13 Eylül 2018 Perşembe 16:49
Dr Ahmet Körceğez Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki sıkıntıları ve eksiklikleri açıkladı
banner48

Dr. Ahmet Körceğez, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin 10 yıl aşkın bir süredir, yeni yerleşkesinde hizmet vermekte olduğunu ve hastanenin Gazimağusa ilçesiyle birlikte İskele ilçesine de kamu sağlık hizmeti verdiğini söyledi. Körceğez, hastane bünyesinde bulunan 50’si hekim, 130’u hemşire olmak üzere toplam 400’den fazla sağlık çalışanı ile 7/24 görev yapıldığını ve hastanenin yatak kapasitesinin 130 olduğunu ekledi.

Turist ve öğrenci sayısı ile beraber hizmet alan hasta sayısı da arttı.

 Körceğez, kamuda bulunan 5 hastane içerisinde Gazimağusa Devlet Hastanesinin fiziki şartları ve otelcilik hizmetleri yönünden daha avantajlı bir noktada olduğunu ama bugünkü şatlarda yine de yeterli olmadığını, hastaların beklentilerini karşılamakta güçlük çekildiğini belirtti. Körceğez “Bölge nüfusunda giderek artış olması, başta Bafra turizm tesisleri olmak üzere artan turist sayısı ile hastaneden hizmet alan hasta sayısında da artışı getirmiştir. Diğer yandan bölgede sayıları hızla artan üniversitelerin gelişmesine bağlı olarak bu artısın önümüzdeki yıllarda daha da ivme kazanması şaşırtıcı olmayacaktır.” dedi.

Hastanede Yoğun Bakım ve Yeni Doğan Ünitesi yok.

Hastane yatak kapasitesinde ve hastane içerisinde yer alan donanım eksikliklerinin bir an önce tamamlanması gerektiğinin altını çizen Körceğez, sağlık alanında yapılan ertelemelerin insan hayatı ile ödenebildiğini söyledi.

Körceğez, “Çok geniş bir alana hitap eden hastanemizde yoğun bakım hizmeti verilememiş olması en büyük eksikliklerden gözükmektedir. Yoğun bakım hizmetinin olmaması, durumu daha ciddi olan hastaların sevklerini gündeme getirmekte, sevk sistemi de, daha fazla personelin çalışma süresini yolda geçirmesini sağlamaktadır. Bu da personelin verimini düşüren noktalardandır. Yine yeni doğan ünitesinin olmaması da tüm bölge için büyük bir handikaptır.” dedi.

Yaptığı açıklamada sağlığın tasarruf yapılamayacak bir alan olduğunu belirten Körceğez, “Herkesin bir hayatı vardır ve bunu sevdikleri ile en güzel, sağlıklı bir şekilde geçirmek kişilerin hakkıdır. KKTC anayasamızın temelinde de sağlık hakkı açıkça belirtilmektedir.” dedi.

Hasta bakıcı sorunu çözülmeli

Hastaların değişen ve artan sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasının devletlerin görevi olduğunu söyleyen Körceğez nüfusun değişen ve yaşlanan yapısının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Hastabakıcı eksikliği ile ilgili yaşanan sorunların bir an çözülmesi gerektiğini anlatan Körceğez “Hastane bünyesinde hastabakıcı olmaması bakıma muhtaç hastaları zor durumda bırakmaktadır.” dedi.

Yılın 3 ayını hastanede geçiriyoruz.

Körceğez, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin kurulduğu günden bugüne hastalara maksimum hizmet için çalışmakta olduğunu, sağlık çalışanlarının fedakârca bu görevi yaptığını söyledi. Çalışanların görevlerini yaparken vardiya çalışması veya ek mesai sistemi nedeniyle yılın belirli gecelerini evden uzakta geçirmekte olduğunu, hemşirelerin ayın 8 gecesini hastanede geçirdiğini söyledi. Körceğez “Hekimlerin, laboratuvar görevlilerinin veya radyoloji çalışanlarının ayın 5 gecesini hastanede geçirmesi istatistiklerimizde vardır yani bir sağlık çalışanı yılın 3 ayını esas yaşadığı ev dışında geçirebilmektedir.” dedi.  

Körceğez yoğun çalışma koşulları ile ilgili olarak, gece vardiyası veya nöbet sonrası dinlenme hakkının en kutsal haklardan biri olduğunu bu görevi yapan insanların emeğine saygı duyulmasını beklediklerini söyledi. Körceğez açıklamasına “Emek en yüce değer olmaya devam ediyorsa ve edecekse, bu görevi yapan insanların emeğine saygı duyulmalıdır. Var olan haklarda budama yoluna gidilmesi kabul edilecek davranışlardan değildir. Sağlık harcamalarında kısıtlamalarla maliyenin açıkları kapatılamaz. İthal ekonomik tedbirler kapsamında, sağlık harcamalarının personel giderlerinden eksiltmesiyle, sağlık hizmetinin kalitesini artırmak çok zor görünmektedir.  Mevcut yapımızla bile artan ihtiyaçlara kısa bir süre sonra yeterince cevap veremeyecek bir noktaya gelebiliriz” şeklinde devam etti.

Özelde Gazimağusa Devlet Hastanesi, genelde hizmet veren tüm kamu sağlık merkezleri pek çok eksiklikler içinde çalışıldığını söyleyen Tıp-İş Gazimağusa temsilcisi Dr.Ahmet Körceğez, eksikliklerin bir an önce giderilmesi için çağrıda bulundu.

Sağlıkta tasarruf olmaz.

Körceğez açıklamasına ‘’Sağlık tasarruf yapılabilecek bir alan değildir’’ diyerek devam etti.

“Personel eksikliği”

Körceğez personel eksikliği ile ilgili olarak, personelin bir kısmının yaş ortalamasının yüksek olduğunu ve planlamanın buna göre yapılması gerektiğinin altını çizdi.  İhtiyaç duyulan branşlarda hekim veya diğer sağlık çalışanlarının işe alınmamış olması,  KBB, göz, göğüs, diş, nöroloji, beyin cerrahisi, anestezi gibi branşlarda eksiklikleri daha belirgin hale getirdiğini söyledi. Plastik cerrahi, kalp damar cerrahisi, enfeksiyon hastalıkları gibi branşların olmamasının da hastanenin en önemli negatif taraflarını oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Yapısal eksiklikler

Körceğez yaptığı açıklamada, yatak kapasitesi eksiklikleri, ameliyathanenin yetersiz olması, acil servisin fiziki yapısının yetersiz olması özellikle çocuk acilinin olmamasının, fizik tedavi ünitesinin ihtiyaçlara cevap verememesinin, diş ünitesinin çok yetersiz olmasının büyük yapısal eksikliklerden bazıları olduğunu ve bir an önce bu eksikliklerin daha iyi hizmet verebilmeleri için giderilmesi gerektiğini söyledi.

Techizat eksikliği”

Körceğez, bölge nüfusunun isteklerine cevap vermede yetersizlik kaldıklarını ve olması gereken cihazların yetersiz sayıda ve donanımda olması yüzünden bu hizmetlerin özel sektörden satın alındığını ve bu hizmetler karşılığında devletin özel hastanelere yüklü miktarlarda ödeme yaptığını söyledi. Körceğez “Örneğin anjio ünitesi gibi üniteler bizim hastanemizde yokken bazı özel hastaneler bu üniteleri kurup çalıştırabilmektedirler. Devlet bu açıdan özel hastanelere korkunç parlar ödemek zorunda kalmaktadır.  Ayrıca solunum testleri, bronkoskobi, göz ünitesi gibi eksiklikler hızlıca giderilmelidir.” dedi.

