23 Kasım 2016 Çarşamba 22:27
Yeni Lefkoşa Hastanesi'nin tamamlanması 10 yılı bulabilir!

Arzu Köprülü

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 332 milyon 805 bin 100 TL olarak öngörülen Sağlık Bakanlığı bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

2017 Mali Yılı Bütçe görümelerine bugün de devam eden komite, Sağlık Bakanlığı bütçesinin ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi yarın toplanmayacak. Komite, yarın görüşülmesi planlanan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Hukuk Dairesi, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçelerini Cuma günü ele alacak.

TATAR

Sağlık Bakanlığı’nın görüşülmesi sırasında ilk sözü Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Ersin Tatar aldı.

Tatar, Sağlık Bakanlığı’nın, yoğunlaşan nüfusa bağlı olarak herkese hizmet vermek durumunda kaldığından çok yoğun bir bakanlık olduğuna işaret ederek, her adımdan haberdar olunamadığını belirtti.

Teknolojinin gelişmesiyle yeni yatırım ihtiyaçları doğmasının da normal olduğunu söyleyen Tatar, sosyal devlet anlayışıyla yenilikleri takip etmek ve gerekli hizmeti vermenin zorunlu olduğuna değindi.

Bu yıl bütçenin yüzde 6.64’ünün sağlığa ayrıldığını kaydeden Tatar, oran olarak yıllar içerisinde Sağlık Bakanlığı’nın payının artmadığını ifade etti. Tatar, sağlık alanındaki yenilikleri bu bütçeyle takip etmenin çok zor olduğunu belirtti.

Tatar, ilaca ayrılan bütçenin 63 milyon olduğunu ve dövizin yükselmesi nedeniyle sorunlar yaşandığını kaydetti. Tatar, ilaç konusunda yaşanan sarfiyatın önlenmesi için gündeme gelen otomasyon sisteminin de hala hayata geçirilmediğini söyledi.

Yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini belirten Tatar, yeni hastanenin, yeni doktorlar ve hemşireler gerektirdiğini ve atılan her adımla yeni düzenlemeler için çalışma yapılmasını zorunlu kıldığını ifade etti.

ÖZGÜR

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Birikim Özgür de konuşmasında, bakanın çalışmaya istekli bir profil çizdiğini belirterek, bundan mutluluk duyduğunu söyledi.

Gündemde olan yeni hastanenin bütçeye konmamasını yadırgadığını kaydeden Özgür, yeni doktor istihdamının maaşlardan kaynaklanan sıkıntılara sebep olduğunu ve bakanın açılım yapılacağıyla ilgili söylemlerine rağmen konuyla ilgili kimsenin somut bir açıklama yapmadığını belirtti. Özgür, afaki değil somut bilgilerle bütçe görüşülmesinin daha doğru olacağını vurguladı.

Sağlıkla ilgili 5 yasa yapılarak, yapısal dönüşüme gidileceği yönündeki söylemleri hatırlatan Özgür, yıl içinde bu yasa tasarılarının da somutlaşması gerektiğini kaydetti ve bu konudaki yol haritasıyla ilgili bilgi istedi.

Genel Sağlık Sigortası ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da sorular sorduğunu anımsatan Özgür, somut cevaplar verilmeyip, sessiz kalındığını anımsattı.

Özgür, yapısal dönüşüme ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.

ARABACIOĞLU

DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu da, sağlıkta sistemsizliğin sistem haline geldiğini söyledi.

Sağlıkta hiçbir zaman öne çıkan hedefler olmadığını, 1978 yılından beri aynı binanın hastane olarak kullanıldığını kaydeden Arabacıoğlu, bakanlık döneminde bu konuda neler yaptığını anlattı.

Sağlık alanında yeni yapılan yatırımların ve devletin amaçlarını bilmediği belirterek, “yatırımlara bu kadar para harcayacak kadar zengin miyiz” sorusunu yönelten Arabacıoğlu, sağlık çalışanları için maaş sıkıntısı yaşandığını dile getiren bakanlığın yeni ve amaçsız yatırımlara ayıracak kaynağı nereden bulduğunu açıklamasını istedi.

