Öte yandan beden yapınızı tanıdığınız ve belli kurallara sadık kaldığınız" /> Öte yandan beden yapınızı tanıdığınız ve belli kurallara sadık kaldığınız">