Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'ndan geçen 'Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası'nın son hali Cumhuriyet Meclisi'nin resmi web sitesi üzerinden paylaşıldı. 

Buna göre, kesintilerin detayları şöyle:

"Devlet, yerel kuruluşlar, kooperatifler, bankalar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve sair kurumlar, adi ortaklıklar, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler veya diğer herhangi biri, Yurt Dışında Görev Yapan ve Dış Görev Ödenekleri Yasası tahtında maaş alan personel, işveren statüsü kapsamında olan işletmeler tarafından hizmetlilere ödedikleri emekli maaşları dahil, her türlü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaşlarından ve Gelir Vergisi Yasasının 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki (sosyal yardım, engelli maaş ve ücretleri, cemile yardımları, emekli ikramiyeleri, kıdem tazminatları, asgari ücret kadar olan maaş ve ücretler ile on üçüncü maaş hariç) maaş ve ücret sayılan ödemelerin brüt toplamı üzerinden aşağıdaki kesintiler yapılacak:

15.000,00 TL - 55.000,00 TL arası da dahil brüt maaş veya ücret üzerinden % 2 (yüzde iki)

55.000,01 TL - 75.000,00 TL arası da dahil brüt maaş veya ücret üzerinden % 2 (yüzde iki)

75.000,01 TL ve üzeri dahil brüt maaş veya ücret üzerinden % 5 (yüzde beş)"