Cbsnews’in haberine göre, Büyük Pasifik’teki çöp yığınları üzerine araştırma yapan bilim insanları, bunların yüzde 70’ten fazlasında kıyıda yaşayan deniz canlılarının oluştuğunu keşfetti.

Araştırmacılar, Kasım 2018-Ocak 2019'da balık ağları, halatlar ve şişeleri de içeren çöp yığınlarından topladıkları 105 parça üzerinde inceleme yaptı.

Bu çöp yığınlarının yaklaşık 3’te 2’sinin birlikte yaşayan kıyı ve açık denizlerde yaşayan canlı türlerinin bu atıkları yuva yaptığı gözlemlendi.

Araştırmacılar tarafından yapılan ortak açıklamada, açık denizlerde yaşayan söz konusu türlerin keşfinin yeni bir şey olmadığı, fakat atıklar çoğaldıkça sıklığı ve çeşitliliğinin de arttığı bunun ise yeni olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Sonuçlarımız bize okyanus çevresinin ve yüzen plastik yığınlarının kıyıda yaşayan deniz canlısı türleri için oldukça uyumlu olduğunu gösteriyor. Bir yaşam hikayesine sahip olan söz konusu deniz canlıları, açık okyanusta hayatta kalabilir, yeniden üreyebilir, karmaşık nüfus ve topluluk yapılarına sahip olabilir.” ifadesi kullanıldı.

Plastisferin (plastik eko sistem) artık kıyıda yaşayan deniz canlılarının popülasyonlarını açık okyanusa doğru genişletmesi ve pelajik (deniz toplulukları) topluluğun kalıcı bir parçası haline gelmesi için olağanüstü yeni fırsatlar sağlayabileceği vurgulanan açıklamada, ayrıca bu ortamdaki okyanus topluluklarını ve ekosistem süreçlerini temelden değiştirerek türlerin dağılması ve biyocoğrafyadaki kaymalar için geniş mekansal ölçekte potansiyel sonuçlarla değiştirebileceğinin altı çizildi.

Araştırma, Nature Ecology & Evolution dergisinde yayımlandı.

Yakın zamanda yapılan bir başka çalışmada, acil bir müdahale politikası uygulanmaması halinde 2040'a kadar okyanuslardaki plastik atık oranının 2,6 kat artacağı belirtildi.