Alithia gazetesi, santralin işlemesi için 1/1/2020-31/12/2023 dönemi arasında verilen 18 bin saatin bu yılın Ocak ayı başında tükendiğini ve çevreyi kirleten santrallerin kapatılmasıyla ilgili Avrupa tüzüğüne uyulması gerektiğinden, Dikelya Santrali’ndeki 6 ünitenin kapatılacağını yazdı.

Limasol'da kokain kullanımı fazla Limasol'da kokain kullanımı fazla

Haberde, Güney Kıbrıs Elektrik İdaresi’nde örgütlü sendikaların bu karara karşı olduğu; santraldeki üretimin durması halinde mevcut enerjinin yeterli olmayacağını savundukları ve grev de dahil her türlü eyleme gideceklerini açıkladıkları kaydedildi.