07 Eylül 2016 Çarşamba 13:12
Ombudsman'ın 6 aylık raporu yayımlandı

Yüksek Yönetim Denetçisi’nin (Ombudsman), 1Ocak-30 Haziran tarihlerini kapsayan 6 aylık raporu yayımlandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na gönderilen ve dağıtımı Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığa da yapılan 23. Dönem Raporu’na  göre 2016 yılının ilk altı aylık döneminde Ombudsman’a 57 adet başvuru yapıldı.

Bu rakam 2015 yılının 33 olan başvurusu ile karşılaştırıldığında,  yüzde 100-180 artış gözleniyor. Raporda, başvurulardaki artış Daire’nin gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna olumlu yansıması olarak değerlendiriliyor.

Başvuru sayılarında ilk sıraları; İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı alıyor.

Rapora göre aynı dönemde sonuçlanan başvuru sayısı ise 24.  Buna göre 10 başvurunun soruşturmaları tamamlandı ve raporu yayımlandı. Soruşturması tamamlanmış ve rapor aşamasında geri çekilen  rapor sayısı 1 iken, soruşturması başlatılmış ve yazışmalar neticesinde  başvuru sahibi lehine sonuçlanan rapor sayısı 8. 

2 başvuru dava nedeniyle, bir başvuru Polis Genel Müdürlüğü soruşturması nedeniyle bekletilirken,  2 dava da Ombudsman Yasası’nın 13. Maddesi tahtında havale edildi.          

Söz konusu dönemde ayrıca Daire, bilgi edinme amaçlı  600 telefonu yanıtladı.  172  kişi ile de yüz yüze görüşme gerçekleştirildi.

İdari ve teknik altyapısı ile ilgili  de bilgi verilen raporun sonuç bölümünde, Daire’nin idari yapılanmasının  henüz  tamamlanamadığı, buna bağlı olarak kurumsallaşma sürecinin halen devam etmekte olduğu vurgulandı.

YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) OCAK – HAZİRAN 2016 XXIII. DÖNEM RAPORU

GİRİŞ

KKTC Anayasası’nın 114’üncü maddesine  istinaden anayasal bir Daire olan Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi başvuru halinde idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak, rapor sunmak ve tavsiyelerde bulunmakla yetkili ve görevli bir Dairedir.  Ombudsman Dairesi 2015 yılı itibarıyle bir taraftan Kurumsal yapılanmanın sağlanması için gereken ihtiyaçların elde edilmesine yönelik faaliyetler devam ederken, bir taraftan da başvurularla ilgili çalışmalar etkin bir şekilde yürütülmeye  devam etmiştir.

KKTC Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nin sorunlarına ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin bir kısmına 1 Temmuz – 31 Aralık 2015 tarihli altı aylık raporumuzda değinmiştik. Bu sorunların ortadan kaldırılması için yoğun çaba harcadık. Belirlenen eksiklikliklerimizin başında  bina, Denetçi kadrolarının doldurulması, mekanik ve teçhizatın tamamlanması gelmektedir. Bu eksikliklerimizin giderilmesi durumunda imkanlarımız ölçüsünde süratle ve etkili bir biçimde kaliteli hizmet sunma olanağımız olacaktır.

Bu kapsamda misyon ve vizyonumuzu geliştirmek için plan ve program yapılması ve ortaya konulan amaç, hedef ve stratejiler uyarınca yol haritası çizmek ve Dairemizin  yapısını gelişim ve değişime uygun yeniden yapılandırmak gerekmektedir. Bu değişimi hissetmeyen veya bu değişimin  gereğini yerine getirmeyen kamu kurumları fonksionlarını yerine getirememekte ve bu bağlamda toplumsal ihtiyaçlara cevap veremeyecek hale gelmektedirler. Bu nedenle yapılanma alanındaki çalışmalarımıza  ara vermeden devam etmemiz kaçınılmazdır.

Bina

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait Lefkoşa, İnönü Meydanı, İsmet Paşa Mahallesi, Celaliye Sokak’ta kain binananın Dairemizin kullanımına verilmesi üzerine tamirat ve boya işleri Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından yapılmıştır. Yüksek Yönetim  Denetçisi (Ombudsman) Dairesi 1 Mart 2016 tarihinden itibaren yeni binasında hizmet vermektedir.

Daire arşivinin fiziki şartlarının düzenlenmesi amacıyla bölünmesi gerekmektedir. Ancak maddi kaynak sıkıntısı nedeniyle bu husus henüz gerçekleşmemiştir.