Arabacıoğlu, çalışanların maaşlarıyla ilgili yapılacak düzenlemenin ne durumda olduğunu da sorarak, Çalışma ve Sağlık Bakanlıkları’na bu konuda ortak çalışmanın ne aşamada olduğunu sordu.

Sistem yaratmak için adım atılmadığı sürece sağlık konusunda olumlu bir gelişme olmayacağını savunan Arabacıoğlu, hastanenin, donanım ve personel eksikliğinden dolayı değil de, ilgi eksikliği nedeniyle iyi durumda olmadığını iddia etti.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, farklı bölgelerde sağlık merkezleri açılacağıyla ilgili söylemleri eleştirdi. Hamzaoğulları, Erenköy’de hizmet veren sağlık merkezinin çocuk ve dahiliye dallarında acil doktora ihtiyacı olduğunu ve bölgeye yapılacak merkezin 14 köyün ihtiyaçlarını giderecek donanıma sahip olması gerektiğini belirtti.

Hamzaoğulları, Mehmetçik’te yapılması planlanan sağlık merkezinin de bir an önce hayata geçirilmesini temenni etti.

Eski sağlık merkezinin de Veteriner Dairesi’ne verilmesini öneren Hamzaoğulları, İskele’ye inşa edileceği söylenen hastanenin de tüm bölgeye hizmet verebilmesi için Geçitkale’ye yapılmasının daha doğru olacağını anlattı.

ERÇAL

CTP Milletvekili Hüseyin Erçal, Sağlık Bakanı’nın verdiği taahhütleri 3 ay izleyeceğini ve bu dönemde her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirterek, gerekli yasal değişikliklerin de bir an önce yapılmasını istedi.

Yasaların hayata geçip, uygulamaya konmasının çok basit bir olay olmadığının bilinciyle davrandıklarını ancak her gelen bakanın yeni bir şeyler denemesini de doğru bulmadığını söyleyen Erçal, otomasyon sisteminin de bir türlü uygulanmamasını eleştirdi.

Erçal, artık daha ciddi bir yapısal oluşuma ihtiyaç olduğunu dile getirerek, ülkedeki üniversitelerden bile sağlıklı bilgi alınamadığı bu düzenle sağlıklı bir sistem kurmanın mümkün olmadığını savundu.

Ülkede yasak olmasına rağmen her sektörde ikinci işin yaygın olduğuna işaret ederek, bu konuda gerekli adımların da atılması gerektiğini kaydeden Erçal, finansman kaynağını yaratmanın ve sistemle bunu kontrol altına almanın zorunluluğuna değindi.

GÜLLE

CTP Milletvekili Ahmet Gülle de, sağlık alanında siyaset yapma adına konuşmanın hiçbir zaman doğru olmadığını, dolayısıyla sağlık konusunda dikkatli konuşmak gerektiğini söyledi.

Sağlığın şekillendirilmesi noktasında kaynak kabul edilecek bir dizi çalışma yapıldığını anlatan Gülle, çalıştay ve kongrelerin hedef belirleyebilme için de çok faydalı olduğunu belirtti.

Daha çok insana daha iyi sağlık hizmeti verebilen hasta odaklı sistemler oluşturmak için farklı yerlerde farklı çalışmalar yapıldığını ifade eden Gülle, kaliteli sürdürülebilir hizmet hedefiyle diğer ülkelerin yaptığı çalışmalara örnekler verdi.

Gülle, bakanlığı döneminde yaptıkları çalıştaylarda ortaya çıkan verileri de paylaşarak, ülkelerin kültürlerinin de çalışma şekillerini biçimlendirdiğini ve her ülkenin kendisine uygun bir sistem yaratması gerektiğini dile getirdi.

Kendi bakanlığı döneminde yaptığı düzenlemeleri anlatan Gülle, sağlık alanında atılacağı söylenen adımlardan çalışma bakanlığının haberdar olmamasının düşündürücü ve tedirgin edici olduğunu belirtti.

Gülle, şu anki Sağlık Bakanı’nın iyi işler yapmaya çalıştığını ancak günü kurtaracak adımlar atıldığını söyleyerek, kendi döneminde yapılan çalıştayın tüm kesimlerin katılımıyla gerçekleştirildiğini ve buradan çıkan sonuçlardan ve atılan adımlardan yararlanılabileceğini kaydetti.

