Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi oy çokluğu, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesi ise oy birliğiyle Meclis'ten geçti.

1 milyar 388 milyon 110 bin TL'lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi görüşülürken söz alan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları konuşmasında, Kaleburnu- Siphai yol yapımı ve Yeni Erenköy sağlık merkezlerinin nasıl yapıldığını anlattı.

Merkezde sosyal hizmet uzmanının şart olduğunu dile getiren Hamzaoğulları, ilerleyen zamanlarda bu konuda münhal açılıp açılmayacağını sordu ve sosyal hizmetin önemini vurguladı.

Yeni Erenköy Sağlık Merkezi'nin eski binasının tamir edilip, kullanılabileceğini dile getiren Hamzaoğulları, 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezinin bölgede çok ihtiyaç duyulan bir hizmet olduğuna dikkat çekerek, bölgede özel eğitime muhtaç çocukların bulunduğunu ve bu hizmete ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İskele bölgesinde 4 daire bir çatı altında projeleri olduğunu dile getiren Hamzaoğulları, bu projenin uygun bir arazi bulunarak yapılması gerektiğini söyledi.

BESİM

CTP Milletvekili Filiz Besim,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın en son insana dokunan bakanlık olduğuna işaret etti.

Engelsiz Yaşam Evi’nin hayata geçmesinin önemine işaret eden Besim, bakanlığın kaynaklarından bu eve kaynak aktarmasının önemli olduğunu belirtti.

Besim, yeni Lapta Huzurevi’nin de toplumun ihtiyaç duyduğu bir merkez olduğunu söyleyerek, özel sektörde de yaşlı bakımına yönelik yasal mekânsal denetim eksiklikleri bulunduğunu kaydetti.

Bu tür kurumlara devletin para ayırmamasının düşündürücü olduğunu dile getiren Besim,  personel eksikliği nedeniyle sosyal yardıma yönelik dairelerin kapatıldığını bunun üzücü olduğunu söyledi.

Besim, ülkede sosyal hizmet uzmanı ihtiyacı bulunduğunu söyleyerek, buna yönelik neden kadro açılmadığını sordu.

Lefkoşa Surlariçinde hizmet veren çocuk ve gençlik merkezinin neden kapatıldığını soran Besim, engelli rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Besim,  iş kazalarının denetim eksikliği ve farklı nedenlerle engellenemediğini, iş sağlığı boyutunun yok sayıldığını söyleyerek, meslek hastalıkları birimine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Besim, çalışan insanların düzenli bir şekilde sağlık kontrollerinin yapılması gerektiğini dile getirdi.

BARÇIN

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Türkiye’de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda düzenlemeler yapıldığını, bu insanların işe başladıklarındaki koşullara göre emeklilik haklarını talep ettiklerini örgütlenerek isteklerini başardıklarını söyledi.

Barçın, KKTC’de Sosyal Sigortalar Yasası’nda emeklilikte yaşa takılanlar konusunda ise geçmiş yıllarda uygulamaların çalışanın aleyhinde değiştirilerek sadece yaş üzerinden emekli yaşının 50’den 60’a çıkarıldığını belirtti.

Prim gün sayısına bakılmaksızın yaş baz alınarak emekli yaşının yükseltildiğini, 43 yıl çalışmak zorunda bırakılan kişiler bulunduğunu dile getiren Barçın, Türkiye’nin gerekli düzenlemeyi yaptığını, KKTC’de de bu konuda realist bir bakış açısıyla yaşı 55 yapma noktasında çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Barçın, KKTC’de 1 Ocak 2008 öncesi çalışıp emeklilikte yaşa takılanlara yönelik ne yapılacağını sordu.

1 Şubat 2012 yılında sadece yaşın yükselmeyip 25 yıl sigortaya prim yatıran bir kişinin emekli çıktığında minimum emekli maaşının bir asgari ücret almasına yönelik uygulamanın da yüzde 70’i oranında değiştirildiğini söyleyen Barçın, barem skalası üzerinden bir maaş yatırılması gerektiğini dile getirdi.

Barçın,  Sosyal Sigortalıların asgari ücretin altında emekli maaş alamayacağına yönelik uygulamaya geri dönülmesi gerektiğini ifade etti.

