17 Aralık 2017 Pazar 11:49
74 Okunma
Özyiğit: "Özelde sendikalaşma en önemli projemiz olacak"

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan şölende,  TDP’nin 7 Ocak erken genel seçim için hazırladığı katılım vizyonu ve “Sen de Katıl” isimli  seçim şarkısı tanıtıldı. Şölende ayrıca  “Sevgimiz Nehir Gibi" ve "Temiz, Güçlü ve Özgür' temalı seçim videoları da gösterildi. Şölenin sonunda partinin milletvekili adayları takdim edildi.

ÖZYİĞİT: “HALKIN HAK ETTİĞİ TEMİZ YÖNETİM İÇİN YOLA ÇIKTIK”

TDP basın bürosunun açıklamasına göre, Genel Başkan Cemal Özyiğit, şölende yaptığı konuşmada, ülkenin ihtiyaç duyduğu yapısal ve köklü değişimin ancak güçlü bir kadro ile gerçekleşebileceğini belirterek, geçmişiyle barışık, bugününe karşı dürüst ve geleceğine karşı umutlu bir halkın, hak ettiği temiz yönetim için yola çıktıklarını vurguladı.

“BİZ HAZIRIZ”

"Güçlü, Temiz, Özgür bir gelecek için yoldayız ve biz hazırız" diyen Özyiğit, Kıbrıs Türk Halkı'nın 7 Ocak'ta güçlü bir katılımla sandığa giderek cevabını vereceğine yürekten inandığını belirtti.      

TDP Genel Başkanı Özyiğit katılım vizyonlarını paylaşmak, güçlü, temiz ve özgür 50 milletvekili adayını bir kez daha tanıtmak, ayrıca ülkenin bugünden geleceğe ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini, yolsuzluk, haksızlık ve usulsüzlükten temizlenmesini, fikirlerde ve vicdanlarda özgürleşmesini sağlamak için bir araya geldiklerini belirtti.

TDP’nin ilk gününden beri sürdürdüğü katılımcı siyaset vizyonunu bugün de devam ettirdiğini, komitelerde ve seçim vizyonunun oluşmasında partililerin yanı sıra birçok partili olmayan kişinin de ortaya ciddi bir emek koyduğunu, bunun sonucu olarak son iki seçim sürecinde de TDP ve adaylarına ciddi destek veren bir gönüllüler ordusuna şahit olduklarını belirten Özyiğit, gönüllü ordusunun bu seçimde de TDP’yi ve ilkelerini sırtladığını görmekten ciddi bir mutluluk ve heyecan duyduklarını kaydetti.

Yola çıkarken “Katılımcı Vizyonu”na uygun olarak, ‘Sen de Katıl’ dediklerini belirten Özyiğit, "Biliyoruz ki bu yol yalnız yürünmez. Böyle büyük dönüşümler birlikte atan birçok yüreğin, yaşadığı yerle, sistemle, çevresiyle, gelecek nesillere dair gailesi olan birçok yüreğin bir araya gelmesiyle olur. Bu güzel adanın, üstünde yaşayan bu güzel insanların kaderini değiştireceğimiz 7 Ocak yürüyüşümüze siz de katılın. Ve emin olun ki TDP’nin iktidar olacağı 8 Ocak günü, bu kadrolar geleneklerinden gelen katılımcı vizyonla, halkıyla iç içe bu ülkeye yeni bir yol çizecektir. Bu yola halkımızla beraber çıktık ve son ana kadar da beraber yürüyeceğimizin sözünü ben buradan yeniden veriyorum" ifadelerini kullandı.

TDP KATILIM VİZYONU

Konuşmasında TDP'nin Ocak 2018 Katılım Vizyonu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özyiğit, “her şeye ekonomiden başlıyoruz” dediklerini, çünkü ekonomik olarak kendi ayakların üzerinde durmayı başaramadıkça, siyaset, toplumsal yapı ve demokrasinin düzeltilemeyeceğini kaydetti.

TDP’nin atacağı ilk adımın devletin ekonomik alandaki rolünü ve fonksiyonunu belirlemek olacağını belirten Özyiğit, devletin ve ekonominin hiçbir özelleştirme veya kamulaştırma gibi tartışmalar içerisinde savrulmasına izin vermeyecek bir ekonomik yapıyı tesis edeceklerini kaydetti.

“KALİTELİ, GÜVEN DUYULAN VE ERİŞİLEBİLİR SAĞLIK”

TDP olarak sağlıkta ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına uygun yeni bir yapılanmayı öngördüklerini belirten Özyiğit, buna göre insanı merkez alan, toplumun ve bireyin sağlık düzeyini yükseltmeyi amaçlayan, etkin, kaliteli, ulaşılabilir bir sağlık reformunu hayata geçireceklerini kaydetti.

Kamu sağlığının güçlendirilerek toplumun tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten Özyiğit, hizmet sunumunun; birinci basamak aile hekimliği, ikinci basamak yataklı tedavi kurumları ve üçüncü basamakta özel ihtisas hastaneleri ve tıp fakülteleri olacak şekilde yeniden organize edileceğini, buna bağlı olarak hem özelde hem kamuda sağlık hizmetlerini kapsayan Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirileceğini söyledi. 

GIDA GÜVENLİĞİ

Tarladan sofraya olan süreci kapsayan belgelendirme ve etiketlendirme zorunluluğu getirileceğini belirten Özyiğit, gıda güvenliğinde tek otorite olacak bir Gıda Dairesi oluşturulacağını belirtti.

BAĞIMLILIĞA KARŞI DANIŞMANLIK

Ülkede madde bağımlılığının arttığıan dikkat çekerek, "Uyuşturucu, kumar gibi bağımlılıklardan kurtulmak için insanı merkeze alan koruyucu ve önleyici eğitim ve danışmanlık hizmetleri oluşturulacaktır. Bu anlamda devlet himayesinde dayanışma ve destek merkezleri kurulacaktır” dedi.