Ahmet Gülle, bakanlığı zamanında altyapıyla ilgili yapılan çalışmaları da detaylarıyla aktararak, kendilerinin bu dönüşüm sürecinin 10 yılı bulacağını ancak aynı zamanda var olan binaları da tadil etmeleri gerektiği sonucuna vardıklarını anlattı.

Yeni hastanenin 2 yılda tamamlanarak, hizmete girmesinin de hayal olduğunu savunan Gülle, yeni hastane tamamlanana kadar eskisine ya da hastalara yatırım yapılmamasının da yanlış olacağını dile getirdi.

Gülle, otomasyon konusunda da özellikle de Nalbantoğlu içerisinde çok ciddi adımlar attıklarını söyleyerek, bu konuda bakanlığın hızlıca ciddi adımlar atması gerektiğini belirtti.

Gülle, sağlığa ayrılan bütçeyle planlanan reform ve yatırımların nasıl yapılacağını sordu.

ÖZCENK

UBP Milletvekili Erdal Özcenk ise, yılda 7 farklı bakanla çalıştığını, bu bakanlarının tümünün palyatif tedbirlerle sınırlı adımlar attığını kaydederek, sağlıktaki sorunun sistemsizlik olduğunu savundu.

En önemli sorunlardan birinin denetimsizlik olduğunu kaydeden Özcenk, dünyanın hiçbir yerinde 3 bin TL maaşla hiçbir uzman hekimin hizmet vermeyeceğini ve bunun da herkes tarafından görülebileceğini söyledi. Özcenk, ülkedeki hizmet içi eğitimin de teşvik edilmeyip, kişisel inisiyatife bırakılmasının yanlış olduğunu kaydetti.

Özcenk, Genel Sağlık Sigortası’nın gelişiyle her kesimden kişinin doktorunu seçebileceğini belirterek,  bu sistemin mali sıkıntılarının nasıl çözülebileceğine örnekler verdi.

Mağusa Hastanesi’nin çok geniş bir nüfusa hizmet ettiğini ve oraya yoğun bakım ünitesi kurulmasının zorunlu olduğunu belirten Özcenk, bakana gelecekte yapacağı işlerde başarılar diledi.

SERDAROĞLU

UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu, Ahmet Gülle’nin bakanlığı döneminde yapılan çalıştaylarda tüm kesimlerin bulunduğunu ve sistem üzerine çeşitli kararlar alındığını anlatarak, sağlıkta önce sistemin kurulması, ardından da bütçenin konuşulması gerektiğini söyledi.

Serdaroğlu, Sağlık Bakanı’nın hastanedeki sıcak su sorununun çözüldüğüyle ilgili açıklama yapmasının da yanlış olduğunu belirterek, bakanın bu tür konularla ilgilenmemesi gerektiğini ifade etti.

Hastane binasının 10 yılda bitemeyeceğine işaret ederek, öncelikli hedefin var olanı yenilemek olması gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, yıllardır hep hayaller üzerine konuşulduğunu ve bu sistemle ilerleme kaydetmenin mümkün olamayacağını savundu.

Esat Ergün Serdaroğlu, ilaç konusunda da acil tedbirler alınmasını ve Genel Sağlık Sigortası’nın da bir an önce yasallaşmasını istedi.

SUCUOĞLU

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, eleştirileri yanıtlamak üzere yaptığı konuşmada, sağlığı her zaman partiler üstü gördüğünü belirterek, 6 aydır hiçbir kurula müdahale etmediklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı bütçesinin geçen yıla göre arttığını ve Maliye Bakanlığı’nın ciddi destek verdiğini kaydeden Sucuoğlu, altyapı eksikliklerinin giderilmesi konusunda ciddi enerji harcadıklarını belirtti.

Sucuoğlu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin sıcak su sorununu 4,5 ayda çözdüklerini, asansörleri elden geçirdiklerini, diyalizdeki asansörlerin yedek parçalarının Türkiye’den gelmesini beklediklerini, trafo sorunu nedeniyle klimaların çalışmadığını, yeni trafo taktıklarını ve yapmaya karar verdikleri her konunun büyük bir emek gerektirdiğini belirtti.

