KTAMS’tan yapılan açıklama şöyle:

KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle açlık sınırı 11622 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 98,47 TL, aylık 2954,10 yetişkin bir erkek için günlük 103,71 aylık 3111,30 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 110,29 aylık 3308,70 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 74,91, aylık 2247,30 TL’dir.

Zorunlu Gıda Harcamaları Günlük Aylık
Yetişkin Kadın 98,47 2954,10
Yetişkin Erkek 103,71 3111,30
15-19 Yaş Çocuk          110,29 3308,70
4-6 Yaş Çocuk 74,91 2247,30
Toplam 387,39 11622
 
AÇLIK SINIRI   11622

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 11622 TL’dir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2022’nin Aralık  ayında         %4.50  son altı ayda %37.75 son  bir yılda da %94,51 enflasyon meydana gelmiştir.

Sendikalarımızın ısrarlı taleplerine rağmen 2022 yılının ilk altı ayında   hayat pahalılığı % 56.76 olmasına rağmen asgari ücrete % 41.21 artış yapılmıştır. Bir yıllık  hayat pahalılığı göz önüne alındığında asgari ücretlilerin  şu anda  %16.10   kayıbı olduğu  görülmektedir.  Talebimiz asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış verilebilmesi yönünde yasal düzenlemenin acilen yapılması, asgari ücret belirleme kriterlerinin güncellenmesi ve Asgari Ücret Tesbit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesidir. Ayrıca özel sektör çalışanlarının patronların insafına terk edilerek sömürülmesinin önüne geçilmesi için özel sektöre sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenleme bir an önce meclise gönderilmelidir.

Güven Bengihan

Başkan