Yaşlılara yönelik şiddet ve kötü muamele Yaşlılara yönelik şiddet ve kötü muamele

Güney Kıbrıs’ta Orman Dairesi’ne üç yeni yangın söndürme uçağının satın alınmasına karar verildi.

Haravgi’nin haberine göre yangına sebep olanlara verilen cezaların ağırlaştırılması, orman kolejinin yeniden faaliyete geçirilmesi, uçar yangın söndürme imkânlarının artırılması ve Sivil Savunma ile Kriz Yönetimi Merkezi’nin yükseltilmesi kararları alındı. Kararlar, toplantı sonrasında Rum Tarım Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Grigoriu tarafından basına açıklandı.

Grigoriu yangına sebep olanlara verilen cezaların ağırlaştırılmasını öngören yasa tasarılarının yeni sezon başında, yani 2024 Nisan’ında uygulamaya girecek şekilde yasalaştırılmasına karar verildiğini söyledi.

Orman kolejinin, meslek memurlarının ve vatandaşlara, gönüllülere, yerel yönetim görevlilerine olağanüstü durumlara müdahale edebilecek şekilde temel eğitim verilmesi için yeniden faaliyete geçirileceğini belirten Grigoriu, Sivil Savunmanın Sivil Koruma Dairesi’ne yükseltileceğini, Kriz Yönetim Merkezi ve 112 acil çağrı merkezinin iyileştirileceğini kaydetti.

Grigoriu, Orman Dairesi’ne 3 yangın söndürme uçağı daha alınmasına karar verildiğini, ihale sürecinin ilerlemekte olduğunu ve önümüzdeki haftalarda satın alım işlemine gidileceğini belirtti. “Hedefimiz, her seferinde emrimizde 8 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter bulunmasıdır” diye ekledi.

Bu amaçlar için yeni personel alımı yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda ise geçen yıllarda Orman Dairesi ile İtfaiye Teşkilatı’na personel alımı yapıldığı için bu konunun gündeme gelmediğini söyleyen Grigoriu, son yıllarda Daire bütçesinin yüzde 40 artırıldığını ve eskimiş itfaiye araçlarının yenileriyle değiştirilme sürecinde olunduğunu sözlerine ekledi.