Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Şubat 2023’den 28 Şubat 2023’e kadar piyasaya yapılan; muhtelif ödemeler, Ocak ayı bursu, taşımacılık, maaş ve maaş nitelikli ödemeler gerçekleştirildi. 

Böylelikle, Maliye Bakanlığı, Şubat ayı içerisinde toplam; 2 milyar, 45 milyon, 617 bin, 143 TL, 16 kuruş ödeme yaptı.