YÜKSEK SEÇİM KURULU VE İLÇE SEÇİM KURULLARI YENİDEN OLUŞTURULDU

Yüksek Mahkeme, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın ilgili maddesindeki yetkisini kullanarak, Yüksek Seçim Kurulu’nda görev yapacak Yüksek Mahkeme Yargıçlarını seçti.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri başkanlığındaki Yüksek Seçim Kurulu’nda, Narin F. Şefik, Hüseyin Besimoğlu, Ahmet Kalkan ve Mehmet Türker asli üyeler olarak görev yapacak.

Emine Dizdarlı ile Gülden Çiftçioğlu da kurulun yedek üyeleri oldu.
Yüksek Seçim Kurulu ise yasadaki yetkisine dayanarak 4 ilçedeki seçim kurullarında görev yapacak yargıçları belirledi.

Buna göre ilçe seçim kurulları şöyle oluştu:

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu: Bahar Saner (Başkan), Beril Çağdal ve Tacan Reynar (asli üyeler), Hale Ahmetraşit (yedek üye).

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu: Talat Usar (Başkan), Füsun Cemaller ve Ayşen Toroslu (asli üyeler), Hasan Dağlı (yedek üye).

Girne İlçe Seçim Kurulu: Bertan Özerdağ (Başkan), Nüvit Gazi ve Fadıl Aksun (asli üyeler), Musa Avcıoğlu (yedek üye).

Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu: İlker Sertbay (Başkan), Düriye Elkıran ve Rauf Kürşad (asli üyeler), Gökan Asafoğulları (yedek üye).

UYUŞTURUCU MADDELER CETVELİNE EKLENEN MADDELER

1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası’ndaki “uyuşturucu maddeler” cetveline bazı eklemeler yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla “25I-NBOMe, 25B-NBOMe, 25C-NOBe” maddeleri de cetvele eklendi.

HELLİM, UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE VE KARPAZ İÇİN KARARLAR

Ülkenin en önemli kültürel ve ekonomik ürünlerinden biri olan “hellim”in devlet politikası kapsamında korunması ve geliştirilmesi amacıyla “Hellim Koordinasyon Kurulu” oluşturuluyor.

Bakanlar Kurulu’nun 3 Eylül’deki toplantısında aldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, kurul, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hellimi AB’de tescil çalışmalarına karşılık politikalar geliştirmekle de görevli olacak.

“Hellimin AB dışındaki ihracat pazarlarında tescili için çalışmalar yapacak, iç pazarda hellim denetimlerinin geliştirilmesini sağlayacak, küçükbaş hayvancılığın geliştirilerek hellim üretiminde küçükbaş hayvan sütü kullanımının artırılmasını sağlayacak çalışmalar” yapması öngörülen kurula Başbakanlık Müsteşarı başkanlık edecek.

Ayda en az bir kez toplanacak Hellim Koordinasyon Kurulu’nda Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı; Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan birer temsilci görev alacak.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KOMİSYONU

Bakanlar Kurulu’nun yine 3 Eylül’deki toplantısında oluşturulması kararını aldığı “Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu”nda 15 üye görev yapacak.
Başbakanlık temsilcisi başkanlığında oluşacak komisyonda şu kuruluşlardan temsilciler yer alacak:

“Hukuk Dairesi, Sağlık Bakanlığı, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İlaç ve Eczacılık Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi, İçişleri Bakanlığı, Gençlik Dairesi, öğrenci sayısının en fazla olduğu 2 üniversiteden birer temsilci ile uyuşturucu ve bağımlılık konularıyla ilgili çalışan en fazla üyeye sahip 3 sivil toplum örgütlerinden birer temsilci.”

Bakanlar Kurulu’nun, “bağımlılık yapıcı yasal olmayan madde kaçakçılığının ülke sorunu olmaktan çıkıp bölgesel ve uluslararası suç türüne dönüşmesi nedeniyle ülke gençliği ve üniversitelerde okumak için KKTC’yi tercih eden öğrencileri korumak, uyuşturucu kaçakçılığını önlemek ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarına ivme kazandırmak” amacıyla aldığı kararla kurulan komisyonun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları da belirlendi.

KARPAZ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ KOMİTESİ

Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulan bir diğer komite “Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi Düzenleme ve Yönetim Komitesi” adını taşıyor. Komite, 2007’de özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Karpaz Burnu’nun önemi dikkate alınarak sürekli korunmasını amaçlıyor.

Karpaz yarımadasında doğası bozulmamış alanların korunması, planlanabilir ve sürdürülebilir gelişmesini amaçlayan komiteye yine Başbakanlık temsilcisi başkanlık edecek.

Komitede “Çevre Koruma Dairesi, Orman Dairesi, Şehir Planlama Dairesi, Anıtlar Yüksek Kurulu, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, İskele

Kaymakamlığı ve Turizm Planlama Dairesi” temsilcileri görev yapacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, komitenin görev ve yetkilerine de yer verildi.

CAS’IN ÇALIŞMA RUHSATI

Bakanlar Kurulu, Cyprus Airport Services’ın (CAS) çalışma ruhsat ücretinin yatırılması için gereken 41 bin 500 Euro’nun Maliye Bakanlığı bütçesindeki “cari transfer giderlerinin karşılanması ödeneği”nden karşılanması kararı aldı.

FUTBOL FEDERASYONU’NA DOPİNG KONTROLÜ İÇİN KATKI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun, bu ay sonu başlayacak ligler öncesinde futbolculara doping kontrolü yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu 52 bin TL, Spor Dairesi bütçesinden aktarıldı.

DİKMEN BELEDİYESİ’NE BAĞLI YENİ MAHALLE

Dikmen bölgesinde yeni oluşturulan mahalle, Dikmen Belediyesi’ne bağlı “Yeni Mahalle Muhtarlığı” olarak adlandırıldı.

Söz konusu muhtarlık için 2 Kasım’da yapılacak yerel kuruluş organları ara seçiminde muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri de seçilecek.

ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINIYOR

Hükümetin bir yıllık icraatlarının kamuoyunda yarattığı algıyı ölçmek ve çeşitli konularda araştırma yapmak, analiz etmek ve raporlamak amacıyla Devlet İhale Tüzüğü’nün ilgili maddesi uyarınca hizmet alımına gidiliyor.

Bakanlar Kurulu kararına göre, Başbakanlık bütçesinden bu amaçla 30 bin TL ayrıldı.