Şampiyon Melekler’in aileleri Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu’nu ziyaret etti Şampiyon Melekler’in aileleri Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu’nu ziyaret etti

Yargıç Emine Dizdarlı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Son birkaç gündür basında ve sosyal medyada sigorta reçete yolsuzluğuyla ilgili bir kısım doktor ve eczacılar tarafından yapıldığı iddia edilen eylemlerin bazılarının usulsüzlük teşkil ettiğini, bu nedenle polisin tahkikatını sürdürürken yolsuzluk yapanlar ile usulsüzlük yapanlar arasında bir ayırım yapması gerektiğine dair söylemler yer almaktadır.
Bu konuda polisin geniş çaplı bir tahkikatının devam ettiği ve mezkûr soruşturmaya ilişkin tutuklamaların olduğu hepimizin bilgisi dahilindedir. Durum bu noktada iken, polis nezdinde bulunan emareleri görmeden veya işlendiği iddia edilen suçla ilgili yeterli bilgi sahibi olmadan varsayıma dayanarak usulsüzlük yapan zanlıların tahkikatın bu aşamasında polis tarafından farklı bir prosedüre tabi tutulmaları gerektiği konusunda telkinde bulunulması kanaatimce yanlıştır ve yanlış sonuçlar doğurabilir.
Soruşturmayı yürütenlerin tarafsızlığı ve herkese eşit mesafede olmaları önem arz etmektedir. Her meselede olduğu gibi soruşturma bir bütündür ve bu olayın ortaya çıkarılmasındaki kamu yararı göz ardı edilmemelidir. Suçun ciddiyetini ve mahiyetini dikkate alarak polise tahkikatını sağlıklı bir şekilde yürütmesi için ancak kişi özgürlüğünü de gereksiz yere kısıtlamadan yeterli zaman ve imkân tanınması gerekir.
Bu aşamada, polisin kişisel görüşlerin ve önyargıların etkisinde kalarak usulsüzlük mü yoksa yolsuzluk mu ayırımı yapmasının yanlış olduğu ve bu değerlendirmeyi yapacak olan mercilerin Başsavcılık ile Mahkemeler olduğu kanaatindeyim.