Eğitim Dr. Nilhan Kansu Alemdar ve Dr. Hakan Nuraç ile interaktif ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ömer Taşargöl ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Eğitim Sorumlusu Dr. Sinem Şığıt İkiz’in katılımcılara sertifikalarını takdim etmesi ile sona erdi.

İkincisi Ekim ayında planlanan eğitimin en önemli amacı; "yenilenen rehberler önderliğinde acil hasta ile karşılaşılan tüm sağlık basamaklarında doğru temel yaşam desteği konusunda sağlıkçıları güncel bilgiler ışığında donanımlı hale getirmek".