Köpek, kedi v.b nefes alan her türlü  canlıyı zehirlemek, hem hukuki hem de ahlaki açıdan şiddet içeren  vahşi ve kabul edilemez bir eylemdir. İnsandan daha zararlı, vahşi ve acımasız başka bir canlı yoktur. Gücü güçsüze yeten tek varlıktır. Çoğu zaman kendine bile zararı olan yek canlıdır. Bir insanın başka bir insanı gözünü dahi kırpmadan yok etmesi gerçeğinin yanında , bu tür psikolojik manyak vakaların hayvanlara da acımasızca hükmettiği ortada. Böyle manyakalara  psikolojik bilimin bile etkisiz kaldığı doğrulandı. 

Ne yazık ki bizim ülkemizde de bu türden manyaklar vardır.  Tavuğumu ısırdı, bahçeme girdi, çok havladı diyerek masum canlıları sanki hakları varmış gibi ZEHİRLİYORLAR. Kimsiniz be siz? Size bu hakkı kim veriyor? Sizler nasıl insanımsı varlıklarsınız? Eline zehirli madde alıp , sessiz hiç bir ağırlığı ve zararı olmayan canlıları yok etmek , öldürmek , acı çektirmek ve ZEHİRLEMEK ne demek yahu?  Bu tür kendine insan diyen ve her hakkı kendinde görenlere ağır ve caydırcı cezalar uygulanmalıdır. Tabi bu bizim ülkemizde ne  kadar ciddiye alınır, ne kadar duyarlı olunur orası apayrı bir olay. 

Köpekleri zehirleyenlerin eylemleri, insanlık değerlerinden uzak, etik olmayan ve kabul edilemez bir davranış biçimidir. Bu tür şiddet eylemleri, sadece hayvanlara yönelik değil, aynı zamanda insanlık onuruna ve vicdanınını da olmusuz yönde etkiliyor . Zavallı bir canlıyı, köpekleri , kedileri zehirleyenlerin insanlık değerlerinden nasıl uzaklaştığını görüyoruz. Başka bir boyutu ise bir canlının hayatını sonlandıranların,  toplumda ne kadar tehlike oluşturduğu da endişe vericidir.  

Hayvanlara karşı işlenen suçlar, sadece hayvan haklarına saygısızlık anlamına gelmez, aynı zamanda  insanlık değerlerine duyulan eksikliği de gösterir. İnsan olan İnsanlar, hayvanlara karşı şiddet uygulamak yerine, onlarla uyum içinde yaşamayı  tercih edenlerdir. Bu canlılara sevgi ve saygı gösterenlerdir.  

Bu tür eylemlerin toplum üzerindeki etkisi derin ve kalıcıdır. Bunu yanı sıra özellikle çocukların bu tür olaylara tanıklık etmeleri ayrı bir sorun oluşturur. Toplumda duyarlılık yaratarak, bu tür suçların caydırıcılığını artırma amacıyla kamuoyu baskısı oluşturulmalıdır. Hayvanlara , kadınlara, çocuklarla yönelik şiddetin toplumda yarattığı infial,  genel toplumu da etkiler. Bu nedenle, şiddetin ve caniliğin insan değerlerinden ne kadar uzak olduğunu vurgulamak, bunun önlenmesi için ilgi kuruluşların yaptırım ve bilinçlendirilmesi ile toplumun bu tür eylemlere karşı duyarlılığını artırabilir.

Bu hayvanlar, insanlar için sadece evcil dostlar değil, aynı zamanda çevrede denge ve uyumun bir parçasıdır. Köpekler ve kediler, bir toplumun doğal dengesini koruyan önemli unsurlardır. Bu  hayvanlar, insanlarla olan uzun süreli etkileşimleri ve tarih boyunca kurulan bağlarıyla birlikte, çeşitli avantajlar ve denge sağlarlar. Ayrıca, köpekler ve kediler insanların yaşam kalitesini artırarak canlılardır.  

Evlerde, köpekler sadakatleri ve koruyucu özellikleri ile güven duygusunu pekiştirir. Kediler ise fare ve böcek kontrolü gibi pratik yararlar sağlarken, aynı zamanda insanları rahatlatıcı ve stres giderici bir etkiyle olumlu bir şekilde etkiler ve bu hayvanlar, insanlara duygusal destek de sağlar. 

Ve siz kendini bilmeyen, sorunlu  ve bunları aşamayan , cahil , manyak tipler gelip zavallı hayvanları katletiyorsunuz. Tam tersi aslında bu tür insanların hepsini alıp,  sıraya dizip 12 saniyede ölümüne yol açacak zehir ile besleyip temizlenmelerini sağlamak.  Çünkü sizler bu dünyada zararı çok, yararı yok insanlarsınız. Sorunlarınızı gidin ve yardım kuruluşlarından yardım alarak aşmaya bakınız. 

VE SON OLARAK…


Bugün zehirlendiğiniz veya zehirlemeyi planladığınız her canlı için , aynı akıbeti en SEVDİKLERİNİZDE görmenizi temenni etmekle birlikte , artık YETKİLERİN de bu tür insan dışı eylemelere artık gereken önemi vermelerini istirham ediyoruz. Bu ülkede nefes alan her şeyi öldürmeye ve yok etmeye meyili başka bir sistem görmedik.