30 Aralık 2018 Pazar 10:39
104 Okunma
Besim: “Banka, Merkez Bankası Tarafından Denetlenmeli”
banner48

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Besim, Kalkınma Bankası’nın ülkede ekonomik katma değeri yüksek olan projelere finansman sağlayan bir banka olduğunu kaydetti. 

Kalkınma Bankası’nın kar etme hedefi olmadığını, ekonomiye istihdam sağlayacak, destek verecek türde projeleri finanse ettiğini dile getiren Besim, kredilerin özellikle kalkınmaya ihtiyaç olan sektör ve bölgelere verilmesine dikkat ettiklerini söyledi.

Kalkınma ihtiyacı olan, özellikle Karpaz, Maraş, Güzelyurt, Lefke gibi bölgelere öncelik verildiğini dile getiren Besim, Mesarya bölgelerinin de ikinci önceliğe sahip olduğunu söyledi.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Besim TAK’a mülakat vererek, hedeflerini anlattı.

2018 yılında kalkınmaya ihtiyaç duyan bölgeleri ekonomiye kazandırma projeleri ürettiklerini, Banka’nın daha hızlı ve verimli çalışması için de var olan eksikleri tespit ettiklerini dile getiren Besim, 2019 yılında da Banka’nın şeffaf, hesap verebilir ve yatırımcıyı/üreticiyi destekler pozisyonda olması için gerekli yasal düzenlemeleri yapmakta kararlı olduklarını anlattı. 

Kalkınma Bankası’nın ülkedeki önemine vurgu yapan Besim, Ticari bankaların alternatifi değil, destekleyicisi ve tamamlayıcısı olmak istediklerini ve bunun için ekonomiye katkı sağlayan projelere finansman sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

“AMAÇ MAĞDURİYETİ MİNİMİZE ETMEK”

Besim, ekonomide özellikle Haziran ayından itibaren dövizin yükselmesinden dolayı yaşanan istikrarsızlığın yaratacağı mağduriyeti minimize etmek için işletmelere uygun şartlarda kredi sağladıklarını kaydetti. 

“ACİL İŞLETME SERMAYE KREDİSİ….İŞLETMELERE 30 MİLYON TL AKTARILDI”

Sivil Toplum Örgütleri ile yaptıkları toplantılar sonucunda acil işletme sermaye kredisi başlığı altında yeni bir ürün çıkardıklarını dile getiren Besim, işletmelere 30 Milyon TL’lik kaynak aktardıklarını söyledi.

Yaklaşık 30 işletmeye ortalama 1 Milyon TL kredi verildiğini dile getiren Besim, işletme finansmanı sağladıkları sektörün likidite sıkıntısını aşamaya yönelik bu uygulamadan faydalandığını gözlemlediklerini kaydetti.

“KÜMELEME YAPARAK KÜÇÜK ESNAFI EKONOMİYE KAZANDIRDIK”

2017 yılında yapılan kümeleme çalıştay raporunun sonucunda küçük işletmelerin bir şemsiye altında faaliyet göstermesiyle, yani kümeleme tekniği ile küçük esnafı ekonomiye kazandırdıklarını dile getiren Besim, Karpaz’da kümeleme yaparak zeytin üreticilerine kredi verdiklerini kaydetti.

“KÜMELEME KOOPERATİFÇİLİĞİN MODERNLEŞMESİDİR”

Kümelemenin, kooperatifçiliğin modernleşmesi olduğunu dile getiren Besim, üreticilerin, ürünleri işleyenlerin ve bunu pazarlayanların bir şemsiye altında toplandığını söyleyedi. Besim böylece, küçük üreticilerin pazar aramadan ürünlerini kümelere verdiğini, kümelerin de dağıtım şirketleriyle anlaşarak dağıtımı yaptığını söyledi.

