Başbakan Ünal Üstel, hane gelirleri 85 bin TL’yi aşmayan ve ilk defa konut sahibi olacak gençlere, 1 milyon 200 bin TL’ye kadar aylık 1 faizli, 10 yıl vadeli “ilk evim kredisi”ni vermeye başlayacaklarını mayıs ayında açıklamıştı.

Merkez Bankası ‘İlk Evim Kredisi’nden faydalanmak isteyen gençler için şartları ve başvuru yapılabilecek bankaları açıkladı.

BAŞVURU YAPILABİLECEK BANKALAR ŞU ŞEKİLDE:

Albank
Asbank
Bankmare
Creditwest Bank
İktisat Bank
Capital Bank
Kooperatif Merkez Bankası
Vakıflar Bankası, Türk Bankası
Limasol Türk Kooperatif Bankası
Üniversal Bank
Yakın Doğu Bankası
Novabank
Türkiye Ziraat Bankası
Türkiye İş Bankası

MERKEZ BANKASI’NDAN AÇIKLANAN ŞARTLAR ŞU ŞEKİLDE:

Yarın öğleden sonra 25 okulda eylem yapılacak Yarın öğleden sonra 25 okulda eylem yapılacak

Kredi kapsamının dışında olan kişiler:

1-) Tahsili gecikmiş borcu bulunanlar, çek yasağında olanlar, birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımlardan konut satın alan kişiler kredi kapsamı dahilinde olamayacaklar.

2-) Teminat, bankacılık ilke ve teamüllerine göre bankalarca serbestçe belirlenecek.

Kredinin masrafı:

1-) Kredi için pul vergisi ödenmeyecek.

2-) Bu kredi ile satın alınan konutlar için alıcı, satış ve ipotek işlemleri için tapuda ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlardan muaf tutulacak.

3-) Bankalar tarafından talep edilecek bilgi ve belgeler bankacılık ilke ve teamüllerine göre alınması gereken belgeler olacak.

İLK EVİM KREDİSİNE BAŞVURU YAPABİLECEK KİŞİLERDE ARANAN ŞARTLAR İSE ŞU ŞEKİLDE:

1-) KKTC sınırları içerisinde kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları adına kayıtlı evi olmayan ve son bir yıl içerisinde adına kayıtlı bir konutu devretmemiş 18 yaş üstü, Sosyal Sigortalar veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarının emekli sandığına aktif kaydı olan ve başvuru tarihinde en az 6 ay sürelik prim yatırımı bulunan KKTC vatandaşları,

2-) Krediye başvuracak kişinin hane gelirinin aylık net 85.000 TL’yi geçmemesi,

3-) Aynı hanede yaşayan kişilerden sadece bir kişi konut kredisinden yararlanabilir,

4-) Yıkılıp yeniden yapılacak konutlar için hane gelir şartı ve aktif sigorta veya emekli sandığı kaydı aranmayacak,

5-) Kredinin para cinsinin Türk Lirası olması gerekecek,

6-) Kredi limiti olarak her bir kişiye kullandırılabilecek kredi tutarı 1 milyon 20 bin TL’yi geçmeyecek.

7-) Kredi, aylık eşit taksitli ve azami 120 ay vadeli olacak.  

8-) Konut kredilerinde satın alınacak konutun değerinin azami yüzde 80’i, yıkılıp yeniden yapılacak olan konutlarda, yapılacak konutun Mimar ve Mühendisler Odası tarafından belirlenen güncel birim maliyetleriyle bulunacak olan tutar, kadar olacak.   

9-) Kredinin kullandırıldığı tarihteki KKTC Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası cinsinde yasal karşılıklara uygulanan faiz oranına 6 puan ilave edilmesi sureti ile belirlenecek ve kredi vadesi boyunca sabit kalacak. (Bugün itibarıyla aylık yüzde 1, yıllık yüzde 12)

Bankaların isteyeceği bilgiler ve belgeler:

Hanede yaşayan gerçek kişiler adına tapuda kayıtlı konut bulunmadığını ve son bir yıl içerisinde herhangi bir konutu elden çıkarmadığını gösteren Tapu ve Kadastro Dairesi'nden alınmış araştırma belgesi,

1-) Alınacak olan konuta ait koçan, koçan yok ise tapuya kaydedilmiş satış sözleşmesi,

2-) Satın alınacak konut için gayrimenkul değerlendirme raporu,

3-) Sosyal Sigortalar veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Emekli Sandıklarına aktif kayıtlı olduğu ve son 6 aylık süreyle prim yatırımı olduğunu gösteren belge aslı,

4-) Aynı hanede ikamet eden kişileri gösterir muhtarlıktan alınan belge,

5-) Hane gelir beyanı ve tevsik edici (doğrulayıcı) belgeler,

6-) Beyanname – Taahhütname,

7-) Satın alınacak olan konutlara yapılacak olan deprem riskini de içeren sigorta poliçesi.

8-) Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi’nden alınmış, konutun zorunlu olarak yıkılması gerektiğini gösteren rapor,

9-) Yeniden yapılacak olan konuta ait proje onayı,

10-) Aynı hanede ikamet eden kişileri gösterir muhtarlıktan alınan belge,

11-) Yeniden yapılacak olan konutun, kredi kullandırım tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde tamamlanarak inşaatının bittiğine ilişkin belediyeden alınan belgeyi bankaya sunacağına yönelik taahhütname.

Hususlar:

12-) Belirlenen amaç dışında kullandırıldığı tespit edilen kredilere sağlanan finansman desteği sonlandırılacak ve sağlanan imkanlar gecikme cezası ile birlikte tahsil edilecektir.

13-) Kredi ile satın alınan konut, kredi borcu kapanmadığı sürece elden çıkarılmayacaktır.

14-) Belirlenen amaç dışında kullandırıldığı veya yeniden yapılan evlerde inşaatın 2 yıl içerisinde bitirildiğine dair belge aslı sunulmadığı belirlenen krediler için yasal karşılıklar hakkındaki mevzuat uyarınca cezai faiz uygulanacaktır.