Cemile yardımlarına artış Cemile yardımlarına artış

İhtiyat Sandığı’nın Yönetim Kurulu oluşumunun “sorunlu olduğunu” savunan Barçın, bunun nitelik ve tecrübe aranarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Barçın, asgari ücretin, hayat pahalılığının altında kalması ve bütçe rakamları konusunda eleştirilerde bulundu.

Vardiya çalışan özel sektör emekçilerinin mağduriyet yaşadıklarını da dile getiren Barçın, vardiya ödeneklerinin yatırılmadığını söyledi, Buna örnek olarak da Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde gece çalışan güvenlik görevlilerini gösterdi.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de konuşmasında, hükümetin bu kafada gitmesi halinde taş taş üstünde kalmayacağını kaydetti.

Kamu görevlileri yasası gereği kamuda ekstra çalıştırılan personele ödenecek rakamın ortada olduğunu dile getiren Şahiner, ek mesai ödeneklerinde ciddi bir kırpma görüldüğünü söyledi ve angarya çalıştırılmanın devam edip etmediğini sordu.

Bazı üniversite öğretim elemanların yatırımlarının asgari ücret üzerinden yapıldığı bilgisinin kendilerine geldiğini dile getiren Şahiner, bu üniversitelere denetim yapılıp yapılmadığını sordu.

Yaşlı bakım desteğinin gereği gibi yapılmadığını dile getiren Şahiner, bu konuda ayrılan bütçenin de yeterli görülmediğini kaydetti.

Tarımsal üretimdeki işçi sorununa da değinen Şahiner, bazı mevsimsel işçilerin kayıt dışı çalıştırıldığı duyumunu aldıklarını ve bu sıkıntıya da çözüm getirilmesi gerektiğini belirtti.

TAÇOY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, konuşmalarla yapılan katkıların hepsini dikkate alacağına işaret ederek, konuşma yapan yapmayan herkese teşekkür etti.

Taçoy, cezaevinde yapılan protokol konusunun yeniden değerlendirilmesini hızlandıracağını kaydetti.

Eski sağlık ocağı yerine yeni proje yapmayı planladıklarını dile getiren Taçoy, engelsiz yaşam evinin binasının dıştan bitmiş durumda olduğunu fakat içinin eksik kalmış bölümlerini de sivil toplum örgütleriyle birlikte yapabileceklerini söyledi.

Engelsiz yaşam evi konusunda dernekle birlikte hareket ederek, rehabilitasyon merkezinin de faaliyete geçmesini sağlayacaklarını dile getiren Taçoy, erken emeklilik uygulamasının doğru olmadığını düşündüklerini belirtti. Ülkede bugün yaklaşık 43 bin emekli olduğuna işaret eden Taçoy, ödenen maaşların yıllar içindeki artışına vurgu yaptı.

Sosyal hizmetlerde ödenen maaş oranlarını anlatan Taçoy, asgari ücret konusunda ise paydaşlarla yapılan görüşmelerde, belirli koşullara sahip işveren ve bazı üretici kesimlere yardımcı olma konusunu ele aldıklarını söyledi.

Türkiye’deki sosyal yardım sistemi ve Genel Sağlık Sigortası'nın eş zamanlı olarak yapılacak anlaşmalarla yürürlüğe girmesini sağlayacaklarını dile getiren Taçoy, bu hesapların yapılmaya başlandığını ve ihtiyaç duyulan yasanın da hazırlanma aşamasında olduğunu belirtti.

Taçoy ayrıca, kendilerinin kredi değil, avans verdiğini ve burada bir maliyet farkı olduğunu söyledi.

Taçoy'un konuşmasının ardından 1 Milyar 388 Milyon 110 Bin TL'lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NIN BÜTÇESİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra 25 milyon 89 bin Türk Lirası olarak önerilen Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesi görüşülmesine geçildi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Kamu Hizmeti Komisyonun 2023 yılının başından sonuna kadar sınav programladığını söyledi.

İlan edilmiş münhal sınavlarının makul sürelerde yapılabilmesi gerektiğini dile getiren Şahali, sınavların, duyurunun hemen akabinde yapılmasının daha uygun olacağını kaydetti.

Kamunun personel ihtiyacının karşılanması amacıyla Kamu Hizmeti Komisyonu'nun daha kısa zamanlarda yapılması gerektiğine dikkat çeken Şahali, komisyonun çok daha süratli çalışmasını temenni etti.

Genel kurulda budaha sonra 25 milyon 89 bin TL'lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste daha sonra Tarım Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine geçildi.