAZIRIZ: Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter, Net Turizm Hizmetleri Ltd.’in, 1 Eylül 2012 tarihinden bu yana kira da ödemediğini söyledi. Benter, “Vakıflara ait arazinin geri alınması için hukuki süreç başlattık” ifadesini kullandı

Bertuğ TOPAL

Vakıflar İdaresi tarafından, 2007 yılında 49 yıllığına Net Turistik Hizmetler Ltd.’ye kiralanan Mare Monte Otel ve çevresindeki yüzlerce dönüm arazinin yıllık kira bedeli olan toplam 47 milyon 824 bin 686 sterlin ücretin 18 milyon 830 bin sterline düşürülme talebi Sayıştay Başkanlığı tarafından reddedildi. Arazinin 49 yıllık kira değerini, devletin çeşitli kurumlarında yapılan çalışmalarla,  68 milyon 561 bin 535 sterlin olarak belirleyen Sayıştay Başkanlığı, NET Turistik Hizmetleri Ltd.’nin “kira indirim talebine onay” vermedi. Vakıflar yönetimi de, kiranın aynen, 2007 yılında uzlaşıldığı gibi devam etmesinden yana tavır belirledi.

NET “indirim” istedi

1 Eylül 2007 tarihinden itibaren geçerli olan kira sözleşmesi, 31 Ağustos 2056 yılında sona erecek. 2007 yılında yapılan  sözleşme gereği, kademeli olarak, 49 yılda NET Holding, Vakıflar’a ait arazi için, Vakıflar İdaresi’ne 47 milyon 824 bin 686 sterlin ödeyecekti.

Söz konusu bin 484 yatak kapasiteli turizm yatırımının ise, altı yılda, yani 1 Eylül 2013 tarihinde bitirilmesi gerekmekteydi.

NET Holding, çeşitli gerekçelerle, henüz turistik tesisin temelini dahi atmazken, 489 yılda ödenecek kiranın da 18 milyon 830 bin sterline düşürülmesini istedi.

dscf055554d-(1).jpg
Yönetim Sayıştay’dan yardım istedi

Vakıflar İdaresi, Net Turistik Hizmetleri tarafından istenen toplam 28 milyon 994 bin 686 sterlinlik indirim için, Sayıştay Başkanlığı’ndan yardım istedi.

Arazinin bazı bölümlerinin SİT alanı olması nedeniyle Net Turizm’in itirazı üzerine yapılan 28 milyon 994 bin 686 sterlin kira indirim talebine Sayıştaylık Başkanlığı, “Vakıflar’ın zarara uğrayacağı gerekçesi ile” izin vermedi.

Şirket indirim istedi

Mare Monte Otel ve çevre arazilerinin turistik tesis yatırımı yapmak amacıyla Vakıflar Örgütü tarafından 21 Ağustos 2007 tarihinde yapılan sözleşmeyle Net Turistik Hizmetler Ltd.’ye 49 yıllığına kiralanmasının ardından şirket bölgede çalışma başlattı.

Ardından ise kiralanan bölgelerin bir kısmının sit alanı olduğu gerekçesiyle Net Turistik Hizmetler Ltd., Vakıflar İdaresi’nden kira bedelinde indirime gidilmesini talep etti.

Şirket SİT alanı dışında kalan bölüme ilk sözleşmede belirtildiği gibi bin 484 yatak kapasiteli bir otel yapmanın mümkün olmadığı gerekçesini de Vakıflar İdaresi’ne sundu.

Vakıflar değerlendirmeye aldı

Net Turistik Hizmetler Ltd.’nin yaptığı kirada indirime gidilmesi isteğini 20 Mayıs 2014’te görüşen Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu, arazinin bir bölümünün sit alanı olması nedeniyle kira bedelinin düşürülmesi konusunu değerlendirmeye aldı.

Ardından NET Turistik Hizmetleri Ltd.’nin kiranın 49 yılda 18 milyon 830 bin Sterlin’e düşürülmesi talebinin Sayıştay Başkanlığı’na sorulmasını karara bağladı.

Sayıştay devreye girdi

Vakıflar İdaresi’nin aldığı 30 milyon sterlinlik indirim kararının ardından Sayıştay devreye girerek konu incelemeye aldı.

12 Şubat tarihinde Sayıştay Başkanı Osman Korahan imzası ile Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’e bir yazı gönderilerek mevzu konu ile ilgili talebin, değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı kararı üretildi.

Devlet kurumları, şirketin iddialarını çürüttü

Sayıştay’ın sunduğu geniş kapsamlı rapora göre aslında şirketin iddia ettiği gibi SİT alanı dışında kalan bölgeye bin 484 veya daha fazla yatak kapasiteli bir otel yapılamayacağı iddiası çürütüldü.
Raporda Sayıştay, Tapu ve Kadastro Dairesi, Eski Eserler Dairesi, Şehir Planlama Dairesi ile Turizm Planlama Dairesi’nin ortak çalışmaları sonucunda, Vakıflar Örgütü ile Net Turistik Hizmetleri Ltd. arasında 21 Ağustos 2007 tarihinde imzalanan sözleşmede öngörülen bin 484 veya çok daha fazla sayıda yatak kapasiteli bir turizm yatırımının inşaat yapılabilecek alanın var olduğuna kanaat getirildi.

Gerçek bedeli 68 561 bin sterlin

Yine Sayıştay denetçilerinin raporuna göre Vakıflar Örgütü Yönetim Kurulu’nun 20 Mayıs 2014 tarih ve K/171/2014 sayılı kararı ile yapılmak istenen protokolle indirilmesi talep edilen kira bedelinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi amacıyla Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden konu arazinin rayiç bedeli alındığı belirtildi.

Taşınmaz Hazine Malları Kira ve Değer Takdir Komisyonu tarafından arazinin bir bölümünün SİT alanı olması nedeniyle 100 bin sterlin olarak belirlenen dönüm başı rayiç değeri ile arazinin üzerinde bulunan binalar dikkate alındığında, toplam kira bedeli 68 milyon 561 bin sterlin olarak ortaya çıktı.
Bu da zaten değerinin altında kiralanan bölgenin kira bedelinin daha da ucuza kapatılmaya çalışıldığı olarak nitelendiriliyor.

Sayıştay kararın iptalini istedi

Sayıştay Raporu’nun sonuç bölümünde ise düzenlenmek istenen protokol ile mevcut sözleşmede belirlenen kira bedelinden yaklaşık 30 milyon Sterlin indirim yapılarak kira bedelinin 18 milyon 830 bin sterline düşürülmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Sayıştay, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası’nın 22. maddesine muhatap kalınmaması için Vakıflar Örgütü Yönetim Kurulu’nun 20 Mayıs 2014 tarih ve K/171/2014 sayılı kararının iptal edilmesi gerektiği kararına vardı.

dscf055554d-(3).jpg


İşte karar

Sayıştay’ın Mare Monte Otel ve çevre arazilerinin turistik tesis yatırımı maksatlı kiralanmasına ilişkin Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ile Net Turistik Hizmetler Ltd. arasında imzalanan sözleşmede değişiklik yapılması talebi ile ilgili demetim raporu hakkın verdiği karar aynen şöyle:
“Sonuç olarak, Tapu ve Kadastro Dairesi, Eski Eserler Dairesi, Şehir Planlama Dairesi ile Turizm Planlama Dairesi’nin ortak çalışmaları sonucunda, Vakıflar Örgütü ile Net Ltd arasında 21 Ağustos 2007 tarihinde imzalanan sözleşmede öngörülen 1484 veya çok daha fazla sayıda yatak kapasiteli bir turizm yatırımının inşaat yapılabilecek alana yapılabilmesinin mümkün olduğu sonucunun ortaya çıkması, Mevcut sözleşmeye göre Vakıflar Örgütü’nün elde edeceği kira bedelinin yaklaşık 47.824.686 Stg. olması,

Taşınmaz Hazine Malları Kira ve Değer Takdir Komisyonu tarafından belirlenen rayiç bedel dikkate alındığında kiralanan arazinin kira bedelinin 68.561.535 Stg. olarak hesaplanması,
Nedenleriyle düzenlenmek istenen protokol ile mevcut sözleşmede belirlenen kira bedelinin yaklaşık 30.000.000 Stg. indirim yapılarak kira bedelinin 18.830.000 Stg.’e düşürülmesi mümkün görülmemektedir.

Bu bağlamda değiştirilmiş şekliyle 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası’nın 22. Maddesine muhatap kalınmaması için Vakıflar Örgütü Yönetim Kurulu’nun 20 Mayıs 2014 tarih ve K/171/2014 sayılı kararının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”

***

Vakıflar araziyi geri istiyor

Mahkemeye başvuran NET Turistik Tesisleri Ltd., 2012 yılından bugüne Vakıflar İdaresi’ne kira dahi ödemiyor.

Vakıflar İdaresi ise, en kıymetli arazileri arasında yer alan Mare Monte arazisini geri almak için, mahkemeye başvurdu. Mahkemeye başvuruyu Havadis’e doğrulayan Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter, “Ben zaten, halkın kullanabileceği deniz alanlarının, bu şekilde verilmesine karşıyım. Karşı dava açtık. Kira da alamıyoruz. Kira borcu yüz binlerce sterline ulaştı. Mahkemeden, arazinin halkın kullanılmasına da açılması, içerisinde kumarhane bulunmaması adına, Vakıflar İdaresi’ne geri verilmesini talep ediyoruz” dedi.

dscf055554d-(2).jpg

Teleferikle deniz ve dağ buluşacaktı

dscf055554d-(4).jpg

NET Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, 2008 yılında  yılında düzenlendiği bir basın toplantısında, projeye 200 milyon dolar harcanacağı ve projenin dünya tarafından konuşulacağını iddia etmişti.

Buna göre, Merit Mare Monte, Girne’nin Alsancak köyü sınırları içinde 470 bin metrekare arazi içinde, bin  metre sahil şeridi üzerinde inşa edilecekti. Merit Mare Monte projesi; 800 yataklı 5 yıldızlı otel, toplam 350 yataklı villalar, 2 bin kişilik kongre merkezi, “SPA”, “Wellness”, “Fitness”, açık ve kapalı spor alanları, alışveriş merkezi, köy meydanı, aquapark, botanik bahçe, arkeolojik açık hava parkı, gezinti alanları, sahil tesisleri, marina, golf alanı ve talih oyunları salonundan oluşacaktı.

Teleferik ile deniz ve dağ kısmının birbirine bağlanacağı bir proje üzerinde çalıştıklarını anlatan Tibuk’un 2008’de söylediği ancak tek çivi bile çakmadığı proje ile ilgili akılda kalan cümleleri ise şöyle:

“Bu proje tamamlandığı zaman bütün dünya bunu konuşacak. Sadece Avrupa değil bütün dünyada bir benzeri dahi olmayacak.”

banner22
Son Güncelleme: 16.03.2015 13:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5