20 Şubat 2015 Cuma 13:05
Şaibeli ihale kararı mahkemelik oluyor!
banner10

11 Şubat 2015 tarihinde; Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı tarafından hastanelerin güvenlik İhalesi ile ilgili şaibeli karar verildiği ve devletin bu kapsamda zarara uğratıldığını gerekçe gösteren AYRA Güvenlik tarafından komisyon üyeleri ve ilgili kararın iptaline yönelik yargı işlemi başlatılmıştır.

AYRA Güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; kendilerinin; Gazimağusa Devlet Hastanesi, Yeni Erenköy Sağlık Merkezi ve İskele Sağlık Merkezi için 31.12.2015 tarihine kadar olan Güvenlik işlerini kapsayan 13.02.2015 tarihli ve 015/2015 sayılı kararına itirazVe Girne Dr. Akçiçek Hastanesi için 31.12.2015 tarihine kadar olan Güvenlik işlerini kapsayan 13.02.2015 tarihli ve 012/2015 sayılı kararına itiraz ettikleri açıklanmıştır.

Açıklamanın devamında; İhale kapsamında,Gazimağusa Devlet Hastanesi, Yeni Erenköy Sağlık Merkezi, İskele Sağlık Merkezi ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi için en düşük fiyat teklifinin AYRA Güvenlik tarafından verildiği, ancak Merkezi İhale Komisyonu Değerlendirme Heyeti tarafından verilen teklifin hiçbir gerekçeli açıklama yapılmadan“Aşırı Düşük Teklif” kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle firmanın elendiği MİK tarafından bildirilmiştir. 

KKTC Devlet İhale Tüzüğü’nün 14 md (5) fıkrasında ve 017/2015 Sayılı İhale’nin Genel Şartnamesi 21 md. (1) fıkrasında; “İhale Komisyonu verilen teklifleri değerlendirirken, keşif bedeli ile teklif edilen bedeller arasında veya teklif edilen bedellerin kendi aralarındaki oransal farklılıklara göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.” hükmüne göre komisyon tarafından işlem yapılmadıkları ve firmaya yasalar ve ilgili tüzük gereğince tatmin edici açıklamada bulunmadığı ve komisyon üyelerinin bu netice bakımından kararlarında keyfi hareket etmeleri suretiyle devleti zarara uğrattıkları belirtilmektedir.

Ayrıca söz konusu kararları incelediğimizde;Gazimağusa Devlet Hastanesi, Yeni Erenköy Sağlık Merkezi ve İskele Sağlık Merkezi için 31.12.2015 tarihine kadar olan Güvenlik işlerini kapsayan 13.02.2015 tarihli ve 015/2015 kararı gereği, ihaleyi alan ilgili şirket ile (38.692.50 TL/AY) ile AYRA arasında sadece 232.5TL (38.460TL/AY) fark bulunduğu ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi için 31.12.2015 tarihine kadar olan Güvenlik işlerini kapsayan 13.02.2015 tarihli ve 012/2015 sayılı kararı gereği, ihaleyi alan şirket (21.373 TL/AY) ile AYRA arasında sadece 220TL (21,153TL/AY) bir fark bulunduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen cüzi farklar ve 2013 ve 2014 yılında Yatılı Devlet Hastanelerin Güvenlik İhalelerinde o günkü şartlardaki asgari ücret ve ihale karar gerekçeleri incelendiğinde; AYRA Güvenlik tarafından verilen her iki teklifin aşırı düşük olarak değerlendirilmeyeceği kanaatindeyiz.

Merkezi İhale Komisyonu’nun daha önceki kararları paralelinde teklif verdiklerini belirten firma yetkilileri; bu komisyonun verdiği bu kararla kendisiyle çeliştiğini, yasa, tüzük, genel şartname ve idari şartname hilafına hareket etmeleri nedeniyle söz konusu ihaleye şaibe karıştığını,

Merkezi İhale Komisyonu bu kararlarını verirken idari bir hata da bulunduysa eğer söz konusu hatanın düzeltilmesini beklediklerini,  

Eğer ki söz konusu hata komisyonun keyfi bir uygulaması neticesinde yapıldıysa 27/2013 İyi İdare Yasası’nın firmaya ve her vatandaşa tanıdığı; komisyon tarafından firmanın uğradıkları zararın giderilmesi için yargı yoluyla başvurulacağı, kusurlu işlem ya da eylemiyle zararın doğmasına sebebiyet veren komisyon üyelerine mahkeme tarafından tespit edilecek kusur oranında bu zararın rücu kendilerinden edilmesini takip edecekleri ve bu kapsamda mutlaka Tazminat Davası açılacağı firma tarafından ifade edilmiştir.

Geçen son yıllarda söz konusu komisyon aleyhine bugüne kadar 30 civarında dava açıldığı, verilen kararların şeffaflık ve açıklık ilkesi ile hakkaniyet kurallarına göre verilmesi gerektiği ve verilen bu son keyfi kararın bardağı taşıran son damla olduğu,

Komisyon üyelerinin bu kararlarıyla ilgili yasa, tüzük, genel şartname ve idari şartname hükümlerine aykırı hareket ettikleri, derhal Sayıştay Başkanlığı’nın ilgili komisyonun son yıllarda verdikleri kararları incelemeye almaları konusunda çağrıda bulundukları veüyelerin derhal istifa etmeleri gerektiği AYRA Güvenlik Yetkilileri tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.

