Hollanda'da İçişleri Bakanlığı ve Polis Teşkilatının talebi doğrultusunda çeşitli kurumların katkısıyla hazırlanan 2022 ayrımcılık raporu yayımlandı.

Raporda, polise ve çocuk ombudsmanına yapılan "ayrımcılık" şikayetlerinde bir önceki yıla göre artış, diğer kurumlardaki ayrımcılık vakalarında ise azalış görüldü.

Hollanda'da, 2022'de, polise gelen ayrımcılık şikayeti sayısının 6 bin 738'e çıktığı belirtilen raporda, bunun bir önceki yıldan yüzde 2 daha fazla olduğu bildirildi.

Raporda, ülkede en fazla etnik kökene dayalı ayrımcılığın görüldüğü, bunların en fazla iş hayatı ve kamu hizmetleri sırasında yaşandığı vurgulandı.

Polise intikal eden ayrımcılık şikayetlerinin üst üste üçüncü yıl artışını devam ettirdiği anlatılan raporda, polise gelen şikayetlerin yüzde 43'ünün, Ayrımcılık Şikayet Hizmetleri'ne (ADV) gelen şikayetlerin ise yüzde 49'unun "etnik köken" kaynaklı olduğu kaydedildi.

Raporda, ADV'nin 2022'de incelediği ayrımcılık vakalarının yüzde 21'inin iş hayatında, yüzde 16'sının kamu hizmetlerinin verilmesinde, yüzde 8'inin özel hizmet alımında yaşandığı ve yüzde 8'inin komşular tarafından yapıldığı ifade edildi.

DİN TEMELLİ AYRIMCILIK EN ÇOK MÜSLÜMANLARA YAPILDI

Antisemitizmin ayrı bir kategori olarak yer aldığı raporda, diğer din ve inanç temelli ayrımcılık vakalarının en çok Müslümanlara karşı yapıldığına değinildi.

Polisin sunduğu rakamlarda, 2022'de din esaslı ayrımcılığın yüzde 93'ünde Müslümanların hedef alındığı ve bunun bir önceki yılda yüzde 67 olduğu ifade edildi.

Aynı şekilde ADV'nin rakamlarında 2022'de din temelli ayrımcılığın yüzde 73'ü Müslümanlara yönelik olurken, bu oranın 2021'de yüzde 65 olduğu aktarıldı.

Hollanda'da her yıl düzenli olarak yayımlanan ayrımcılık raporu, Polis Teşkilatı, Ayrımcılık Şikayet Hizmetleri (ADV), Internet Ayrımcılık Acil Hattı (MIND), Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü, Ulusal Ombudsman ve Çocuk Ombudsmanı'ndan elde edilen istatistiki bilgilerle hazırlanıyor.