“TRAFİKTE VİZYON 0”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit trafikle ilgili şunları söyledi:

“Trafikte güvenlik, denetim ve eğitimin ayrı ayrı ele alınacağı ‘vizyon 0’ hedeflerini temel alan yeni bir yapılandırma olacak, bu çerçevede, trafik güvenliği eğitimi, hız limitlerinde yeniden düzenleme ve trafik kazalarında mağdur olan ailelere maddi ve manevi destek sağlanacak."

ALTYAPI KALKINMASI

Her bölgede imar planı hazırlanacağını, Sosyal Konut Birimi oluşturularak, uzun vadeli kredilerle toplu konutlar yapılacağını belirten Özyiğit deniz, hava ve kara ulaşımının yeniden ve sıfırdan planlanacağını, dengeli, hızlı, güvenilir, ekonomik, kolay erişebilir ve çevreye duyarlı bir anlayışla geliştirileceğini kaydetti.

Özyiğit, Ulaşım Master Planı hazırlanacağını, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde fiber optik altyapının tüm adada yapılandırılmasıyla, kesintisiz hızlı ve daha ucuz internet hizmeti sunulacağını söyledi.

ÇEVRE

Ekolojik ve sürdürülebilir bir bakış açısıyla temiz bir çevre yaratılacağını, karşılıklı fayda ve ortak projelendirme ile suyun etkin kullanımın sağlanacağını, yeni atık yönetimi politikası devreye konulacağını belirten Özyiğit “CMC'nin rehabilitasyonu sağlanacak, Taş ocaklarının sayısı ve işleyişi yeniden düzenlenecek ve sürdürülebilir bir hale getirilmesi, hava kalitesinin artırılması için egzoz emisyon testlerinin denetlenmesi, sanayi ve santrallerde doğaya salınan zararlı atıkların ve gazların minimize edilmesi için gerekli yasal ve denetleyici önlemlerin devreye sokulacak” dedi.

EĞİTİM

Kazanılmış haklara dokunmadan kaliteli tam gün eğitim hedeflediklerini vurgulayan Özyiğit,  burslardaki adaletsizliğin giderileceğini, kredilendirme sisteminin hayata geçirileceğini,  Taşımacılık Tüzüğü’nün değiştirileceğini, belirli okullarda yığılmanın önleneceğini, yetişkinlik ve çıraklık eğitimi ile yükseköğrenimin kalitesinin artırılması ve üniversitelere sınav sistemi konularında ciddi çalışmalar yapılacağını vurguladı.

GENÇLİK

“Üretken, özgür ve eğitimli gençler yetiştirme en temel hedeflerden biri olacak” diyen Özyiğit, DPÖ verileri sürekli güncellenerek, bu verilere bağlı olarak yerel üniversitelerde KKTC vatandaşlarına bölüm kotası getirileceğini, ara mesleklere yönelik eğitim ağı oluşturulacağını ve mesleki okulların yeniden elden geçirileceğini anlattı.

VİCDANİ RET

Özyiğit, iş bulma merkezlerinin her ilçede daha aktif hale getirileceğini, e-devlet kapsamında ulaşılabilirliğin etkinleştirileceğini, askerlik süresinin yeniden düzenleneceğini, vicdani ret hakkı tanınacağını ve profesyonel askerliğe geçiş konularında yeni düzenlemeler yapılacağını ifade etti.

SPOR

Sporda eğitim, öğretim ve yönetimden sorumlu olacak Spor İcra Kurulu oluşturulacağının altını çizen Özyiğit, tesisleşmeye önem verileceğin, federasyonlara sabit gelir getirecek ve sportif altyapı imkânlarını genişletecek tesisler oluşturulacağını, kitle sporu teşvik edilerek küçük yaşlardan başlayarak yetenek tarama ve geliştirmeye önem verileceğini ifade etti.

HAYVANCILIK

Gelir desteğinin özellikle enerji tüketimine bağlı üretim maliyetlerini düşürecek şekilde yeniden düzenleneceğini,  Doğrudan Gelir Desteği’nde alt sınır olmayacağını ancak üst limit konacağını belirtti.

“ÖZELDE SENDİKALAŞMA EN ÖNEMLİ PROJEMİZ OLACAK”

İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıkı denetim yapılarak, kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını söyleyen Özyiğit, özel sektörde sendikalaşmanın TDP’nin topluma kazandıracağı en önemli projelerden biri olacağını belirtit.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Toplumsal yaşamda ve kamusal alanda din, dil, ırk, cinsiyet ve cinsel yönelim gözetmeksizin tüm bireylerin eşit hak ve fırsatlardan yararlanacğını, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin faaliyete geçeceğini aktaran Özyiğit, Ev İçi Şiddet Yasası ile ev içi tüm şiddet türlerinin suç olacağını, LGBTQ bireylerinin her alanda yaşadıkları ayrımcılığın giderileceğini,  katılımcı vizyon çerçevesinde bağımsız iş mahkemeleri ile her şikayetin değerlendirileceğini söyledi.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER

Ülkede, 5 binden fazla özel gereksinimli birey bulunduğuna dikkat çeken Özyiğt, bu bireylerin ulaşım, dolaşım, erişebilirlik ve istihdam ile tüm alanlara katılımının sağlanacağını, özel gereksinimli bireyler merkezi kurulacağını kaydetti.

ÇOCUK HAKLARI

Özyiğit, çocuk ve genç yaşama kazandırma rehabilitasyon merkezi ve çocuk mahkemeleri kurulacağını ifade etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.