16 Ekim 2014 Perşembe 14:32
'Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu' başladı
banner10

KKTC’de ilk kez düzenlenen sempozyum  Merit Hotel’de gerçekleştiriliyor. Sempozyumun saat 10:00’da yapılan açılışında Türkiye  Barolar Birliği Genel Sekreteri  Güneş Gürseler, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, Sağlık Bakanı Ahmet Güle ve Yüksek mahkeme Başkanı Şafak Öneri birer konuşma yaptı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Ünver V. Bedevi’nin himayelerinde yapılan sempozyum 5 oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sempozyumun birinci oturumda: Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilgün Sarp “Hasta Hakları ve Kuruları”, Erciyes Üniversitesi Rektör Yarımcısı, Hukuk Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Murat Doğan “Özel hastanelerin Hukuki Sorumluluğu”, Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Gör. Gülçin Çam “Anonim Şirket Olarak Kurulan Özel Hastanelerin Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu” , Türkiye Sağlık Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Av. Selvi Özçetin “Sağlık Hizmet Kusurunda Rücü” ; İkinci oturumda İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Serkan Çınarlı “Türk Hukukunda Engelli Hakları”, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit,”KKTC’de Engelli Hakları”, Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Başkanı Av. Pınar Aksoy Gülaslan “Türk Hukuk Sisteminde Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Sorumluluk Sigortası”  ve Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Aslıhan Öztezel “Organ ve Doku Nakli Suçlarının Türkiye’deki Görünümleri ve Karşılaştırmalı Hukuk Çözüm Önerileri”; Üçüncü oturumda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç Dr.  Şölen Külahçı “KKTC’de Sağlığa Erişim Hakkı”, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Gör. Tutku Tuğyan “İnsan Hakkı Olarak güvenli Gıda”, KKTC Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge “KKTC’de Hasta  Hakları” sunumu yapacak.

Yarın gerçekleştirilecek dördüncü oturumda ise Medeniyet Ünivesitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Hakeri “Taşıyıcı Annelik”, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Hukuk Müşaviri Av. Feyzi Hansel “KKTC’de Yapay Döllenme”,  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç Dr. Fulya İçlin Gönenç “Yapay Döllenmede Hukuki Sorunlar: Soybağı, Evlenme ve Miras”, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prf. Dr. Pervin Somer “Alternatif Tıp”  konulu sunumlar gerçekleşecek.

Son oturumda ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürol Çantürk “Tıbbi Malpraktis ve Tıbbi Bilirkişilik”, Türkiye Barolar Birliği Birliği Sağlık Hukuku Eğitim Koordinatörü Av. Cahid Doğan “Tıbbi Bilirkişilik”, Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültresi’nden Öğr. Gör. Çağlar Burak Burtan  “Türkiye’de Malpraktis ve Hekimin Hukuki Sorumluluğu”  ve Av. Erkin Göçmen “Özel Sağlık İşlemlerinde Ruhsat Devri ve Hukuki Sonuçları” sunumu yapacak.

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle hastaların daha güçlü ve bilinçli olabilmesi  için hasta haklarının gelişmiş olmasının  çok önemli olduğunu kaydetti.

Hasta haklarının gelişimiyle, sağlık alanının gelişiminin paralel olduğunu  söyleyen Bakan Gülle, bunun için hasta haklarıyla ilgili yasanın bir an önce geçirilmesi gerektiğini, bu yöndeki çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Türkiye Barolar Birliği ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından KKTC’de düzenlenen “Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu”nda açılış konuşmaları Türkiye  Barolar Birliği Genel Sekreteri  Güneş Gürseler, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, Sağlık Bakanı Ahmet Güle ile Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri tarafından yapıldı.

Açılışı saat 10:00’da yapılan sempozyum bugün 17:00’ye kadar, yarın da 16:00’ya kadar 5 oturum halinde gerçekleştirilecek.

GÜLLE

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle konuşmasında sempozyum konusunun sağlığın önünün açılmasındaki temel noktalardan biri olduğunu söyledi. Teknoloji çağı nedeniyle sağlık alanındaki beklentilerin diğer alanlarda olduğu gibi yükseldiğini kaydeden Gülle, bir yandan hastaların beklentileri yükselirken diğer yandan ilaç endüstrisinin ve teknolojinin de çok güçlendiğini kaydetti.

Bu ortamda hastaların haklarından, hekimlerin de güçlü ve etik bir şekilde hastalara hizmet vermesinden bahsettiklerini dile getiren Gülle, “Hastalar nasıl daha güçlü ve bilinçli kılınabilir, hekimler de nasıl daha güçlü daha etkin ve daha etik değerlerle  hareket eder bir noktada tutulabilir” cümlesinin konunun özü olduğunu vurguladı.