Demirbaş, teknolojik donanım ve bilgi işlem alt yapısı

1 Temmuz 31 Aralık 2015 tarihli raporumuzda da belirtildiği üzere, Dairemizin demirbaş ve diğer teknik donanımları bugünün şartlarına göre yetersiz ve çağ dışı idi. Yeni binamıza taşınırken eski binamıza 1997 yılında takılan ve o tarihten itibaren kullanılan klimaları, işlevlerini yitirmiş olmaları nedeniyle Devlet Emlak ve Malzeme Dairesine  iade ettik. Yeni binamıza taşınırken en büyük ihtiyaç ve harcama bu alanda meydana gelmiştir. Mayıs ayı sonunda veya Haziran ayı başlarında havaların aniden ısınması ile acilen ihtiyaç duyulan 17 adet klimanın 9 tanesi Dairemizin TC Büyükelçiliği Koordinasyon ve İşbirliği Ofisine  yaptığı müracaat neticesinde takılmıştır. Geriye kalan 8 adet klima ve makam odası ile ilgili işlemlerin, kurumlar arası değerlendirmelerin ve yazışmaların tamamlanmasını müteakip  yine TC Büyükelçiliği, Koordinasyon ve İşbirliği Ofisi tarafından karşılanması beklenmektedir.

Bilindiği üzere bilgi ve teknoloji kaynaklarının yerinde kullanımı işlemlerin daha hızlı yapılmasını sağlamaktadır. KKTC Maliye Bakanlığı, Bütçe Dairesi Müdürlüğü bu amaçla Dairemizin ihtiyacı olan 8  adet bilgisayarın alınmasına yekti vermiş ve söz konusu bilgisayarlar alınarak bu konudaki eksikliklerimiz giderilmiştir.

Dairemizin erişebilirliğinin artırılması amacı ile daha önce açılan www.ombudsman.gov.ct.tr adresine her daima ulaşmak mümkündür. Web sitemize ilaveten facebook sayfamız ve info.ombudsman@gov.ct.tr mail adresimiz de mevcuttur.

Yeni binamıza taşındıktan sonra bilgi işlem alt yapısını güçlendirmek ve personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak için KKTC Başbakanlık  E-Devlet Yürütme Kurulu’ndan alınan yetki tahtında Dairemize fiber optik hat döşenmiştir. Ancak fiber optik hat ile ilgili sonlandırma işlemleri tamamlanamadığından henüz  kamu-net ağına katılma olanağımız olmamıştır.

Boş Denetçi Kadrolarının Doldurulması

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nda öngörülen 7 Denetçi kadrosunun  doldurulması ile ilgili talep yazımız KKTC Başbakanlığı’na yazılmış ve Denetçi kadrolarının doldurulması için gerekli olan yetki verilmiştir. Bunun neticesinde Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı söz konusu  münhalleri ilan etmiş ve sınavlar 11 Mayıs 2016 tarihinde yapılmıştır. Sınavda başarılı olan ve sözlü mülakata katılmaya hak kazanan 8 (sekiz) adayın mülakatları da yapılmıştır. Denetçilerin göreve başlamaları artık gün meselesidir. Bu süre zarfında görevde sadece bir Baş Denetçi bulunmaktadır. İdari kadroda halen boş münhallerimiz vardır. Bu nedenle Dairemizdeki gerek denetim kadrosu gerekse idari kadroların doldurulması görevlerimizin aksatılmasından yürütülmesine yardımcı olacaktır.

Kişisel Başvurular ve Duyumlar

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 15’inci maddesi hükümlerine göre bir konuda haksızlığa uğradığını iddia eden herhangi bir kişinin Dairece öngörülen formu doldurmak ve imzalamak süretiyle şahsen yapacağı müracaat üzerine soruşturma başlatılır. Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) basında çıkan haberler, elde ettiği duyumlar ve yaptığı gözlemler sonucu resen de harekete geçebilir.

Bu kapsamda Dairemize 1 Ocak 2016 ile 30 Haziran 2016 tarihleri arasında 57 adet başvuru yapılmıştır. 2015 yılı başvuru sayısı olan 33 ile 2016 yılının ilk 6 ayındaki başvuru sayısı karşılaştırıldığında %100 - %180 bir artış gözlenmektedir. Bu artış da Dairemizin gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna olumlu yansımasıdır.

 Yıllara Göre Başvuru Sayısı

Yıl

Başvuru Sayısı

2012

17

2013

4

2014

2

2015

33

2016

57

Toplam

113

1 Ocak 2016 ile 30 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılan başvuru konularına göre dağılımı

Başvuru konusu veya Alanı

Toplam

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı

YÖDAK

Avcılık Atıcılık Federasyonu

İçişleri Bakanlığı

         -Tapu Dairesi

         -Merkezi Cezaevi

         -İskan Dairesi

Girne Belediyesi

İnönü Belediyesi

Yeni Erenköy Belediyesi

Polis Genel Müdürlüğü

          -Dörtyol – Geçitkale Polis Karakolu

Su İşleri Dairesi

Sağlık Bakanlığı

Kıb-Tek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

           -Araç Kayıt Dairesi

           -İzin Kurulu

Turizm ve Çevre Bakanlığı

            -Eski Eserler Dairesi

            -Girne Antik Limanı

            -Şehir Planlama Dairesi

            -Çevre Dairesi

Başbakanlık / Bakanlar Kurulu

Başbakanlık Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı

Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı

Başsavcılık

Barolar Birliği

KKTC Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme

 

