AB Komisyonu, tüketicilerin korunması, sürdürülebilir tercihler yapılabilmesi ve yeşil göz boyamaya son verilmesi için yeni kurallar içeren düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, "yeşil göz boyama" olarak nitelendirilen ve bir şirketin çevresel sorumluluğa sahip olduğu imajını vurgulamak amacıyla yaydığı yanlış bilgiler ve yanıltıcı çevresel iddialara karşı önlem alınacak.

Şirketlerin, ürünleri veya hizmetleri hakkında yeşil iddialarını bağımsız kurumlar ve bilimsel çalışmalarla doğrulamaları gerekecek. Bu şekilde ürünlerinin gerçek çevresel etkileri açıklık kazanacak.

Geri dönüştürülmüş plastik, karbon dengeli, deniz veya okyanus dostu gibi ifadeler kanıtlanmadan kullanılamayacak.

Tüketiciler, bir ürünün yeşil olup olmadığı hakkında daha fazla netliğe ve güvenceye sahip olacak. Böylece ürünlerinin çevresel sürdürülebilirliğini geliştirmek için çaba gösteren işletmeler, daha kolay tanınacak ve ayırt edilebilecek.

AB'nin yeşil göz boyama konusunda yaptığı bir çalışmada, üye ülkelerde çevresel iddiaları incelenen ürünlerin yüzde 53'ünü muğlak, yanıltıcı veya asılsız olduğunu, ürünlerin yüzde 40'ının da doğrulanmamış olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.