Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, ülkemizde ve dünyada insanların en temel haklarından bir tanesi olan haber alma özgürlüğü için fedakarca çalışan basın mensuplarının ulusal ve küresel çapta aydınlanmaya ve ilerlemeye önemli katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

Özuslu: Basının Sorunlarını Meclisin Gündemine Taşımaya Talibim Özuslu: Basının Sorunlarını Meclisin Gündemine Taşımaya Talibim

Demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerle iç içe geçmiş bireysel ve toplumsal mücadeleler sonucunda oluşan dinamik ve vazgeçilmez değerler olduğuna işaret eden Dr. Ahmet Savaşan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile öngörülen tek siyasi modelin demokrasi olduğuna vurgu yaptı. 

“ÖZGÜR ORTAM ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİ GÖSTERİR…”

Demokrasinin ifade özgürlüğü ile beslendiğini, basın özgürlüğünün de demokrasinin tam merkezinde olduğunun altını çizen Ahmet Savaşan, “basın çalışanlarının yaptığı haber ve bilgilendirmeler, ulusal ve küresel çapta bir aydınlanmayı ve ilerlemeyi de beraberinde getiriyor. Elbette basın mensuplarının görevlerini yerine getirirken en büyük yardımcıları, özgür çalışma ortamlarıdır. Özel hayata ve bireysel haklara saygı çerçevesinde, basın çalışanlarına sağlanacak özgür ortam, onların haber üretme başarısını artıran en önemli etkenlerden bir olduğu kadar, bu özgürlüklerin de ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösterdiğini unutmamamız gerekiyor” dedi. 

“FARKLI FİKİRLERİ SAVUNAN BASIN MENSUPLARI DEMOKRASİMİZİN ZENGİNLİĞİDİR”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özgürlükler ve demokratik haklar konusunda bugüne kadar pek çok olumlu adım atıldığını anımsatan Ahmet Savaşan, yasal zeminde birçok farklı fikri savunan gazeteci ve basın mensubunun sansürün ve engellemenin uzağında çalışmalarını sürdürebiliyor olmalarının KKTC demokrasisi açısından önemli bir zenginlik olduğuna dikkat çekti.

“ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞECEĞİNE İNANIYORUM…”

Ahmet Savaşan mesajının sonunda, “bugün gelinen noktanın yeterli görülmeyerek, basın mensuplarının haber, yorum ve bilgi üretme özgürlüğünün giderek yükseleceği ve aynı zamanda da çalışma şartlarının iyileşeceği bir zeminin ülkemizde sürdürülebilir olacağına inancımla, başta ülkemizdeki basın mensuplarımız olmak üzere basın camiasının bütün değerli çalışanlarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgülüğü Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.