 

4

7

1

1

2

3

2

2

4

1

1

1

1

1

9

2

 

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

 

                                                                                                    Toplam: 57

Dairemize 2016 yılında yapılan başvurulara göre bir değerlendirme yapıldığında bu başvuruların %14’lük kısmının Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, %17.5’lik kısmının İçişleri Bakanlığı, %10.5’lik kısmının Turizm ve Çevre Bakanlığı ve  %15.8’lik kısmının Sağlık Bakanlığı’na  yönelik yapıldığı görülmektedir. Yerel Yönetimler tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin başvuru sayısı toplam  başvuru sayısının %10.5’ini oluşturmaktadır. Dairemize 2016 yılının ilk altı ayında yapılan başvuru sayısından görülebileceği üzere ilk sırayı İçişleri Bakanlığı alırken bunu Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yakından takip etmektedir.

Başvuru konularının konulara göre dağılımı

1 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 tarihleri arasında sonuçlanan başvuru sayısı

Soruşturmaları tamamlanmış ve raporu yayımlanan                                   10

Soruşturması tamamlanmış ve rapor aşamasında geri çekilen                      1

Soruşturması başlatılmış ve yazışmalarımız neticesinde başvuru

sahibi lehine sonuçlanıp kapatılan                                                                8

(Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi’nin

Yönetimi altında bulunan ve AK-ELİ NVS İnşaat Sanayi ve

Ticaret  Şirketi, Gürsesli İş Ortaklığı bünyesinde çalışan 41

İşçinin maaş ve özlük haklarının girişimimiz neticesinde ödenmesi)           

Dava nedeniye bekletilen                                                                              2

Başvuru konu olayın Polis Genel Müdürlüğü

tarafından soruşturulması nedeniyle bekletilen                                             1

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 13.

maddesi tahtında havale edilen                                                                     2

                                                                                                      Toplam: 24

Dairemize yapılan başvurular dışında bir çok vatandaşımız bilgi edinme ve yönlendirme gayesi ile Ocak-Haziran 2016 döneminde Dairemizi bir çok kez telefoniyen aramıştır. Dairemize gelen toplam 600 adet telefon cevaplandırılmıştır. Daha ayrıntılı görüşme gerektiren durumlarda veya vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda randevulu olarak  112 ve randevusuz olarak 60 kişi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen 7 adet mail cevaplandırılmış ve facebook aracılığı ile sorulan sorulara cevap verilmiştir. Bu şekilde vatandaşımız daha hızlı ve kolay bir biçimde Dairemize ulaşma olanağı bulmuştur. Bu anlayış  vatandaş odaklı hizmet sağlamamızda  katkı sağlayacaktır.

Dairemizin tanıtımı, toplantılar ve dış ilişkiler

Dairemizin kamuoyundaki tanınılırlığının artırılması, doğru bilinçlendirmenin yapılması ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesinin işlevlerinin, raporlarının, deneyimlerinin ve güncel gelişmelerin kamuoyuna aktarılması için  Ombudsman Emine Dizdarlı   4 televizyon  ve 1 radyo programına, 1 gazete ropörtajı ve 3 konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Uluslararası Ombudsman Enstitüsü (International Ombudsman Institute (IOI) Başkanı Sayın Rafael Ribo’nun daveti üzerine Barcelona’da düzenlenen Uluslararası Ombudsman toplantısına katılarak bilgi ve tecrübe teatisinde bulunduk. Bu süre zarfından  Dairemizi ve Kuzey Kıbrıs’ı temsil  etme ve temaslarda bulunma olanağımız olmuştur.

Ayrıca 37 farklı ülkede 107 üyesi bulunan Avrupa Ombudsman Enstitüsüne üyeliğimiz devam etmektedir.

SONUÇ

Dairemizin idari yapılanması henüz  tamamlanamamıştır. Buna bağlı olarak kurumsallaşma süreci halen devam etmektedir. Bu doğrultudaki çalışmalar hızlı ve etkin bir şekilde  sürdürülmekle birlikte amaç  ve hedeflerimize ulaşmış değiliz. Dairemizin çalışmalarının arzu edilir bir seviyeye  ulaşması elbette bir zaman alacaktır. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen Dairemiz görevlerini yerine getirirken eşitlik, tarafsızlık, şeffaflık gibi, iyi  yönetim ilkelerini çalışmalarına  yansıtmaya devam edecektir. Bu ilkeler Dairemizin temel politikası ve öncelikleri olacaktır.

banner22
Son Güncelleme: 07.09.2016 13:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5