Tatar: Enerjinin verimli kullanılması konusunda mimar ve mühendislerin yaptığı çalışmalar önemlidir Tatar: Enerjinin verimli kullanılması konusunda mimar ve mühendislerin yaptığı çalışmalar önemlidir

“Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rumlarının birlikte yaşadığı, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Polisi’nin eşgüdüm içerisinde müdahale ettiği, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Muhtarlıklarının kararları ortak aldığı Pile karma köyündeki toprakların, tek taraflı olarak Rum makamlarının değerlendirmesi sonucu alınacak kararlar ile dağıtılması asla kabul edilemez” denilen Komisyon açıklamasında, Pile Rum Muhtarlığının çağrısına itibar edilmemesi ve vatandaşların taleplerini Pile Türk Muhtarlığına iletmelerinin büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Ara bölgede, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarının birlikte rıza göstermediği hiçbir faaliyete izin verilmesi söz konusu değildir. Varılan mutabakat uyarınca, mülkiyet gibi egemenlik haklarıyla doğrudan bağlantılı hayati konular başta olmak üzere, Pile’ye dair her türlü proje Pile’deki iki toplumun yararına olacak şekilde, iki tarafın ilgili makamlarının onayına tabidir ve her iki yerel otoritelerin eşgüdüm ve koordinasyonu ile hayata geçirilebilir.

Rum tarafının, Pile köyüne kendi egemenliği altında bir bölge muamelesi yapma yönündeki yasa dışı girişimlerine destek verecek üçüncü tarafların, hakkaniyet ilkesi ile ilişkilendirilmesi mümkün değildir. Ada’daki iki tarafa eşit mesafede durmak ve tarafsız hareket etmekle yükümlü olan BM Barış Gücü’nün, bu sorumluluğun bilinci ile hareket etmesi ve ara bölgedeki toprakların tek taraflı olarak dağıtılması girişimlerine karşı gerekli önlemleri alması, bu yöndeki girişimleri en sert şekilde kınaması en tabi beklentimizdir.

Pile Rum Muhtarlığının çağrısına itibar edilmemesi ve vatandaşlarınızım taleplerini Pile Türk Muhtarlığına iletmeleri büyük önem arz etmektedir.”