Ani ölüm.. Otopsi sonucu açıklandı Ani ölüm.. Otopsi sonucu açıklandı

2023 Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Tüzüğü, İstatistiksel İş Kayıtlarının Güncellenmesi Tüzüğü ile KKTC Limanlar (Değişiklik) Emirnamesi onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“İstatistiksel İş Kayıtlarının Güncellenmesi Tüzüğü”, istatistiksel iş kayıtlarının hazırlanması ve güncellenmesine dair usul ve esasları düzenliyor.

Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası uyarınca hazırlanan ve 1 Ocak-30 Haziran 2023 dönemini kapsayan TAK Abonelik Ücretleri Tarifesi, Bakanlar Kurulu’nca onaylandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tarifeye göre, TAK’ın Türkçe bültenine, Rum basını özetleri bültenine ve fotoğraf servisine aylık aboneliklerin tanesi 3 bin 900 TL oldu. KKTC dışındaki aboneler için ise bu rakam 5 bin TL olarak belirlendi.

SÜTEK’TE SÜİB TEMSİLCİSİ DEĞİŞTİ

Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu’nda Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği temsilcisi olarak atanan Mustafa Betmezoğlu’nun yerine Mahmut Erden’in atandı.

BİR MAHKUM TÜRKİYE’YE İADE EDİLDİ

Bakanlar Kurulu, TC ile KKTC arasında akdedilmiş sözleşme tahtında, TC uyruklu Evren Mükan’ın, 43/1988 sayılı Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası uyarınca Türkiye’ye iadesine karar verdi.