Taslağın hızlı bir şekilde yasallaşması için elinden geleni yapacağını belirten Gülle, “Hasta odaklı bir organizasyon olmalı, hem hastaların hem hekimlerin memnuniyeti temelinde organize edilecek bir sağlık sistemi oluşturulması, bu  vizyonla sağlıkta yeniden yapılandırılma çalışmalarını sürdürüyoruz” diye konuştu.

Günümüzde sağlık alanında teknolojinin gelişiminin, sağlık alanında etiğin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Gülle, insanlar sağlığıyla ilgili uğraş verirken etik davranmak gerektiğini söyledi.

GÜRSELER: “SAĞLIK HUKUKU, TIPLA HUKUKUN KESİŞTİĞİ HİÇ DE KOLAY OLMAYAN BİR ALAN”

Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. Güneş Gürseler konuşmasında, insanın en temel anayasal haklarının başında yaşam hakkının, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkının geldiğini kaydetti ve  bireyin sağlıklı yaşamasını gerçekleştirmede devletin görevleri olduğunu söyledi. Devletin bu görevlerini anayasa şemsiyesi altında yerine getirdiğini  kaydeden Gürseler, sağlık sektöründe çalışanların hem de sağlık hizmetinden yararlananların hakları olduğunu kaydetti. Bu hakları düzenlemek için son  yılarda sağlık hukukunun önemli gelişmeler kaydettiğini belirten Gürseler,  hukukçuların da sağlık hukuku uzmanı olarak yetişmelerinin öneminin altını çizdi.

Hekimlerin insan sağlığı için özeriyle çalıştığını, ancak sağlık sektörünün giderek çok  büyük ticari bir sektör haline geldiğini ifade den Gürseler, bu ticari sektör içerisinde hekimin kaybolmamasını, hekimin ve hastanın haklarının  korunmasını hep birlikte desteklemek durumunda olduklarını söyledi.

Sağlık hukukunun, tıpla hukukun kesiştiği hiç de kolay olmayan bir alan olduğunu dile getiren Gürseler, bu konuda uzmanlaşmanın önemini vurguladı.

BEDEVİ: “KKTC’DE CİDDİ OLUMSUZLUKLAR VE EKSİKLİKLER VAR.. DÜZENLEME YAPILMALI”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Av. Ünver Bedevi  sempozyum konusunun  hem hukuk, hem sağlık alanındaki kişileri, hem de KKTC’de yaşayan  herkesi yakından ilgilendirmesi gereken  ve herkesin bilgi sahibi olması gereken bir konu olduğunu söyledi.

Bedevi, sağlık hizmeti alan bireye karşılık bu sağlık hizmetlerini sunan gerçek ve tüzel kişiler,  bu hizmetleri  sunan ve denetlemesi gereken devletten bahsedilecek noktada olduklarını kaydetti. Sağlıkla ilgili insanların sadece istek ve arzularından değil, haklarından ve yine gerek  yasal anayasal ve uluslar arası mevzuat hakkında, devletlerin görev ve yükümlülüklerinden bahsedecek noktada olduklarını kaydetti.

Çok ciddi maddi kaynak ve tazminatlardan da bahsedilen bir çağda olunduğunu da dile getiren Bedevi, “zamanın artık sağlıkla ilgili ağlama sızlama ve sadece üzülme zamanı olmadığını, sağlıkta profesyonel standart ve hizmetlerin yakalanması tatmin edici seviyelere ve daha üzerine çıkarılması için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

KKTC’de ciddi olumsuzluklar ve eksiklikler olduğunu ifade  eden  Bedevi, daha iyiye ulaşılabilmesi ve dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki standartlara ulaşılabilmesi için düzenlemeler yapılması ve eksikliklerin giderilmesinin bir şart olduğunu söyledi.

Bedevi, Cumhuriyet Meclisi’nin geçirmesi gereken yasalar olduğunu kaydetti ve AB Türkiye ve gelişmiş ülkelerin yasal mevzuatından yararlanılarak, KKTC’nin özel şartlarına uyarlanarak yasal düzenlemelere gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu konularda mahkemelerde açılan dava sayısının gittikçe arttığını anlatan Bedevi, gelişmiş ülkeler ve AB’nin keşfettiği yolda emin adımlarla ilerlemeye  başlamaları gerektiğini de vurguladı.

ÖNERİ

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri de  çok yakın geçmişe kadar hasa haklarıyla ilgili KKTC’nin geçerli not aldığını söylemenin mümkün olmadığını kaydetti ve bunun mahkeme kararları için de geçerli olduğunu belirtti.

Bu durumun Kıbrıs’ta uygulanan hukuk sisteminden de kaynaklandığını dile getiren Öneri, bu konuda yasal eksiklikler olduğunu ama son verilen kararlarda bu durumun nispeten aşıldığını, insan haklarıyla ilgili tazminat kararlarında bu durumun açıkça görülebildiğini ve devamının geleceğini belirtti.

Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı.

banner22
Son Güncelleme: 16.10.2014 15:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner31