Bakanlar Kurulu, limanların özelleştirme programı kapsamına alınmasına karar verdi.

3 sürücü tutuklandı... 3 sürücü tutuklandı...

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, değiştirilmiş şekliyle 24/2012 sayılı Özelleştirme Yasası'nın 5'inci maddesi uyarınca hazırlanan ve önergeye ekli sunulan KKTC Limanlarının özelleştirilmesine ilişkin ön raporunun değerlendirilmesi sonucunda, KKTC Limanlarının, değiştirilmiş şekliyle 24/2012 sayılı Özelleştirme Yasası'nın 18'inci maddesinin (1 )'inci fıkrası ve 8'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası uyarınca "İşletme Hakkının Verilmesi Yöntemi" ve 14'üncü maddesinin (1)'inci fıkrasının (C) bendinde yer alan "Pazarlık Usulü" ihale yöntemi uygulanarak özelleştirilmesini onayladı.”