Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, toplam 9 kişi 'yasaklı göçmen' ilan edildi. 

INTERPOL'ÜN ARADIĞI İKİ KİŞİYE YASAK

Bu kapsamda; Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve güvenlik raporu ışığında, 18 Ocak 1977 doğumlu Nari Antonov ile 10 Haziran 1984 doğumlu Şehriban Toptal'ın lnterpol tarafından "Organize Suç Örgütü Kurma, Eroin, Kokain, Buprenorfin, Metadon, Metamfetamin, MDMA ve Amfetamin" gibi özellikle büyük miktarlarda narkotik maddeleri yasadışı olarak satın alıp depoladıkları ve sattıkları, daha sonra da emlak ve diğer işlemler yoluyla yasadışı gelirleri akladıkları" suçlamalarıyla uluslarası seviyede aranmaları nedeniyle, kamu yararı ve güvenliği açısından, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca Yasaklı Göçmen ilan edilmelerine karar verdi.

İKİ YABANCIYA YASAK...

İşverenlerden asgari ücrete itiraz! İşverenlerden asgari ücrete itiraz!

Bakanlar Kurulu, 6 Aralık 1984 doğumlu Evgenii Anikin'in dolandırıcılık, 25 Aralık 1982 doğumlu lvan Druganov'un ise rüşvet suçundan arandıkları, Rusya'ya iadelerinin istenmesi nedeniyle, kamu yararı ve güvenliği açısından Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1 )'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca Yasaklı Göçmen ilan edilmelerine karar verdi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UYRUUKLU 5 KİŞİYE DE YASAK GELDİ...

Ayrıca, Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Murat Gül, Hakan Kızıloğlu, Yakup Serttaş, Mustafa Akkoyun ve Cengiz Çalışar’ın da yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verdi.

Kararda Türkiye Cumhuriyeti uyruklu şahısların; kamu düzenini, yönetsel düzeni, genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranmaları, KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ile gücüne karşı entrika çevirmeleri olasılığı bulunduğu belirtildi.