“Mustafa Güvenir-Arın Güvenir Eğitim Vakfı” tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilen “Enerji ve Çevre, Bilinçli Çocuklar Projesi’’ çerçevesinde Doğu Mesarya bölgesindeki anaokul ve ilkokul öğrencilerine enerji ve çevre konularında eğitim verilecek. Eğitimler gelecek hafta başlayacak ve 36 ayda tamamlanacak.

Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde düzenlen basın toplantısında Mustafa Güvenir Arın Güvenir Eğitim Vakfı adına Niyazi Güvenir, Proje Koordinatörü Derya Tangül, Kıbrıs Türk Toplumu Görev Gücü için AB Destek Ofisi Müdürü Alessandra Viezzer, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Nilden Bektaş, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mert Girgen birer konuşma yaptı.

GÜVENİR: “AMACIMIZ EĞİTİM”

Mustafa Güvenir-Arın Güvenir Eğitim Vakfı adına bir konuşma yapan Niyazi Güvenir, vakfın amacının eğitim olduğunu belirterek, vakıfla ilgili bilgi verdi.

Güvenir, hedeflerinin enerji ve çevre bilinci yaratmak olduğunu söyleyerek, projenin bu amaçla hazırlandığını kaydetti.

TANGÜL: “PROJE FARKINDALIĞI ARTIRACAK”

Proje Koordinatörü Derya Tangül, Elektrik Mühendisleri Odası ve Çevre Mühendisleri Odası ile ortaklaşa uygulanacak projenin amacının, enerji ve çevre konularında Doğu Mesarya bölgesinde bulunan anaokulu ve ilkokul öğrencileri ile öğretmenleri arasında farkındalığın artırılması ve doğal kaynakların korunması için alışılagelmiş davranışların değiştirilmesi olduğunu kaydetti.

Proje çerçevesinde bölgedeki 20 ana ve ilköğretim okuluna elektrik ve çevre mühendisleri tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan eğitimler verileceğini belirten Tangül, ayrıca dördüncü ve beşinci sınıfların enerji ve çevre ile ilgili arazi gezilerinde bulunacağını kaydetti.

Proje kapsamında çocukların, enerji ve çevre konularını daha iyi irdeleyip, etkilenişimde bulunabilmeleri adına seyyar bir laboratuar oluşturulacağını söyleyen Tangül, mühendisler tarafından uygulanacak enerji ve çevre konulu deneylerin çocuklarla paylaşılacağını anlattı.

Tangül, 36 ayda tamamlanması planlanan bir projenin gelecek hafta başlayacağını ve Mart 2017’ye kadar devam edeceğini vurguladı.

Demirhan’da enerji ve çevre temalı bir çocuk parkı da yapılacağını belirten Tangül, parkın finansmanının Değirmenlik Belediyesi ile ortaklaşa sağlanacağını kaydetti.

Tangül, projeye Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre Dairesi’nin de destek verdiğini ifade etti.

VIEZZER: “AB’NİN ÖNEM VERDİĞİ BİR PROJE”

Kıbrıs Türk Toplumu Görev Gücü için AB Destek Ofisi Müdürü Alessandra Viezzer, projenin çocuklara çevre ve enerji konularında bilinç yaratma amacıyla hazırlandığını belirtti.

Çevre ve enerji ile ilgili, çocukların farkındalığını artırma konusunda sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek ortak çaba ortaya koymasından mutlu olduklarını belirten Viezzer, “Bu AB’nin önem verdiği bir projedir” dedi.

Kıbrıs’ın bir ada olmasından ötürü çevre ve enerji alanlarında bilinçlendirmenin önemli olduğunu söyleyen Viezzer, STÖ’lerin bu konuya eğilmesinin önemine işaret etti.

Atık yönetimi, doğal kaynaklar ve denizin korunmasının üzerinde durulması gereken çevre olguları arasında yer aldığını söyleyen Viezzer, projenin başarılı olacağına inandığını kaydetti.

BEKTAŞ: “İYİ BİR ÇEVRE YÖNETİMİ İÇİN İYİ BİR EĞİTİM GEREKİR”

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Nilden Bektaş, iyi bir çevre yönetimi için iyi bir eğitim gerektiği görüşünde olduklarını belirtti.

Bektaş, çevre eğitiminin küçük yaşlardan başlayarak verilmesini önemsediklerini söyleyerek, “Dilerim ki 36 ay sürecek eğitim tüm ülke geneline yayılır ve tüm çocuklar çevre eğitiminden yararlanır” diye konuştu.

GİRGEN: “EĞİTİME ÖNEM VERİYORUZ”

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mert Girgen, projede yer almaktan mutluluk duyduklarını, eğitime önem verdiklerini kaydetti.

Enerji bilincinin yaratılması adına eğitimin önemli olduğuna vurgu yapan Girgen, enerji bilinci yaratılmasının ülkeyi iyi noktalara getirebileceğini belirtti.