Mağusa ve Girne hastanelerinde giderilen eksiklikleri de anlatarak Sucuoğlu, bu konularda Genel Kurul’da daha ayrıntılı bilgi vereceğini söyledi.

Tren Yolu Polikliniği’nin 2008 yılında kapatıldığını hatırlatarak, kendilerinin ana dallarda hizmet vermeye başladığını kaydeden Sucuoğlu, çocuk ve dahiliye dallarında başarılı hizmet verdiklerini anlatarak Kadın Sığınma Evi’nin binayı boşaltmasıyla, hizmet veren dalları çoğalttıklarını belirtti.

Halktan gelen katkılarla odaları değişmeye başladıklarını ve kurdukları komiteyle her boşalan odayı tadil etmeye devam ettiklerini söyleyen Sucuoğlu, bu konudaki sıkıntının odaların boşalmaması olduğunu dile getirdi.

Onkoloji bölümünün taşınmasının da büyük efor gerektirdiğini anlatarak, hastaların artmasıyla Adana’dan getirilen ekibin yanında yeni personele de ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Sucuoğlu, maliyetleri de hesaba katarak yeni ekip için çalışma başlattıklarını da belirtti.

Yeni Erenköy’deki sağlık merkezinin de önümüzdeki günlerde hizmete gireceğini ifade eden Sucuoğlu, doktorların özlük hakları konusundaki düzeltmenin reform kıvamında olmasını istediği için üzerinde titizlikle çalıştıklarını anlattı. Sucuoğlu, yeni yılda doktora yakışan maaşlarla yeni bir dönem açacaklarını söyledi.

Sucuoğlu, yıl sonuna kadar sınavda 60 ve üzeri alan 72 hemşireyi kadrolarına alabileceklerini kaydederek, 24 doktor kadrosu açıldığını ve kadro sınavının da önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtti.

Hafta boyunca gazeteye verdikleri doktor münhaline kimsenin başvurmadığını dile getiren Sucuoğlu, kritik yerlerde doktorların bazılarının emekliliğini iptal ettiklerini, bazılarını da emeklilik sonrası hizmet alımıyla göndermediklerini söyledi.

Sucuoğlu, gerekli yerlerde emeklilik yaşının yükseltilmesi için girişim başlattıklarını ve savcılıktan görüş istediklerini de anlatarak, konunun beklemede kaldığını belirtti.

120 yataklı Güzelyurt Hastanesi’nin temelinin de önümüzdeki günlerde atılacağını ifade eden Sucuoğlu, otomasyon sisteminin de 5 büyük hastanede kullanıldığını anlattı.

Hedeflerinin 2017 yılında tümüyle otomasyon sistemine geçmek olduğunu belirten Sucuoğlu, Genel Sağlık Sigortası ve Döner Sermaye yasalarıyla ilgili hazırladıkları tüzük çalışmaları hakkında detay aktararak, mecliste bekleyen ve geçen tasarılar hakkında da bilgi verdi.

Sucuoğlu, tıbbi atıkların yasa altında ele alındığını ancak bu konudaki tüzük eksikliği nedeniyle denetim yapılamadığını söyledi.

Genel Sağlık Sigortası için Türkiye ile sürekli istişare içerisinde olduklarını ve onların tecrübelerinden yararlandıklarını anlatan Sucuoğlu, TC Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in 15 Kasım’da kendisine gönderilen tüm çalışmaları incelediğini, ortak komitelerle bunun üzerinde çalışılabileceğini ve destek vermeye hazır olduklarını ilettiğini belirtti.

Sucuoğlu, devlet hastanesiyle ilgili arazi çalışmalarının 1 ay içinde tamamlanacağını ve projenin de üzerinde çalışıldığını kaydetti.

30 ayda tamamlanması planlanan bu projelerden önce özlük hakları ve personel sorunlarının giderilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Sucuoğlu, serbest çalışan hekimlere de hizmet alımı konusunda teklifte bulunduklarını ve cevap beklediklerini söyledi.

Sucuoğlu, Türkiye’nin sağlık alanındaki projelere mali destek vermesi nedeniyle de teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun konuşmasının ardından Sağlık Bakanlığı bütçe yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

banner22
Son Güncelleme: 23.11.2016 22:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5