Küçük üreticilerin ürünlerini hiç satma riskine girmeden kümeye verdiğini ve parasını garantilediğini dile getiren Besim, bunun üreticiyi koruyan yeni bir açılım ve Kıbrıs’ta bir ilk olduğunu kaydedetti. Besim, bu tür kümeleme faaliyetlerini artırmak istediklerini belirtti. 
Kalkınma Bankası Yönetimi olarak göreve geldikten sonra sivil toplum örgütleri ve bölgesel toplantılar yaparak halkın sesine kulak verdiklerini dile getiren Besim, “görmek istedik…. bu insanlar bizim hakkımızda ne düşünüyorlar neye ihtiyaçları var, bir de kendimizi onlara anlatmak istedik. Çok iyi tepkiler aldık” dedi.

“MİKRO KREDİLER PAKETİ HAZIRLADIK”

Kalkınmada öncelikli bölgelerde yapılan bölgesel toplantılarda küçük işletmelerin küçük miktarlarda para istediklerini gördüklerini söyleyen Besim, bu sebepten dolayı “Mikro krediler” paketini çıkardıklarını kaydetti.

“Mikro kredi” paketinin küçük işletmelere maksimum 100 Bin TL’lik kredi imkanı sağlamak için hazırlandığını söyleyen Besim, krediden yararlanmak isteyenlerin, bir yıllık cirosu 500 Bin TL’yi geçmeyen küçük, bir kişi çalıştıran veya kendi başına olan, hatta şirket olmasına da gerek olmayanlar için çok iyi bir fırsat olduğunu kaydetti.

Besim, bu paketin ayrıca evde el işleri veya macun yaparak ev ekonomilerine katkı koyan hanımlara da hitap ettiğini belirtti.

Hangi alanda çalışılırsa çalışılsın, restorandan kasaba, tuhafiyeciden, üreten ev hanımına kadar her kesimin bu krediden yararlanabileceğini söyleyen Besim, krediden yararlanmak isteyenlerin sadece iki kefil bulmalarının yeterli olacağını kaydetti.

BANKA’DA ŞEMALARI DÜZENLEDİK

Banka’nın çalışma şemasını yeniden düzenlediklerini dile getiren Besim, proje değerlendirmeyi iki kısma aydıklarını, bunların da biri büyük projeler diğeri de mikro proje birimi olduğunu kaydetti.
Banka’ya gelen küçük projelerin mikro proje birimine giderek erken işlem görmesini sağlayacaklarını dile getiren Besim, bu uygulama ile proje çalışmalarının daha hızlı ilerleyip sonuç alınacağını belirtti. 

“MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ ŞART”

Banka mevzuatının tümden değişime ihtiyacı olduğunu dile getiren Besim, Banka’daki faaliyetlerin artırılması için mevzuat değişikliğinin şart olduğunu vurguladı. 

Mikro işletmelere hibe vermek istediklerini dile getiren Besim, bunun da ancak mevzuat değişikliği ile hayata geçebileceğini kaydetti.

“MİKRO İŞLETMELERE HİBE VERMEK İSTİYORUZ”

Bazı kırsal kesimlerde iş aktivitelerinin düşük olduğunu bundan dolayı da işletmelerin aldıkları kredileri ödemekte zorlandığını kaydeden Besim, yasal düzenlemeye giderek mikro işletmelere hibe vermek yoluyla destek olmak istediklerini belirtti. 

Yönetim Kurulu olarak işleri iki bölüme ayırdıklarını dile getiren Besim, ilk olarak piyasa ihtiyaçlarına göre yeni ürünlerin çıkmasını sağlayacaklarını, mevcut krediler yanında acil işletme sermayesi, kümeleme, mikro kredi gibi ürünler ortaya koyduklarını dile getirdi Besim ikinci olara da bankanın ekonomiye ve yatırımcılara daha hızlı cevap verebilmesi için yeniden yapılandırmaya gideceklerini söyledi. 

“BANKA VE TEŞKİLAT YASASINDA DÜZENLEME YAPILACAK”

Mevzuat düzenlemesi ile hem bankanın yasası üzerinde hem da daha önce çalışılmış ama tamamlanmamış teşkilat yasasını yeniden gözden geçirerek düzenlemeye gideceklerini kaydeden Besim, bankanın mevcut yasası ile ekonomiye istenilen miktarda para plase edemediklerini ifade etti. Besim, “mevzuat değişikliğiyle yatırımcıya daha hızlı cevap verecek bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz” dedi. 

