İstanbul’da imzalanan protokole Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan ile Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi İcra Kurulu Başkanı Dr. Köksal Holoğlu imza koydu.

Protokolle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında fizik tedavi, estetik, IVF, kalp, wellness başta olmak üzere sağlık turizmi alanında karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi ve ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yeni sağlık turizmi yatırımlarının kazandırılması için çalışmalar yürütülmesi ön görülüyor.

Protokol imza töreninde konuşan Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi İcra Kurulu Başkanı Dr. Köksal Holoğlu bir sağlık turistinin gittiği ülkede ortalama 5 bin dolar harcadığına dikkat çekerek, yılda 30 milyona yakın insanın sağlık hizmeti alabilmek için ülkesi dışına çıktığını ve bunun da yaklaşık 500 milyar Türk Liralık bir iş hacmi yarattığını belirtti. Türkiye’nin sağlık turizmi alanında başrol oyuncularından biri olduğunu ve bu alandan sağlanan kaynağın da her geçen yıl arttığını söyleyen Dr. Holoğlu, KKTC’nin fizik tedavi, yaşlı bakım, estetik cerrahi, wellness gibi seçili pek çok alanda önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerek, imzalanan protokol ile KKTC’nin sağlık turizmi hacminin ve elde ettiği gelirlerin arttırılmasının hedeflendiğini söyledi.

KKTC-TC ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN ARTTIRILMASI ÖN GÖRÜLÜYOR…

Çin hükümetine çalışan bilim insanı, koronavirüsün laboratuvar kaynaklı olduğu ihtimalini reddetmedi  Çin hükümetine çalışan bilim insanı, koronavirüsün laboratuvar kaynaklı olduğu ihtimalini reddetmedi 

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi ile Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin yıllardır işbirliği yaptığını, imzalanan protokol ile bu işbirliğinin çok daha ileriye taşınacağına inanç belirten Dr. Köksal Holoğlu, protokol ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sağlık turizmi ürünlerinin çeşitlendirilerek 2023 ve 2024 yıllarında uluslararası pazara birlikte sunulması, KKTC ve Türkiye’de sağlık turizmi yapan kuruluşlar arasındaki işbirliği anlaşmaların arttırılması ve KKTC’ye yeni sağlık turizmi yatırımlarının kazandırılmasının ön görüldüğünü vurguladı.

KKTC NÜFUSUNUN NEREDEYSE 4 KATI TURİST AĞIRLIYOR…

Kıbrıs’ın stratejik, politik, ticari ve dini sebeplerden dolayı yüzyıllardır cazibesini yitirmediğine, Shakespeare ve Leonardo da Vinci’nin eserlerine ilham vermiş 10 bin yıllık köklü tarihe sahip bir ada olduğunu belirten Ahmet Savaşan ise, Akdeniz'in üçüncü, doğu Akdeniz'in en büyük adası konumundaki Kıbrıs’ın kuzeyinde 1983 yılında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 400 bin kişilik nüfusuna karşın, nüfusunun neredeyse 4 katına yakın turist ağırlamayı başaran nitelikli bir turizm destinasyonu olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs'a İstanbul üzerinden dünyanın her yerinden ulaşılabildiğinin altını çizen Savaşan, yapılan protokolün Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin 2023 yılı için koyduğu sağlık turizmi gelirlerinde yüzde 50, istihdamda ise yüzde 20 artış hedefine ulaşmada önemli katkısı olacağını belirtti.

Tanıtma pazarlama konusunda Türkiye ile birlikte hareket edilerek Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası platformlarda görünürlüğünün arttırılacağını ve bu sayede de turizm gelirlerinin yükseleceğini söyleyen Dr. Ahmet Savaşan, KKTC’nin Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dönem Başkanı olduğunu da anımsatarak, protokolde ayrıca Türkiye ve KKTC’nin Dünya Sağlık Turizmi Konseyi üyesi ülkelerle karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi konusunda da adımlar atılmasının ön görüldüğüne dikkat çekti.