Özant, yazılı açıklama yaparak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun yürütülen soruşturma sonucu ortaya çıkarılan reçete yolsuzluğu konusunu adli birimlere iletmesinin kamuoyunda yankı bulduğunu belirterek, değerlendirme yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daveti ile, KTTB, Eczacılar Birliği, Tıp İş ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği'nin toplantı yaparak konu hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Özant, devletin ilgili kurumlarının yapacağı soruşturma sonucunda suç işlendiğine dair kanaatlerin ötesinde; kanıtların açıklanması, belgelerin ortaya konulması durumunda kamu tüzel kişiliğe sahip KTTB yönetiminin, Yasa ve Tüzükler çerçevesinde gerekli işlemleri yapacağını ifade etti.

Hastaların muayene oldukları hekimlerden reçetelerini almalarında veya hekimlerin muayene ettikleri hastalarına reçete yazmalarında herhangi bir sorun yaşanmayacağını kaydeden Özant, bu anlamda işleyişi koruma ve mağduriyetlerin önüne geçmenin herkesin görevi olduğunu söyledi.

Özant, “Hekimlerin hasta mağduriyeti yaratmayıp, reçetelendirme ve ilaca erişim hakkında zafiyete yol açmayacaklarına güvenimiz tamdır. Bu nedenle, tüm özel ve kamu sağlık kuruluşlarını ilaç poliklinik sayılarını artıracak düzenlemeleri ivedilikle gündeme almaya ve uygulamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

İlgili bakanlıkların meslek örgütleri ile istişare sözüne istinaden her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirten Özant, açıklamasında şu ifadelere verdi:

“Acilen ilaç takip-işletim sistemi kurulmalı, ithal edilen ilaçlar ülkemize girişlerinden itibaren hem kamu hem özel kesimlerde dijital ortamda kayıt altına alınmalı, İlaç Eczacılık Dairesi'nin kayıt ve denetim yetkisini kullanabilecek gerekli personel ve donanım sağlanmalı, özel ecza depolarının sistematik şekilde denetlenmesi için ekip oluşturulmalı, kronik ilaç kullanımının gerekli olduğu durumlarda kamu özel ayrımı olmaksızın hekimler rapor düzenleyebilmeli, Sosyal Sigorta reçetelerinin tüm kamu ve özel hekimler tarafından yazılması ve geri ödemesinin sağlanması için hastaların evrak işlemlerinin kolaylaştırılması gereklidir”

Özant, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, konunun takipçisi olacakların ve olayın aydınlatılması için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışarak, şeffaf şekilde toplumu bilgilendireceklerini belirtti.