“BANKANIN TAHSİLİ GECİKMİŞ KREDİLERİ VAR….”

Bankanın tahsili gecikmiş alacakları yani kötü kredilerinin çok olduğunu dile getiren Besim, yönetim kurulunda hukukçu bir arkadaşlarının olması nedeniyle bir komite oluşturduklarını, kötü kredilerin bankanın sırtında kambur gibi durmasından dolayı da bunları nasıl nakit paraya ve nasıl ekonomiye çevrilebileceklerinin çalışmasını yaptıklarını söyledi.

“BANKA YAKLAŞIK 5 YILDIR DENETLENMİYOR” 

Banka’nın en büyük eksiğinin denetlenmemiş olması olduğunu dile getiren Besim, mevzuata göre Banka’yı Sayıştay Başkanlığı’nın denetlediğini fakat yaklaşık 5 yıldır bu denetimin yapılmadığını ifade etti. 

Bir bankanın her yıl denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Besim, yasal mevzuatı değiştirerek Banka’nın Merkez Bankası tarafından denetlenmesini sağlayacaklarını kaydetti.


“BANKA SİYASETTEN ARINDIRILACAK” 

Kalkınma Bankası’nın siyasetten arınması gerektiğine dikkat çeken Besim, bunun için gerekli yasal düzenlemeyi yapacaklarını kaydetti.

Yönetim kurulu olarak en önemli ilkelerinin bankanın siyasetten arınması olduğunu, her hükümet değiştiğinde yönetimin değişmesini yanlış bulduklarını, bu kadar çok değişimin Kalkınma Bankası gibi bir yerde olmaması gerektiğini söyledi. 

Kalkınma Bankası’nın şeffaf ve hesap verebilir olmasının önemine vurgu yapan Besim, “biz bilançolarımızı internet sitemizde yayınlamak durumundayız. Her yıl genel kurul yapılıyor. Bilançolara oradan bakılabilir fakat daha şeffaf ve hesap verebilir olmamız gerekir” dedi.

Besim, ülkede dövizin istikrarsızlığı, siyasi sorunlar ve Kıbrıs meselesi gibi sorunlardan dolayı ekonomide Kalkınma Bankası’nın rolünün daha fazla olması gerektiğini belirtti.

Besim, Banka’daki insan kaynağının çok kaliteli olduğun ve bu personelin yeniliklere çok açık olduğunu belirtti.

“BANKA BİRAN ÖNCE OTOMASYONA GEÇMELİ”

Bankada yapılması gereken en önemli icraatlardan birinin otomasyon olduğunu vurgulayan Besim, “bankada teknoloji kullanımı çok düşük seviyededir. Ne yazık ki kart sistemi kullanılmaya devam ediliyor. Önümüzdeki üç ile altı ayda tamamen bilgisayar ortamına geçecek şekilde otomasyon sağlanacaktır” ifadelerini kullandı. 

“YENİ PERSONELLE BANKA TEKNOLOJİK GELİŞİM SAĞLAYACAK”

Geçen ay Bankaya sınavla 5 sözleşmeli personel istihdam ettiklerini dile getiren Besim, iki proje değerlendirici, bir muhasebe, bir bilgi işlem ve bir de yönetim kurulu sekreterine asistan alındığını söyleyerek, yeni personelin katkısıyla da bankanın teknolojik olarak gelişiminin sağlanacağını kaydetti.

İnternet sitesinin de toparlanması için girişimde bulunulduğunu, sitenin kolay açılıp bilgilendirici olması için de gerekli girişimleri yaptıklarını dile getiren Besim, bu hedeflerini hayata geçirmeleri halinde çok daha fazla kaynağı ekonomiye plase edeceklerini ve Kalkına Bankası’nın ekonomiye çok daha fazla katkı sağlayacağını belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.