İdari düzenlemede eksiklikler

Körceğez hastanelerin kendilerine ait bir bütçesi olması gerektiğini ve harcamaların buradan yapılması gerektiğini söyledi. Ülkemizde, yerinden yönetimin yeterince benimsenmediğini belirten Körceğez,  görevlendirme eksikliği veya yetersiz görevlendirmelerle idari aksaklıklarla karşılaştıklarını ve bu eksikliklerin hastanenin işleyişi bakımından sorunlara neden olduğunu, idari düzenlemelerdeki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini söyledi.  Körceğez “Örneğin hasta başvurularının %50 si acil servise olmaktadır. Acil serviste hastayı karşılayacak yeterli sayıda personel yoktur.  2017 yılı istatistiklerine göre 84 bin hasta polikliniklerden,  80 bin hasta acilden başvuru yapmıştır. Yaptığımız bir çalışmaya göre, acil serviste çalışan personelin %90‘ı gece nöbet tutmakta, nöbet tutanların %70’i ayda 8’den fazla nöbet tutmaktadır. Acil serviste görevli personelin %95’i işini stresli bulmakta, %90’ıda çok riskli bulmaktadır, bu durum sağlıklı bir yapı değildir.” dedi.

Acile başvuruların çok daha düşük sayıda olması gerektiğini söyleyen Körceğez, “Yapılacak düzenlemelerle ya acil servise başvuran sayı azaltılmalı, ya da acil servis güçlendirilmelidir” dedi.  Acile başvuru sayısının bu kadar yüksek olmasını başlıca sebebinin polikliniklerdeki eksiklikler, randevu sisteminin etkili yapılamaması ve belli branşlardaki hekim eksikliği olduğunu söyleyen Körceğez “Neden ne olursa olsun 12 saatlik bir çalışmada 1 hekimin 100’den fazla hastayla acil şartlarında karşı karşıya bırakılması insani bir durum değildir. Elbette bunun sonucunda gerek psikososyal, gerek motivasyon düşüklüğü, yapılan işten memnun olmama, çalışan tarafından hissedilirken diğer yandan sağlığın öznesi durumundaki hastaların memnuniyetsizliğini de getirmektedir.” dedi

Hasta ve çalışan memnuniyeti”

Günümüzde hem hastaların hem çalışanın memnun olacağı bir sistemin kurulmak zorunda olduğunu söyleyen Körceğez geçen yıllarda kurulan randevu sisteminin hasta memnuniyeti açısından istenilen noktada olmadığını açıkladı. Hasta memnuniyetinin artırılması için polikliniklerde hekimin hastaya yeterince zaman ayırması gerektiğinin söyleyen Körceğez hekim sayısının yetersiz olmasının buna imkan vermediğini ve hasta memnuniyetsizliğinin buna bağlı olarak her geçen gün arttığını söyledi.

’İSO 9001 kalite yönetim ve OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği belgelerimiz olmalı’’

Körceğez, Hastane bünyesinde kalite yönetim sistemi ve iş sağlığı ve güvenliği belgelerinin alınabilmesi için toplam kalite siteminin elden geçirilmesi gerektiğini ve bu alana da yatırım yapılması gerektiğini belirtti. Ülkede yalnızca inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği konularının konuşulduğunu ama hastane dahlinde çalışan emekçilerin pek çok riskle karşı karşıya çalıştığını söyledi. ‘’Bu risklerin farkındalığının artırılması içinde hastane yönetimlerine, idareye görevler düşmekte ve bizzat KKTC İş Sağlığı ve Güvenliği yasasında işveren (yani burada sağlık bakanlığı) tarif edilmektedir’’ dedi.

Gazimağusa Hastanesi’nin sorunlarının her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken Körceğez sözlerini “Gazimağusa Devlet Hastanesi hizmet kalitesini artırmak için yatırım yapılması gerekli bir hastanedir.  Bu yatırım içinde en önemlisi hiç kuşku yok ki insana olan yatırımdır. Bunun yanında artan ihtiyaçlara göre yapısal eksikliklerin giderilmesi elzem konulardandır.” şeklinde tamamladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.