İlgili ihalenin, daha önce 220′ye yakın taşeron işçiyi DAÜ'de insan haklarına aykırı şekilde çalıştırdığı iddia edilen DEHAY (temizlik ve güvenlik) Şti. Ltd.'e verilmiş olması da kafaları iyice karıştırdı. Söz konusu şirketle ilgili daha önce yayınladığımız haberi okumak için tıklayın...

 

Merkez İhale Komisyonu Başkanlığı'na yapılan itiraz aşağıdaki gibidir:

  
Konu: MİK 017/2015 Sayılı İhale ’sinin
         012/2015 ve 015/2015
         Kararlarına İtiraz Hk. 
          

Merkez İhale Komisyonu Başkanlığı,
                                               Lefkoşa.


İLGİ    :    (a) 017/2015 Sayılı İhale’nin Genel Şartnamesi

            (b) 017/2015 Sayılı İhale’nin İdari Şartnamesi
        
            (c) KKTC Devlet İhale Tüzüğü

            (d) 27/2013 İyi İdare Yasası

            (e) MİK’nun 13.02.2015 tarihli ve 015/2015 sayılı kararı

            (f) ) MİK’nun 13.02.2015 tarihli ve 012/2015 sayılı kararı

    
1. Bu dilekçe; 11 Şubat 2015 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı tarafından açılan İlgi (a) 017/2015 sayılı İhaleye istinaden;

(a)    Gazimağusa Devlet Hastanesi, Yeni Erenköy Sağlık Merkezi ve İskele Sağlık Merkezi için 31.12.2015 tarihine kadar olan Güvenlik işlerini kapsayan 13.02.2015 tarihli ve 015/2015 sayılı kararına itiraz,

(b)    Ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi için 31.12.2015 tarihine kadar olan Güvenlik işlerini kapsayan 13.02.2015 tarihli ve 012/2015 sayılı kararına itiraz, ve konunun ilgili komisyon tarafından aşağıda belirtilen gerekçeli talep kapsamında yeniden değerlendirilmesi hususlarını kapsamaktadır.

2. İhale kararlarının MİK tarafından askıya çıkarılması itibariyle, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Yeni Erenköy Sağlık Merkezi, İskele Sağlık Merkezi ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi için şirketimiz tarafından verilen en düşük fiyat teklifinin Merkezi İhale Komisyonu Değerlendirme Heyeti tarafından “Aşırı Düşük Teklif” kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle elendiği tarafıma şifahen komisyon yetkilisi tarafından bildirilmiştir. Ancak, İlgi (b:c) KKTC Devlet İhale Tüzüğü’nün 14 md (5) fıkrasında ve 017/2015 Sayılı İhale’nin Genel Şartnamesi 21 md. (1) fıkrasında; “İhale Komisyonu verilen teklifleri değerlendirirken, keşif bedeli ile teklif edilen bedeller arasında veya teklif edilen bedellerin kendi aralarındaki oransal farklılıklara göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.” hükmüne göre komisyon tarafından işlem yapılmamış ve firmamıza bu süre zarfında herhangi bir yazılı talep intikal etmemiştir.

3.    Ayrıca söz konusu kararları incelediğimizde;

(a)    Gazimağusa Devlet Hastanesi, Yeni Erenköy Sağlık Merkezi ve İskele Sağlık Merkezi için 31.12.2015 tarihine kadar olan Güvenlik işlerini kapsayan 13.02.2015 tarihli ve 015/2015 kararı gereği, ihaleyi alan DEHAY Şirketi Ltd. (MŞ08603) (38.692.50 TL/AY) ile şirketim arasında sadece 232.5TL (38.460TL/AY) fark bulunduğu, 

(b)     Ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi için 31.12.2015 tarihine kadar olan Güvenlik işlerini kapsayan 13.02.2015 tarihli ve 012/2015 sayılı kararı gereği, ihaleyi alan Çelebioğlu Özel Güvenlik Ltd. (MŞ13900) (21.373 TL/AY) ile şirketim arasında sadece 220TL (21,153TL/AY) fark bulunduğu tespit edilmiştir.

(c)     2013 ve 2014 yılında Yatılı Devlet Hastanelerin Güvenlik İhalelerinde o günkü şartlardaki asgari ücret ve ihale karar gerekçeleri incelendiğinde AYRA Trading Ltd. tarafından verilen her iki teklifin aşırı düşük olarak;     İlgi (b:c) KKTC Devlet İhale Tüzüğü’nün 15 md ve 017/2015 Sayılı İhale’nin Genel Şartnamesi 22 maddeleri gereği değerlendirilmeyeceği kanaatindeyim. 

4. Söz konusu komisyon tarafından ihale kararlarının geçmiş yıllardaki kararlarını da göz önünde bulundurarak ve özellikle ,

    (a) İlgi (b:c) KKTC Devlet İhale Tüzüğü’nün 14 md (5) fıkrasında ve 017/2015 Sayılı İhale’nin Genel Şartnamesi 21 md. (1) fıkrasında; “İhale Komisyonu verilen teklifleri değerlendirirken, keşif bedeli ile teklif edilen bedeller arasında veya teklif edilen bedellerin kendi aralarındaki oransal farklılıklara göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.” hükmüne istinaden firmamız tarafından Mağusa ve Girne bölgesi için verilen tekliflerin tekrar değerlendirilmesini,


    (b) Yapılacak değerlendirmenin 27/2013 İyi İdare Yasası’nın ilgili maddeleri kapsamında firmamıza yazılı olarak bildirilmesini, ve bu yasa kapsamında idari yargı yoluna başvuru hakkımızı saklı tuttuğumuzu tarafına bildiririz.

Saygılarımla..

Yüksel Kebapçı

Direktör

banner22
Son Güncelleme: 20.02.2015 13:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner31