Paşaköy ve civar köylerde yarın elektrik kesintisi uygulanacak... Paşaköy ve civar köylerde yarın elektrik kesintisi uygulanacak...

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, “Erkek bireye doğum kontrol hapı yazıldı, eczacı da verdi, sigortalar dolandırıldı” diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın iddialarını, bilimsel gerçekler ışığında eleştirdi, bu açıklamanın tamamen popülist maksatlarla yapıldığını vurguladı
 
Çeler: KTEB açıkladı, listede böyle bir ilaç zaten yok!
Yazılı açıklama yapan Çeler, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin (KTEB) bu konuda gerekli açıklamayı yaptığını, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin sigortalılara geri ödeme kapsamında hazırlanmış listesinde doğum kontrol ilacı olmadığını söylediğini hatırlattı.
Çeler, “Zaten doğum kontrol ilacı diye bir ilaç yoktur. Tedavi amaçlı, hormon dengeleyen veya adet geciktiren çeşitli ilaçlar vardır. Ve bu ilaçların neredeyse tümü cinsiyete özel üretilen ilaçlar değildir” dedi.
“Doktorlar sadece sistemde bulunan listedeki ilaçları yazabilir”
Bu türden ilaçların erkekler tarafından da gerekli görülen hallerde kullanılabileceğinin zaten bir tıp doktoru ile görüşüldüğü takdirde anlaşılacağını kaydeden Çeler, nitekim Sosyal Sigortalar Dairesi personelinin de bu ilacın geri ödemesinde uzman eczacı görüşü ve doktor görüşü alarak bu ödemeyi yaptığına kuşkuları olmadığını dil getirdi.
“Bunu çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiler de desteklemektedir” diyen Çeler, medyadan takip edilen tartışmalardan da anlaşılacağı gibi Sosyal Sigortalar Dairesi’nin doktorlara açtıkları sistem üzerinden yazılabilecek liste harici ilaçların zaten yazılamayacağının, sadece sistemde belirlenmiş ilaçlar arasından seçilebileceğinin de bilindiğini söyledi.
Çeler, “Benim de bakanlığım dönemimde bu ilaç listesini genişlettiğimiz ve 60’a yakın ilacı listeye dahil ettiğimiz anımsanmaktadır” ifadelerini kullandı.
“Bu popülizm maksatlı bir açıklamadır ve herkesi de zan altında bırakmıştır”
Bu nedenle Bakan tarafından yapılan açıklamada bahse konu ilacın da doktor tarafından tanı ile uyumlu olarak seçilmek suretiyle reçete edildiğini, eczacının da bunu önerilen miktarda ve yasal koşullarda hastaya sağladığını belirten Çeler, böylelikle aslında Bakan’ın bu açıklamasının hiçbir bilimsel veya mantıksal dayanak olmayacağının kolaylıkla anlaşılabileceğini vurguladı.
Çeler, “Bu durum popülizm maksatlı bir açıklama olup, zaten çökmüş olan ve sigortalıları zarara uğratan bir yapıya dönüşmüş sistemi daha da kötüye sürükleyecek, ayrıca doktorları da eczacıları da Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Dairesi’ni ve daire personelini de zan altında bırakan bir açıklamadır” dedi.
“Bizim dönemimizde sistem tıkır tıkır işliyordu”
Böyle bir zamanda doktor ve eczacılar ile iyi diyalog kurarak sistemi yeniden yapılandıran ve kendi Bakanlık dönemlerindeki gibi tıkır tıkır çalışan bir sistem yaratmak zorunda olan Bakanlığın, bu açıklama ile adeta çökmeyi destekleyen hatta hızlandıran bir tavır sergilendiğini anlatan Çeler, ayrıca sorgu sürecinin de sekteye uğratması düşünülecek olursa dehşete kapılmamanın mümkün olmadığını kaydetti.
Çeler, “Bütün bunların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iyi yönetilemediği, başarısız bir yönetime rağmen sigortalıların huzursuzluklarını da doktorlar ile eczacıların onurlarını da sigortalılar ile tüm tarafların toplumsal huzuru olumsuz etkileyecek şekilde çalışmayı destekleyen atamalarını da gözlemlediğimiz zaman hepimizin anayasadan gücünü alan sosyal devlete olan inancımızı zehirlediği görülmektedir” diyerek, “Daha ne kadar dayanacağız? Daha ne kadar dayanacaksınız? Ne bekliyoruz?” diye sordu.