Taçoy: İmzalanan protokolle herkes sağlık sisteminden yararlanabilecek Taçoy: İmzalanan protokolle herkes sağlık sisteminden yararlanabilecek

Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanları zarar gören üreticilere Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Ekim-Kasım 2022 dönemine ait tazminat ödemeleri gerçekleştirildi.

Hayvanları zarar gören 32 üreticiye, 14 Büyükbaş ve 130 Küçükbaş Hayvan vakası için toplam 186,000 TL tazminat ödendi. 

Üreticiler, tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabilecekler.